Prienų rajono savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą patalpą, esančią Kauno g. 2, Prienų m.

Eil. Nr. Nuomojamo turto pavadinimas Nuomos terminas Nuomos kaina mėnesiui, Eur Pradinis įnašas, Eur
1. Patalpa 3-6, plotas 16,02 kv. m, su bendrojo naudojimo patalpomis, kurių indeksai: 3-11, plotas 39,14 kv. m; 3-12, plotas 2,62 kv. m; 3-13, plotas 6,38 kv. m, iš viso 16,83 kv. m 10 metų 50,49 151,47

Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2022 m. gegužės 16 d. (įskaitytinai).
Viešo nuomos konkurso sąlygas ir paraišką rasite Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąjį specialistą tel. (8 319) 61 173 arba el. p. [email protected]