T3-256
Priedai
Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-257
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-238 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
T3-239 Dėl žalos išieškojimo
T3-240
Priedas
Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-241 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo
T3-242 Dėl žemė nuomos mokesčio
T3-243 Dėl žemės mokesčio
T3-244 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T3-245 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-246 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-247 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-248 Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai
T3-249 Dėl lėšų skyrimo iš Privatizavimo fondo
T3-250 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“ pakeitimo
T3-251
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano  2014–2020 m. patvirtinimo
T3-252
Aprašas
Priedai
Dėl Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-253
1 priedas
2 priedas
Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo
T3-254
1 priedas
2 priedas
Dėl Balbieriškio miestelio bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo
T3-255 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-223 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo
T3-224
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
T3-225
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-226
Priedas
Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-227 Dėl pritarimo projektui „Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vidaus ir stogo tvarkybos darbai“
T3-228
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-13 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2013 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2012 m. ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-229 Dėl pritarimo projektui „Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija“
T3-230
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-231 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-232 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-233 Dėl sutikimo perimti nekilnojamuosius daiktus
T3-234 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo
T3-235 Dėl savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo padidinimo
T3-236
Programa
Sąrašas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
T3-237 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-209 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-200 „Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-210
Priedas
Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-211
Priedas
Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-212
Aprašas
Priedai
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-213 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise
T3-214 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui
T3-215 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-216 Dėl sutikimo įregistruoti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Prienų skyriaus buveinę
T3-217 Dėl gaisrinių automobilių įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir jų perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
T3-218 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
T3-219 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai
T3-220 Dėl pastato perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
T3-221
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo  Nr. T3-94 „Dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo
T3-222
1 priedas
2 priedas
Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-180 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
T3-181 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-182
Priedas
Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-183
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
T3-184
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės įstatų patvirtinimo
T3-185 Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
T3-186 Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą
T3-187 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-188 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-173 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo
T3-189 Dėl mokyklinių autobusų perdavimo panaudos teise
T3-190 Dėl privatizavimo lėšų skyrimo
T3-191 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-192 Dėl pritarimo projektui „Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“
T3-193 Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo
T3-194
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos organizuojamų sporto, meno, kultūros renginių bilietų kainų ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-195 Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-196
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
Dėl pritarimo kai kurių Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms
T3-197 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-42 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-198 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-199
Priedas
Dėl Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T3-200 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-201 Dėl tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo švietimo įstaigų vadovams
T3-202 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-178 „Dėl Verslo plėtojimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-203 Dėl pritarimo remonto darbams
T3-204 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-205 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto J. Lukšos gatvės rekonstrukcija“ pakeitimo
T3-206 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-243 „Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelyje“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios
T3-207
Priedas
Dėl pavadinimų Šilavoto seniūnijos Naujasodžio ir Šilavoto kaimų gatvėms suteikimo
T3-208 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 19 d. sprendimo  Nr. T3-83 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

 BALSAVIMO REZULTATAI

T3-153 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko kasmetinių atostogų
T3-154
Priedas
Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2013–2014 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-155 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2013–2014 mokslo metais patvirtinimo
T3-156
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
T3-157 Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-158 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-52 „Dėl Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonių „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“, „Sporto ir laisvalaikio veiklos aktyvinimas“ ir „Jaunimo veiklos aktyvinimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-159 Dėl 2013 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo
T3-160 Dėl 2013 m. žemės nuomos mokesčio
T3-161 Dėl 2013 m. žemės mokesčio
T3-162
Priedas
Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-163
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
T3-164 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-165 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-166 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-117 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-167 Dėl žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui
T3-168
Priedas
Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise Prienų r. Stakliškių vidurinei mokyklai
T3-169 Dėl statinių Pušyno g. 2, Prienuose, pripažinimo nereikalingais
T3-170 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su uždarąja akcine bendrove „TELE2“
T3-171 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
T3-172 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Saulutė“
T3-173
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-174 Dėl privatizavimo lėšų skyrimo
T3-175 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ vykdomo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje). II etapas“
T3-176 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo
T3-177 Dėl pritarimo projektams
T3-178 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-179 Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybų komisijos patvirtinimo
Ataskaita
Išvada
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvados

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-117 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo
T3-118 Dėl Administracinės komisijos sudarymo
T3-119 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ papildymo
T3-120
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo
T3-121 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-122
1 priedas
2 priedas
Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-123 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus projektui „Kokia laisvės troškimo kaina?“
T3-124 Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Prienų žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą
T3-125 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo   Nr. T3-285 „Dėl pritarimo projektui „Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato renovacija“ pakeitimo
T3-126
Priedas
Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-127
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
T3-128
Priedas
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo
T3-129
Priedas
Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Prienų rajono savivaldybės vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių patvirtinimo
T3-130 Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-131
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano patvirtinimo
T3-132 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-133 Dėl patalpų panaudos Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenei „Dūmė”
T3-134 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo  Nr. T3-86 „Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Seimo nariui ir panaudos sutarties nutraukimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-135 Dėl leidimo rekonstruoti garažą
T3-136 Dėl komercinės paskirties pastatų statybos ir rekonstrukcijos
T3-137 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai
T3-138
1 priedas
2 priedas
Dėl valstybės turto perėmimo ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
T3-139
Priedas
Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Balbieriškio ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrams
T3-140 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-141 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo
T3-142 Dėl Prienų rajono tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo  Nr. 199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ pakeitimo
T3-143 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T3-144
Priedas
Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-145 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-146 Dėl Juozo Vilkutaičio-Keturakio atminimo įamžinimo Prienų mieste
T3-147 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo      Nr. T3-43 „Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-148
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo  Nr. T3-94 „Dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo
T3-149 Dėl Stakliškių kaimo dalies detaliojo plano rengimo
T3-150 Dėl Išlaužo kaimo detaliojo plano rengimo
T3-151 Dėl Pakuonio miestelio bendrojo plano rengimo
T3-152
1 priedas
2 priedas
Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo suteikimo naujai gatvei

