Valstybinė kalba – lietuvių kalba

Lietuvių kalba valstybine pirmą kartą pripažinta 1922 metais. Steigiamasis Seimas šią nuostatą įrašė į Lietuvos Konstituciją, ji buvo pakartota 1928, 1938 metų Lietuvos Konstitucijose. Sovietinės okupacijos metais lietuvių kalba, nors ir buvo vartojama kaip gimtoji, neturėjo valstybinės kalbos statuso, buvo siekiama lietuvių kalbą išstumti iš oficialaus valstybės gyvenimo, įstaigose, įmonėse, mokyklose įtvirtinti rusų kalbą ir dvikalbystę. Protestuojant prieš lietuvių tautos rusinimą 1988 m. buvo pasiekta lietuvių kalbos pripažinimo valstybine. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisiškai šį lietuvių kalbos statusą įtvirtino 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtas Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, o galutinai nustatė dabar galiojanti 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijoje įrašyta: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba.“ (14 str.)

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais

Prienų rajono savivaldybės gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms konsultacijos viešųjų užrašų taisyklingumo, reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo ir kitais kalbos klausimais teikiamos tel. (0 319) 61 141, el. paštu [email protected] arba atvykus į Savivaldybę (102 kab., Laisvės a. 12).

Lietuvių kalbos dienos 2024

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 metų kiekvienais metais Lietuvoje ir užsienyje vasario–kovo mėn. rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Jų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje.
Lietuvių kalbos dienos kasmet minimos ir mūsų krašte – šiais metais suplanuota per 90 įvairiausių veiklų ir renginių, skirtų kalbai, jos mokymuisi, gimtąją kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms. Aktyviausios – švietimo įstaigos: pačių mažiausių laukia rytmečių pokalbiai apie meilę tėvynei, laisvę, gimtosios kalbos grožį ir svarbą, eilėraščių konkursai, parodėlės, vyresniųjų – protų kovos, dailaus rašto, meninio skaitymo, rašinių konkursai, kūrybinės dirbtuvės ir kitos veiklos. Daugybę renginių – popiečių, skaitymų, viktorinų – planuoja surengti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir jos padaliniai seniūnijose, ne vienas renginys numatytas rajono kultūros ir laisvalaikio centruose. Prienų krašto muziejus žada kviesti į edukacinius renginius. Muziejuje bus pristatyta ir Lietuvių kalbos instituto paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Ekspoziciją sudaro unikalūs, interaktyvūs eksponatai – kalbos žaislai, leidžiantys kiekvienam paliesti kalbą rankomis ir pačiam pajusti jos savitumą. Tarmėms skirtas renginys „Atvertos durys. Tarmės“ suburs net penkias švietimo ir kultūros įstaigas. Prienų rajono savivaldybė jau trečią kartą organizuos mūsų krašto įmonių gražiausių lietuviškų pavadinimų konkursą. Vyks renginių, skirtų Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (vasario 21 d.) ir Knygnešio dienai (kovo 16 d.).
Įdomių ir prasmingų Lietuvių kalbos dienų!

Lietuvių kalbos dienų renginiai

Parengti metodiniai patarimai gyvūnų gydymo įstaigų vadovams ir darbuotojams

Valstybinė kalbos inspekcija, patikrinusi įvairių veterinarijos klinikų, kabinetų, gydyklų interneto svetainių kalbą, parengė metodinius patarimus „Ir augintiniai serga“. Jų tikslas ‒ atkreipti dėmesį į dažniausiai daromas klaidas ir padėti jų išvengti.

Ir augintiniai serga

Šiemet minime lietuvių kalbos paskelbimo valstybine 35-metį

1988 metų lapkričio 18 dieną Aukščiausioji Taryba pripažino lietuvių kalbą valstybine – tuometė Konstitucija buvo papildyta straipsniu, įteisinančiu lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse. Simboliška, kad tą pačią dieną buvo sugrąžinti ir kiti valstybingumo simboliai – trispalvė ir „Tautiška giesmė“.

Lietuvių kalba valstybine pirmą kartą paskelbta prieš šimtmetį – 1922-ųjų Konstitucijoje, antrą kartą – praėjus 66-eriems metams. Tuo metu tai buvo neįtikėtinas įvykis – nepriklausoma valstybė dar neatkurta, o jos kalba įteisinama kaip valstybinė.

