2024 m. susitikimai

Gegužės 13 d. vyko pasitarimas su rajono kultūros įstaigų vadovais. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.

Svečiavosi MB „Harmonijos renginiai“ direktorius Gytis Murauskas, kuris pristatė „Harmonijos renginiai“ veiklą ir galimybę plačiau bendradarbiauti su rajono kultūros įstaigomis.

Pasitarime aptarti Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ organizaciniai klausimai, Prienų krašto vasaros šventės organizaciniai reikalai, renginių viešinimo ir kt. klausimai.

Gegužės 13 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, vicemerė J. Zailskienė, Administracijos direktorė J. Mickevičienė bei Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis susitiko su VšĮ Pažaislio muzikos festivalis vadove G. Mikaitiene. Susitikimo metu pristatyta artėjančio festivalio programa ir aptartos galimybės vieną iš jo dalių organizuoti Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Gegužės 7 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas susitiko su Prienų rajono Vietos veiklos grupės pirmininke V. Žliobiene. Susitikime kalbėta apie pirmininkės darbo kadencijoje nuveiktas veiklas, artimiausius planus, organizuojamo susirinkimo tikslus.

Gegužės 6 d. Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorė J. Mickevičienė ir specialistai susitiko Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi A. Uldukiu. Susitikimo metu diskutuota apie stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės plėtrą ir naujai priimtą atliekų pridavimo tvarką. Taip pat kalbėta apie Prienų skyriaus darbą, išsakytos gyventojų pastabos bei kiti klausimai.

Balandžio 30 d. Savivaldybėje apsilankė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius dr. Remigijus Bakys, kuris išsamiai ir patraukliai pristatė pagrindines sritis, kuriose vykdomas bendradarbiavimas su savivaldybėmis. Pristatymas ir diskusija suteikė naujų žinių ir paliko įspūdį, kuris galbūt virs bendradarbiavimo sutartimi.

Balandžio 23 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės J. Zailskienė ir L. Jančiukienė susitiko su jaunu, studijas baigusiu architektu A. Stalaučinsku, kuris pristatė savo darbus ir kūrybines idėjas. Jam pasiūlyta sekti savivaldybės skelbiamus kūrybinių idėjų konkursus bei juose dalyvauti.

Balandžio 8 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, vicemerė L. Jančiukienė,  administracijos direktorė J. Mickevičienė ir Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė I. Ramanauskienė susitiko su Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos viršininku Č. Meržvinsku. Susitikime kalbėta apie nuotekų tvarkymą privačiais valymo įrenginiais ir šiukšlių bei žaliųjų atliekų tvarkymą privačiuose ir valstybiniuose sklypuose.

Balandžio 4 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų, specialistų ir rajono ūkininkų susitikimas su žemės ūkio viceministru Egidijumi Giedraičiu. Viceministras atvyko pristatyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų naujovių bei pasikeitimų.

Balandžio 3 d. meras A. Vaicekauskas inicijavo pasitarimą su UAB „Prienų šilumos tinklai“ direktoriumi P. Minajevu dėl įmonės veiklos ir ateities planų. Pasitarime, kuriame dalyvavo ir vicemerė L. Jančiukienė, Administracijos direktorė J. Mickevičienė bei specialistai, aptarti šilumos ūkio plėtros, inovacijų diegimo bei įmonės rengiamos 10 metų strategijos klausimai. Strategija dar bus pristatyta detaliau kito susitikimo metu bei Prienų rajono savivaldybės tarybai.

Balandžio 3 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas susitiko su naujuoju Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi Aurimu Uldukiu. Susitikimo metu meras pasveikino vadovą su naujomis pareigomis, palinkėjo stiprios ir patikimos komandos, kvietė glaudžiam bendravimui su visomis savivaldybėmis, racionalių sprendimų ir tinkamo veiklos procesų optimizavimo. Įmonės vadovas pristatė artimiausius planus, įmonės viziją bei pirmuosius iššūkius.

Kovo 26 d. vyko nuotolinis pasitarimas su valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės „Via Lietuva“ atstovais. Pasitarime dalyvavo meras A. Vaicekauskas, vicemerės J. Zailskienė, L. Jančiukienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai.

