2020m. susitikimai

Prienų r. savivaldybė daug prisidėjo prie infrastruktūros Stadiono ir buvusių kareivinių mikrorajone sutvarkymo, o tai paskatino investuotojus pradėti statybas – rekonstruoti pastatus ir įrengti naujus butus, kurių stygius Prienuose labai jaučiamas. Buvęs specialiosios mokyklos pastatas Kęstučio g. jau rekonstruojamas, darbininkai pluša ir kitame pastate, esančiame Vytenio g. 22. Anot prieš 11 metų iš kitų savininkų šį pastatą įsigijusių verslininkų, imtis butų statybos darbų pastūmėjo palankios sąlygos – pasikeitusi miesto aplinka, išaugęs gyvenamojo būsto poreikis ir palankios kainos.

Spalio 27 d. Prienų r. savivaldybėje susitikę meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktorė J. Zailskienė, pavaduotojas A. Marcinkevičius, vyriausioji architektė D. Joneliūnienė ir UAB „Minestas“ atstovas aptarė pastato Vytenio  g. 22 rekonstrukcijos projektą, kitus rūpimus klausimus.
Sutarta artimiausiu metu su Savivaldybės specialistais išnagrinėti autombilių stovėjimo aikštelės padidinimo galimybes, aptarti apšvietimo įrengimo detales.
Pagal UAB „Minestas“ planą kitų metų pabaigoje rekonstruotame pastate bus įrengti 64 butai. Atnaujintas namas papuoš aplinką, tačiau šalia yra ir daugiau apleistų pastatų. Būtų gerai, kad jų savininkai imtųsi atsakomybės tvarkyti savo turtą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Rugpjūčio 25 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė susitiko su profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininku Kęstučiu Jukniu, nariu Stasiu Buškevičiumi ir teisininku Luku Čapu. Susitikimo metu buvo aptarta viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie darbo sąlygas Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje. Kalbėta apie bendradarbiavimą sprendžiant kylančias problemas ne tik savivaldybės, bet ir valstybės lygiu.

Rugpjūčio 20 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas susitiko su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – KPPAR) direktore Olga Grigiene. Susitikime taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė ir KPPAR Prienų atstovybės koordinatorė R. Ažukaitė-Zacharevičienė. Susitikimo tikslas – aptarti KPPAR Prienų atstovybės veiklą.

Šiuo metu Prienų atstovybėje yra tik 12 narių, todėl sutarta, kad būtų naudinga rugsėjo pabaigoje suorganizuoti KPPAR Atvirų durų dieną, kad visi Prienų rajono verslininkai turėtų galimybę susipažinti su asociacijos veikla, sužinoti jos teikiamas galimybes, išsakyti savo lūkesčius ir gal net prisijungti prie asociacijos narių komandos.

Rugpjūčio 19 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorė J. Zailskienė, Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktorius A. Deltuva, Savivaldybės administracijos specialistai bei rangovai susitiko aptarti vykdomų Prienų baseino vidaus įrengimo darbų.

Susitikimo metu buvo aptarti baseino filtrų automatinio plovimo sistemos, roboto dugnui valyti, vidaus įrangos bei valymo priemonių įsigijimo bei kiti aktualūs klausimai. Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktorius pristatė baseino pramogų ir poilsio zonų įrangos pirkimo pasiūlymus.

Kaimyninių Prienų ir Kauno rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybių merai A. Vaicekauskas, V. Makūnas ir M. Varaška susitiko aptarti bendradarbiavimo viešojo transporto maršrutų srityje klausimus. Susitikime Kauno rajono savivaldybėje dalyvavo ir Prienų r. savivaldybės mero pavaduotoja L. Jakinevičienė bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Marcinkevičius.

Pasitarime buvo sutarta kartu organizuoti trijų kaimyninių savivaldybių teritorijas jungiančius autobusų maršrutus. Nutarta pirmiausia pratęsti Kauno rajono autobuso, važiuojančio į Skriaudžius, maršrutą iki Kazlų Rūdos.

