Gyventojų skaičius. 2018-11-01 seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravę 928 gyventojai.
Seniūnijos teritorijios plotas – 8106 ha.

Istorija

XVI a. pirmoje pusėje dabartinėje Naujosios Ūtos seniūnijos teritorijoje iškirstų miškų vietoje atsirado kaimai. 1744 m. įsikūrė Mikališkio ir Tartupio dvarai, Asiūklės, Mielaiškampio, Žemaitkiemio, Vartų kaimai. 1872 m. Skirptiškės, Mielaišupio, Skuigės, Dūmiškių, Skersabalio, Medvišių bei Senaūčio kaimai, kuriuose gyveno 263 gyventojai. Abipus vieškelio iš Prienų į Kvietiškio dvarą (prie Marijampolės) buvo dvi stiklo dirbtuvės. Manoma, kad pirmoji stiklo dirbtuvėlė buvusi Senaūčio kaime ir kaimo pavadinimas kilęs iš lenkų kalbos pavadinimo stara huta (senoji dirbtuvė). XIX a. pradžioje buvo pastatyta antra stiklo dirbtuvėlė ir kaimas pavadintas Ūta (Huta). 1927 metais jau minimas Naujosios Ūtos kaimas su 162 gyventojais. 1924 m. kunigas Vincentas Dumčius, padedadamas parapijiečių, pastatė medinę bažnyčią, kuri 1944 m. karo metu buvo sudeginta.

1990 m. Prienų parapijos kunigo monsinjoro Juozapo Užupio ir vietos parapijiečių iniciatyva bažnyčia buvo atstatyta.

Sovietmečiu seniūnijos teritorijoje buvo Naujosios Ūtos tarybinis ūkis ir Žemaitkiemio kolūkis, kurie 1974 m. buvo sujungti ir pavadinti Žemaitkiemio kolūkiu. Buvusio kolūkio administraciniame pastate šiuo metu veikia biblioteka, medicinos punktas, laisvalaikio salė, seniūnija, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos sporto salė, kelios mokymosi klasės. 1945 m. balandžio mėn. 24 d. Būdininkų kaime netoli Balbieriškio girios Lietuvos partizanai visą dieną kovėsi su okupantų kariuomene. Netoli nuo šio įvykio vietos miške žuvo partizanų sanitarė M. Senavaitytė-Mirta ir partizanas nežinoma pavarde – Lazdynas. Čia pastatyta atminimo lenta, kuri liudija apie partizanų kovas. Skersabalio kaime yra partizanų kapai, kurie visais laikais buvo prižiūrimi. Naujosios Ūtos kaime yra veikiančios kapinės.

Naujoji Ūta istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijoje kartu su seniūnijos atstovais svarstant herbo idėjas buvo nuspręsta herbe pavaizduoti stiklo pūtiką, kadangi seniūnijos centre veikė viena iš nedaugelio Lietuvoje stiklo dirbtuvių. Simbolių kalboje stiklas, kaip ir krištolas, yra šviesos, nekaltumo ir aiškumo įsikūnijimas, dažniausiai simbolizuoja sielą, yra nekalto prasidėjimo, aiškaregystės, dvasinės tobulybės, išminties simbolis.

Liepsnos paprastai tapatinamos su ugnimi, kuri daugumoje pasaulio kultūrų laikoma šventa, apvalančia ir atnaujinančia. Biblijoje yra aprašymų, kuriuose Dievą arba dieviškumą simbolizuoja ugnis, jos įvaizdis dažnai siejamas su saule, šviesa, jaukiu namų židiniu. Krikščionybėje ugnis – tikėjimo išbandymas, sakraliniame mene kai kurie šventieji (Augustinas, Antanas Padujietis) yra vaizduojami su degančiomis širdimis.

Dailininkė Laima Ramonienė parengė Naujosios Ūtos herbo etaloną. Jį heraldikos komisija aprobavo 2006 m. birželio 22 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 432). Herbo aprašymas: juodame lauke, kurio dešinysis raudonas šonas atskirtas liepsnų liežuvių linija, vaizduojamas sidabrinis stiklo pūtikas su raudonu stiklo burbulu.Tuo pačiu metu buvo pagaminta ir seniūnijos vėliava. Tai atliko dailininkai Edita ir Gintas Ačai, gyvenantys Išlaužo seniūnijoje, Prienų rajone.