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-70
Ataskaita
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos
T3-71
Priedas
Dėl Renginių organizavimo Prienų rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-72 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-60 „Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti dalį savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtų įgaliojimų“ pakeitimo
T3-73 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-74 Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų
T3-75
Priedas
Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį
T3-76
Priedas
Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-77
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-78 Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo
T3-79 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektams finansuoti
T3-80
Priedas
Dėl pritarimo vietos projektams
T3-81
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų veiklos ataskaitoms
T3-82
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
T3-83
Priedas
Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Prienų sporto ir pramogų arenai patikėjimo teise
T3-84 Dėl turto perdavimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui patikėjimo teise
T3-85 Dėl negyvenamųjų patalpų Prienų r. sav., Ašmintos k., Dvaro g. 4, panaudos
T3-86 Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Seimo nariui ir panaudos sutarties nutraukimo
T3-87 Dėl sutikimo rekonstruoti stogą
T3-88 Dėl savivaldybės socialinių butų nuomos
T3-89 Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų r. Išlaužo pagrindinei mokyklai
T3-90 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-91 Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai
T3-92 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-261 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T3-317 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą“ papildymo“ papildymo
T3-93 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-94
1 priedas
2 priedas
Dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
T3-95
Priedas
Dėl pritarimo Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. projektui

BALSAVIMO REZULTATAI

 T3-45
Ataskaita
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos
 T3-46 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-152 „Dėl Prienų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-47 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-48 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Želkūnų pagrindinę mokyklą
 T3-49
Priedas
Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2013–2014 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
 T3-50
Aprašas
1 priedas
2 priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
 T3-51
Priedas
Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T3-52
Aprašas
Reglamentas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonių „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“, „Sporto ir laisvalaikio veiklos aktyvinimas“ ir „Jaunimo veiklos aktyvinimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo
 T3-53 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas” lėšų skyrimo komisijos patvirtinimo
 T3-54 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-55 Dėl garantijos suteikimo
 T3-56 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-243 „Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelyje“ pakeitimo
 T3-57
Priedas
Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
 T3-58 Dėl Jiezno vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
 T3-59
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2013 m. veiklos programos patvirtinimo
 T3-60
Priedas
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai
 T3-61 Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
 T3-62 Dėl patalpų panaudos VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui
 T3-63 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-181 „Dėl  leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas“ pakeitimo
 T3-64 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainų patvirtinimo
 T3-65
Priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
 T3-66 Dėl valstybės turto nurašymo
 T3-67
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
 T3-68
Programa
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 2013–2014 metams patvirtinimo
 T3-69
1 priedas
2 priedas
Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Jiezno seniūnijos Truncų ir Verbyliškių kaimų gatvėms suteikimo

BALSAVIMO REZULTATAI

 T3-28
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos
 T3-29
Ašminta
Balbieriškis
Išlaužas
Jieznas
Pakuonis
Prienai
Naujoji Ūta
Stakliškės
Šilavotas
Veiveriai
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų patvirtinimo
 T3-30 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo
 T3-31
Priedas
Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo
 T3-32

Dėl vietinės rinkliavos

 T3-33
Planas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl jaunimo problemų sprendimo Prienų rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano patvirtinimo

 T3-34
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 T3-35 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir panaudos sutarties nutraukimo
 T3-36 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
 T3-37
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
 T3-38

Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai

 T3-39 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pavežti į Lietuvos Respubliką
 T3-40 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-114 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
 T3-41
Priedas
Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo dvyliktaisiais nuomos metais
 T3-42
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo
 T3-43
Priedas

Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo

 T3-44 Dėl alternatyviosios energijos šaltinių – vėjo jėgainių (pavienių grupių, parkų) išdėstymo Prienų rajone schemos-specialiojo plano rengimo bei atitinkamų detaliųjų planų tvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-229 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T3-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo
T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo

T3-4

Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-5
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo

T3-6

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo ir triukšmo rodiklių savivaldybės teritorijoje patvirtinimo

T3-8
Priedas
Dėl Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
T3-9 Dėl Prienų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
T3-10 Dėl Jiezno vaikų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-11

Dėl išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo

T3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-38 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

T3-13
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybei 2013 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2012 m. ataskaitos patvirtinimo

T3-14
Priedas
Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių panaudos
T3-15 Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai patikėjimo teise
T3-16 Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių nutraukimo
T3-17 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainos patvirtinimo
T3-18
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
T3-19
1 priedas
2 priedas

Dėl sutikimo perimti  valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

T3-20
Priedas

Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai

T3-21

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimų Nr. T3-302 ir Nr. T3-308 pripažinimo netekusiais galios

T3-22 Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Kęstučio g. 87, Prienuose
T3-23

Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-310 „Dėl  Prienų rajono savivaldybės  2013 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-24
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo

T3-25
Priedas

Dėl Stakliškių kapinių plėtros detaliojo plano rengimo ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6953/0006:119) Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., paėmimo visuomenės poreikiams

T3-26 Dėl sutikimo statyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę
T3-27
Priedas

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI