Informuojame, kad Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos posėdžiuose paskirstytos Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšos. Lėšos paskirtos Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai:
Eilės Nr. Pareiškėjas Skirtos lėšos, Eur
1. Stakliškių jaunimo klubas 342,58
2. Asociacija „Cukraus pudra“ 320
3. VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“ 340
4. Asociacijos „Lietuvos skautja“ padalinys „Prienų tuntas“ Neskirta