Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022  m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T3-141 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose nustatyta, kad Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba atlieka ir Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai

Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas

Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas

Religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“