• Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  • Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos