4D-2022/2-1306

4D-2022/2-1468

Pažyma dėl X ir Y skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos Atsakymas Nr. 1

Atsakymas Nr. 2

4D-2023/2-777 Seimo kontrolierės iniciatyva atlikto tyrimo dėl prienų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų galimo neveikimo, skelbiant teisės aktų reikalaujamą informaciją, pažyma
4D-2019/2-228 Dėl kreipimosi Atsakymas
4D-2019/2-127 Dėl rekomendacijų nagrinėjimo Atsakymas
4D-2019/2-676 Dėl skundo ir seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Atsakymas
4D-2019/2-228 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2019/2-127 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2018/2-815 Dėl skundo ir seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Atsakymas
4D-2018/2-634 Dėl skundo ir seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Atsakymas
4D-2018/2-537 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos veiklos Atsakymas
4D-2018/2-114 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2017/2-276 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2017/2-558 Dėl pakartotino skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2016/2-1297 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2015/2-42 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją
4D-2014/2-1360 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybę
4D-2010/4-1073 Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybę Atsakymas

4D-2010/4-386;654

Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją ir valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie aplinkos ministerijos Atsakymas

4D-2010/4-119

Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybę Atsakymas

4D-2010/4-27

Dėl skundo prieš Prienų rajono savivaldybės administraciją Atsakymas
4D-2009/4-1308 Ataskaita vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą reglamentavimas ir taikymas Prienų rajono savivaldybėje Atsakymas
4D-2009/4-1068_1
4D-2009/4-1068_2
4D-2009/4-1068_3
Ataskaita bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka Atsakymas

Aktualios informacijos šiuo metu nėra.

Teismo sprendimas byloje Teismo sprendimo įgyvendinimas
LVAT 2023 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-359-815/2023 Teismo sprendimas įvykdytas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. birželio 14 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-255-1188/2023
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=e3b5c0a9-3d2a-4d6d-aa9a-e99df99c4d74
Teismo sprendimas įvykdytas. Pareiškėjo prašymas išnagrinėtas iš naujo. Prienų rajono savivaldybės administracija sumokėjo pareiškėjui 34,50 Eur (trisdešimt keturis eurus ir penkiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2023 m. sausio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-313-402/2023 (Pastaba. Nuasmenintas sprendimas neskelbtas). Teismo sprendimas įvykdytas. Prienų rajono savivaldybės administracija sumokėjo pareiškėjo naudai 300 (trijų šimtų) eurų neturtinės žalos atlyginimą.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2003 m. vasario 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-114-402/2023 (Pastaba. Nuasmenintas sprendimas neskelbtas). Teismo sprendimas įvykdytas. Pareiškėjo prašymas išnagrinėtas iš naujo.

Aktualios informacijos šiuo metu nėra.