Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir Rajono valdybos 1998-11-11 sprendimo Nr. 258 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ bei Rajono valdybos 1999-04-28 sprendimo Nr. 86 „Dėl Rajono valdybos 1998 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“, keitimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected]

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected]

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“.

Teikti pasiūlymus galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected]; Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Laura Milkevičienė, tel. (8 319) 61124, [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima paspaudus spalva išskirtą tekstą.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.