Istorija

Šilavotas rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart paminėtas 1782 m. Jis įsikūręs 11 km į šiaurės vakarus nuo Prienų miesto. 1931–1950 m. tai buvo valsčiaus, po to apylinkės, šiuo metu seniūnijos centras. Kaimo augimas glaudžiai siejamas su kunigo Antano Radušio vardu. 1896 m. iš Skriaudžių jis atvyko į Šilavotą steigti parapijos. Kunigo dėka 1902 m. klebonijoje kaimo vaikams buvo įsteigta pradžios mokykla, pastatyta nauja bažnyčia, pušimis ir maumedžiais apsodintas Šilavoto kalvagūbris.

Šilavotas istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijos posėdyje, kartu su seniūnijos atstovais svarstant naujo herbo idėjas, buvo pritarta siūlymui herbe pavaizduoti pušaites kaip vienos iš kaimo vardo kilmės versijos simbolį. Dailininkas R. Rimkūnas parengė Šilavoto herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2005 m. birželio 30 d.

Šilavoto seniūnijos kaimai: Elzbietiškio, Ingavangio, Jasenavos, Jiestrakio, Juodaraisčio, Klebiškio, Kuišių, Lėsiškio, Maldabūdžio, Meškinės, Mieldažiškių, Mieleiškampio, Mikalinės, Molinės, Naraukelio, Naujasodžio, Naujojo Skrynupio, Pagirėlių, Pagraižio, Pakiauliškio, Paskrynupio, Pašlavančio, Pažarsčio, Prienlaukio, Raudonupio, Rūdiškių, Rūdos, Sarginės, Skrynupio, Stuomenų, Šaulių, Šilavoto, Varnakės ir Žarstos.

Gyventojų skaičius 2022-01-01 – 1553.

Lankytinos vietos

Pašlavančio piliakalnis su gyvenviete;
Prienlaukio piliakalnis su gyvenviete;
Klebiškio piliakalnis su gyvenviete;
Naujasodžio piliakalnis;
Naujasodžio piliakalnis II su gyvenviete;
Pažarsčio pilkapynas;
Mieleiškampio kaimo etnoarchitektūrinė sodyba;
Šilavoto Davatkynas;
Ekspozija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“;
Šilavoto NKVD-MGB būstinės pastatas;
Šilavoto Šv. Jėzaus Širdies bažnyčia;
Mikališkio kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų kompleksas (senosios kapinės, partizanų kapai ir koplyčia);
Klebiškio koplyčia;
Žarstos koplyčia;
Skulptūra “Mykolas Arkangelas”;
Kryžius ir paminkliniai akmenys šioje vietoje niekintų, 1954-1955 m. Šilavoto apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui ;
Knygnešio, kunigo Antano Radušio kapas;
Lietuvos partizanų užkasimo vieta-kapai Šilavoto k.;
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai II Šilavoto k.;
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai Prienlaukio k.;
Lietuvos partizanų žuvimo vieta Klebiškio k. (netoli Prienlaukio ežero);
Lietuvos partizanų žuvimo vieta Juodaraisčio k.;
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai I Raudonupio k.;
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai II Raudonupio k.;
Lėsiškio kaimo nacizmo aukų žudynių vieta;
Pažarsčio liepa

Švietimas, kultūra

Šilavoto kaime yra pagrindinė mokykla, veikia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos padalinys Šilavoto kaime. Kultūriniu gyvenimu rūpinasi Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė.

Verslas

Seniūnijoje įsikūrusios įvairaus tipo įmonės. Stambiausia iš jų yra UAB „Ekofrisa“ – viena iš pagrindinių kruopų gamintojų Baltijos šalyse. Taip pat seniūnijoje veikia Šilavoto žemės ūkio bendrovė, Šilavoto globos namai, UAB „Arborator“, kaimo turizmo sodybos „Prienlaukys“, „Devintam danguj“ ir „Jiesios sodyba“.

Įžymūs žmonės

Antanas Radušis – Šilavoto parapijos įkūrėjas, kunigas, knygnešys, rinko ir užrašinėjo liaudies dainas;
Adomas Lastauskas – kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas;
Bronislovas Kuzmickas (g. 1935 m. Juodaraisčio k.) – filosofas, profesorius, habilituotas daktaras, Kovo 11-osios akto signataras;
Petras Karvelis (1897–1976), gimė Jiestrakio k.) – ekonomistas, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas;
Jonas Mačys-Kėkštas (1867–1902), gimė Ingavangio k.) – poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas;
Aldona Ruseckaitė (g. 1950 m. Ingavangio k.) – poetė, muziejininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė;
Madona Lučkaitė – radijo laidų kūrėja, žurnalistė, radijo laidų vedėja;
Kostas Algirdas Aleksynas (g. 1936 m. Ingavangio k.) – tautosakininkas, tekstologas, humanitarinių mokslų daktaras;
Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė (g. 1952 m. Ingavangio k.) – vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė;
Gintautas Dabrišius (g. 1950 m. Sarginės k.) – poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas;
Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1944 m. Klebiškio k.) – Lietuvos dailininkas, restauratorius, VDA profesorius, kolekcininkas,
Petras Lincevičius (g. 1990 m. Šilavoto k.) – tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Albinas Mitrulevičius (g. 1953 m. Jiestrakio k.) – agronomas, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

Seniūnaitijos

Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitės Kontaktai
 Ingavangio seniūnaitija Aldona Ona Baniulienė 8 606 93920
 Jiestrakio seniūnaitija Nijolė Balaikienė 8 647 18977
 Klebiškio seniūnaitija Vida Radvilavičienė 8 620 35282
 Šilavoto seniūnaitija Danutė Liorentienė 8 682 31493

Seniūnijų ataskaitos ir planai