Valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį sumoka į Prienų rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą.
Gavėjas: Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590
Gavėjo sąskaita: LT14 7300 0100 7933 5910
Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank“, kodas 73000

Žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas – iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio deklaracijos (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) išsiunčiamos paštu iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos.

Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, pagal kadastro duomenis patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį.

Informuojame, kad, nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, skaičiuojami delspinigiai.
Laiku nesumokėtas mokestis bus išieškomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tiesės aktai :