Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. administracija@prienai.lt.

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. dalia.joneliuniene@prienai.lt; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. rima.sodaitiene@prienai.lt; Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Laura Milkevičienė, tel. (8 319) 61124, laura.milkeviciene@prienai.lt.

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima paspaudus spalva išskirtą tekstą.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.