Diskutuota ir apie galimus bendrus maršrutus į Jūrę, kitas vietas. Merai sutarė, kad šis bendradarbiavimo pavyzdys galėtų tapti vieningos Kauno regiono transporto sistemos užuomazga, kuri leistų efektyviau naudoti lėšas ir labiau atliepti gyventojų norus. „Europoje regionų savivaldybės seniai žengia bendradarbiavimo keliu, kartu sprendžiami ne tik transporto, bet ir švietimo, infrastruktūros, investicijų pritraukimo klausimai“, – pastebėjo A. Vaicekauskas.
Pasiūlymą dėl patogesnės vieningos regiono transporto sistemos, kaip yra daugelyje Europos šalių, merai planuoja pateikti ir numatytame susitikime su  LR Prezidentu Gitanu Nausėda.

Savivaldybėms yra deleguota pavėžėjimo funkcija ir ją būtina užtikrinti, todėl buvo sutarta rugpjūčio pabaigoje vyksiančiuose savivaldybių tarybų posėdžiuose teikti sprendimų projektus dėl bendrų maršrutų organizavimo tvarkos.

Merai tikisi, jog ateityje galės vykdyti ir daugiau bendrų projektų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Liepos 24 d. meras A. Vaicekauskas, Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, mero patarėja, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai susitiko su verslininku M. Stausku ir FB „Prienai“ atstovais Marijumis Makštučiu ir Kęstučiu Deltuva. M. Stauskas pristatė savo ir dar trijų verslininkų asociacijos norą investuoti į į futbolą Lietuvoje, t.y. viename iš Lietuvos rajonų nusipirkti ar įsteigti futbolo klubą ir su juo pasiekti aukščiausią Lietuvos lygą. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir šiuo metu esanti Savivaldybės sporto finansavimo tvarka.

Liepos 24 d. meras A. Vaicekauskas, Savivaldybės adminsitracijos direktorė J. Zailskienė susitiko su UAB „Sportinė aviacija ir ko“ direktoiumi Vytautu Mačiuliu ir įmonės akcininku Vytautu Zablacku. Susitikimo metu įmonės atstovai pristatė savo plėtros planus, norą įmonės kol kas nenaudojamoje teritorijoje įkurti aviaparką, kuris pritrauktų aviatorius kurtis Prienų rajone, naudotis Pociūno aerodromo paslaugomis.

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.

Liepos 14 d. Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė susitiko su Prienų ūkininkų sąjungos pirmininku M. Butkevičiumi. Susitikimo metu pasidžiaugta gražiu Ūkininkų sąjungos ir Savivaldybės bendradarbiavimu, seniūnijų įtraukimu į bendras veiklas. Viena iš jų – neseniai vykusi Prienų ūkininkų sąjungos tarybos organizuota išvyka į ūkininkų ūkius. Išvykos, kurioje dalyvavo Savivaldybės, seniūnijų atstovai, ūkininkai, metu artimiau susipažinta su Prienų krašto ūkininkais, pasidalinta patirtimi, pasitarta dėl rūpimų problemų ir racionalesnių jų sprendimo būdų paieškos. Šiandienos susitikime buvo aptarti tolesnio bendradarbiavimo, aktualios informacijos ūkininkams teikimo klausimai.

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.
Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.

Birželio 18 d. UAB „Progressus group“ atstovai pristatė APVA paskelbtus kvietimus teikti paraiškas dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo visuomeniniuose pastatuose. Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros specialistai, AB „Prienų šilumos tinklai“ vadovas. Įmonės atstovai pristatė ir naujos kartos modulinės hibridinės elektrinės veikimo principus.

Birželio 17 d. meras A. Vaicekauskas susitiko su VĮ „Turto bankas“ ir Migracijos departamento prie LR VRM vadovais. Susitikimo metu buvo aptartas Migracijos departamento Prienų skyriaus patalpų klausimas. Buvo sutarta ieškoti galimų sprendimų, kad minėtas skyrius nebūtų iškeltas į Kranto g. Prienuose esančias patalpas, kurias yra norima parduoti.