Sukakties proga 2023 m. lapkričio 17 d. 13 val. Seime vyks valstybinės kalbos statuso atkūrimo 35-mečio minėjimas „Kartu kalboje ir valstybėje“. Renginys bus transliuojamas per jutubo kanalą „Atviras Seimas“.

Seimo lankytojų centre lapkričio 17–gruodžio 1 d. veiks istorinių fotografijų paroda „Kalba turi Tėvynę“.

Parengta pagal Valstybinės kalbos inspekcijos informaciją (2023-11-15 pranešimas)

Dar kartą apie moterų pavardžių rašybą

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) siekia, kad kalba ne skaldytų, bet jungtų visuomenę. Todėl stengiasi išklausyti visas visuomenės grupes ir išgirsti jų siūlymus. Kalbant apie asmenvardžius pasakytina, kad pavardės yra vienas iš ryškiausių tautinio tapatumo ženklų.

Nusistovėjusios asmenvardžių sistemos keitimas iš esmės galimas, bet dažniausiai sulaukia aštrių nevienareikšmių visuomenės reakcijų. Kadangi mūsų visuomenė nėra vienasluoksnė, dažnai vieniems naujas sprendimas yra palankus, o kitiems visai nepriimtinas.

VLKK adresuotame Seimo narės Ievos Pakarklytės rašte svarstoma apie galimybę įteisinti lietuvių moterų pavardes su galūne -a, kai vyro pavardės baigmuo yra -a (pvz., vyr. Stoma ir mot. Stoma, vyr. Razma ir mot. Razma). Kol kas vienintelis Seimo narės išdėstytas argumentas šiam pokyčiui buvo „sudaromos diskriminacinės sąlygos, kai tam tikriems asmenims yra leidžiama galimybė pasirinkti pavardės darybą, tuo tarpu kitiems asmenims ši galimybė yra ribojama“. Turėta omenyje, kad daroma išimčių, kai šeimoje (giminėje) yra išlaikoma moterų pavardė su galūne -a arba moteris priima nelietuvišką pavardę (Čaika, Diuba ir kt.).

Seimo narei buvo atsakyta, kad kitose kalbose yra kitokių dėsningumų ir kitokių moterų pavardžių baigmenų, ir tai yra natūralus dalykas, nekeliantis nuostabos ir nesudarantis sąlygų diskriminacijai. Todėl plėsti būdų ir keisti nutarimo nenumatoma.

Tačiau VLKK neuždaro durų šio pasiūlymo svarstymui, jei rastųsi daugiau kultūrinių argumentų, būtų atlikta išsami poreikio analizė. Jei ir būtų imtasi plėsti pavardžių rašybos sistemą, ji būtų apibrėžta tam tikromis taisyklėmis. Juk asmens įvardijimas yra ne tik individualus, šeimos ar giminės, bet ir valstybės reikalas.

VLKK 2023-01-27 pranešimas

Daugiau informacijos

 

Valstybinei lietuvių kalbai – 100 metų

1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamojo Seimo priimtoje pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba paskelbta valstybine. Jos 6 straipsnis skelbė: „Valstybės kalba – lietuvių kalba. Vietinių kalbų vartojimą nustato įstatymas“. Taigi šiemet rugpjūčio 1 dieną valstybinei lietuvių kalbai sukako 100 metų.

2022 m. rugsėjo 14 d. Seimo Konstitucijos salėje iškilmingai paminėtos valstybinės lietuvių kalbos statuso 100-osios metinės. Renginio įrašas https://www.youtube.com/watch?v=BqvxYtMu26I

Parengta metodinė medžiaga konditeriams

Valstybinė kalbos inspekcija patikrino daugiau kaip 30 konditerijos įmonių interneto svetainių ir parengė metodinę medžiagą „Kalbėkime skaniai“. Siūloma atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias kalbos klaidas, svarbias smulkmenas, pateikiama patarimų, kaip taisyklingai parašyti pavadinimą, nurodyti gaminio sudėtį, kur ieškoti reikiamos informacijos.

Kalbėkime skaniai

Kalbos komisija rekomenduoja ukrainietiškus miestų pavadinimus

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) įteisino abu Ukrainos sostinės pavadinimo variantus – tiek naująjį, tiek tradicinį – kaip lygiaverčius. Taigi oficialiojoje vartosenoje tinka vartoti ir Kýjivas, ir Ki̇̀jevas. Pirmasis yra adaptuotas iš dabartinės ukrainiečių kalbos, antrasis – istorinis, patekęs LDK laikais iš rusėnų kalbos XIV a. ar anksčiau, dar nesant tam tikrų dabartinei ukrainiečių kalbai būdingų fonetinių ypatumų.

