Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų miesto bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T3-24 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61146, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Prienų miesto plano koregavimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“ (nuoroda https://www.prienai.lt/go.php/lit/Svarbus-pranesimai).

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Prienų miesto plano koregavimo“ projektas