Prašymo pavadinimas El. paštas, kuriuo reikia pateikti prašymą Prašymo forma DOCX formatu
Prašymas merui savivaldybe@prienai.lt forma
Prašymas administracijos direktoriui administracija@prienai.lt forma
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą administracija@prienai.lt forma
Prašymas dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo linas.simanaitis@prienai.lt forma
Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ar naudojimo būdą administracija@prienai.lt forma
Prašymas suteikti/pakeisti adresą sklypams, pastatams, patalpoms ir butams administracija@prienai.lt forma
Prašymas išaiškinti dėl statybą leidžiančio dokumento administracija@prienai.lt forma
Bendrasis skyrius
Pranešimas dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose, lodžijose administracija@prienai.lt forma
Prašymas dėl pažymos, dokumento kopijos (išrašo) archyvas@prienai.lt forma
Prašymas dėl pažymos archyvas@prienai.lt forma
Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų archyvas@prienai.lt forma
Prašymas leisti susipažinti/ištaisyti/apriboti/perkelti asmens duomenis administracija@prienai.lt forma
Finansų ir strateginio planavimo skyrius
Prašymas dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos suteikimo finansai@prienai.lt forma
Prašymas dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo finansai@prienai.lt forma
Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo finansai@prienai.lt forma
Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) įskaitymo finansai@prienai.lt forma
Prašymas dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo finansai@prienai.lt forma
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Prašymas organizuoti renginį administracija@prienai.lt forma
Prašymas vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją vytaute.draugelyte@prienai.lt forma
Prašymas suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą vytaute.draugelyte@prienai.lt forma
Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įregistruoti mirtį anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įregistruoti santuoką anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įregistruoti vaiko gimimą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą anele.radzeviciene@prienai.lt forma
Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
Prašymas dėl vienkartinės licencijos išdavimo administracija@prienai.lt forma
Prašymas išduoti leidimą prekiauti švenčių metu administracija@prienai.lt forma
Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais administracija@prienai.lt forma
Prašymas išduoti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais administracija@prienai.lt forma
Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais administracija@prienai.lt forma
Paraiškos vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti forma administracija@prienai.lt forma
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams prašymo forma administracija@prienai.lt forma
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Prašymas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo kompensacijos suteikimo soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas tapti vaiko globėju (rūpintoju) soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas tapti šeimynos steigėju, dalyviu soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas tapti budinčiu globotoju soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą gauti soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas dėl būsto pritaikymo neįgaliems soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai arba tėvui, išauginusiems iki 8 metų bei gerai išauklėjusiems 5 ir daugiau vaikų soc.rupyba@prienai.lt forma
Prašymas dėl laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo soc.rupyba@prienai.lt forma
Švietimo ir sporto skyrius
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę priemimas@prienai.lt forma
Prašymas dėl priėmimo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priemimas@prienai.lt forma
Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę priemimas@prienai.lt forma
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą priemimas@prienai.lt forma
Prašymas dėl paramos iš Studijų rėmimo programos priemimas@prienai.lt forma
Žemės ūkio skyrius
Prašymas dėl žemės ūkio technikos įregistravimo registre alvidas.rinkevicius@prienai.lt forma
Prašymas dėl žemės ūkio technikos registro duomenų pakeitimo alvidas.rinkevicius@prienai.lt forma
Žemės ūkio technikos pirkimo–pardavimo sutartis alvidas.rinkevicius@prienai.lt forma
Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį virginija.karoseviciene@prienai.lt forma
Prašymas melioracijos statinių remontui audrius.rutkevicius@prienai.lt forma
Žemės nuomos deklaracijos forma juridiniams asmenims finansai@prienai.lt forma

Žemės nuomos deklaracijos formoje naudojami įmokų kodai:

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Fizinių asmenų nuompinigiai už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą (mokėjimo įmoka) 3111
Fizinių asmenų laiku nesumokėta įmoka už valstybinę žemę ir vandens telkinių nuomą 3112
Fizinių asmenų delspinigiai 3113
Juridinių vienetų nuompinigiai už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą (mokėjimo įmoka) 3121
Juridinių vienetų laiku nesumokėta įmoka už valstybinę žemę ir vandens telkinių nuomą 3122
Juridinių vienetų delspinigiai 3123