Analogiškai yra ir su miesto LvovasLvivas variantais – abu vietovardžiai yra lygiaverčiai. Lvovas yra tradicinės formos vietovardis, kaip ir Kijevas, paveldėtas iš senų laikų, perimtas iš rusėnų (ne iš rusų) kalbos, taigi yra tinkamas vartoti.

Kalbos komisijos specialistai pataria naujuosius ukrainietiškus pavadinimus tikrinti suskaitmenintame žodyne „Pasaulio vietovardžiai. Europa“. Jame dauguma Ukrainos vietovardžių teikiami tik ukrainietiškomis formomis, o kai kurių du variantai: Charkovas ir CharkivasČernigovas ir ČernihivasZaporožė ir ZaporižiaČernobylis ir ČornobylisNikolajevas ir Mykolajivas ir kt. Rekomenduojama teikti pirmenybę būtent ukrainietiškoms formoms – Charkivas, Černihivas, Zaporižia, Čornobylis, Mykolajivas ir pan.

Ukrainos Aukščiausioji Rada, remdamasi Dekomunizacijos įstatymu, 2016 m. pakeitė beveik tūkstančio gyvenamųjų vietovių pavadinimus. Rekomenduojamas miesto pavadinimas Dnipras (vietoj Dniepropetrovskas).

VLKK 2016 m. parengė detalų Ukrainos Aukščiausiosios Rados pagal Dekomunizacijos įstatymą pakeistų gyvenamųjų vietovių pavadinimų sąrašą (sąraše – autentiškos ir sulietuvintos formos).

Žr. http://www.vlkk.lt/media/public/file/Naujienos/Ukrainos-pakeisti-vtv_2016_VII_patikslintas.pdf.

Parengta pagal VLKK informaciją (2022-03-15 pranešimas)

Patvirtintos atnaujintos lietuvių kalbos rašybos taisyklės

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) 2022 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. N-1 (190) patvirtino atnaujintas lietuvių kalbos rašybos taisykles – leidinį „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“.

Iki šiol galiojo lietuvių kalbos rašybos taisyklės, pateiktos leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Vilnius: Mokslas, 1992) pirmoje dalyje „Rašyba“. Jos buvo tikslintos vėliau priimtais VLKK nutarimais.

Atnaujintose rašybos taisyklėse galiojančių taisyklių nuostatos iš esmės nepakeistos, aptarti tie rašybos atvejai, kurie dar nebuvo reglamentuoti. Daugiausia naujovių yra grafinių ženklų rašymo skyriuje: aptarti brūkšnelio, apimties brūkšnio, pasvirojo brūkšnio, skliaustų, kabučių rašymo ypatumai.

Atnaujintos rašybos taisyklės yra kur kas išsamesnės nei iki šiol galiojusios. Pateikiamas ne tik taisyklių rinkinys, bet kartu paaiškinami jų taikymo ypatumai, aptariami galimi rašybos variantai, atsižvelgiant į norimą perteikti reikšmę ir vartojimo sritį (šalia daugelio taisyklių pateikiama komentarų ir patarimų).

Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai

Parengta viešųjų užrašų tikrinimo metodika

Valstybinė kalbos inspekcija parengė viešųjų užrašų tikrinimo metodiką. Šioje metodinėje medžiagoje pateikiami „viešojo užrašo“, „viešosios informacijos“ ir kitų aktualių sąvokų išaiškinimai, taip pat pateikiama viešųjų užrašų pavyzdžių, įvertintų pagal galiojančius teisės aktus, nubrėžiama takoskyra tarp viešojo užrašo ir prekių ženklo, tarp viešosios ir privačios erdvės, aptariami kitų kalbų vartojimo viešuosiuose užrašuose aspektai ir kt.

Ši metodinė medžiaga skirta ne tik savivaldybių administracijoms, ji bus naudinga reklamos agentūroms, restoranų, kavinių ir barų, klinikų ir grožio salonų savininkams, prekybos centrams ir kitam verslui.

Viešieji užrašai

Teisės aktai

Išorinė reklama

Viešieji užrašai

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 4 dalis
Rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai.

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.