Pasitarime aptarti aktualūs Prienų rajono savivaldybei valstybinių kelių, esančių savivaldybės teritorijoje, priežiūros klausimai. Po pasitarimo sutarta ir toliau rengti susitikimus, kartu ieškoti būdų spręsti iškilusias problemas.

Kovo 18 d. Prienų rajono savivaldybės vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė, administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė bei Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys susitiko su UAB „Lorensa ir partneriai“ generaliniu direktoriumi Alfridu Putramentu. Susitikimo metu įmonės vadovas pristatė modulinius namus, papasakojo apie gamybos procesą ir šių namų pritaikymo galimybes.

Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir vicemerės J. Zailskienė bei L. Jančiukienė susitiko su UAB „Prienų vandenys“ direktoriumi R. Ignatavičiumi. Susitikimo metu kalbėta apie įmonės teikiamų paslaugų įkainius, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą rajone.

Kovo 4 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, vicemerė L. Jančiukienė, administracijos direktorė J. Mickevičienė ir skyrių vedėjai bei specialistai susitiko su Lietuvos žydų bendruomenės atstovais. Susitikime dalyvavo Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, su kuriuo kalbėta apie žydų žudynių vietos Prienuose sutvarkymą. Planuojama atnaujinti tvorą ir vartus.

Vasario 20 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas susitiko su krepšinio klubo Prienų „Mačiūnai-KKSC“ vadovu Rimu Katukevičiumi. Susitikimo metu kalbėta apie klubo veiklą, bendradarbiavimą su Savivaldybe, galimybę skirti papildomą finansavimą komandai pasiekus aukštesnių rezultatų.

Vasario 20 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir kiti vadovai susitiko su Tradicinių amatų centro VšĮ Meninės drožybos atstovais.
Diskutuota apie amatų centro veiklų plėtrą, kuriai reikalingi papildomi pajėgumai. Savivaldybė yra centro dalininkė, todėl kalbėta apie galimybę prisidėti prie plėtros. Centras pasitvirtino Kultūros pasą naujai edukacijai, kuri, tikimasi, suaktyvintų ir sustiprintų jį, pritrauktų daugiau jaunų žmonių, atsirastų galimybės organizuoti stovyklas, bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Sutarta ieškoti galimybių glaudesniam bendradarbiavimui ne tik su Savivaldybe, bet ir su rajono įstaigomis.

Vasario 14 d. Savivaldybės vadovai susitiko su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės atstovais aptarti laikrodžio maketą bei vietą Laisvės aikštėje. Laikrodis bus iki 6 m aukščio, pagamintas iš korteno. Planuojama, kad jis bus pagamintas ir pastatytas rudens pradžioje. Tai krašto verslininkų ir Savivaldybės dovana gyventojams.

Vasario 13 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo meras A. Vaicekauskas su komanda, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos vadovais bei specialistai ir UAB ,,Grota“ atstovai. Susitikimo metu aptarti taršos klausimai, taršos tyrimai, taip pat varninių paukščių populiacijos reguliavimo būdai. Akcentuota, kad priemones kovai su varniniais paukščiais galima taikyti iki kovo 1 d.

Vasario 12 d. meras A. Vaicekauskas, vicemerės J. Zailskienė ir L. Jančiukienė, Administracijos direktorė J. Mickevičienė, specialistai susitiko su Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos atstovais Žuvinto biosferos rezervate, kur aptarta keletas svarbių klausimų:

– Prienų bendrojo plano sprendiniai. Išgirdome direkcijos vadovo ir jo komandos poziciją apie galimybę leisti padidinti statomų pastatų aukštį.

– Dviračių ir pėsčiųjų tako prie Nemuno įrengimas. Išgryninta idėja, kad norint įrengti takus nuo Kęstučio paminklo link sakurų parko būtinas krantinės/šlaito sutvirtinimas. Taip pat nutarėme, kad skelbsime idėjos konkursą šiam takui.

– Tartoko pelkės priežiūra.

– Ekoturizmo galimybės Prienuose.

Balbieriškio atodanga. Įdomus faktas, kad visame Dzūkijos ir Suvalkijos regione ši atodanga yra antras lankomiausias gamtos objektas po Žuvinto rezervato.

Direkcijos bendradarbiavimo su kitomis savivaldybėmis gerosios patirtys.

