Atsižvelgiant į Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimas“ lėšos. Priemonės lėšų paskirstymas 2023 m.
Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Asociacija Jaunųjų konservatorių lyga Projektui „Iniciatyvus jaunimas: socialinio verslumo skatinimo projektas“ įgyvendinti 688,00
2. Asociacija „Iš idėjos“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 694,16