Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Prienų rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. [email protected], interneto svetainė www.ambergrid.lt.

Plano rengėjas – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Rytų Lietuvos 1 grupės vadovę Jurgitą Aidukienę, el. p. [email protected] arba tel. +370 658 53035.

Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Prienų rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/skelbimai/682

https://we.tl/t-WA0GNSo6oB

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad Prienų rajone per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) projektas. Plačiau skaitykite čia.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio reikalavimus, pranešame, kad šiuo metu parengti krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapiai ir juos tvirtinančių įsakymų projektai.

Apribojimų statyboms žemėlapius galite rasti čia.

AB „LTG Infra” pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas elektros tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti AB „LTG Infra” elektros tinklų teritorijų planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti AB „LTG Infra“ bendrovės internetinėje svetainėje https://ltginfra.lt/planuojami-projektai.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Prienų-Birštono skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimas. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

Projekto pavadinimas:
Tilto per Šventupę valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus 21,126 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Išlaužo kaimas, Išlaužo sen., Prienų r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-2549-5262

Statinio naudojimo paskirtis, tipas:
Kiti transporto statiniai (tiltas), susisiekimo komunikacijos (kelias)

Projektuotojas:
UAB „Inžinerinis projektavimas“, tel. +370 639 82714, el.p. [email protected]

Statytojas:
VĮ „Automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600 El. p. [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-10-21 ir UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10, Vilnius

Viešas Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-10-21 15:00 val. Microsoft Teams platformoje:
https://teams.microsoft.com/l/message/19:[email protected]/160153449 3593?tenantId=01000a10-208e-4fef-b674-182ae61eae12&groupId=6b85b6a7-9a85-4df2-b668- 8b9a745de28b&parentMessageId=1601534493593&teamName=Projekto%20vie%C5%A1inimas&channelNam e=General&createdTime=1601534493593

Priedai:

Pateikiame Prienų rajono savivaldybėje esančių kapinių sąrašą.