T3-316
Priedas

Dėl Prienų  rajono  savivaldybės  tarybos  2012 m.  balandžio  26 d. sprendimo  Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kultūros plėtros programa“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

T3-317
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl V. Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo ir konkurso „Kultūros šviesulys“ nuostatų patvirtinimo.

T3-318

Dėl skolintų lėšų likučio panaudojimo.

T3-319
Priedas

Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.

T3-320

Dėl žemės nuomos mokesčio.

T3-321
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

T3-322

Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos patvirtinimo.

T3-323

Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir dalį žemės sklypo.

T3-324

Dėl valstybės ir Prienų rajono savivaldybės turto nurašymo.

T3-325

Dėl turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos.

T3-326
Priedas

Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai.

T3-327

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-263 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl mokymo priemonių perėmimo bei perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo“ papildymo.

T3-328

Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

T3-329

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausų.

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-280

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-43 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-281

Dėl kategorijos suteikimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui

T3-282
Priedas

Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 ,,Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo

T3-284

Dėl žemės nuomos mokesčio

T3-285

Dėl pritarimo projektui „Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato renovacija“

T3-286

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas“

T3-287

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupę“ ir 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-123 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupę“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios

T3-288
Priedas

Dėll viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos

T3-289
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos

T3-290
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų veiklos užduočių patvirtinimo

T3-291

Dėl savivaldybės turto privatizavimo

T3-292

Dėl greitosios medicinos pagalbos automobilio panaudos

T3-293

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai

T3-294

Dėl turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai patikėjimo teise

T3-295

Dėl savivaldybės turto nuomos sutarties nutraukimo

T3-296
1 priedas
2 priedas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui

T3-297

Dėl pripažinto avariniu gyvenamojo namo išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos

T3-298

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo

T3-299

Dėl vandens bokšto nuomos sutarties atnaujinimo

T3-300

Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąjį namą lengvatinėmis sąlygomis

T3-301

Dėl valstybės turto nurašymo

T3-302
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-258 ,,Dėl mokymo priemonių perėmimo bei perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo bei panaudos teise“ pakeitimo

T3-303
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-289 ,,Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ pakeitimo

T3-304
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-200 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimo

T3-305
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T3-59 ,,Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Prienų rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn bei perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

T3-306
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T3-246 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

T3-307
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T3-73 ,,Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

T3-308
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-92 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-285 ,,Dėl mokymo priemonių perėmimo ir perdavimo rajono mokykloms“ pakeitimo“ pakeitimo
T3-309 Dėl turto vertės padidėjimo perėmimo
T3-310
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
T3-311 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-174 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo ir visuomenei būtinų maršrutų nustatymo“ pakeitimo
T3-312 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos komisijos sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-313 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
T3-314 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo
T3-315 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-147 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-229
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

T3-230
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jos įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

T3-232 Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-233
Priedas

Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo

T3-234
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-235
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-236
Priedas
Dėl Prienų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo
T3-237
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir  sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-238
1 priedas
2 priedas
Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos steigimo
T3-239

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-240
Priedas
Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-241 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams
T3-242 Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto J. Lukšos gatvės rekonstrukcija“
T3-243 Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelyje“
T3-244

Dėl Prienų globos namų veikos vykdymo užtikrinimo

T3-245 Dėl pritarimo numatomiems Prienų globos namų nekilnojamojo turto kapitalinio remonto darbams
T3-246
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų, išlaikomų slaugos ligoninėse iš savivaldybės biudžeto lėšų, priėmimo ir mokėjimo už suteiktas slaugos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-247

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

T3-248 Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių pirkimo
T3-249 Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą
T3-250 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui
T3-251 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas
T3-252 Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą
T3-253

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-268 ,,Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams patikėjimo teise“ pakeitimo

T3-254
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklai

T3-255 Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo
T3-256
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl mokymo priemonių perėmimo ir perdavimo rajono savivaldybės mokykloms“ pakeitimo

T3-257
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-52 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T3-122 „Dėl mokymo priemonių perėmimo Prienų rajono savivaldybės tarybai“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo

T3-259
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T3-290 „Dėl kompiuterių programinės įrangos perdavimo rajono savivaldybės mokykloms“ pakeitimo

T3-260
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T3-171 „Dėl kompiuterių įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms“ pakeitimo

T3-261

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T3-317 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą“ papildymo

T3-262

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl radiacijos lygio matavimo prietaisų perėmimo bei perdavimo Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai“ pakeitimo

