DataNumerisPavadinimas
2022-11-23

A3-1061

Dėl adreso suteikimo
2022-11-22

A3-1058

Dėl adreso suteikimo
2022-11-22

A3-1056

Dėl adreso suteikimo
2022-11-22

A3-1055

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6938/0001:5) Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Žemaitkiemio k., Plento g. 10, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-11-22

A3-1053

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2022-11-22

A3-1052

Dėl 2022 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo
2022-11-18

A3-1049

Dėl adreso taško vietos keitimo
2022-11-18

A3-1048

Dėl adresų suteikimo
2022-11-17

A3-1045

Dėl adreso suteikimo
2022-11-17

A3-1044

Dėl adreso suteikimo
2022-11-17

A3-1043

Dėl adreso suteikimo
2022-11-17

A3-1047

Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-11-16

A3-1037

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2022-11-16

A3-1036

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2022-11-16

A3-1042

Dėl adreso suteikimo
2022-11-16

A3-1041

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, kadastro Nr. 6938/0007:2, esančiame Serbentinės k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav.
2022-11-16

A3-1040

Dėl adresų pakeitimo
2022-11-15

A3-1035

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2022-11-15

A3-1034

Dėl adreso suteikimo
2022-11-15

A3-1033

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A3-887 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-15

A3-1030

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2022-11-15

A3-1029

Dėl lėšų skyrimo
2022-11-15

A3-1028

Dėl adreso suteikimo
2022-11-15

A3-1027

Dėl adreso suteikimo patalpai
2022-11-15

A3-1026

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-11-14

A3-1025

Dėl adreso suteikimo
2022-11-11

A3-1024

Dėl žemės sklypo Debesų g. 22, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-11-11

A3-1023

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2022-11-10

A3-1022

Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6908/0001:0109, Nr. 6908/0001:0112, nr. 6908/0001:0012) dalių, esančių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių ir Škėvonių k., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2022-11-10

A3-1019

Dėl adreso suteikimo
2022-11-09

A3-1018

Dėl adreso suteikimo patalpai
2022-11-09

A3-1017

Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą ir išbraukimo iš jos
2022-11-09

A3-1016

Dėl pritarimo UAB ,,Prienų vandenys“ audito įmonės pasirinkimui
2022-11-09

A3-1013

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
2022-11-08

A3-1008

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo
2022-11-08

A3-1007

Dėl adreso suteikimo
2022-11-07

A3-999

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2022-11-07

A3-998

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-11-07

A3-997

Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje
2022-11-07

A3-996

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A3-942 „Dėl strateginio planavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2022-11-07

A3-993

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2022-11-07

A3-1003

Dėl adreso suteikimo
2022-11-07

A3-1002

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos rizikų vertinimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2022-11-07

A3-1001

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-116 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2022 m.“ pakeitimo
2022-11-07

A3-1000

Dėl adreso suteikimo
2022-11-03

A3-992

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-11-03

A3-991

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-976

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A3-419 „Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių paskyrimo“ pakeitimo
2022-10-28

A3-975

Dėl degalų normos žiemos laikotarpiu
2022-10-28

A3-972

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto rengimo grafiko patvirtinimo
2022-10-28

A3-990

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-989

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-988

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-986

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-985

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A3-408 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo
2022-10-28

A3-984

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/00011:171) Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Sodų g. 1a, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-10-28

A3-983

Dėl adreso taško vietos keitimo
2022-10-28

A3-981

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-10-28

A3-980

Dėl ilgalaikio turto, biologinio turto, inventoriaus, atsargų, nebaigtos statybos darbų, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizavimo
2022-10-28

A3-979

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-978

Dėl adreso suteikimo
2022-10-28

A3-977

Dėl adresų suteikimo
2022-10-26

A3-970

Dėl asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, sąrašo patvirtinimo
2022-10-26

A3-969

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-10-26

A3-967

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-10-26

A3-966

Dėl adreso suteikimo
2022-10-24

A3-962

Dėl adreso suteikimo
2022-10-24

A3-961

Dėl Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 mokslo metų plano patvirtinimo
2022-10-24

A3-959

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2022-10-24

A3-958

Dėl adreso suteikimo
2022-10-21

A3-953

Dėl 2022 metų Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, sąrašo patvirtinimo
2022-10-21

A3-952

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-117 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2022 m.“ pakeitimo
2022-10-20

A3-950

Dėl adreso suteikimo
2022-10-19

A3-949

Dėl socialinių paslaugų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
2022-10-19

