T3-250 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-251
Priedas
 Priedas
Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo
 T3-252 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-253
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-254
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
 T3-255 Dėl žemės mokesčio
 T3-256 Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
 T3-257 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl turto perdavimo Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai“ pakeitimo
 T3-258
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai
 T3-259 Dėl valstybės turto nurašymo
 T3-260
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms
 T3-261 Dėl Pakuonio katilinės išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos
 T3-262
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo
 T3-263
 Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
 T3-264 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
 T3-265
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo
 T3-266 Dėl 2015 metų paskelbimo Justino Marcinkevičiaus metais Prienų rajono savivaldybėje

BALSAVIMO REZULTATAI

 T3-227  Dėl Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos vadovo bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo
T3-228
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-229 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo
T3-230
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
T3-231 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo
T3-232
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T3-233 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-192 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto Prienų rajono savivaldybei, valdymo,  naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-234 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-235 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-236 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainų patvirtinimo
T3-237 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
 T3-238  Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
 T3-239 
Priedas
Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
 T3-240 
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. Viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
 T3-241 
Priedas
Priedas
Dėl pritarimo sutarčiai
T3-242  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-204 „Dėl turto panaudos viešajai įstaigai Prienų sporto ir pramogų arenai“ pakeitimo
T3-243 
Priedas
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo
T3-244 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-245 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo
T3-246
Priedas
Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
 T3-247  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-222 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ 7 punkto pripažinimo netekusiu galios
T3-248 
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-53 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2014 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos  rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2013 m. ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-249 
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos likvidavimo

BALSAVIMO REZULTATAI 

T3-182 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-183 Dėl Prienų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-184 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-185 Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje patvirtinimo
T3-186 Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus maitinimo dienos normos nustatymo
T3-187
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-188
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-189 Dėl ilgalaikės paskolos grąžinimo termino pratęsimo
T3-190 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo
T3-191 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-192
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės papildomų paslaugų kainų patvirtinimo
T3-193
Priedas
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-194 Dėl pavedimo viešosios įstaigos Prienų ligoninės direktorei Jūratei Milaknienei tvirtinti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus
T3-195
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo
T3-196
Priedas
Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
T3-197 Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio nustatymo
T3-198
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-81 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-199 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
T3-200 Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo
T3-201
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai
T3-202 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai
T3-203 Dėl sutikimo įregistruoti Prienų „Revuonos“ bendruomenės buveinę
T3-204 Dėl turto panaudos viešajai įstaigai Prienų sporto ir pramogų arenai
T3-205 Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo
T3-206 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-207
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo
T3-208
Priedas
Priedas
Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T3-209 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų viešajai įstaigai Prienų ligoninei nustatymo
T3-210 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ nustatymo
T3-211 Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
T3-212
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-213 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo T3-14 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-214 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-215 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-117 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-216 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-217
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro posėdžių salės nuomos įkainio patvirtinimo
T3-218
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-219
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos be eilės įkainių patvirtinimo
T3-220
Priedas
Dėl Prienų globos namuose teikiamų papildomų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-221 Dėl stacionarinės slaugos paslaugos kainos ir slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose
T3-222 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-60 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-223 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-224 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T3-164 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ 1.1 papunkčio pripažinimo netekusiu galios
T3-225
Priedas
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0006:119) Ramybės g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., paėmimo visuomenės poreikiams
T3-226
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-149 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
T3-150
Priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
T3-151 Dėl Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
T3-152
Priedas
Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
T3-153

Dėl apgyvendinimo Prienų  „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo.

T3-154
Priedas

Dėl Prienų švietimo centro mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

T3-155
Priedas

Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

T3-156
Priedas
Dėl Prienų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
T3-157
Priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
T3-158 Dėl Prienų meno mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuojamų respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvio mokesčio dydžio nustatymo.
T3-159

Dėl muzikos instrumentų nuomos mokesčio dydžio nustatymo Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose.