T3-263
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl mokymo priemonių perėmimo bei perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

T3-264

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T3-48 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo

T3-265
Priedas
Dėl programinės įrangos panaudos Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
T3-266 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai
T3-267 Dėl turto perdavimo Prienų r. Skriaudžių ir Pakuonio pagrindinėms mokykloms patikėjimo teise
T3-268
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-269 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-270 Dėl katilinių ir įrangos panaudos
T3-271 Dėl negyvenamųjų patalpų Prienų r. sav., Šilavoto k., A. Radušio g. 11, panaudos
T3-272 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise
T3-273
1 priedas
2 priedas
Dėl papildomų 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
T3-274
1 priedas
2 priedas
Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T3-275 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų AB „Prienų šilumos tinklai“ nustatymo
T3-276

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-31 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

T3-277
Priedas

Dėl pritarimo sutarčiai

T3-278

Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano rengimo

T3-279

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

Ataskaita
Išvada
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 m. ataskaitų ir išvados

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-194

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

T3-195

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojos Loretos Jakinevičienės kasmetinių atostogų

T3-196

Dėl pritarimo projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

T3-197

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-80 ,,Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-198

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2012–2013 mokslo metais patvirtinimo

T3-199
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-74 ,,Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2012–2013 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo

T3-200

Dėl Prienų ,,Revuonos“ vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo dienos normos nustatymo

T3-201

Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje patvirtinimo

T3-202

Dėl kategorijos suteikimo Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrui

T3-203
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo

T3-204

Dėl įpareigojimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

T3-205

Dėl 2012 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

T3-206

Dėl 2012 m. žemės nuomos mokesčio

T3-207
Priedas

Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-208

Dėl Prienų rajono savivaldybės stojimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę ir atstovo delegavimo į Vietos veiklos grupės valdybą

T3-209

Dėl pritarimo projektui „Gamtinio, istorinio, kultūrinio kraštovaizdžio pažinimo skatinimas“

T3-210

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

T3-211

Dėl leidimo privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis

T3-212

Dėl valstybės turto nurašymo

T3-213

Dėl nekilnojamųjų daiktų panaudos Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui

T3-214

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinei valdybai

T3-215

Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį turtą Kęstučio g. 87, Prienuose

T3-216

Dėl sutikimo perimti patikėjimo teise valdyti valstybės nekilnojamąjį turtą Kęstučio g. 87, Prienuose

T3-217

Dėl sutikimo perimti nekilnojamuosius daiktus Balbieriškio miestelyje, Klevų g. 10

T3-218

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir įrašymo į buhalterinę apskaitą

T3-219

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai

T3-220

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui

T3-221

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T3-222

Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės nekilnojamąjį turtą Kęstučio g. 63, Prienuose

T3-223

Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti pastatą Kęstučio g. 63, Prienuose

T3-224

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo

T3-225
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

T3-226
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-187 „Dėl 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-227

Dėl sutikimo leisti naudoti Prienų rajono savivaldybės herbą visuomeninio judėjimo „Už socialinį teisingumą“ ženkle

T3-228

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T3-170 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-166 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl žalos išieškojimo“ pakeitimo
T3-167 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko kasmetinių atostogų
T3-168
Priedas
Dėl darbo grupės sudarymo
T3-169
Priedas
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-146 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-171

Dėl kategorijų suteikimo Jiezno, Prienų bei Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrams

T3-172
Priedas
Audito ataskaita
Išvada

Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

T3-173 Dėl 2012 m. žemės mokesčio
T3-174
Priedas
Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-175 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir įrašymo į buhalterinę apskaitą
T3-176

Dėl patalpos Prienų m., Pušyno g. 4, panaudos

T3-177 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-178 Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos sumažinimo
T3-179 Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo
T3-180 Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei, įgyvendinant nekilnojamojo turto įteisinimo programą
T3-181

Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas

T3-182 Dėl buto, privatizuojamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo
T3-183 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-184 Dėl turto perdavimo Prienų jaunimo mokyklai
T3-185
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
T3-186 Dėl turto nurašymo
T3-187
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-133 „Dėl 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo
T3-188
1 priedas
2 priedas
Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
T3-189
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas
11 priedas
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo
T3-190
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės herbo, kitų herbų ir herbinių vėliavų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-191
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-192
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-222 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“  pakeitimo
T3-193 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-139 ,,Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-140
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

