Prienų rajono savivaldybės įsteigtas geriausio kultūros darbuotojo apdovanojimas ir padėkos raštai skiriami rajono kultūros įstaigų darbuotojams, kultūros įstaigų vadovams už profesinės veiklos nuopelnus, vadovaujamų meno mėgėjų kolektyvų pasiekimus, indėlį į kultūros politikos įgyvendinimą Prienų rajone, meninės saviraiškos, kultūros tradicijų, pilietinių vertybių puoselėjimą ir ugdymą.
Kandidatus, atitinkančius atrankos kriterijus Geriausio kultūros darbuotojo apdovanojimui ir padėkos raštams gauti, gali teikti kultūros įstaigų kolektyvai, asociacijos, įstaigos, organizacijos. Vienas pareiškėjas teikia vieną kandidatą. Teikdamas kandidato anketą, pareiškėjas patvirtina, kad yra gavęs kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir viešinimo.

Kandidatai konkursui gali būti siūlomi už dvejų paskutinių metų veiklos rezultatus ir pasiekimus.
Konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ atrankos kriterijai:
* aktyvus, inovatyvus ir kūrybiškas darbas, kultūros darbuotojų kvalifikacijos ugdymas, autentiškos patirties sklaida;
* kultūros įstaigai, bendruomenei, rajonui svarbi ir reikšminga profesinė veikla, telkianti ir didinanti bendruomenės įtrauktį į kultūrą, puoselėjanti materialines ir nematerialines kultūros vertybes, etnokultūrą, kultūrinį identitetą, kultūrinę ir istorinę atmintį bei tradicijas;
* įgyvendintos rezultatyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir organizacijomis iniciatyvos, sukūrusios pridėtinę vertę kultūros darbuotojų bei krašto bendruomenei;
* aktyvi, rezultatyvi ir įtrauki projektinė veikla, sėkmingas privataus sektoriaus, kitų finansavimo šaltinių pritraukimas.

Apdovanojimus skiria Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ komisija. Konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ apdovanojimai bus įteikti 2024 m. balandžio 15-ąją, minint Kultūros dieną.
Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo kandidatus. Prašome anketą iki 2024 m. balandžio 5 d. pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.
Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė (tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams anketų pildymo ir kitais su anketų teikimu susijusiais klausimais.

KANDIDATO ANKETA

KONKURSO „GERIAUSIAS KULTŪROS DARBUOTOJAS“ NUOSTATAI