A3-947

Dėl adreso suteikimo
2022-10-19

A3-946

Dėl adreso suteikimo
2022-10-19

A3-945

Dėl lėšų skyrimo
2022-10-18

A3-944

Dėl pasiūlymo investuoti Prienų rajono savivaldybės turtą ir sprendimo projekto teikimo
2022-10-18

A3-943

Dėl adreso suteikimo
2022-10-17

A3-940

Dėl adreso suteikimo
2022-10-17

A3-938

Dėl adreso suteikimo
2022-10-17

A3-935

Dėl adreso suteikimo
2022-10-17

A3-934

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo
2022-10-17

A3-933

Dėl adreso pakeitimo
2022-10-17

A3-931

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto tvarkaraščio patvirtinimo
2022-10-17

A3-930

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-10-14

A3-929

Dėl būtinų veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas elektroninėmis priemonėmis, sekos schemos patvirtinimo
2022-10-13

A3-928

Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo
2022-10-12

A3-924

Dėl valstybinės žemės sklypo Kęstučio g. 63B, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-10-11

A3-922

Dėl adreso pakeitimo
2022-10-07

A3-917

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A3-799 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-06

A3-916

Dėl lėšų skyrimo
2022-10-06

A3-915

Dėl adreso suteikimo
2022-10-06

A3-912

Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo
2022-10-06

A3-909

Dėl komisijos balsavimo patalpų tinkamumui įvertinti sudarymo
2022-10-06

A3-908

Dėl integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos komisijos sudarymo
2022-10-06

A3-906

Dėl adreso suteikimo
2022-10-05

A3-904

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A3-799 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-04

A3-901

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo
2022-10-04

A3-900

Dėl adreso pakeitimo
2022-10-04

A3-899

Dėl adresų pakeitimo
2022-10-04

A3-898

Dėl projekto patvirtinimo
2022-10-04

A3-897

Dėl paraiškos ir leidimo įrengti išorinę reklamą formų patvirtinimo
2022-10-04

A3-896

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. A3-698 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-10-04

A3-895

Dėl integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-10-03

A3-894

Dėl adresų pakeitimo
2022-10-03

A3-893

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A3-852 „Dėl specialių leidimų, suteikiančių teisę statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-30

A3-885

Dėl lėšų skyrimo
2022-09-30

A3-884

Dėl 2022–2023 metų šildymo sezono pradžios savivaldybės biudžetinėse įstaigose, administraciniuose, visuomeniniuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose
2022-09-30

A3-881

Dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio dydžio bei ugdymo laikotarpio nustatymo ir neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo
2022-09-30

A3-880

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-30

A3-879

Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo
2022-09-30

A3-878

Dėl saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-09-30

A3-877

Dėl žemės sklypo Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-09-30

A3-891

Dėl adreso suteikimo
2022-09-30

A3-890

Dėl adreso suteikimo
2022-09-30

A3-887

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-29

A3-876

Dėl lėšų skyrimo
2022-09-29

A3-875

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2022-09-28

A3-874

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-26

A3-869

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų rinkimo, kaupimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo
2022-09-26

A3-868

Dėl 2022–2023 metų šildymo sezono pradžios sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, ikimokyklinio ugdymo ir mokymo įstaigose
2022-09-23

A3-867

Dėl Prienų rajono savivaldybės metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo
2022-09-23

A3-866

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A3-781 „Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-22

A3-862

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A3-820 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo
2022-09-22

A3-861

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A3-819 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo
2022-09-22

A3-860

Dėl adreso suteikimo
2022-09-22

A3-859

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-09-22

A3-858

Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo
2022-09-22

A3-863

Dėl adreso suteikimo
2022-09-21

A3-857

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-20

A3-854

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A3-840 „Dėl adreso duomenų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-09-20

A3-852

Dėl specialių leidimų, suteikiančių teisę statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-09-20

A3-850

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-20

A3-849

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-19

A3-847

Dėl adreso suteikimo patalpai
2022-09-19

A3-846

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
2022-09-19

A3-845

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl 2022 metų savivaldybės pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2022-09-19

A3-842

Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo
2022-09-19

A3-841

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-16

A3-840

Dėl adreso duomenų pakeitimo
2022-09-16

A3-835

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A3-793 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-09-16

