Informuojame, kad Religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos posėdžiuose paskirstytos lėšos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms. Lėšos paskirtos Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Lėšų paskirstymas pagal 2020 m. teiktas paraiškas

Eilės
Nr.

Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirtos lėšos,
Eur
1. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Projektui „ Išlaužo bažnyčios grindų kapitalinis remontas“ įgyvendinti 1690
2. Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir šv. Jono Krikštytojo parapija Projektui „Jiezno parapijos bažnyčios bokštų medinių žaliuzių tvarkybos darbai“ įgyvendinti 2310
3. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vidaus patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbams 30 000

Lėšų paskirstymas pagal 2021 m. teiktas paraiškas

Atsižvelgiant į Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A3-393 „Dėl lėšų skyrimo“ paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimas“ lėšos

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur

 

1. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vidaus patalpų
tvarkybos darbams

30 000

2. Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapija Jiezno Šv. Arkangelo-Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčios
vakarinio fasado ir bokštų tvarkybos darbams

24 000

3. Užuguosčio šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija Užuguosčio šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos bažnyčios
vidaus sietynų atnaujinimo ir presbiterijos naujo apšvietimo įrengimui

4250

Iš viso skirta 58 250 Eur

Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašas ir jo priedai:

Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisija
Pagal 2022 m. teiktas paraiškas, atsižvelgiant į Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimas“ lėšos    
Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos parapija Bažnyčios durims pakeisti 4000
2. Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija Bažnyčios langams pakeisti 5000
3. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija Bažnyčios vidaus interjero darbams 30000
4. Stakliškių Švč. Trejybės parapija Stakliškių parapijos bendruomenės namų remontui 30000
5. Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapija Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus tvoros kolonų remonto darbams 1000
6. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčios išorės remonto darbams 6549
 

Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašas ir jo priedai:

Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisija
Pagal 2023 m. teiktas paraiškas, atsižvelgiant į Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimas“ lėšos    
Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Projektui „Išlaužo bažnyčios lauko fasado šiltinimas“ įgyvendinti 4250
2. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vargonų remonto darbams 22000
3. Stakliškių Švč. Trejybės parapija Projektui „Parapijos bendruomenės namų lauko sienų fasado darbai“ įgyvendinti 5000
4. Skriaudžių Šv. Lauryno parapija Skriaudžių Šv. Lauryno parapijos bažnyčios išorinei apsaugai nuo žaibo, priešgaisrinės apsaugos priemonėms ir vaizdo stebėjimo įrašymo įrangai įrengti 9250