T3-160 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2014–2015 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo.
T3-161
Priedas
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos organizuojamų sporto, meno, kultūros renginių bilietų kainų ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
T3-162
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
T3-163 Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
T3-164
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

T3-165 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainos patvirtinimo.
T3-166 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas.
T3-167

Dėl lengvojo automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.

T3-168

 Dėl elektros oro linijų pirkimo iš AB LESTO.

T3-169

 Dėl vandens bokšto F. Vaitkaus g. 170A, Prienų m., nurašymo.

T3-170

 Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo.

T3-171

 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ST-49 ir ST-48, vedančių į Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos I radiolokacinį postą Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (kelio atkarpa Užuguostis–Antaveršis), rekonstrukcija“.

T3-172

 Dėl Jiezno vaikų globos namų įkainių ir normatyvų patvirtinimo.

T3-173

 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo.

T3-174
Priedas

 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

T3-175

 Dėl Jiezno vaikų globos namų maitinimo išlaidų normų patvirtinimo.

T3-176

 Dėl Ingos Milišauskaitės išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo.

T3-177
Priedas

 Dėl leidimo statyti garažą Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.

T3-178

 Dėl sutikimo rekonstruoti ir statyti statinius.

T3-179

 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Babiagūros k., Jiezno sen., Prienų r. sav.

T3-180
Priedas

 Dėl Veiverių kaimo Dvaro gatvės priskyrimo Veiverių miesteliui.

T3-181
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas

 Dėl pavadinimų Pakuonio seniūnijos gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-123 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko kasmetinių atostogų
T3-124 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2014–2015 mokslo metais patvirtinimo
T3-125
Priedas
Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2014–2015 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-126 Dėl Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-127
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo
T3-128
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-129 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo
T3-130
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
T3-131 Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti
T3-132 Dėl 2014 m. žemės nuomos mokesčio
T3-133 Dėl 2014 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo
T3-134 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T3-112 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-135 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-123 ,,Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų meno mokyklai“ pakeitimo
T3-136 Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo
T3-137 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-138 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas
T3-139
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-81 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-140 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-141
Priedas
Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-142
Priedas
Dėl Laidojimo pašalpos mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-143 Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-144 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-145 Dėl Prienų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-146
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-64 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ pakeitimo
T3-147 Dėl Balbieriškio miestelio bendrojo plano patvirtinimo
T3-148 Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-107 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-229 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T3-108

Priedas

Dėl Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

T3-109

Priedas

Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo
T3-110 Dėl apgyvendinimo Prienų  „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo
T3-111 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų nustatymo

T3-112

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-113 Dėl ilgalaikės paskolos projektui finansuoti

T3-114

Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T3-115 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-36 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-116

Priedas

Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2009 m. rugpjūčio 27 d. Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. (9.28)-D1-490

T3-117

Priedas

Dėl pritarimo remonto darbams
T3-118
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-119 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo
T3-120 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T3-121 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo

T3-122

Priedas

Dėl pavadinimo suteikimo Jiezno seniūnijos Kurmoniškių kaimo gatvei

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-86

Priedas

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T3-87 Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje įsteigimo

T3-88

Priedas

Priedas

Priedas

Dėl pritarimo kai kurių Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms
T3-89 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
T3-90 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo
T3-91  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-92 Dėl Tarybos narių delegavimo į darbo grupę
T3-93 Dėl 2014 m. žemės mokesčio
T3-94 Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
T3-95 Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T3-96 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-97 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas
T3-98 Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos patvirtinimo
T3-99 Dėl privatizuojamų objektų pradinių pardavimo kainų sumažinimo
T3-100 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-326 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T3-101