A3-833

Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo
2022-09-16

A3-832

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-09-15

A3-830

Dėl adreso suteikimo
2022-09-15

A3-829

Dėl Prienų rajono savivaldybės priedangų sąrašo patvirtinimo
2022-09-15

A3-828

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-15

A3-827

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-09-14

A3-825

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-09-14

A3-824

Dėl bazinės mokyklos skyrimo
2022-09-14

A3-823

Dėl adreso suteikimo
2022-09-13

A3-821

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-13

A3-820

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-13

A3-819

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-12

A3-813

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-12

A3-816

Dėl adreso suteikimo
2022-09-09

A3-808

Dėl adresų suteikimo
2022-09-09

A3-807

Dėl lėšų skyrimo
2022-09-09

A3-804

Dėl projekto darbo grupės sudarymo
2022-09-09

A3-811

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-09

A3-810

Dėl adresų suteikimo
2022-09-09

A3-809

Dėl adresų pakeitimo
2022-09-08

A3-795

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo
2022-09-08

A3-802

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2022-09-08

A3-799

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo
2022-09-08

A3-798

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-09-08

A3-796

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2022-09-06

A3-794

Dėl adreso suteikimo
2022-09-06

A3-793

Dėl adreso pakeitimo
2022-09-06

A3-792

Dėl adreso suteikimo
2022-09-05

A3-786

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2022-09-05

A3-785

Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-09-03

A3-889

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso ,,Metų mokytojas“ nugalėtojo ir kitų mokytojų apdovanojimo
2022-09-02

A3-780

Dėl Prienų rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo
2022-09-02

A3-779

Dėl adreso suteikimo
2022-09-02

A3-782

Dėl pavedimo organizuoti medžių kirtimo darbus Veiverių parke
2022-09-01

A3-778

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2022-09-01

A3-776

Dėl valstybinės žemės sklypo Prienų m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-08-31

A3-771

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų tvirtinimo
2022-08-31

A3-772

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A3-834 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-30

A3-766

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos sąskaitų plano patvirtinimo
2022-08-30

A3-768

Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos maisto produktams įsigyti nustatymo
2022-08-30

A3-770

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-08-24

A3-764

Dėl adreso suteikimo
2022-08-24

A3-759

Dėl adresų suteikimo
2022-08-23

A3-754

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-23

A3-753

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-22

A3-752

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A3-748 „Dėl gabių ir talentingų mokinių skatinimo“ pakeitimo
2022-08-22

A3-751

Dėl adresų suteikimo
2022-08-22

A3-750

Dėl adreso suteikimo
2022-08-19

A3-748

Dėl gabių ir talentingų mokinių skatinimo
2022-08-18

A3-745

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-18

A3-744

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2022-08-18

A3-743

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-164 „Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-08-18

A3-741

Dėl atstovo delegavimo
2022-08-18

A3-740

Dėl adreso suteikimo
2022-08-18

A3-739

Dėl adreso suteikimo
2022-08-17

A3-738

Dėl atstovų delegavimo
2022-08-17

A3-737

Dėl vienkartinių licencijų išdavimo
2022-08-17

A3-736

Dėl adreso suteikimo
2022-08-17

A3-735

Dėl adreso suteikimo
2022-08-17

A3-734

Dėl adreso suteikimo
2022-08-17

A3-733

Dėl adreso suteikimo
2022-08-17

A3-730

Dėl žemės sklypo Ingavanio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-08-17

A3-729

Dėl žemės sklypo Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-08-17

A3-728

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-16

A3-727

Dėl adreso suteikimo
2022-08-16

A3-726

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-08-16

A3-725

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-08-12

A3-721

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-08-12

A3-723

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2022-08-12

A3-722

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-08-11

A3-720

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-11

A3-719

Dėl lėšų skyrimo
2022-08-09

A3-714

Dėl komisijos sudarymo
2022-08-09

A3-715

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-08

A3-711

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
2022-08-08

A3-713

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-05

A3-707

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-08-04

A3-704

Dėl savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos diegimo darbo grupės ir darbo reglamento patvirtinimo
2022-08-03

A3-703

Dėl licencijos išdavimo
2022-08-02

A3-701

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 24, Prienų m., naudojimo būdo keitimo
2022-07-29

A3-697

Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo
2022-07-29

A3-696

Dėl adreso suteikimo
2022-07-29

A3-695

Dėl vienkartinių licencijų išdavimo
2022-07-29

A3-694

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-07-29

A3-698

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų tvirtinimo
2022-07-28

A3-692

Dėl adresų suteikimo
2022-07-28

A3-693

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m kovo 30 d. įsakymo Nr. A3-261 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-07-27

A3-688

Dėl adreso suteikimo
2022-07-27

A3-690

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-07-27

A3-689

Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje
2022-07-26

A3-686

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. Įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo
2022-07-25