T3-141
Priedas

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

T3-142

Dėl žalos išieškojimo

T3-143
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

T3-144

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T3-145
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų Nemuno pradinės mokyklos reorganizavimo, Prienų Nemuno pradinės mokyklos ir Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų  aprašo bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo

T3-146
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės Kunigiškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, Kunigiškių pagrindinės mokyklos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Balbieriškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T3-147
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų specialiosios mokyklos ir Prienų jaunimo mokyklos reorganizavimo, Prienų specialiosios mokyklos, Prienų jaunimo mokyklos ir Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei „Revuonos“ vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T3-148
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės Klebiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, Klebiškio pagrindinės mokyklos ir Šilavoto pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Šilavoto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T3-149

Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-150

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-127 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-45 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

T3-152
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-46 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų, patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo

T3-153

Dėl pritarimo projektui „Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro modernizavimas ir plėtra“

T3-154

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

T3-155

Dėl gyvenamųjų patalpų ir dalies žemės sklypo, privatizuojamų lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo

T3-156

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio nustatymo

T3-157
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-158

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“

T3-159

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Prienų rajono Piliakalnio bendruomenės centrui

T3-160
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ 1.1 punkto pripažinimo netekusiu galios

T3-161

Dėl pritarimo remonto darbams

T3-162
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo

T3-163

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-119 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-92 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-92 ,,Dėl žemės sklypo Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. sav. detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

T3-164
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-165
Priedas

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-104 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitos
T3-105 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo
T3-106
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
T3-107 Dėl pavedimo laikinai atlikti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas
T3-108

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-103 „Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės ir papildomų etatų steigimo Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje“ pripažinimo netekusiu galios

T3-109
1 priedas
2 priedas
4 priedas
6 priedas
7 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

T3-110
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2012–2014 metams patvirtinimo

T3-111
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos patvirtinimo
T3-112
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T3-113
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro nuostatų patvirtinimo
T3-114
1 priedas
2 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšų skyrimo konkurso taisyklių patvirtinimo

T3-115
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kultūros plėtros programa“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo
T3-116
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
T3-117
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo, organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-118 Dėl Jiezno vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-119

Dėl sutikimo pratęsti Ričardo Aleksiejūno išlaikymą Jiezno vaikų globos namuose

T3-120 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir jo įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
T3-121 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos valstybės įmonei Registrų centrui
T3-122

Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-123

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų meno mokyklai

T3-124

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-51 „Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą“ papildymo

T3-125

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių nutraukimo

T3-126

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

T3-127

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T3-235 „Dėl kompiuterių programinės įrangos ir kompiuterių įrangos perėmimo“ pakeitimo

T3-128

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

T3-129

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-196 „Dėl turto perdavimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui panaudos pagrindais“ pakeitimo

T3-130

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-21 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo bei perdavimo Prienų pedagoginei psichologinei tarnybai“ pakeitimo

T3-131

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-243 „Dėl nematerialaus turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės Stakliškių vidurinei mokyklai panaudos pagrindais“ pakeitimo

T3-132

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-195 „Dėl mokyklinių autobusų perdavimo švietimo įstaigoms ir Savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

T3-133
1 priedas
2 priedas

Dėl 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

T3-134
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijose esančių statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo

T3-135

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-297 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuomos mokesčio nustatymo“  pakeitimo

T3-136

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-222 „Dėl detaliųjų planų rengimo“  pakeitimo

T3-138

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl detaliųjų planų rengimo“  pakeitimo

T3-139

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-66 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Palionio atleidimo iš pareigų
T3-67
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos
T3-68
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitos
T3-69 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jos įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-70
1 priedas
2 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas

Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-71

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

T3-72

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

T3-73
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo
T3-74
Priedas
Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2012–2013 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-75 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų rajono savivaldybės Klebiškio pagrindinę mokyklą
T3-76

Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų rajono savivaldybės Kunigiškių pagrindinę mokyklą

T3-77 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų Nemuno pradinę mokyklą
T3-78 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų jaunimo mokyklą
T3-79 Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų specialiąją mokyklą
T3-80 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-81
Priedas

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-82
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų akreditavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
T3-83
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonių „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“ ir „Jaunimo veiklos aktyvinimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo
T3-84
Priedas

Dėl Jiezno vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo

T3-85

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo tvirtinimo ir centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