Bendri projektai, kelių ir aikštelių priežiūra šalia turistų lankomų objektų.

Vaikų ir suaugusiųjų švietimas vasaros stovyklų metu. Rezervate yra tam pritaikytos patalpos, todėl sutarėme dėl bendradarbiavimo informuojant švietimo ir kitas įstaigas apie šią galimybę.

Vasario 9 d. Savivaldybės vadovai susitiko su Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento direktoriumi Tautvydu Bielozarevičiumi ir Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus vedėja Jūrate Radzevičiene.

Susitikime aptarti keli klausimai:

Prienų darbo rinkos situacija ir tendencijos.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybės.

Darbuotojų perkvalifikavimas.

Žmonių su negalia integracija į darbo rinką, darbdavių švietimas.

Profesinis orentavimasis.

Savivaldybės karjeros konsultantų bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos specialistais.

Susirinkusieji sutarė ir toliau glaudžiai bedradarbiauti socialinėje, ilgalaikių bedarbių aptarnavimo srityje, įtraukti Užimtumo tarnybos specialistus į susitikimus su verslo, ūkio atstovais, dalinantis aktualia informacija su visuomene.

Vasario 9 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Kentšyno (Lenkija) valsčiaus atstovais. Kentšynas yra Prienų rajono savivaldybės užsienio partneris nuo 2009 metų.

Susitikimo metu kalbėta apie INTERREG projektų „Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas“ ir „Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas“ rengimą kartu su Kentšyno savivaldybe. Išgryninti prioritetai, pasiskirstyta veiklomis, pasidalinta idėjomis ir rasti bendri sutarimo taškai projekto paraiškos rengimui.

Vasario 2 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas su komanda susitiko su paukštininku Eriku Jankevičiu, kuris pristatė pasaulyje plačiai naudojamą paukščių vaikymo techniką, leidžiančią plėšrūnais vaikyti nepageidaujamus paukščius iš gyvenamųjų zonų. Kovai ir varnos, bijodami plėšrūnų, nekuria savo lizdų tose vietose, kur jie skraido. Sutarta šią galimybę apsvarstyti bei konsultuotis su specialistais ir Aplinkos ministerija.

Sausio 31 d. Prienų rajono savivaldybės meras susitiko su UAB „Sportinė aviacija ir KO“ vadovu Vytautu Mačiuliu. Kalbėta apie klubo perspektyvas, aktyvų jaunimo įsitraukimą į organizuojamas veiklas, planuojamas rengti stovyklas.

Sausio 30 d. Prienų rajono savivaldybės vadovai susitiko su Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio atstovais. Pasitarime kalbėta apie Prienų miesto administracines ribas, kadastrinių matavimų patikslinimą, Urėdijai priklausančių kelių priežiūrą, poilsiaviečių priežiūrą ir atnaujinimą, privačių miškų savininkų atsakomybę už sugadintus kelius, jų atstatymą, gyventojų prašymus sutvarkyti pavojingus medžius prie gatvių.

Sausio 18 d. Prienų rajono savivaldybės vicemerė J. Zailskienė, Administracijos direktorė J. Mickevičienė, specialistai susitiko su menininkais J. ir Z. Buterlevičiais. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl bendrų renginių, meno plenerų organizavimo. Sutarta, kad pirmasis pleneras, kurio partnere bus ir Savivaldybė, vyks kovo mėnesį.

Sausio 17 d. įvyko susitikimas su UAB „Windowsa“ atstovais, kuriame dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Jūratė Zailskienė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, UAB „Windowsa“ direktorė Laura Mitkevičienė ir įmonės atstovai Vytautas Mitkevičius ir Adomas Kubilius. Susitikimo metu aptarta Prienų bendrojo plano keitimo procedūrų eiga, įmonės vykdomų daugiabučių statybos plėtra, planuojami projektai.

Sausio 11 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Regionų krepšinio lygos direktoriumi Remigijumi Kuodžiu ir lygos prezidentu Vidu Butkumi. Susitikime dalyvavo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė, administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Paulius Ivanauskas, Kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė, administracijos specialistai. Pasitarimo metu aptartos bendradarbiavimo, žiūrovų skaičiaus didinimo galimybės.

2023 m. susitikimai