A3-684

Dėl adresų suteikimo
2022-07-22

A3-679

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-22

A3-678

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-22

A3-682

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyvių sąrašo patvirtinimo
2022-07-22

A3-681

Dėl lėšų skyrimo
2022-07-22

A3-683

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto tvarkaraščio patvirtinimo
2022-07-22

A3-677

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-21

A3-676

Dėl parkų ir skverų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2022-07-21

A3-675

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-21

A3-674

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-21

A3-673

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-21

A3-672

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-21

A3-669

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Lizdeikių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-20

A3-668

Dėl adreso suteikimo
2022-07-20

A3-667

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-07-19

A3-665

Dėl adreso suteikimo
2022-07-15

A3-659

Dėl Prieniečio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-07-14

A3-658

Dėl žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-07-14

A3-657

Dėl adreso suteikimo
2022-07-13

A3-656

Dėl adreso suteikimo
2022-07-13

A3-655

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-07-13

A3-650

Dėl lėšų skyrimo
2022-07-13

A3-649

Dėl adresų suteikimo
2022-07-13

A3-648

Dėl adresų pakeitimo
2022-07-13

A3-647

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-326 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-07-13

A3-646

Dėl adresų pakeitimo
2022-07-13

A3-645

Dėl žemės sklypo Lauko g. 50, Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. Sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-07-13

A3-644

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-338 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-07-13

A3-643

Dėl adresų suteikimo
2022-07-13

A3-653

Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos, patvirtintos 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A3-211, keitimo
2022-07-13

A3-654

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-323 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-07-12

A3-642

Dėl adresų suteikimo
2022-07-12

A3-641

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-07-11

A3-640

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros nutraukimo
2022-07-08

A3-639

Dėl lėšų skyrimo
2022-07-08

A3-638

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6920/0002:484) Prienų r. sav., Jiezno sen., Pelekonių k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-07-08

A3-637

Dėl adreso suteikimo
2022-07-08

A3-636

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2022-07-07

A3-634

Dėl lėšų skyrimo
2022-07-05

A3-633

Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 24, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2022-07-05

A3-630

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros nutraukimo
2022-07-05

A3-629

Dėl adreso suteikimo
2022-07-04

A3-627

Dėl adresų suteikimo
2022-07-04

A3-626

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros nutraukimo
2022-07-04

A3-625

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. A3-764 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams atsakingo asmens paskyrimo“ pakeitimo
2022-07-04

A3-628

Dėl žemės sklypo Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-07-01

A3-624

Dėl adreso suteikimo
2022-07-01

A3-623

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A3-37 ,,Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-07-01

A3-622

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2022-07-01

A3-621

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-07-01

A3-620

Dėl 2022 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo
2022-06-30

A3-612

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyvių sąrašo patvirtinimo
2022-06-30

A3-610

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-30

A3-613

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-30

A3-615

Dėl vienkartinių licencijų išdavimo
2022-06-30

A3-616

Dėl adreso suteikimo
2022-06-30

A3-617

Dėl lėšų skyrimo
2022-06-30

A3-618

Dėl adreso suteikimo
2022-06-28

A3-607

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-28

A3-606

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2022-06-28

A3-608

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-28

A3-609

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-27

A3-600

Dėl adreso suteikimo
2022-06-27

A3-601

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-27

A3-602

Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo
2022-06-27

A3-604

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-27

A3-605

Dėl adreso suteikimo
2022-06-23

A3-599

Dėl Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo
2022-06-22

A3-598

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0005:40) Prienų r. sav., Prienų sen., Pociūnų k., Debesų g. 24, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-06-21

A3-589

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-21

A3-590

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-21

A3-591

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A3-154 ,,Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“ pakeitimo
2022-06-21

A3-592

Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo
2022-06-21

A3-593

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-21

A3-594

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-21

A3-595

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. A3-371 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo“ ir 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A3-390 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
2022-06-21

A3-596

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyvių sąrašo patvirtinimo
2022-06-20

A3-587

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0017:216) Panemunės g. 28, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-06-20

A3-588

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A3-399 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17

A3-586

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2022-06-16

A3-577

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-16

A3-576

Dėl adreso pakeitimo
2022-06-15

A3-575

Dėl reikalavimus atitinkančių neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo
2022-06-15

A3-572

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų, atsakingų už Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės informacijos administravimą, sąrašo patvirtinimo
2022-06-15

A3-570

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-06-15

A3-569

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A3-499 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo
2022-06-14

A3-564

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. A3-486 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo
2022-06-14