Priedas

Dėl vidutinio slėgio dujų tinklų pardavimo
T3-102  Dėl pritarimo vietos projektams
T3-103 Dėl pritarimo projektui
T3-104 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Stakliškių kaimo dalies detaliojo plano rengimo“ pakeitimo
T3-105 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Išlaužo kaimo detaliojo plano rengimo“ pakeitimo
T3-106 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-221 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-179 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-65
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitos
T3-66
1 priedas
2 priedas
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos 2013 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
T3-67 Dėl pritarimo projektui
T3-68 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo
T3-69
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
T3-70
Priedas
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai
T3-71 Dėl trumpalaikės paskolos
T3-72
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-73
Priedas
Dėl Birštono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo susitarimo
T3-74 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių ir papildomų susitarimų nutraukimo
T3-75 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-76
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
T3-77 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-78 Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-79 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainos patvirtinimo
T3-80 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-36 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-81
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
T3-82 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T3-15 „Dėl Rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-83 Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo
T3-84 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-85 Dėl Jiezno vaikų globos namų maitinimo išlaidų normų patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-37
Priedas
Dėl pritarimo sutarčiai
T3-38
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos
T3-39
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos
T3-40 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos komisijos sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-41 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
T3-42 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-43
Priedas
Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2014–2015 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-44
Priedas
Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-45 Dėl Prienų meno mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuojamų respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvio mokesčio dydžio nustatymo
T3-46
Priedas
Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-47
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-48 Dėl ilgalaikių paskolų investicijų projektams finansuoti
T3-49
1 a forma
1 b forma
2 b forma
3 b forma
4 b forma
5 b forma
6 b forma
7 b forma
1 programa
2 programa
3 programa
4 programa
5 programa
6 programa
7 programa
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-50
Priedas
Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
T3-51
Nuostatai
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų ir jų veiklos nuostatų patvirtinimo
T3-52
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-53
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybei 2014 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2013 m. ataskaitos patvirtinimo
T3-54 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo
T3-55 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-56
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-57
Priedas
Dėl turto perdavimo valdyti panaudos teise
T3-58 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-59 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas
T3-60 Dėl sutikimo parduoti vidutinio slėgio dujų tinklus
T3-61 Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo
T3-62
Priedas
Dėl pritarimo nuomos sutarčiai
T3-63
Priedas
Dėl pavadinimo suteikimo Stakliškių seniūnijos Dobrovolės kaimo gatvei
T3-64 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-315 „Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-1
Ašminta
Balbieriškis
Išlaužas
Jieznas
Naujoji Ūta
Pakuonis
Prienai
Stakliškės
Šilavotas
Veiveriai
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo
T3-2
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo
T3-3 Dėl Prienų miesto Garbės piliečio vardo suteikimo
T3-4
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-78 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
T3-5 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T3-68 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo
T3-6 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo  Nr. T3-229 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-7 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-8
Aprašas
1 priedas
2 priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-9 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-10 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus projektams
T3-11 Dėl pritarimo skirti kofinansavimą
T3-12 Dėl pritarimo projektui
T3-13 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą
T3-14
Aprašas
Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo
T3-15 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus  patvirtinimo
T3-16 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-17
Priedas
Dėl viešbučio pastato Prienuose, Kranto g. 8, nuomos viešo konkurso būdu
T3-18 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas
T3-19 Dėl nekilnojamojo turto panaudos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“
T3-20 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-21 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
T3-22 Dėl kilnojamojo turto panaudos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“
T3-23 Dėl statinių nurašymo
T3-24 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-25 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo
T3-26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-27
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-28 Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos sumažinimo
T3-29
Ataskaita
Sąmata
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatos patvirtinimo
T3-30
Priedas
Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo tryliktaisiais nuomos metais
T3-31 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ nustatymo
T3-32 Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-236 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-33
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų miesto Astrų gatvės ir Jiezno seniūnijos Sundakų kaimo Klonio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-34
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių ir seniūnijų ribų specialiojo plano patvirtinimo
T3-35 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl detaliojo plano Vytauto g. 11 Prienuose rengimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-36
Prienai
Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI