Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Tai remiasi tuo, kad neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Tačiau čia nesustojama – skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

JIK principai:
1. Nepriklausomybė;
2. Prieinamumas;
3. Įtrauktis;
4. Pagrindimas poreikiais;
5. Įgalinimas;
6. Dalyvavimas;
7. Etiškumas;
8. Profesionalumas;
9. Proaktyvumas.

Pagrindiniai JIK siekiai:
• Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
• Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
• Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
• Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
• Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
• Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
• Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
• Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

Artimiausi jaunimo informavimo ir konsultavimo taškai

Kauno apskrities jaunimo informavimo taškas
VšĮ „Kaunas 2022“
Daukšos g. 34, Kaunas
Tel. Nr.: +370 696 10701
El. p. [email protected]
Atstovas Povilas Virbašius

Kauno apskrities jaunimo informavimo taškas
Savanorių asociacija „Spindulys“
Tel. Nr.: +370 689 29292
El. p. [email protected]
Atstovė Sandra Palubeckė