A3-563

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2022-06-14

A3-562

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-14

A3-561

Dėl adreso panaikinimo ir keitimo
2022-06-14

A3-560

Dėl adreso suteikimo
2022-06-14

A3-553

Dėl lėšų skyrimo
2022-06-14

A3-567

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-14

A3-566

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutarčių formų patvirtinimo
2022-06-13

A3-551

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-13

A3-550

Dėl atrankos komisijos sudarymo
2022-06-10

A3-545

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2022-06-10

A3-543

Dėl lėšų skyrimo
2022-06-10

A3-542

Dėl adreso suteikimo
2022-06-09

A3-540

Dėl adreso suteikimo
2022-06-09

A3-539

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-09

A3-538

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2022-06-08

A3-535

Dėl adreso suteikimo
2022-06-08

A3-533

Dėl adreso suteikimo
2022-06-08

A3-532

Dėl adreso suteikimo
2022-06-08

A3-531

Dėl Prienų rajono savivaldybės prioritetinės trejų metų susisiekimo objektų eilės paprastojo remonto darbams patvirtinimo
2022-06-08

A3-530

Dėl adreso suteikimo
2022-06-08

A3-529

Dėl Prienų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2022-06-07

A3-526

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-06-06

A3-525

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. A3-400 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-06

A3-524

Dėl Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės informacijos administravimą, sąrašo patvirtinimo
2022-06-06

A3-523

Dėl priežiūros ir kontrolės vykdytojų skyrimo
2022-06-02

A3-518

Dėl adreso suteikimo
2022-06-02

A3-517

Dėl adreso suteikimo
2022-06-02

A3-513

Dėl licencijų galiojimo sustabdymo
2022-06-01

A3-511

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-06-01

A3-510

Dėl adreso pakeitimo
2022-06-01

A3-509

Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo
2022-05-31

A3-508

Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo
2022-05-31

A3-507

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-05-31

A3-503

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo
2022-05-31

A3-502

Dėl adreso suteikimo
2022-05-31

A3-500

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A3-410 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-30

A3-499

Dėl adresų pakeitimo
2022-05-30

A3-496

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-27

A3-491

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2025 metų eismo saugumo programos 2021 metų tikslų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo
2022-05-27

A3-490

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-26

A3-488

Dėl adreso suteikimo
2022-05-26

A3-487

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių lėšų paskirstymo
2022-05-25

A3-485

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-05-25

A3-482

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2022-05-25

A3-481

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Pakuonio sen., Ašmintos k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-05-25

A3-486

Dėl lėšų skyrimo
2022-05-24

A3-480

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-24

A3-479

Dėl komisijų sudarymo
2022-05-23

A3-470

Dėl adreso suteikimo
2022-05-23

A3-469

Dėl adreso suteikimo
2022-05-23

A3-467

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-05-23

A3-468

Dėl komisijos sudarymo
2022-05-23

A3-475

Dėl adreso pakeitimo
2022-05-19

A3-449

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-320 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-19

A3-448

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A3-391 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitimo
2022-05-19

A3-447

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A3-327 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-05-19

A3-451

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-330 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-19

A3-450

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A3-331 „Dėl adreso pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-19

A3-462

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-19

A3-461

Dėl vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų išdavimo
2022-05-19

A3-460

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-19

A3-459

Dėl adreso pakeitimo
2022-05-19

A3-457

Dėl adreso pakeitimo
2022-05-19

A3-456

Dėl žemės sklypo Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2022-05-19

A3-455

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A3-413 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-19

A3-454

Dėl atstovų delegavimo
2022-05-19

A3-453

Dėl adreso pakeitimo
2022-05-19

A3-452

Dėl adreso suteikimo
2022-05-18

A3-386

Dėl žemės sklypo Veiveriu mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-05-17

A3-446

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos lėšų skyrimo
2022-05-17

A3-445

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-05-16

A3-444

Dėl adreso suteikimo
2022-05-13

A3-442

Dėl adreso suteikimo
2022-05-13

A3-441

Dėl adreso suteikimo
2022-05-13

A3-440

Dėl lėšų skyrimo
2022-05-13

A3-439

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-12

A3-438

Dėl adreso suteikimo
2022-05-12

A3-437

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A3-316 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-12

A3-436

Dėl adreso suteikimo ir adreso taško vietos keitimo
2022-05-12

A3-434

Dėl adreso suteikimo patalpai
2022-05-12

A3-433

Dėl adreso suteikimo
2022-05-12

A3-432

Dėl adreso suteikimo
2022-05-12

A3-431

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2022-05-12

A3-430

Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą
2022-05-12

A3-429

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo
2022-05-11

A3-428

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-11

A3-427

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (Archyvo) teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo
2022-05-11

A3-425

Dėl lėšų skyrimo
2022-05-10

A3-423

Dėl žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo
2022-05-10

A3-422

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A3-360 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-10

A3-421

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. A3-949 „Dėl Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2021–2022 mokslo metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-09

A3-420

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A3-377 „Dėl įgaliojimo teikti pranešimus apie statybos pradžią ir atlikti statybos užbaigimo procedūras“ pakeitimo
2022-05-09

A3-418

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. A3-404 „Dėl įgaliojimo atstovauti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pakeitimo
2022-05-09

A3-417

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-05-06

A3-416

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A3-1148 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-06

A3-415

Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės seniūnijoms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo
2022-05-06

A3-414

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-06

A3-413

Dėl adreso suteikimo
2022-05-06

A3-412

Dėl statinių naudojimo priežiūros komisijos sudarymo
2022-05-06

A3-410

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-06

A3-409

Dėl adreso suteikimo
2022-05-06

A3-400

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
2022-05-06

A3-408

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo
2022-05-05

A3-406

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A3-360 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-05

A3-401

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso ,,Geriausias metų medicinos darbuotojas“ nugalėtojo apdovanojimo
2022-05-05

A3-399

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimas“ lėšų
2022-05-05

A3-397

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A3-68 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų švietimo civiliniais klausimais 2022 metų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-05

A3-396

Dėl adreso suteikimo
2022-05-05

A3-395

Dėl adreso suteikimo
2022-05-05

A3-371

Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo
2022-05-04

A3-393

Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pabaigos
2022-05-04

A3-391

Dėl adresų pakeitimo
2022-05-04

A3-394

Dėl lėšų skyrimo
2022-05-04

A3-392

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d.įsakymo Nr. (7.7)-A3-842 „Dėl paraiškos ir pažymos apie biudžeto pakeitimus formų patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. k ovo 28 d. įsakymo Nr. (7.6)-A3-162 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-04

A3-390

Dėl detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo
2022-05-03

A3-389

Dėl žemės sklypo Veiveriu mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-05-03

A3-388

Dėl adresų pakeitimo
2022-05-03

A3-385

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-05-02

A3-376

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams veiklos planams
2022-05-02

A3-384

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-02

A3-383

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/688 „Dėl adresų suteikimo Stakliškių seniūnijos kaimuose“ pakeitimo
2022-05-02

A3-381

Dėl adreso suteikimo
2022-05-02

A3-380

Dėl adreso suteikimo
2022-05-02

A3-379

Dėl adreso suteikimo
2022-05-02

A3-377

Dėl adreso suteikimo
2022-04-29

A3-374

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-04-28

A3-367

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A3-269 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-04-28

A3-366

Dėl asmens duomenų tvarkymo Prienų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
2022-04-28

A3-364

Dėl prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliajam formos patvirtinimo
2022-04-28

A3-316

Dėl pavedimo statinių naudojimo priežiūros komisijai
2022-04-27

A3-360

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2022-04-27

A3-358

Dėl atstovo delegavimo
2022-04-27

A3-357

Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos posėdžių sekretoriaus skyrimo
2022-04-27

A3-359

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2022-04-26

A3-356

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A3-915 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-26

A3-355

Dėl įgaliojimo organizuoti viešojo pirkimo procedūras
2022-04-26

A3-354

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso “Geriausias metų medicinos darbuotojas” atrankos komisijos sudarymo
2022-04-25

A3-353

Dėl adreso suteikimo
2022-04-22

A3-350

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto tvarkaraščio patvirtinimo
2022-04-21

A3-349

Dėl adreso suteikimo
2022-04-21

A3-348

Dėl įsiterpusių valstybinės žemės sklypų, kurie bus sujungiami su besiribojančiais žemės sklypais Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-04-21

A3-347

Dėl adreso suteikimo
2022-04-21

A3-346

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-04-21

A3-345

Dėl prašymo suteikti adresą formos patvirtinimo
2022-04-21

A3-344

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A3-303 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo“ ir 2022 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A3-307 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (Archyvo) teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
2022-04-21

A3-341

Dėl adreso suteikimo
2022-04-21

A3-340

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-04-20

A3-339

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-338

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-337

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-336

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-335

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-334

Dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo
2022-04-20

A3-333

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ apdovanojimo
2022-04-20

A3-331

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-330

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-329

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-328

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-327

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-326

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-325

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-324

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-323

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-322

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-321

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-20

A3-320

Dėl adreso pakeitimo
2022-04-19

A3-314

Dėl piniginių prizų skyrimo prienų rajono metų sportininkui, metų sporto komandai ir treneriui
2022-04-19

