Prienų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ( nauja redakcija nuo 2021 10 12) patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus Prienų mieste ir rajone.

Pasiūlymų pateikimo terminas 2022 m. birželio mėn. 22 d. 12 val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai (113 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pateikti kadastrinių matavimų bylos, nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir buto energetinio efektyvumo sertifikato kopijas. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės administracijai (adresu Laisvės a. 12, Prienai) iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2022 m. birželio mėn. 22 d. 12 val. Ant voko turi būti užrašyta „2 kambarių butų pirkimas“.

Informacija teikiama tel. (8 319) 61 165.

Pirkimo sąlygos

Prienų rajono savivaldybės administracija