PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Vytauto g.35, LT-59123 Prienai
Interneto svetaine www.prienaikc.lt
Feisbuko paskyta Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

El. paštas administracija@prienaikc.lt
Tel. (8 319) 60 374
Direktorė Virginija Naudžiūtė, tel. (8 319) 60 374, mob. tel. 8 682 11075
El. paštas direktore@prienaikc.lt

BALBIERIŠKIO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Parko g. 8, LT-59241 Balbieriškis, Prienų r. sav.
Interneto svetainė www.balbieriskiokultura.lt
Feisbuko paskyra Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras

El. paštas balbieriskisklc@gmail.com
Direktorė Neringa Garmuvienė, tel. 8 676 56393
El. paštas neringasen@gmail.com

JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

J. Basanavičiaus g. 20, LT-59426 Jieznas, Prienų r. sav.
Interneto svetainė www.jieznokc.lt
Feisbuko paskyra Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

El. paštas jieznokc@gmail.com
Direktorė Dalia Vertinskienė, tel. 8 670 09308, 8 677 64405
El. paštas dalverti@gmail.com

STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Prienų g. Nr.13, LT-59052 Stakliškės, Prienų r. sav.
Interneto svetainė www.stakliskiuklc.lt
Feisbuko paskyra Stakliškių KLC

Dalia Vertinskienė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, tel. 8 670 09308 
El. paštas dalverti@gmail.com

VEIVERIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Jaunimo g. 11A, Skriaudžių k. LT-59030 Prienų r. sav.
Interneto svetainė www.veiveriaiklc.lt
Feisbuko paskyra Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras

Direktorė Elena Simonavičienė, tel. 8 693 83227
El. paštas veiveriai.kultura@gmail.com

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS

F. Martišiaus g. 13, Prienai LT-59118
Interneto svetainė www.prienumuziejus.lt
Feisbuko paskyra Prienų krašto muziejus

El. paštas info@prienumuziejus.lt
Tel. (8 319) 60 379
Direktorė Lolita Batutienė, mob. tel. 8 652 99077
El. paštas direktore@prienumuziejus.lt

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Kauno g. 2B, Prienai LT-59147
Interneto svetainė www.prienubiblioteka.lt
Feisbuko paskyra Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

El. paštas biblioteka@prienai.rvb.lt
Tel. (8 319) 60 380
Direktorė Daiva Čepeliauskienė, tel. (8 319) 60 380
El. paštas Daiva.Cepeliauskiene@prienubiblioteka.lt

Vykdydama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“, Kultūros ministerija parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams.

Šis kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtas praktinis vadovas sudarytas remiantis gerosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiu. Visos leidinio dalys atspindi 2019 m. rudenį Vilniuje ir Kaune įvykusių projekto renginių, kuriuose dalyvavo kultūros kelių kūrėjai ir kitos suinteresuotosios šalys iš Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Danijos ir Lietuvos, pranešimų ir praktinių užsiėmimų temas bei pagrindines įžvalgas

GAIRĖS KULTŪROS KELIŲ KŪRĖJAMS „KULTŪROS KELIAI“

Kultūros ir turizmo skyrius

Renginių organizavimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas

Prašymo organizuoti renginį forma

2022 m. svarbesni, didesni renginiai Prienų krašte

Artimiausi renginiai Prienų krašte