A3-315

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A3-887 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-19

A3-313

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias metų medicinos darbuotojas“ nuostatų patvirtinimo
2022-04-19

A3-318

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. A3-453 „Dėl įgaliojimo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas“ pakeitimo
2022-04-19

A3-317

Dėl adreso suteikimo
2022-04-19

A3-316

Dėl adreso suteikimo
2022-04-19

A3-314

Dėl piniginių prizų skyrimo prienų rajono metų sportininkui, metų sporto komandai ir treneriui
2022-04-15

A3-311

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2022-04-14

A3-309

Dėl adreso suteikimo patalpai
2022-04-13

A3-307

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus (archyvo) teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo
2022-04-13

A3-306

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-13

A3-303

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo
2022-04-12

A3-301

Dėl adreso suteikimo
2022-04-12

A3-300

Dėl žemės sklypo Sarginės g. 25, Sarginės k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-04-12

A3-299

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2022-04-12

A3-294

Dėl adreso suteikimo
2022-04-11

A3-292

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/810 „Dėl adresų pakeitimo ir suteikimo Šilavoto seniūnijos kaimuose“ pakeitimo
2022-04-11

A3-298

Dėl lėšų skyrimo
2022-04-11

A3-297

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2022-04-11

A3-295

Dėl licencijos išdavimo
2022-04-11

A3-293

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-370 „Dėl adresų suteikimo Šilavoto seniūnijos Jiestrakio ir Klebiškio kaimuose“ pakeitimo
2022-04-08

A3-287

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vertinimo komisijos sudarymo
2022-04-08

A3-291

Dėl valstybinės žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-04-08

A3-290

Dėl adreso suteikimo
2022-04-08

A3-289

Dėl licencijos galiojimo panaikinimo
2022-04-08

A3-288

Dėl prašymo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą formos patvirtinimo
2022-04-07

A3-286

Dėl lėšų skyrimo
2022-04-07

A3-285

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. A3-248 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo
2022-04-07

A3-284

Dėl komisijos sudarymo
2022-04-07

A3-283

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A3-1154 „Dėl teisės vairuoti transporto tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2022-04-07

A3-280

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-208 ,,Dėl santuokų registravimo ceremonijų organizavimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ netekusiu galios
2022-04-07

A3-277

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-07

A3-286

Dėl lėšų skyrimo
2022-04-06

A3-276

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2022-04-06

A3-275

Dėl adreso suteikimo
2022-04-06

A3-274

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-04-05

A3-273

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2022-04-05

A3-272

Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo programos grupėje nustatymo ir Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-04-05

A3-271

Dėl adreso suteikimo
2022-04-05

A3-270

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A3-286 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto būklės įvertinimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-04

A3-269

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-04-04

A3-268

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-04-01

A3-266

Dėl degalų normos vasaros laikotarpiu
2022-03-31

A3-265

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-03-30

A3-262

Dėl atrankos komisijos sudarymo
2022-03-30

A3-261

Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimo
2022-03-30

A3-261

Dėl komisijos sudarymo
2022-03-30

A3-260

Dėl adreso suteikimo
2022-03-29

A3-500

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-145″Dėl 2019 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2022-03-29

A3-495

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-145″Dėl 2019 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2022-03-29

A3-504

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2022-03-29

A3-327

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ SKATINIMO IR RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2022-03-29

A3-327

Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo komisijos sudarymo
2022-03-29

A3-791

Dėl žemės sklypo Vilniaus g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-03-29

A3-256

Dėl komisijos sudarymo
2022-03-29

A3-429

Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje faktinės būklės patikrinimo vietoje akto formos patvirtinimo
2022-03-29

A3-255

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-29

A3-254

Dėl adreso suteikimo
2022-03-29

A3-570

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-29

A3-253

Dėl adreso suteikimo
2022-03-29

A3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijos sudarymo, komisijos veiklos reglamento ir pirkimo sąlygų patvirtinimo
2022-03-29

A3-269

Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo
2022-03-29

A3-370

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2022-03-29

A3-7

Dėl žemės sklypo Prienų m., Birštono g. 28, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-03-29

A3-420

Dėl Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų prevencinio laboratotinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-29

A3-947

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus ir Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vairuotojų budėjimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-25

A3-243

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-25

A3-250

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A3-796 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-25