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.
Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.

Birželio 4 d. meras A. Vaicekauskas vyko susitikti su VĮ „Turto bankas“ vadovu M. Sinkevičiumi. Susitikimo metu buvo aptarti valstybei priklausančių pastatų, esančių Kranto gatvėje Prienuose, pardavimo klausimai.

Birželio 3 d. meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė ir adminsitracijos direktorė J. Zailskienė susitikimo su verslo atstovais, kurie domėjosi investavimo Prienų rajone galimybėmis.

Gegužės 12 d. Savivaldybės vadovai ir Saavivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai susitiko su rangovu UAB „Rūdupis“. Pasitarimo metu buvo aptarti vykdomi baseino Prienuose statybos ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro fasado renovacijos darbai.

Kovo 12 d. vyko pasitarimas su meru A. Vaicekausku, mero pavaduotoja L. Jakinevičiene, administracijos direktore J. Zailskiene, administracijos direktoriaus pavaduotoju A. Marcinkevičiumi, Satybos ir ekonominės plėtros bei Architektū9ros ir urbanistikos skyriaus specialistas, UAB „Rūdupis“ atstovais. Pasitarimo metu buvo aptarti vykdomų Prienų kultūros ir laisvalaikio centro fasado renovacijos darbų sprendiniai.

Kovo 10 d. Savivaldybės vadovai susitikimo su ARATC direktoriumi A. Reipu. Pasitarimo metu buvo pristatyta 2019 m. įmonės veikla, naujovės iššūkiai ir 2020 m. planai. Taip pat diskutuota dėl būtinybės didinti atliekų rinkliavos dydžius.

Kovo 9 d. meras A. Vaicekauskas ir Savivaldybės adminsitracijos vadovai susitiko su AB „Kelių priežiūra“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos kelių priežiūros tvarka Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministreijos keliuose.

Vasario 24 d. meras A. Vaicekauskas kartu su Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiaja specialiste vyko į susitikimą su Kultūros paveldo departamento atstovais dėl vykdomo Jiezno kapinių projekte numatyto tako atnaujinimo sprendinių. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

Vasario 21 d. mero A. Vaicekausko ir verslininko A. Rakausko susitikimo metu aptarti dviračių tako tarp Prienų, Birštono, Alytaus rajono ir miesto savivaldybių įrengimo planai.

Vasario 11 d. meras susitiko su VSD atstovais. Buvo aptarti saugumo klausimai bendradarbiaujant su Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos valstybėmis, pristatytos šiuo metu matomos grėsmės.

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.

Vasario 5 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė susitiko su Kauno regiono plėtros agentūros vadove Lina Misiukevičiene. Pasitarimo metu buvo aptartos agentūros vykdomos veiklos, išsakytos pastabos dėl teikiamų paslaugų, aptarti lūkesčiai dėl tolimesnių agentūros veiklų.

Sausio 28 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas susitiko su Kultūros įstaigų profsąjungų atstovais, kurio metu jie pristatė savo lūkesčius dėl šakinės sutarties vykdymo.

Sausio 27 d. Savivaldybės vadovai ir Savivaldybės adminsitracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistais susitiko su UAB „Econovus“ atstovais aptarti nuo vasario mėn. įsigaliosiančių naujų atliekų išvežimo grafikų.

Sausio 17 d. susitikimo su G. Baltrimu ir J. Kvietkausku metu buvo aptarta Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tranybos praėjusių metų veikla ir jos rezultatai, 2020 m. uždaviniai ir iššūkiai. Diskutuota dėl gaisrinės automobilių plėtros, patalpų remonto ir kiti klausimai.

Sausio 16 d. meras susitiko su prof. Virginijumi Trakimavičiumi. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo su VDA Kauno fakulteto Dizaino katedra galimybės, studentų įtraukimą į Savivaldybės vykdomus projektus.