4D-2022/2-1306

4D-2022/2-1468

Pažyma dėl X ir Y skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos Atsakymas Nr. 1

Atsakymas Nr. 2

4D-2023/2-777 Seimo kontrolierės iniciatyva atlikto tyrimo dėl prienų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų galimo neveikimo, skelbiant teisės aktų reikalaujamą informaciją, pažyma Atsakymas
4D-2019/2-228 Dėl kreipimosi Atsakymas
4D-2019/2-127 Dėl rekomendacijų nagrinėjimo Atsakymas
4D-2019/2-676 Dėl skundo ir seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Atsakymas
4D-2019/2-228 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2019/2-127 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2018/2-815 Dėl skundo ir seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Atsakymas
4D-2018/2-634 Dėl skundo ir seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Atsakymas
4D-2018/2-537 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos veiklos Atsakymas
4D-2018/2-114 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2017/2-276 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2017/2-558 Dėl pakartotino skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2016/2-1297 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2015/2-42 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją
4D-2014/2-1360 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybę
4D-2010/4-1073 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybę Atsakymas

4D-2010/4-386;654

Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją ir valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie aplinkos ministerijos Atsakymas

4D-2010/4-119

Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybę Atsakymas

4D-2010/4-27

Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2009/4-1308 Ataskaita vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą reglamentavimas ir taikymas Prienų rajono savivaldybėje Atsakymas
4D-2009/4-1068_1
4D-2009/4-1068_2
4D-2009/4-1068_3
Ataskaita bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka Atsakymas

Aktualios informacijos šiuo metu nėra.

Teismo sprendimas byloje Teismo sprendimo įgyvendinimas
Alytaus apylinkės teismo 2023 m. gegužės 2 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-112-800/2023
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=1edf2b10-a6aa-4bd9-a306-38ee790b8ab4
Kauno apygardos teismo 2023 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1125-555/2023
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/paieska.aspx?detali=2&bnr=e2A-1125-555/2023
Teismo sprendimą Prienų rajono savivaldybė įvykdė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1473-624/2023
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=c8a98682-0162-4fcc-aadf-491f631bf662
Teismo sprendimas įvykdytas
LVAT 2023 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-359-815/2023 Teismo sprendimas įvykdytas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. birželio 14 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-255-1188/2023
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=e3b5c0a9-3d2a-4d6d-aa9a-e99df99c4d74
Teismo sprendimas įvykdytas. Pareiškėjo prašymas išnagrinėtas iš naujo.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2023 m. sausio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-313-402/2023 (Pastaba. Nuasmenintas sprendimas neskelbtas). Teismo sprendimas įvykdytas.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2003 m. vasario 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-114-402/2023 (Pastaba. Nuasmenintas sprendimas neskelbtas). Teismo sprendimas įvykdytas.

Aktualios informacijos šiuo metu nėra.