Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono savivaldybės teritorijos specialųjį planą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. +370 319 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. +370 319 61125, el. p. [email protected]; el. p. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas Dainius Sodaitis, tel. +370 319 61122, [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano rengimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima čia.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti 0,3858 ha ploto žemės sklypo formavimo žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti šalia stambiųjų ir kitų atliekų aikštelės žemės sklypo, esančio Pramonės g. 3, Prienų m., bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano (TPDR Nr. T00090375), patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. T3-333 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ koregavimas (toliau – Koregavimas).

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Iniciatoriai – UAB Alytaus reginio atliekų tvarkymo centras, tel. +37067621554, [email protected], Vilniaus g. 31, Alytus.

Rengėjas: UAB Poliplan, tel. +37067543255, [email protected], A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius.

Planuojamas žemės sklypas – Pramonės g. 3A, Prienai.

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A3-47 „Dėl pritarimo iniciatyvai koreguoti teritorijų planavimo dokumentą“ bei Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų nustatymo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektu (teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais), galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Gyventojams“ – ,,Teritorijų planavimas ir statyba“ – „Planuojami rengti teritorijų planavimo dokumentai“.

Teikti pasiūlymus galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų miesto bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T3-24 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61146, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Prienų miesto plano koregavimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo“ ir priedas.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T3-65 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61146, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“ (nuoroda https://www.prienai.lt/go.php/lit/Svarbus-pranesimai).

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projektas

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano, kuris yra Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. T3-58 „Dėl Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, sudėtinė dalis, keitimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano keitimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“ (nuoroda https://www.prienai.lt/go.php/lit/Svarbus-pranesimai).

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas

Informuojame apie parengtą Prienų rajono savivaldybės mero potvarkio projektą „Dėl Prienų miesto bendrojo plano korektūros – sodybinio užstatymo kvartalo prie Kęstučio gatvės detaliojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Potvarkio projektas ir planavimo tikslų dokumentai skelbiami Prienų rajono savivaldybės skelbimų lentoje (Laisvės a. 12, 1 aukštas, prie 121 kab.) ir Prienų seniūnijos skelbimų lentoje (J. Brundzos g. 12A), siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo, t. y. nuo 2023-08-17 iki 2023-08-31, planavimo organizatoriui – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Laisvės a. 12, Prienai, el. paštu [email protected], [email protected] arba [email protected].

PRIDEDAMA. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl Prienų miesto bendrojo plano korektūros – sodybinio užstatymo kvartalo prie Kęstučio gatvės detaliojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas su schema, 2 lapai.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą  rengti Veiverių miestelio bendrojo plano keitimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano keitimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“ (nuoroda https://www.prienai.lt/go.php/lit/Svarbus-pranesimai).

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybė organizuoja apklausą dėl poreikio keisti ar koreguoti Veiverių miestelio bendrąjį planą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T3-148 ,,Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano patvirtinimo” (teritorijų planavimo dokumentų register, tpdr.lt; Nr. T00075163).

Planavimo organizatorius: administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59130 Prienai, el. paštas: [email protected], tel. +370 319 61103.

Pasiūlymus dėl keitimo/koregavimo siųsti: Architektūros ir urbanistikos skyriui, vedėjai Daliai Joneliūnienei, el.p. [email protected] arba vyr.specialistei Rimai Sodaitienei, el. p. [email protected].

Pasiūlymų teikimo tvarka:
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki 2023-05-15. Pasiūlymų iniciatyvos teisę turi fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 ,,Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu, 6, 7 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 153, 183, 224 punktais.

Planavimo iniciatoriaus pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo turi būti:
1. nurodomi planavimo tikslai;
2. planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas);
3. preliminarus plotas;
4. pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000).
5. Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir Rajono valdybos 1998-11-11 sprendimo Nr. 258 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ bei Rajono valdybos 1999-04-28 sprendimo Nr. 86 „Dėl Rajono valdybos 1998 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“, keitimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“.

Teikti pasiūlymus galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected]; Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Laura Milkevičienė, tel. (8 319) 61124, [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima paspaudus spalva išskirtą tekstą.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.