DĖL 2014 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 

Prienų rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. posėdyje sprendimu Nr. T3-105 nustatė šiuos 2014 metų žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės):
1. Pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:
1.1. žemės ūkio žemei (paskirties kodas 610) – 1,5;
1.2 žemės ūkio (sodų) žemei (paskirties kodas 611, 612) – 1,6;
1.3. vandens ūkio žemei (paskirties kodas 820) – 1,5;
1.4. miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710) – 1,4;
1.5. kitai (gyvenamosios teritorijos, paskirties kodas 940) – 0,8;
1.6. kitai (daugiabučiams namams, paskirties kodas 954) – 0,5;
1.7. kitai (daugiaaukščių  teritorijos, paskirties  kodas 953) – 0,5;
1.8. kitai (individualiesiems namams, paskirties kodas 950) – 0,8;
1.9. kitai (mažaaukščių teritorijos, paskirties kodas 952) – 0,8;
1.10. kitai (pramoniniams statiniams ir sandėliavimo, paskirties kodas 970) – 1,5;
1.11. kitai (komercinei veiklai, paskirties kodas 972) – 1,5;
1.12. kitai (rekreaciniams statiniams, paskirties kodas 968) – 0,8;
1.13.kitai (visuomeninės paskirties teritorijos, paskirties kodas  994) – 0,8;
1.14. kitai (nenurodytai 1.5–1.13 papunkčiuose) – 1,5;
2. Pagal žemės sklypo naudojimo arba nenaudojimo kriterijų – apleistoms žemės ūkio naudmenoms – 4.

DĖL 2014 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO

Prienų rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. posėdyje sprendimu Nr. T3-107 nusprendė 2014 metais žemės mokesčiu neapmokestinti fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo, neviršijančio 0,25 ha ne kaimo vietovėje ir 3,0 ha kaimo vietovėje esančių sklypų dydžio.

Daugiau informacijos Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos sprendimai“.