Prienų rajono savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja šias negyvenamąsias patalpas:

Eil. Nr. Nuomojamo turto pavadinimas Nuomos terminas Nuomos kaina mėnesiui, Eur Pradinis įnašas, Eur
1. Negyvenamosios patalpos 21,64 kv. m bendrojo naudojimo patalpos, kurios indeksas 1-2, plotas 43,27 kv. m, ir atitinkama dalis bendrojo naudojimo patalpų, kurių indeksai: 1-1, plotas 3,74 kv. m; 1-13, plotas 12,21 kv. m; 1-14, plotas 4,00 kv. m; 1-15, plotas 1,36 kv. m, iš viso 29,36 kv. m, esančias Kauno g. 1A, Prienų m.
Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
1 metai (su galimybe pratęsti 1 metams) 51,38 154,14
2. Negyvenamosios patalpos, kurių indeksai: 1-16, plotas 24,50 kv. m; 1-17, plotas 37,64 kv. m, 1-18, plotas 1,63 kv. m, ir atitinkama dalis bendrojo naudojimo patalpų, kurių indeksai: 1-13, plotas 12,21 kv. m; 1-14, plotas 4,00 kv. m; 1-15, plotas 1,36 kv. m, iš viso 69,62 kv. m, esančios Kauno g. 1A, Prienų m.
Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
1 metai (su galimybe pratęsti 1 metams) 121,84 365,84
3. Pastatas – garažas (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 2G1p, unik. Nr. 6999-0000-9022), esantis Kauno g. 1 A, Prienų m.
Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
1 metai (su galimybe pratęsti 1 metams) 11,31 33,93
4. 11,07 kv. m bendrojo naudojimo patalpos, kurių indeksai: R-6, plotas 6,22 kv. m; R-12, plotas 11,87 kv. m; R-32, plotas 14,26 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1D2p, unik. Nr. 6997-9005-1016:0004), esančios Prienų g. 15-4, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.
Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
10 metų 3,43 10,29
5. 5,13 kv. m bendrojo naudojimo patalpos, kurių indeksai R-6, plotas 6,22 kv. m; R-32, 14,26 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1D2p, unik. Nr. 6997-9005-1016:0004), esančios Prienų g. 15-4, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.
Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
10 metų 1,59 4,77
6. Negyvenamosios patalpos, kurių indeksai: 1-16, plotas 31,26 kv. m; 1-17, plotas 17,29 kv. m; 1-18, plotas 6,11 kv. m, ir atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų, kurių indeksai: 1-1, plotas 8,25 kv. m; 1-2, plotas 54,16 kv. m; 1-3, plotas 1,90 kv. m; 1-4, plotas 6,22 kv. m; 1-5, plotas 1,34 kv. m; 1-6, plotas 1,61 kv. m, iš viso 58,93 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1C2b, unikalus Nr. 6997-7017-8016), esančios Trakelio g. 1A, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.
Viešo nuomos konkurso sąlygas rasite čia; Paraiškos forma čia.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 15 d. (įskaitytinai).
5 metai (su galimybe pratęsti 5 metams) 29,47 88,41
7. 84,60 kv. m kitų inžinerinių statinių – apžvalgos aikštelės (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pažymėta a3, unik. Nr. 4400-5138-6379), esančios Dariaus ir Girėno g. 1A, Prienų m.
Elektroninio nuomos konkurso sąlygas rasite čia;
Registracija į elektroninį nuomos konkursą vyks nuo 2024-04-02 0.00 val. iki 2024-04-03 23.59 val. portale www.evarzytynes.lt . Elektroninio nuomos konkurso pradžia 2024-08 09.00 val., pabaiga 2024-09 13.59 val. portale www.evarzytynes.lt
5 metai (su galimybe pratęsti 5 metams) 107,44 322,32

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Džiuljetą Čepeliauskienę tel. (8 319) 61 173 arba el. p. [email protected]

__________________________