Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia integralios pagalbos paslaugų teikimo partnerių atranką.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti viešieji ir juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei dvejų metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybėje patirtį.

Paraiška dalyvauti atrankoje turi būti užpildyta pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą formą (pridedama). Paraiška

Paraiškas prašome pateikti iki 2022 m. spalio 17 d. 17.00 val. (viename užklijuotame voke pateikiamas vienas paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorius). Ant voko turi būti užrašyta „Integralios pagalbos teikimo partnerių atrankai“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būtais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos.

Atrankos aprašą (paraiškos formą ir kitą reikalingą informaciją) galima rasti čia: https://www.prienai.lt/document/del-integralios-pagalbos-teikimo-partneriu-atrankos-tvarkos-apraso-patvirtinimo/

Kontaktinis asmuo konsultacijoms su atranka susijusiais klausimais:
Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, tel. (8 319 61 161), el. p. [email protected]

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija