Atsižvelgiant į Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimas“ lėšos. Priemonės lėšų paskirstymas 2022 m.
Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Asociacija „Iš idėjos“ Projektui „Prevencinė“ įgyvendinti 850,00 Eur
2. Asociacija „Iš idėjos“ Asociacijos komunalinėms išlaidoms kompensuoti 838,85 Eur