Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. posėdyje sprendimu Nr. T3-241 nustatyti 2013 metų žemės mokesčio tarifai (procentais nuo žemės mokestinės vertės) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:
1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 1,5;
1.2. mėgėjiško sodo paskirties žemei – 1,5;
1.3. vandens ūkio paskirties ir vandens telkinių žemei – 1,5;
1.4. gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei – 0,75;
1.5. daugiaaukščių namų paskirties žemei – 0,4;
1.6. pramonės ir sandėliavimo paskirties žemei – 1,2;
1.7. komercinės paskirties ir rekreacinių teritorijų žemei – 0,75;
1.8. miškų ūkio paskirties žemei – 1,4,
1.9. nenaudojamai žemei – 3,0.
Daugiau informacijos Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Teisinė informacija“.