Jaunimo organizacijų veiklos finansavimas 2023 m.

 

Atsižvelgiant į Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimas“ lėšos.

Priemonės lėšų paskirstymas 2023 m.

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Asociacija Jaunųjų konservatorių lyga Projektui „Iniciatyvus jaunimas: socialinio verslumo skatinimo projektas“ įgyvendinti 688,00
2. Asociacija „Iš idėjos“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 694,16

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vicemero funkcijos

1. Koordinuoja Savivaldybės administracijos veiklą kultūros srityje, teikia merui pasiūlymus dėl kultūros įstaigų veiklos tobulinimo.
2. Kuruoja, analizuoja, sistemina ir pristato merui informaciją apie sprendimų įgyvendinimą kultūros, kultūros paveldo ir turizmo srityse.
3. Mero pavedimu koordinuoja rajono kultūros ir turizmo įstaigų vykdomą veiklą, viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektus.
4. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų sričių plėtros programų ir Savivaldybės veiklos plano projektų.
5. Koordinuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų veiklą, teikia merui pasiūlymus dėl šios srities veiklos tobulinimo.
6. Analizuoja ir koordinuoja Savivaldybės verslo ir kaimo rėmimo programų įgyvendinimą, teikia išvadas ir pasiūlymus merui dėl veiklos šioje srityje tobulinimo. Padeda užtikrinti sklandų Savivaldybės, Prienų rajono verslininkų ir ūkininkų bendradarbiavimą.
7. Kuruoja, sistemina bei teikia pasiūlymus dėl viešosios susisiekimo infrastruktūros (kelių, gatvių, pėsčiųjų takų ir kt.) projektų planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje.
8. Koordinuoja, sistemina ir teikia išvadas dėl investicinių projektų planavimo, vykdymo bei įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje.
9. Koordinuoja, analizuoja ir teikia merui informaciją, kaip organizuojamas pasirengimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių projektų, Valstybės investicijų ir kitų programų paramai gauti bei kaip vyksta projektų rengimo darbai.
10. Mero pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
11. Mero pavedimu rengia su jo veikla susijusius dokumentus.
12. Mero pavedimu dalyvauja įvairaus pobūdžio komisijų, darbo grupių veikloje.
13. Mero atostogų, laikinojo nedarbingumo metu, merui nusišalinus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių laikinai neinant savo pareigų atlieka Vietos savivaldos įstatyme vicemerui nustatytas funkcijas.
14. Mero pavedimu reprezentuoja Savivaldybę renginiuose, susitikimuose, priėmimuose ir pan.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Rasa Juocevičienė


Jovydas Juocevičius


Eimantas Šalomskas


Daiva Macijauskienė

 • Gimimo data: 1978-03-09
 • Partija: Lietuvos socialdemokratų partija
 • Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis (Edukologijos magistro laipsnis)
 • Specialybė: Mokytoja
 • Pagrindinė darbovietė: Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija
 • Pareigos: Fizinio ugdymo mokytoja-metodininkė
 • Telefono Nr.: +370  686 96903
 • El. pašto adresas: [email protected]
 • Pomėgiai: Kelionės, aktyvus laisvalaikis su šeima, dalyvavimas įvairiuose kultūriniuose, sportiniuose renginiuose
 • Visuomeninės veikla: Prienų kūno kultūros mokytojų asociacijos viena iš steigėjų; sporto ir sveikatingumo klubo ,,Veiva" direktorė; įvairių iniciatyvų sumanytoja ir vykdytoja (žygių, akcijų, vaikų vasaros stovyklų, moterų sporto ir sveikatinimosi savaitgalių ir stovyklų organizatorė); tarptautinių ir regioninių projektų dalyvė; aerobinės gimnastikos licencijuota trenerė; aktyvi Veiverių seniūnijos, bendruomenių ir kultūros narė
 • Šeiminė padėtis: Ištekėjusi
 • Šeimos nariai: Vyras Tomas, dukros Rugilė ir Kotryna
 • Privačių interesų deklaracijų paieška
 • Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai
 • 2023 m. veiklos ataskaita

Jaunius Mališauskas


Andrius Grumadas


Ramūnas Buikus