Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai pavesta atlikti ir savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

Tarybos 2022-07-19 posėdžio protokolas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas

Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas

Religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“