T3-105 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos
T3-106 Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-107 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-108 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-109 Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-110 Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui
T3-111 Dėl pritarimo projektui „Jiezno senųjų kapinių teritorijos sutvarkymas“
T3-112 Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-113 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-114 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
T3-115 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrams
T3-116 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
T3-117 Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
T3-118 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“ pakeitimo
T3-119 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo
T3-120 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
T3-121 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-122 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
T3-123 Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
T3-124 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
T3-125 Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
T3-126 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo N. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-127 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai
T3-128 Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-65 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-66 Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-67 Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-68 Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-69 Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-70 Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-71 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-72 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-73 Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-74 Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-75 Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-76 Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-77 Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-78 Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-79 Dėl pritarimo Prienų globos namų 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-80 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-81 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-82 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-83 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo
T3-84 Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-85 Dėl Prienų krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-86 Dėl pritarimo projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“
T3-87 Dėl projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
T3-88 Dėl projekto „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
T3-89 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-34 „Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“ pakeitimo
T3-90 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl pritarimo projektams“ pakeitimo
T3-91 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-92 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti
T3-93 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
T3-94 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-95 Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pirkimo
T3-96 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-97 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-98 Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo
T3-99 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
T3-100 Dėl Konkursų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė Prienų rajono savivaldybė, direktorių pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo
T3-101 Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose
T3-102 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-103 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2018 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo
T3-104 Dėl gatvės panaikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-31 Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų
T3-32 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
T3-33 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos
T3-34 Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“
T3-35 Dėl pritarimo projektams
T3-36 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-263 „Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-37 Dėl žemės mokesčio sumažinimo
T3-38 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
T3-39 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-40 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
T3-41 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo
T3-42 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-43 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
T3-44 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo
T3-45 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-46 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo
T3-47 Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-48 Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-49 Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-50 Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-51 Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-52 Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-53 Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-54 Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-55 Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-56 Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-57 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-58 Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-59 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-60 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-61 Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-62 Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-63 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
T3-64 Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-1 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo
T3-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-50 „Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo
T3-4 Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare
T3-5 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-6 Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“
T3-7 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
T3-8 Dėl maitinimo normos Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo
T3-9 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų meno mokyklai
T3-10 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai
T3-11 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-12 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T3-159 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-13 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-14 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-15 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
T3-16 Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo
T3-17 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-18 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo
T3-19 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
T3-20 Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-21 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-22 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-23 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-24 Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo
T3-25 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-26 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Balbieriškio sen., Pabrasčių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-27 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-28 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
T3-29 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-30 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo

BALSAVIMO REZULTATAI