Birželio 8 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų pasitarimas su seniūnais. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas padėkojo seniūnams už aktyvų dalyvavimą Prienų krašto šventėje, skirtoje Prienų 520 metų jubiliejui, už puikų atstovavimą savo seniūnijoms ir Savivaldybei.

Pasitarime buvo aptarti apleistų ir neprižiūrimų pastatų, statinių apžiūros, ypatingų statinių sąrašo sudarymo, apleistų sklypų priežiūros, bankams įkeistų statinių, kurie atiduoti antstoliams, likimo, apleisto ir neprižiūrimo turto pripažinimo bešeimininkiu klausimai. Kaip pabrėžė Administracijos direktorė J. Zailskienė, Savivaldybė jau keletą metų aktyviai dirba apleistų statinių kontrolės ir priežiūros srityje ir per šiuos metus nemažai padaryta (dalis statinių nugriauti, dalį šeimininkai susitvarkė, kitus pardavė), tad ir toliau reikia judėti pirmyn. Svarbu kuo anksčiau pradėti apleisto turto, kuris akivaizdžiai yra niekieno, pripažinimo bešeimininkiu procedūras, nes toks procesas iki galutinio rezultato užtrunka iki dvejų metų. Seniūnams pristatyta šią sritį kuruojanti naujoji Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė V. Raguckienė. Pasitarime kalbėta apie glaudesnį seniūnų ir Savivaldybės administracijos specialistų bendradarbiavimą ir dėl apleistų statinių bei sklypų, ir dėl informacijos, susijusios su Ukrainos pabėgėlių atvykimu ar išvykimu, pateikimo Savivaldybei.

Jaunimo reikalų koordinatorė R. Revuckienė trumpai pristatė jaunimo vasaros užimtumo programą. Ji paragino seniūnus pasiūlyti jauniems žmonėms pasinaudoti šia programa ir įdarbinti juos seniūnijose. R. Revuckienė priminė, kad programa skirta rajono teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam nuo 14 iki 21 m. jaunimui, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose. Darbdaviui, vykdančiam veiklą Prienų rajone, per mėnesį kompensuojamas darbo užmokestis (bet ne daugiau kaip 350 Eur) už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu. Daugiausia galimybių jaunimui įsidarbinti žemės ūkyje, paslaugų srityje, pas verslininkus, vykdančius individualią veiklą, taip pat dirbti įvairius kitus pagalbinius darbus. Dar daugiau informacijos galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje https://www.prienai.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/jaunimas/jaunimo-vasaros-uzimtumas/, o darbdaviai, kurie nori įdarbinti mokinius vasaros laikotarpiu, gali registruotis https://www.prienai.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/jaunimas/jaunimo-vasaros-uzimtumas/

Atėjus vasarai, prasideda ir vasaros šventės seniūnijose. Seniūnai paskelbė svarbiausias vasaros renginių datas ir pakvietė vieni kitus apsilankyti. Su renginių planu galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje https://www.prienai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/kulturos-ir-turizmo-skyrius/kultura/

Pasitarimo pabaigoje jubiliejaus proga kolegos pasveikino Stakliškių seniūnijos seniūnę N. Ivanovienę.

Prienų r. savivaldybės informacija