Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Išsamesnė informacija:
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą:
Gavėjas: Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590
Gavėjo sąskaita: LT847300010076935258
Gavėjo bankas: Swedbank AB