2023 m. susitikimai

Rugsėjo 7 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės J. Zailskienė ir L. Jančiukienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja susitiko su UAB „Lidl Lietuva“ Nekilnojamojo turto departamento vadovu M. Buroku ir NT plėtros projektų vadovu E. Greičiumi. Susitikimo metu kalbėta apie prekybos centro plėtros galimybes Prienuose.

Rugsėjo 5 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės J. Zailskienė ir L. Jančiukienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė, administracijos specialistai susitiko su UAB „Prienų butų ūkis“ direktoriumi A. Valatka. Aptarti klausimai dėl daugiabučių renovacijos eigos, miesto viešųjų erdvių tvarkymo, gėlynų priežiūros ir kita.

Rugsėjo 4 d. vykusio susitikimo su Prienų vandenų direktoriumi R. Ignatavičiumi metu kalbėta apie planuojamus nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros projektus. Įmonė numačiusi plėtrą Jiezne, Balbieriškyje, Veiveriuose, Pakuonyje, Išlauže ir Naujojoje Ūtoje. Norima didinti nuotekų, o daugelyje vietovių ir vandentiekio tinklų sistemas. Susitikime dalyvavo meras A. Vaicekauskas, vicemerės J. Zailskienė ir L. Jančiukienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė, administracijos specialistai.

Rugpjūčio 29 d. įvyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės ir AB ESO atstovų sustikimas, kuriame dalyvavo Savivaldybės vicemerės J. Zailskienė, L. Jančiukienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas T. Žvirblys, vyr. specialistas D. Sodaitis.
Susitikimo metu pristatytos ESO naujienos, Prienų r. savivaldybės rodikliai, energetikos rinkos tendencijos, aptarti elektros linijų priežiūros, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo, gyventojų aptarnavimo, institucijų bendradarbiavimo ir kiti klausimai.

Liepos 25 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir vicemerė Jūratė Zailskienė lankėsi Visuomenės harmonizavimo parke. Susitikimo su parko atstovais metu aptartos turizmo vystymo rajone ir bendradarbiavimo galimybės.

Birželio 30 d. Savivaldybėje įvyko vadovų ir specialistų susitikimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (LRKD) atstovais iš Vilniaus ir Alytaus. Raudonasis Kryžius yra išreiškęs norą įkurti Prienų mieste skyrių, aptartos tolesnio bendradarbiavimo bei partnerystės galimybės, skatinant savanorystę, teikiant pagalbą krizės paliestiems asmenims – neįgaliesiems, senjorams, užsieniečiams, taip pat įvykus gaisrui, šeimai netekus maitintojo, smurto artimoje aplinkoje atveju ir pan. Svarbiausia, anot Raudonjo Kryžiaus atstovų, kad pažeidžiami asmenys žinotų, kur gali kreiptis pagalbos, todėl labai svarbus bendrardarbiavimas su seniūnais. Alytaus padalinio atstovai jau yra teikę pagalbą mūsų krašte dviem gaisro atvejais. Susitikimo metu gimė ir gražių iniciatyvų, kurias ketinama įgyvendinti bendradarbiavimo pagrindu.

Birželio 6 d. įvyko mero A. Vaicekauso ir kitų vadovų susitkimas su UAB „Kelprojektas“ vadovu D. Baniu. Susitikime aptartas viaduko per geležinkelį ties Maručiais įrengimo klausimas. Įmonės vadovas informavo Savivaldybę apie verslo planus kartu su Lietuvos geležinkeliais finansuoti viaduko statybą.

Gegužės 11 d. meras A. Vaicekauskas susitiko su Prienų rajono VVG pirmininke V. Žliobiene. Susitikimo metu buvo kalbėta apie artėjantį visuotinį asociacijos susirinkimą, teisės aktų pasikeitimus, susijusius su valdybos narių skaičiumi.

Gegužės 11 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerė J. Zailskienė pasitarime su Prienų krepšinio klubo vadovu M. Milaševičiumi kalbėjo apie įstaigos restruktūrizavimo bylos eigą ir pasibaigusį LKL sezoną.

Gegužės 10 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė bei administracijos specialistai susitiko su UAB „Transrevis“ vykdančiuoju direktoriumi V. Dapkumi. Pasitarimo metu aptartas vežimo paslaugos kainos indeksavimas ir planai dėl elektros įkrovimo stotelių plėtros Prienų mieste ir rajone.

Gegužės 9 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė, AB „Prienų šilumos tinklai“ vadovas P. MInajevas, UAB „Prienų vandenys“ vadovas R. Ignatavičius bei administracijos specialistai dalyvavo susitikime su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vadovu M. Nevardausku. Susitikimo metu Alytaus įmonės vadovas pristatė savo naujai pradėtą teikti paslaugą kitų savivaldybių šilumos ir vandentiekio įmonėms – šilumos ir vandens skaitliukų skaitmenizavimą.

Gegužės 9 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė bei administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja susitiko su VšĮ „Galimybių dirbtuvės“  vadovu S. Jasevičiumi ir rinkodaros specialiste Karolina Bielske. Pasitarimo metu įstaigos atstovai pristatė savo vykdomą projektą, veiklas ir pasiektus rezultatus, užtikrinant asmenims su protine ir psichikos negalia užimtumą ir įtraukiant juos į darbo rinką.

