• Algis Marcinkevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
 • Aleksas Banišauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Antanas Baranauskas – asociacijos „Anties sodo bendruomenė“ narys
 • Antanas Bendinskas – Dvariuko bendruomenės narys
 • Artūras Buitkus – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Rasa Juocevičienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Daiva Macijauskienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
 • Jaunius Mališauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Kristina Nastulevičienė – Prienų rajono savivaldybės gyventoja
 • Leonas Sakalavičius –  Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenės „Ošvenčia“ narys
 • Eimantas Šalomskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Komisijos nuostatai
 • Jovydas Juocevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
 • Deividas Dargužis - Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Ramūnas Buikus - Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Audrius Gelčys – Prienų rajono savivaldybės gyventojas
 • Daiva Macijauskienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
 • Jaunius Mališauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Leonas Sakalavičius –  Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenės „Ošvenčia“ narys
 • Jonas Vilionis – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Komisijos nuostatai
 • Alvydas Vaicekauskas – Savivaldybės meras (komisijos pirmininkas)
 • Loreta Jakinevičienė – Savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininko pavaduotoja)
 • Gintautas Bartulis – Savivaldybės tarybos narys
 • Cezaras Pacevičius – Savivaldybės tarybos narys
 • Dovilė Ručytė – Savivaldybės tarybos narė
 • Simona Vaicekauskaitė - Šalčė – Savivaldybės tarybos narė
 • Egidijus Visockas – Savivaldybės tarybos narys
 • Komisijos nuostatainuostatų pakeitimas
 • Vytautė Draugelytė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė)
 • Birutė Žvirblienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė (komisijos pirmininko pavaduotoja)
 • Agnė Dargužienė – Prienų rajono savivaldybės mero patarėja
 • Andrius Grumadas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Cezaras Pacevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Komisijos nuostatai
 • Dalia Bredelienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė
 • Gintarė Jankauskaitė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Ernesta Juodsnukytė, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja
 • Živilė Rusevičienė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atviros jaunimo erdvės "Prienas" jaunimo darbuotoja-jaunimo projektų koordinatorė
 • Danutė Stankevičienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė
 • Rimantas Šiugždinis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas
 • Virginija Zujienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos darbo aprašas
 • Renata Pavlavičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Roberta Revuckienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Vaida Stasytienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja
 • Julius Strampickas, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro treneris
 • Rimantas Šiugždinis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas
 • Komisijos darbo aprašas
 • Danguolė Damijonaitytė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
 • Asta Gataveckienė, Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
 • Virginija Naudžiūtė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė
 • Virginijus Slauta, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)
 • Irena Urbanavičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Aurelija Urbonienė, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė
 • Virginija Zujienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos darbo aprašas
 • Loreta Jakinevičienė – Savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė)
 • Laimutė Jančiukienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Virginija Mikėnienė – Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Vijoleta Varkalienė – Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rimvydas Zailskas – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas
 • Komisijos darbo reglamentas
 • Loreta Jakinevičienė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduoja (komisijos pirmininkė)
 • Aleksas Banišauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Gintautas Bartulis – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Artūras Buitkus – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Vytas Bujanauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Jurgita Čerkauskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja
 • Linutė Mikušauskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Cezaras Pacevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Henrikas Radvilavičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas ir priedas
 • Komisijos aprašas
 • Loreta Jakinevičienė - Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė)
 • Gintautas Bartulis - Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Jurgita Čerkauskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
 • Mindaugas Rukas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Audrius Rutkevičius – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Aušra Tamošiūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja
 • Egidijus Visockas - Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas:
 • Loreta Jakinevičienė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė)
 • Algis Marcinkevičius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkės pavaduotojas)
 • Angelė Mickienė - Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
 • Arūnas Vaidogas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Virginija Zujienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Seniūnijų seniūnai
 • Komisijos nuostatai
 • Cezaras Pacevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
 • Aleksas Banišauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Martynas Butkevičius – Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas
 • Virginija Karosevičienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Mindaugas Rukas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Donatas Šimukonis – Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos narys
 • Aušra Tamošiūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja
 • Arūnas Vaidogas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Jonas Vilionis – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Komisijos nuostatai
 • Sandra Mekionienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė);
 • Vytautė Draugelytė  – Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja;
 • Irena Karsokaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo pirmininkė;
 • Edita Skalskienė – VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja;
 • Angelė Tamulevičienė – VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro direktorė-gydytoja psichiatrė.
 • Komisijos nuostatai
 • Giedrė Aukštakalnė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Mykolas Balaišis – Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos narys
 • Birutė Bartkevičiūtė – Prienų rajono diabeto klubo „Versmė“ pirmininkė
 • Laimutė Jančiukienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Irena Karsokaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo pirmininkė
 • Kęstutis Kazlauskas – Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komiteto pirmininkas
 • Zita Matukaitienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Sandra Mekionienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
 • Roberta Revuckienė - Prienų rajono savvaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Virginijus Slauta – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)
 • Augenija Stoškuvienė – Jiezno žmonių su negalia sąjungos pirmininkė
 • Irena Valatkevičienė – Prienų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė
 • Komisijos nuostatai
 • Algis Marcinkevičius – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Diana Budbergienė – Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Edita Jakimavičiūtė – Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Violeta Raguckienė – Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rima Sodaitienė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos nuostatai