Valstybinės kalbos įstatymo 2, 17, 18 ir 23 straipsniai
Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba.
Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

Tautinių bendrijų organizacijų pavadinimai, jų informaciniai užrašai greta valstybinės kalbos gali būti pateikiami ir kitomis kalbomis.
Užrašų kitomis kalbomis formatas negali būti didesnis negu užrašų valstybine kalba.

Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“ 1, 2 punktai

Tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji rašytinė ir garsinė informacija, įskaitant viešuosius užrašus, transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis. Viešaisiais užrašais laikoma rašytinė informacija, esanti viešojoje erdvėje ir (arba) skirta visuomenei informuoti.

Rašytinė ir garsinė informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.

Įmonių pavadinimai

Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų (juridinių asmenų) pavadinimų sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės (patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91); pakeistos 2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138)). Tos pačios taisyklės taikytinos ir parduotuvių, kavinių ir pan. pavadinimams.

 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: 2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas
  1. Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę.
  2. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio.
  3. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.
 • Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
  • 16 straipsnis. Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų.
 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės
  • I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei jų filialų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą.
   2. Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme.
   3. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimams, daromiems iš žodžių ar žodžių junginių, turinčių tiesioginę reikšmę, taikomi kitais teisės aktais nustatyti darymo ir rašymo reikalavimai.II. TEIKTINI SIMBOLINIAI PAVADINIMAI4. Simboliniais pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai.
   4.1. Vienažodžiai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš upių ar ežerų vardų, žmonių ir mitologinių vardų, augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių pavadinimų ar kitokių daiktavardžių, pvz.: „Šešupė“, „Nijolė“, „Žemyna“, „Vėjopatis“, „Sedula“, „Stumbras“, „Nektaras“, „Aušra“, „Vasara“, „Kaitra“, „Forumas“, „Elektronas“, „Kometa“, „Klumpė“.
   4.2. Simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš daiktavardžių su pažyminiais – daiktavardžiais, būdvardžiais (paprastai įvardžiuotinės formos), skaitvardžiais, pvz.: „Lietuvos spauda“, „Nemuno baldai“, „Rokiškio pienas“, „Ūkininkų viltis“, „Vilniaus prekyba“, „Turto investicijos“, „Baltoji lelija“, „Pirmoji kregždutė“, „Trys riešutėliai“. Pažyminiu einantys kiekiniai skaitvardžiai gali būti rašomi skaitmenimis, pvz.: „7 meno dienos“, „33 laipteliai“.
   4.3. Simbolinius pavadinimus galima daryti iš nelinksniuojamų lietuvių kalbos žodžių, įvairių žodžių formų, daiktavardžių su prielinksniais ir kitokių prasmingų konstrukcijų, pvz.: „Iki“, „Ačiū“, „Užsuk“, „Dviese“, „Šalia kelio“, „Prie universiteto“, „Tik tau“.
   5. Galimi dirbtiniai simboliniai pavadinimai, gramatine sandara panašūs į lietuvių kalbos žodžius.
   5.1. Dirbtiniai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš bendrinėje lietuvių kalboje vartojamų žodžių su įvairiomis priesagomis ar galūnėmis, pvz.: „Aukštuva“, „Rieduva“, „Grindukas“, „Alaušė“.
   5.2. Galimi iš sutrumpinimų ar kitaip dirbtinai sudaryti ir lietuviškomis raidėmis rašomi simboliniai pavadinimai, kurių pabaiga atitinka lietuvišką galūnę, pvz.: „Eksma“, „Sodra“, „Teksa“, „Sekoma“, „Alfeksas“, „Elmatronas“, „Gantas“, „Ulgis“, „Manselis“.
   5.3. Galimi pavadinimai, sudaryti iš dirbtinio žodžio su jam priklausomais gramatiškai susijusiais dėmenimis, pvz.: „Viralitos gyvybės draudimas“, „Ganto statyba“, „Manselio langai“, „Naujoji ringuva“.
   6. Simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių (senovės graikų ir lotynų) kalbų žodžiai, ypač jei įmonės, įstaigos, organizacijos veikla yra kultūrinio ar humanitarinio pobūdžio, pvz.: „Alfa“, „Libra“, „Lingua“, „Littera“, „Caritas“.
   7. Iš susijungusių įmonių, įstaigų ar organizacijų simbolinių pavadinimų gali būti sudarytas jungtinis simbolinis pavadinimas, pvz.: „Pavasaris-Gelma“, „Santara-Šviesa“, „Tachema-Rida“.
   8. Simboliniai pavadinimai rašomi su kabutėmis ir pradedami didžiąja raide. Daugiažodžių pavadinimų didžiąja raide rašomas tik pirmasis žodis (ir į pavadinimą įeinantys tikriniai daiktavardžiai), pvz.: „Naujoji rūta“, „Sėkmingos investicijos raktas“, „Pas Juozapą“.
   Pastaba. Prieš simbolinį pavadinimą einantis žodis ar žodžių junginys, žymintis įmonės, įstaigos ar organizacijos teisinę formą arba rūšinį pavadinimą, sakinio viduje rašomas mažosiomis raidėmis, pvz.: akcinė bendrovė „Ragutis“, viešoji įstaiga „Užupio takas“, uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Muzika“. Teisinę formą galima nurodyti santrumpa, pvz.: AB „Ragutis“, VšĮ „Užupio takas“. Teisinė forma ar jos santrumpa gali būti rašoma ir po simbolinio pavadinimo, pvz.: „Ragutis“, akcinė bendrovė arba „Ragutis“, AB.III. NETEIKTINI SIMBOLINIAI PAVADINIMAI9. Simboliniai pavadinimai negali būti sudaryti iš nenorminių žodžių (arba su jais) ar nenorminės darybos būdu.
   9.1. Simboliniai pavadinimai nedaromi iš lietuvių kalbos klaidomis laikomų svetimybių (barbarizmų) ar hibridų, kitų nenorminių žodžių, pvz.: „Bantas“, „Cementovkė“, „Čipsas“, „Gerbūvis“, „Rinkė“.
   9.2. Neteiktini lietuvių kalbos žodžių darybos taisyklėms prieštaraujantys sudurtiniai simboliniai pavadinimai, pvz.: „Lietūkprekyba“, „Pienocentras“, „Metaloprekyba“.
   9.3. Neteiktini simboliniai pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių, pvz.: „Teko“, „Kage“, „Mansel“, „Galarg“, „Grigen“, „Intaks“.
   9.4. Neteiktini simboliniai pavadinimai, kuriuos sudarantys žodžiai nesusieti gramatiškai (linksniu, gimine, skaičiumi), pvz.: „Ranga investicijos“, „Arnika draudimas“.
   9.5. Neteiktini simboliniai pavadinimai su rašybos klaidomis, pvz.: „Varijantas“, „Bilijardo oazė“, „SeKoMa“, „MeBeTa“, „ATiLa“.
   10. Simboliniais pavadinimais nelaikytini tokie pavadinimai, kurių pagrindinis žodis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos rūšinis pavadinimas, pvz.: „Joniškio pieninė“, „Klaipėdos vaikų ligoninė“, „Žirmūnų vaistinė“, „Architektų dirbtuvės“, „Kompiuterijos centras“, „Klaipėdos kelionių agentūra“. Tokie pavadinimai yra tiesioginės reikšmės ir rašytini be kabučių.

