PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020 M

Eil. Nr.  Pareiškėjas  Vietos plėtros projektas, kurio  įgyvendinimui skirtos  lėšos Skirta lėšų, Eur 
 1. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė „Etninė kultūra vienija kartas“

2373,24

 2. Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ „Materialinės bazės stiprinimas edukacinių programų vykdymui ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui Žemaitkiemyje“

4850

 3. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras „Veiverių krašto gyventojų užimtumo didinimas siekiant mažinti socialinę atskirtį bei tausoti aplinką  dirbant su antrinėmis žaliavomis“

4800

 4. Bendruomenė „Veiverių kraštas“ „Veiverių krašto užimtumo didinimas, siekiant sveikatingumo propagavimo, bendruomeniškumo skatinimo, užimtumo“

4700

 5. Želkūnų kaimo bendruomenė „Socialinių veiklų įvairinimas puoselėjant krašto amatus bei ugdant bendruomenės narių verslumą“

3000

Viso: 19 723,24 

PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2021 M.

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
 1. Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras Vietos plėtros projektui „Kad kaimas būtų gyvas“ įgyvendinti 4420,35
 2. Prienų miesto vietos veiklos grupė Prienų miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti 3000

Viso:

7420,35 

Pagal 2022 m. teiktas paraiškas, atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos

PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2022 M.

Eil. Nr. Pareiškėjas Projektas, kurio  įgyvendinimui skirtos  lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės“ organizavimas“ 2350
2. Jiezno kraštiečių bendruomenė „Jiezno krašto tradicijų puoselėjimas, organizuojant seniūnijos vasaros šventę“ 2250
3. Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ „Kartos keičiasi, vertybės išlieka“ 130
4. Jiezno bendruomenės centras „Tradicinė rudens šventė „Mykolinės Jiezne“ 2309
5. Prienų miesto VVG „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ 5000
6. Skriaudžių kaimo bendruomenė „Veiverių krašto tradicijų puoselėjimas organizuojant Vasaros šventę“ 2350
7. Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ „Tradicinė Ašmintos krašto vasaros šventės „Po gimtinės medžiais“ 140
8. Želkūnų kaimo bendruomenė „Tradicinių bendruomenės renginių organizavimas“ 1450
9. Pakuonio krašto bendruomenė „Kultūrinio paveldo išsaugojimas, suburiant bendruomenes“ 2044

                                                                                                                                                                 

        

Pagal 2023 m. teiktas paraiškas, atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos

PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2022 M.

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos  lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Prienų miesto vietos veiklos grupė Prienų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijai sukurti 5000,00
2. Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras Projektui „Tradicinė vasaros šventė vienija mus“ įgyvendinti 130,00
3. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė Projektui „Į didelį ir aukštą kelią“ įgyvendinti 130,00
4. Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ Projektui „Tėviškės taku“ įgyvendinti 130,00
5. Bendruomenė „Veiverių kraštas“ Projektui „Kartų kalba“ įgyvendinti 130,00
6. Želkūnų kaimo bendruomenė Projektui „Vasaros šventė – „Vyšniūnai – 2023“ įgyvendinti 130,00
7. Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ Projektui „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ įgyvendinti 130.00
8. Jiezno kraštiečių bendruomenė Projektui „Tradicijos lydinčios kraštą“ įgyvendinti 130.00
9. Prienų rajono kaimo bendruomenės ,,Stakliškės“ Projektui „Tradicijas tęskime kartu“ įgyvendinti 130,00
10. Vėžionių bendruomenė „Topolis“ Projektui „Tradicinė rudens šventė – Mykolinės“ įgyvendinti 65.00
11. Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenė „Dūmė“ Projektui „Balbieriškio krašto tradicijų puoselėjimas , organizuojant bendruomenių šventę „Pabūkime drauge“ įgyvendinti 65,00
12. Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė Projektui „Šventupės vingiais“ įgyvendinti 130,00
13. Pakuonio krašto bendruomenė Projektui „Žolynais kvepiančiu taku“ įgyvendinti 130,00
14. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras Projektui „Stiprūs kartu“ įgyvendinti 130,00
15. Prienų rajono vietos veiklos grupė Teritoriniam projektui „Maisto atlieka – žaliava!?!“ įgyvendinti 708,00