T3-245 Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje
T3-246 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-158 „Dėl Prienų meno mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuojamų respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvių mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo
T3-247 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro dalyvavimo projekte „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“
T3-248 Dėl pritarimo projekto „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ veikloms
T3-249 Dėl pritarimo projektui
T3-250 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-25 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-251 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-252 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-253 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina
T3-254 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. spendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-255
Priedas 1
Priedas 2
Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T3-256 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-257 Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-258 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-259 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
T3-260
Priedas 1
Priedas 2
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-261 Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-262
Priedas
Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo
T3-263 Dėl E. B. apgyvendinimo VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ pratęsimo
T3-264 Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
T3-265
Priedas 1
Priedas 2
Priedas 3
Priedas 4
Priedas 5
Priedas 6
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
T3-266 Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
T3-267 Dėl Prienų rajono savivaldybės Išlaužo kaimo, Pakuonio miestelio ir Stakliškių kaimo dalies bendrųjų planų patvirtinimo
T3-268 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-97 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ pripažinimo netekusiu galios

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-215 Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. liepos 22 d. peticijos
T3-216 Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-217 Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo
T3-218 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų nuostatų patvirtinimo
T3-219 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“
T3-220 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-221 Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
T3-222 Dėl įsipareigojimo suteikti gyvenamąją patalpą
T3-223 Dėl sutikimo įrengti atskirą įėjimą į butą
T3-224 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
T3-225 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
T3-226 Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos patvirtinimo
T3-227 Dėl savivaldybės būstų pardavimo
T3-228 Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų vandenys“ ir „Prienų butų ūkis“ akcijų nominalios vertės išraiškos eurais
T3-229
1 Priedas
2 Priedas
Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T3-230 Dėl savivaldybės turto panaudos
T3-231 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
T3-232 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių ir papildomų susitarimų nutraukimo
T3-233 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos
T3-234 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
T3-235 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo
T3-236 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
T3-237 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-31 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-238 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
T3-239 Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifų nustatymo
T3-240 Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo
T3-241 Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose
T3-242 Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo
T3-243 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvės panaikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-244 Dėl sutikimo rekonstruoti gyvenamąjį namą

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-183 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų
T3-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos
T3-185 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
T3-186
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai
T3-187 Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-188 Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimoDėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-189 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-190 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-191 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo
T3-192 Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo
T3-193 Dėl butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos
T3-194
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-195 Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos „Skriaudžių kanklės“ buveinę
T3-196 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos
T3-197 Dėl savivaldybės turto panaudos
T3-198 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos
T3-199 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo ir leidimo skelbti šio turto viešą nuomos konkursą
T3-200 Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
T3-201 Dėl nuotekų kaupimo rezervuaro nurašymo
T3-202 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-203
1 Priedas
2 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-204 Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-205 Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-206 Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
T3-207 Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo
T3-208 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-209 Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo
T3-210 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
T3-211 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos valdymo grupę
T3-212 Dėl pritarimo projektui „Asociacijos „JOROS“ melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“
T3-213 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
T3-214 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-171
Priedas
Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T3-172 Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-173 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2015–2016 mokslo metais patvirtinimo
T3-174
Priedas
Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2015–2016 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-175
Priedas
Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-176
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-177
1 Priedas
2 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
T3-178 Dėl 2015 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
T3-179 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-180 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-154 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcija“ pakeitimo
T3-181
Priedas
Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
T3-182 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-38 „Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.
T3-137 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų
T3-138 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus kasmetinių atostogų
T3-139
Priedas
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pratęsimui
T3-140
1 Priedas
2 Priedas
3 Priedas
Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo
T3-141 Dėl Prienų r. Balbieriškio ir Šilavoto pagrindinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-142
1 Priedas
2 Priedas
3 Priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-143 Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje patvirtinimo
T3-144
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-145 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl Prienų rajono savivaldybės stojimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę ir atstovo delegavimo į Vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo
T3-146 Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajono verslo tarybą
T3-147 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-148
Priedas
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys” vadovo ataskaitai
T3-149 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo
T3-150 Dėl savivaldybės turto panaudos
T3-151 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-152 Dėl D. P. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo
T3-153
1 Priedas
2 Priedas
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų panaikinimo
T3-154 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcija“
T3-155 Dėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę
T3-156 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
T3-157 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir seniūnijų asignavimų paskirstymo kriterijų nustatymo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-103 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-42 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-104 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-60 „Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti dalį savivaldybės paprastajai kompetencijai priskirtų įgaliojimų“ pripažinimo netekusiu galios
T3-105 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-106 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios ios
T3-107 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo
T3-108
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-109 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
T3-110 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-111
Priedas
Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai ojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-112 Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-113
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
T3-114
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-115 Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
T3-116 Dėl žemės mokesčio lengvatų
T3-117 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T3-118 Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje
T3-119 Dėl pritarimo projektui „Tradicinių amatų centro Prienuose plėtra, II etapas“
T3-120
Priedas
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ vadovo ataskaitai
T3-121 Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
T3-122 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-123 Dėl negyvenamųjų patalpų (ūkio pastato) panaudos
T3-124 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato nuomos
T3-125
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
T3-126
Priedas
Dėl parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo
T3-127
Priedas
Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-128 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
T3-129
1 Priedas
2 Priedas
3 Priedas
4 Priedas
Dėl mokesčio už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžio nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-130
Priedas
Dėl pritarimo remonto darbams
T3-131 Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo jono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-132 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-133 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių nutraukimo
T3-134 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-135 Dėl D. S. apgyvendinimo ir išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo
T3-136
1 Priedas
2 Priedas
3 Priedas
Dėl Pakuonio miestelio bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-67 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
T3-68 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo
T3-69 Dėl priemokos Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo
T3-70 Dėl Administracinės komisijos sudarymo
T3-71 Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
T3-72 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
T3-73 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo
T3-74 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo
T3-75 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo
T3-76 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-22 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-77
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-78
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-79 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-80
1 Priedas
2 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-81 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui
T3-82 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-83 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų ir pastato nuomos nustatymo
T3-84
1 Priedas
2 Priedas
Dėl ilgalaikio ir materialiojo turto perdavimo eksploatuoti UAB „Prienų vandenys“
T3-85 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T3-86 Dėl mobiliosios prieplaukos perdavimo panaudos teise
T3-87 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-88
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo
T3-89
1 Priedas
2 Priedas
3 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-25 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-90 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą
T3-91
Priedas
Dėl pritarimo projektui
T3-92
1 Priedas
2 Priedas
Dėl pritarimo sutarčiai
T3-93 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-94
1 Priedas
2 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo /span>
T3-95
Priedas
Dėl savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
T3-96
Priedas
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-97 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-98 Dėl Valstybinėmis lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektų parinkimo komisijos sudarymo
T3-99
Priedas
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo
T3-100
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
T3-101 Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą o
T3-102 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