Juridinių asmenų pavadinimus vertino Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms VĮ Registrų centrui buvo teikiamos nuo 2013 m. gegužės 1 d.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. privalomos kalbos ekspertizės atsisakyta. Norint išvengti netinkamo įmonės pavadinimo registravimo ir su tuo susijusių neigiamų pasekmių, dėl įmonių pavadinimų nemokamai galima konsultuotis su Kalbos komisija el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 272 4520.

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje VLKK.lt pateiktą informaciją

Valstybinės kalbos mokėjimas, egzaminai

Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Valstybinės kalbos mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų  nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1687 „Dėl Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A3-164 „Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo“ sudaryta Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo komisija ir bazine mokykla, kurioje dirbs ši komisija, paskirta Prienų „Žiburio“ gimnazija. Komisijos pirmininkė – Daiva Sabanskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (el. p. [email protected], tel.: +370 319 52430 / +370 611 51402).

Kita informacija

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai

VALSTYBINĖS KALBOS PRIEŽIŪRA

Atsakingas specialistas 

Vaida Peleckienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja), Laisvės a. 12, 102 kab., tel. (8 319) 61 141, el. p. [email protected]

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė – valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 12 p.). Įgyvendinant šią funkciją kontroliuojama, kaip Prienų rajono savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. Prienų rajono savivaldybės fiziniai ir juridiniai asmenys konsultuojami kalbos klausimais; derinami išorinės reklamos projektai.

KALBOS PATARIMAI