Šiuo metu seniūnijos teritorijoje yra Asiūklės, Būdininkų, Būdų, Dūmiškių, Griškamurgio, Juozapavo, Mieleišupio, Naujosios Ūtos, Pašlavančio, Pilotiškių, Senaūčio, Serbentinės, Skersabalio, Skirptiškės, Skuigės, Šakališkių, Tartupio, Tartupio Mačiuliškių, Tartupio Sruogos, Ūtos Sruogos, Užbalių ir Žemaitkiemio kaimai.

Lankytinos vietos:
– rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino tėviškė Pilotiškių kaime ir joje įsikūręs muziejus;
– Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia Naujosios Ūtos kaime;
– Lietuvos partizanų kapai Skersabalio kaime, Skersabalio miške;
– Lietuvos partizanų kovos su okupantų kariuomene atminimų lenta Būdininkų kaime,
– Akmuo, vadinamas Velnio pinigine, Pilotiškių kaime, Balbieriškio girioje.

Švietimas, kultūra

1912–1947 m. Naujosios Ūtos kaime buvo pradinė mokykla, 1947–1961 m. septynmetė, 1961–1986 m. aštuonmetė, nuo 1986 m. – devynmetė, nuo 1999 m. – dešimtmetė pagrindinė mokykla.

1936–1937 m. Tartupio kaime buvo pastatyta pradinė mokykla, kuri karo metais sudegė. 1964 m. Žemaitkiemio kaime buvo pastatyta nauja septynmetė mokykla, paliktas senasis mokyklos pavadinimas – Tartupio septynmetė mokykla. 1961–1986 m. mokykla buvo aštuonmetė, nuo 1986 m. iki 1999 m. devynmetė, nuo 1999–2000 m. dešimtmetė, vėliau – pradinė. 2008 m. mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus uždaryta. Pastatą perėmė asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“. Seniūnijoje veikia keturios bendruomenės ir vienas klubas. Bendruomenės aktyvai dalyvauja įvairiose seniūnijos veiklos srityse (sudarant strateginius planus, rašo projektus).

Naujosios Ūtos kultūros namai pradėjo veikti 1965 m. Pirmoji jų direktorė buvo Bronė Andrulevičiūtė-Navickienė. Nuo senų laikų Naujosios Ūtos krašto žmonės mėgsta dainą, šokį, dramą. 1966 m. buvo pastatyta Žemkalnio pjesė „Tadas Blinda“. Šiuo metu Naujosios Ūtos kultūros ir laisvalaikio salė, kurioje veikia mėgėjų dramos teatras (vadovė A. Vaišnienė) ir moterų vokalinis ansamblis (vadovė L. Sarnickienė), priklauso Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui. Serbentinės kaime, Aldonos Lietuvininkienės sodyboje, nuo 2005 metų vyksta klojimo teatrų festivaliai „Vėtrungė“. Juose dalyvauja mėgėjiškų teatrų kolektyvai iš visos Lietuvos.

Verslas

Seniūnijoje veikia keturios parduotuvės, viena visuomeninio maitinimo įmonė, 2 medžio apdirbimo ir statybos įmonės, viena veterinarinių paslaugų įmonė, vienos paminklų dirbtuvės.

Įžymūs žmonės

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), gimęs Pilotiškių k., – poetas, rašytojas, literatūros profesorius, knygos „Altorių šešėlyje“ autorius.
Aleksandras Bendinskas (1920– 2015), gimęs Skersabalio k., – inžinierius, politinis ir visuomenės veikėjas.
Aldonas (g. 1963) ir Algimantas (g. 1963) Gudaičiai, gimę Skersabalio k., – kunigai.

Seniūnaitijos

Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitis (-ė) Kontaktai
Pilotiškių seniūnaitija Gintautas Mykolaitis 8 676 87487
Naujosios Ūtos seniūnaitija Elena Stadalienė 8 604 04509
Žemaitkiemio seniūnaitija Mindaugas Alaveckas 8 611 47098

Seniūnijų ataskaitos ir planai