 T3-63 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas
 T3-64 Dėl Prienų rajono savivaldybės administratoriaus direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų
 T3-65 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
 T3-66 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

BALSAVIMO REZULTATAI

 T3-40
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos
 T3-41
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos
 T3-42
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
 T3-43
 Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos
 T3-44
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų  finansų kontrolės būklės ataskaitos
 T3-45
Priedas
Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai
 T3-46
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 m. veiklos programos patvirtinimo
 T3-47
Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T3-48
 Priedas
Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2015–2016 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
 T3-49 Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje patvirtinimo
 T3-50 Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo
 T3-51 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-155 „Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo
 T3-52
Priedas
 Priedas
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutartims
 T3-53 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo
 T3-54 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m liepos 27 d. sprendimo Nr. T3-170 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 T3-55 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-279 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties formos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
 T3-56
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo
 T3-57
Priedas
Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
 T3-58 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
 T3-59
 Priedas
Priedas
 Priedas
Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T3-60 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-297 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuomos mokesčio nustatymo“ pakeitimo
 T3-61
 Priedas
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
 T3-62 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-17 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-18 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-19 Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-20 Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovo bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo
T3-21 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-46 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-22
 Priedas
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
T3-23
Priedas
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo
T3-24
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo
T3-25 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
 T3-26
26 (1)
 26 (2)
 26 (3)
 26 (4)
 26 (5)
 26 (6)
 26 (7)
 26 (8)
26 (9)
 26 (10)
 26 (11)
 26 (12)
 26 (13)
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
 T3-27 Dėl patalpų Kauno g. 2, Prienų m., nuomos
 T3-28
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų r. Jiezno gimnazijai ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
 T3-29 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo
 T3-30 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-240 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. Viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-31
 Priedas
Priedas
Priedas
 Priedas
Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo, šaligatvių įrengimo ir kapitalinio remonto, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių remonto ir įrengimo, gatvių apšvietimo remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo
 T3-32
Priedas
Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo
 T3-33
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų sveikatinimo paslaugų įkainių patvirtinimo
 T3-34 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
 T3-35 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
 T3-36
Priedas
Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
 T3-37
Priedas
Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Prienų rajono savivaldybės miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių ir seniūnijų ribų nustatymo
 T3-38 Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę
 T3-39
Priedas
 Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2015 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

 T3-1 Dėl priemokos nustatymo Ramutei Bubnienei
 T3-2
Priedas
Dėl Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
 T3-3 Dėl Prienų rajono Stakliškių gimnazijos ir Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos vadovų bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo
 T3-4 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
 T3-5 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
 T3-6 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
 T3-7
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
 T3-8
Priedas
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo
T3-9
Priedas
Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti ir rinkos pataisos koeficiento patvirtinimo
 T3-10 Dėl turto perdavimo Savivaldybės administracijai patikėjimo teise
T3-11
Priedas
Dėl pritarimo sutarčiai
 T3-12 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo
 T3-13 Dėl Prienų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
 T3-14
 Priedas
Dėl Prienų globos namuose teikiamų papildomų paslaugų (apmokamų kliento lėšomis) įkainių patvirtinimo
 T3-15 Dėl E. D. išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo
 T3-16
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Priedas
Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
 T3-17 Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas

BALSAVIMO REZULTATAI