Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2022 m. gegužės 20 d.

Projektai rengiami vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. Nr. A3-495 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių atrankos ir vertinimo tvarkos aprašu.

Bendruomenės sveikatos tarybos nustatyti priemonių prioritetai:

1. Užkrečiamų ligų prevencija.
2. Psichinės sveikatos išsaugojimas, savižudybių prevencija, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.
3. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas.
4. Sveikos gyvensenos ugdymas (fizinis aktyvumas, sveikas senėjimas).
5. Aplinkos gerinimo sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena, oro taršos ir kt.).
6. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija.

Prioritetas teikiamas tiems projektams, į kurių veiklą įtraukiami socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, kiti socialiai pažeidžiami asmenys. Programos lėšomis finansuojama veikla, kuri nėra finansuojama iš kitų Savivaldybės programų, PSDF biudžeto.

PRIEMONĖS PARAIŠKOS FORMA
VERTINIMO ANKETA
PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 109 arba el. paštu [email protected]