T3-86
Priedas

Dėl Asmenų siuntimo į Prienų globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-87
Priedas

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai

T3-88
1 priedas
2 priedas

Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2012 m. ir melioracijos darbams panaudotų lėšų  2011 m. ataskaitos patvirtinimo

T3-89

Dėl turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės balanso

T3-90

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos krepšinio sporto klubui „Prienai“

T3-91

Dėl leidimo rekonstruoti stogą

T3-92

Dėl leidimo privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis

T3-93

Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo

T3-94
1 priedas
2 priedas

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui

T3-95
1 priedas
2 priedas

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-96
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas

Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo, šaligatvių įrengimo ir kapitalinio remonto, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių remonto ir įrengimo, gatvių apšvietimo remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašų ir Prienų miesto gatvių sąrašo patvirtinimo

T3-97

Dėl įsipareigojimo apmokėti projekto išlaidas

T3-98
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-99
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo vienuoliktaisiais nuomos metais

T3-100

Dėl subsidijos taikymo

T3-101

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo

T3-102

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-207 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-103

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-222 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-29
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2012 metų veiklos programų patvirtinimo
T3-30
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-31
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmatos patvirtinimo
T3-32
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-33
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas

Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo

T3-34
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-35

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-36 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T3-148 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo
T3-37 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ pakeitimo
T3-38 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-11 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą“ pakeitimo
T3-39

Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės merui

T3-40
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo
T3-41
Priedas
1 priedas
2 priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-42
Priedas
Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-43
Priedas
Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio, Jiezno, Prienų ir Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

T3-45 Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-46
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų, patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-47

Dėl artezinių gręžinių ir vandentiekio bokštų pirkimo

T3-48

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-195 „Dėl mokyklinių autobusų perdavimo švietimo įstaigoms ir Savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

T3-49

Dėl nekilnojamojo turto panaudos

T3-50

Dėl sutikimo perimti žemės sklypą Prienuose, M. Valančiaus g. 3

T3-51

Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-52

Dėl nešiojamojo kompiuterio perdavimo Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui ir dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-34 „Dėl nešiojamųjų kompiuterių perdavimo pagal panaudos sutartį Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo

T3-53
Priedas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai

T3-54

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

T3-55
Priedas

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Prienų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-56

Dėl vidutinės kietojo kuro kainos nustatymo

T3-57
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų kineziterapijos paslaugų įkainio patvirtinimo

T3-58
Priedas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

T3-59

Dėl pritarimo dotacijos teikimo sutarčiai

T3-60

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo

T3-61

Dėl subsidijos taikymo

T3-62

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės išregistravimo

T3-63

Dėl detaliojo plano patvirtinimo

T3-64

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-65

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-27
Priedas
Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos nuostatų patvirtinimo
T3-28
Priedas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-1
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo
T3-2
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų, patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-3 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko kasmetinių atostogų
T3-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo
T3-5

Dėl pritarimo projektui „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Prienų miesto parke, I etapas“

T3-6

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros ketvirtasis etapas“

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-275 „Dėl pritarimo projektams „Veiverių, Skriaudžių ir Mauručių teritorijų bendrojo plano parengimas“ ir „Prienų rajono savivaldybės miestų, seniūnijų ir kaimų administracinių ribų specialiojo plano–žemėtvarkos schemos parengimas“  pakeitimo

T3-8 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-9 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-10 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir dalį žemės sklypo
T3-11

Dėl valstybės turto nurašymo

T3-12
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-13 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
T3-14
Priedas
Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo
T3-15
1 priedas
2 priedas
Dėl dienos socialinės globos išlaidų 1 asmeniui su dideliais specialiaisiais poreikiais Prienų globos namuose ir dienos socialinės globos išlaidų 1 asmeniui be didelių specialiųjų poreikių Prienų globos namuose
T3-16

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-200 „Dėl  Prienų rajono savivaldybės 2012 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-17 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo
T3-18 Dėl subsidijos taikymo
T3-19

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo

T3-20

Dėl detaliojo plano patvirtinimo

T3-21

Dėl Jiezno miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo

T3-22

Dėl Prienų miesto ir rajono dviračių, pėsčiųjų takų schemų specialiojo plano rengimo

T3-23

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-24

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-108 „Dėl žemės sklypo kadastriniu nr. 6910/0007:652 Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

T3-26

Dėl Balbieriškio miestelio bendrojo plano rengimo

BALSAVIMO REZULTATAI