Atsižvelgiant į Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A3-623 „Dėl lėšų skyrimo“ paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Jaunimo organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
Eil. Nr. Pareiškėjas Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos Skirtos lėšos, Eur
1. Asociacija „Iš idėjos“ Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu didinimas“ 1000
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 6 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirtos lėšos, Eur
1. Asociacija „Iš idėjos“ Asociacijos komunalinėms ir šildymo išlaidoms kompensuoti 960.77
2. Asociacija „Laimingas Prienų kraštas“ Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuot 340.13