Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašas

1 priedas_Paraiškos forma

Paraiškos priedas_Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

2 priedas_Vertinimo anketos forma

3 priedas_Sutartis

4 priedas_Konfidencialumo pasižadėjimo forma

5 priedas_Deklaracija

6 priedas_Nešališkumo deklaracija

7 priedas_Konfidencialumo pasižadėjimas

*****

2022 m. lėšų paskirstymas Prienų r. savivaldybės seniūnijoms

*****

DOKUMENTAI ATSISKAITYMUI UŽ GAUTAS LĖŠAS

Projekto veiklos ataskaita

Priemonės sąmata

Priemonės vykdymo sąmatos išlaidų ataskaita

Detali projekto išlaidų sąmata

Priemonės lėšų naudojimo ataskaita

*****

BENDRUOMENINĖS OGANIZACIJOS, GAVUSIOS FINANSAVIMĄ 2022 METAIS

Priemonės įgyvendinimas