Pateikus paraišką pagal Aprašo 6 priedą gali būti:

  • finansuojamos komunalinės, elektros, vandens ir šildymo išlaidos, jeigu Pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą;
  • kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių;
  • kompensuojamos naujai besikuriančių jaunimo organizacijų steigimo išlaidos.