Prienų kultūros ir laisvalaikio centras teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – patalpas, kurių indeksai: 1-13, plotas 32,61 kv. m; 1-14, plotas 6,58 kv. m, ir dalį bendrojo naudojimo patalpų: 3 kv. m patalpos, kurios indeksas 1-5, plotas 112,70 kv. m; 4,16 kv. m patalpos, kurios indeksas 1-15, plotas 12,47 kv. m; 3,64 kv. m patalpos, kurios indeksas 1-16, plotas 10,93 kv. m, iš viso 49,99 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1C2p, unik. Nr. 6999-2001-8010, reg. Nr. 44/13026970), esančias Vytauto g. 35, Prienų m.

Nuomos terminas – 5 metai (su galimybe pratęsti 5 metams).

Turtas išnuomojamas šioms veikloms vykdyti: kūrybinei, meninei, pramogų organizavimo, kitai kultūros, švietimo veiklai ir (ar) prekybai, susijusiai su meno kūriniais, suvenyrais, knygomis.

Pradinė nuomos kaina – 49,99 Eur/mėn.

Konkurso dalyvis privalo iki dokumentų pateikimo sumokėti pradinį įnašą – 149,97 Eur lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (49,99 Eur x 3 mėn. = 149,97 Eur) ir dalyvio registracijos mokestį 30 Eur. Sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai: Prienų kultūros laisvalaikio centras, atsiskaitomoji sąskaita LT247300010153389507

Elektroninio nuomos konkurso sąlygas rasite www.prienai.lt ir www.prienaikc.lt .

Dalyvių registracijos pradžia 2024-06-12 00.00 val., pabaiga 2024-06-13 23.59 val.

Nuomos konkurso pradžia 2024-06-18 09.00 val., pabaiga 2024-06-19 15.59 val.

Turto apžiūros datą ir laiką būtina suderinti (iki aukciono dalyvių registravimosi dienos) iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: Romas Šyvokas, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ūkvedys mob. tel. +370 686 23 106, el. p. [email protected] .

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Remigijų Buroką, tel. +370 685 31 581, el. p. [email protected]

Elektroninio nuomos konkurso sąlygos