Gegužės 4 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė bei administracijos specialistai susitiko su apleisto pastato kareivinių miestelyje Prienuose savininku. Aptarta pastato būklė ir perspektyvos jo rekonstrukcijai. Savininkas žadėjo ieškoti galimybių jį sutvarkyti.

Balandžio 28 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė J. Mickevičienė bei administracijos specialistai susitikimo su UAB „Omerca“ savininkais. Susitikimo metu aptartas apleisto pastato Vytauto g. 4 (prie Kęstučio paminklo) rekonstrukcijos procesas. Savininkai informavo, kad jį planuoja parduoti ir supranta, kad jis turės būti įtrauktas į apleistų statinių sąrašą. Sutarta bendradarbiauti ir pasidalinti pardavimo skelbimu.

Kovo 10 d. meras A. Vaicekauskas susitiko su Prienų aeroklubo atstovu Vytautu Mačiuliu. Susitikimo metu buvo kalbėta apie servituto nustatymą prie angaro Pociūnų aerodrome eigos ir naujo elektros įvado, kuriuos galėtų naudotis visos ten veiklą vykdančios asociacijos.

Vasario 22 d. Prienų r. savivaldybėje vyko susitikimas su AB Vidaus vandens kelių direkcijos ir pramoginės ir keleivinės laivybos verslo atstovais. Susitikime dalyvavo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Statybos ir ekonominės plėtros bei Architektūros ir urbanistikos skyrių specialistai, Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius Vitalijus Vinokurovas su komanda, taip pat keleivinės laivų asociacijos „Nemunas“ prezidentas ir MB „Birštono kruizas“ įkūrėjas Mindaugas Žiedelis.

Susitikime aptartas Nemuno vagos gilinimo ties Prienais klausimas ir laivybos sąlygų gerinimo Nemuno aukštupyje perspektyvos.

Vasario 20 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir administracijos direktorė J. Zailskienė susitiko su Prienų rajono VVG pirmininke V. Žliobiene. Ji pristatė projektą „Maisto atlieka – žaliava“, kurį mūsų rajono VVG įgyvendina kaip partnerė kartu su Trakų rajono VVG. Taip pat paprašė pakviesti seniūnus dalyvauti šio projekto konferencijoje, kurios metu bus atrinktos seniūnijos, kuriose vyks dirbtuvės ir kartu su moksleiviais bus gaminamos kompostinės dėžės.

Sausio 20 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų susitikimas su Agrokoncerno atstovu dėl Šilėnų g. atkarpos ir kelio atkarpos Mauručių k., Veiverių sen., kapitalinio remonto. Susitikime dalyvavo meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Administracijos direktorė J. Zailskienė, direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius, Statybos ir ekonominės plėtros, Investicijų skyrių vedėjai ir specialistai, Agrokoncero atstovas T. Urbonas, Veiverių seniūnijos seniūnas V. Ramanauskas. Diskutuota dėl Šilėnų g. atkarpos ir kelio atkarpos Mauručių k., Veiverių sen., kapitalinio remonto ir galimybės vystyti šį projektą su verslo atstovų finansiniu prisidėjimu. Savivaldybė 2020 m. yra parengusi techninį projektą ir ieško finansavimo šaltinių, nes savivaldybės biudžetui tai būtų per didelė našta. Jeigu verslo subjektai, veikiantys toje teritorijoje, prisidėtų prie projekto vystymo, jį galima būtų įgyvendinti greičiau. Pasiūlyta verslininkams artimiausiu metu detaliau susipažinti su projektu, įvertinti rizikas ir galimybes, taip pat organizuoti dar vieną susitikimą ir aptarti projekto įgyvendinimo galimybes.

Sausio 19 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas susitiko su UAB „Sportinė aviacija ir ko“ vadovu V. Mačiuliu. Susitikimo metu aptarti aviacinio turto dėl teisminių ginčų ir likusio aviacinio turto priklausomumo klausimai ir klubo veiklos perspektyvos.

Sausio 17 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Administracijos direktorė J. Zailskienė, pavaduotojas A. Marcinkevičius, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis susitiko su Krašto apsaugos ministerijos ir NATO pajėgų integravimo centro atstovais aptarti galimybės organizuoti NATO veiklų pristatymo renginį Prienuose. Susitikimo metu pasidalinta mintimis ir idėjomis. Planuojama data – š. m. gegužės 6 d. Kito susitikimo metu bus aptartos renginio detalės ir konkreti renginio vieta.

Sausio 9 d. meras A. Vaicekauskas, Administracijos direktorė J. Zailskienė ir Administracijos specialistai susitiko su FK „Prienai“ atstovais. Klubo treneris Kęstutis Deltuva pristatė ateinančio futbolo sezono viziją ir perspektyvas. Kalbėta apie galimybes komandai Prienams atstovauti II futbolo lygoje.

Sausio 3 d. meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Administracijos direktorė J. Zailskienė, direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius ir Administracijos specialistai susitiko su UAB „Santida“ vadovu Vytautu Mikniumi. Įmonės vadovas pristatė savo planus buvusio Pakuonio kultūros centro patalpose įrengti butus, kuriuos būtų galima nuomoti ar parduoti kaip socialinius būstus. Sutarta pasidomėti socialinių būstų poreikiu Pakuonyje ir nuvykti apžiūrėti patalpų.