Planas: Prienų savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas.

Plano organizatorius: UAB Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras (ARATC), Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, www.aratc.lt, [email protected], +370 659 81933.

Prienų savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgiant į gautas SPAV subjektų išvadas.

Susipažinti su vertinimo išvadomis ir SPAV atrankos dokumentais galima ARATC buveinėje arba savivaldybės administracijoje šiomis darbo valandomis: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietūs 12.00–12.45. Plano projektas taip pat prieinamas internete adresu: https://www.aratc.lt/naujienos/parengti-susipazinimui-alytaus-regiono-savivaldybiu-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-m-planu-projektai/ ir savivaldybės internetinėje svetainėje.

PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „Litgrid“;

PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: 110 kV oro linijos Kvietiškis-Kapsai-Prienai rekonstravimas ir žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu įrengimas;

PŪV vieta: Prienų rajono sav. ir Marijampolės sav.;

Atrankos informacija paskelbta:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487 arba
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai)(1).

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-456 13 punktu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) subjektų išvadomis, informuojame, kad 2022 m. liepos 28 d. Planavimo organizatorius UAB „Smėlynas“ (įm. kodas 304516095, Vienybės g. 16A, Garliava, LT-53238) priėmė sprendimą neatlikti Prienų rajono Pakumprio smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Informaciją dėl priimto sprendimo motyvų teikia SPAV dokumentų rengėjas UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ (Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: [email protected], atstovas – P. Paplauskas)

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Prienų miesto ir Prienų  rajono teritorijų bendrųjų planų (toliau – Bendrųjų planų) koregavimo koncepcijas ir SPAV ataskaitas.

Susipažinti su Bendrųjų planų koregavimo koncepcijomis ir SPAV ataskaitomis galima nuo 2018 m. vasario 26 d. iki 2018 m. kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, (Laisvės a. 12, 59126 Prienai), planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Prienų rajono seniūnijų buveinėse (Prienų miesto seniūnijos buveinėje – Laisvės a. 12, Prienai, LT-59126, Ašmintos seniūnijos buveinėje – Ašminta, Prienų r. sav., LT-59326, Balbieriškio seniūnijos buveinėje – Klevų g. 4, Balbieriškis, Prienų r. sav., LT-59243, Išlaužo seniūnijos buveinėje – Išlaužas, Prienų r. sav., LT-59301, Jiezno seniūnijos buveinėje – J. Basanavičiaus g. 1, Jieznas, Prienų r. sav., LT-59425, Naujosios Ūtos seniūnijos buveinėje – Naujoji Ūta, Prienų r. sav., LT-59260, Pakuonio seniūnijos buveinėje – Sodų g. 33, Pakuonis, Prienų r. sav., LT-59317, Stakliškių seniūnijos buveinėje – Vilniaus g. 2, Stakliškės, Prienų r. sav., LT-59369, Šilavoto seniūnijos buveinėje – Šilavotas, Prienų r. sav., LT-59272, Veiverių seniūnijos buveinėje – Kauno g. 33, Veiveriai, Prienų r. sav., LT-59292).

Bendrųjų planų koregavimo koncepcijų ekspozicija vyks nuo 2018 m. kovo 6 d. iki 2018 m.  kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje, I aukšte, (Laisvės a. 12, 59126 Prienai), Prienų rajono seniūnijų buveinių skelbimų lentose.

Bendrųjų planų koregavimo koncepcijų ir SPAV ataskaitų viešas svarstymas su visuomene įvyks 2018 m. kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos pastato II aukšto salėje (Laisvės a. 12, 59126 Prienai) šiuo laiku:

  • 13:00 val. - susirinkimas dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos;
  • 14:00 val. – susirinkimas dėl Prienų miesto bendrojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos.
Platesnė informacija čia