A3-249

Dėl adreso suteikimo
2022-03-25

A3-248

Dėl lėšų skyrimo
2022-03-25

A3-247

Dėl adreso suteikimo
2022-03-25

A3-246

Dėl adreso suteikimo
2022-03-25

A3-245

Dėl adreso suteikimo
2022-03-25

A3-244

Dėl paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-23

A3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A3-216 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti“ pakeitimo
2022-03-23

A3-240

Dėl adreso suteikimo
2022-03-22

A3-239

Dėl valstybinės žemės sklypų Prienų m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-03-22

A3-238

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-22

A3-237

Dėl būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2022-03-22

A3-235

Dėl adreso suteikimo
2022-03-21

A3-233

Dėl adreso pakeitimo
2022-03-21

A3-232

Dėl adreso suteikimo
2022-03-21

A3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A3-179 „Dėl Prienų krašto gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso nuostatų patvirtinimo ir konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-03-21

A3-229

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-18

A3-225

Dėl savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programos priemonės „Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija“ lėšų skyrimo
2022-03-18

A3-224

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2022-03-18

A3-223

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A3-211 „Dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo“ pakeitimo
2022-03-17

A3-222

Dėl adreso suteikimo
2022-03-17

A3-221

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl 2022 metų savivaldybės pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2022-03-17

A3-220

Dėl žemės sklypo Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2022-03-16

A3-217

Dėl savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo 2022 metais grafiko patvirtinimo
2022-03-16

A3-216

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-03-16

A3-215

Dėl valstybinės žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-03-15

A3-213

Dėl adreso suteikimo
2022-03-15

A3-212

Dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo
2022-03-15

A3-211

Dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo
2022-03-14

A3-210

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2022-03-14

A3-209

Dėl valstybinės žemės sklypo Maironio g. 4, Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-03-14

A3-207

Dėl adreso suteikimo
2022-03-14

A3-206

Dėl adreso suteikimo
2022-03-14

A3-205

Dėl atstovų delegavimo
2022-03-09

A3-200

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-03-09

A3-199

Dėl adreso suteikimo
2022-03-09

A3-197

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-09

A3-195

Dėl licencijų patikslinimo
2022-03-09

A3-193

Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencinės programos priemonės „Viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programa“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2022-03-09

A3-194

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A3-1038 „Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo
2022-03-07

A3-191

Dėl adreso suteikimo
2022-03-07

A3-190

Dėl adreso suteikimo
2022-03-04

A3-189

Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo
2022-03-04

A3-187

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2022-03-03

A3-184

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A3-860 „Dėl administracinių paslaugų“ pakeitimo
2022-03-03

A3-183

Dėl adreso suteikimo
2022-03-03

A3-182

Dėl įgaliojimų socialinės paramos skyriaus vedėjui
2022-03-03

A3-181

Dėl adreso suteikimo
2022-03-03

A3-180

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-03

A3-179

Dėl Prienų krašto gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso nuostatų patvirtinimo ir konkurso komisijos sudarymo
2022-03-02

A3-178

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-03-02

A3-176

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo nr. (7.7)-A3-751 „Dėl adresų suteikimo Ašmintos seniūnijos Bagrėno, Pašventupio, Rūdupio kaimuose“ pakeitimo
2022-03-02

A3-175

Dėl adresų pakeitimo
2022-03-02

A3-174

Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą ir išbraukimo iš jos
2022-03-02

A3-173

Dėl komisijos sudarymo
2022-03-02

A3-172

Dėl žemės sklypo prie kelio A16 Marijampolė – Vilnius, Vilniaus g. 1, Prienuose, detaliojo plano koregavimo tvirtinimo
2022-03-01

A3-171

Dėl adresų pakeitimo
2022-03-01

A3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybei 2022m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo
2022-03-01

A3-169

Dėl savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, skirtų 2022 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūrai, paskirstymo seniūnijoms
2022-03-01

A3-168

Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-01

A3-167

Dėl adresų pakeitimo
2022-03-01

A3-166

Dėl atrankos komisijos sudarymo
2022-03-01

A3-166

Dėl adresų pakeitimo
2022-02-25

A3-164

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2022-02-25

A3-162

Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo
2022-02-24

A3-161

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-02-24

A3-160

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A3-91 ,,Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-24

A3-159

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ įstatų patvirtinimo
2022-02-24

A3-157

Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 15, Paprūdžių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-02-23

A3-155

Dėl adresų suteikimo
2022-02-22

A3-154

Dėl pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo
2022-02-22

A3-153

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
2022-02-22

A3-152

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2022-02-22

A3-150

Dėl adreso suteikimo
2022-02-22

A3-149

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto nerengimo
2022-02-22

A3-148

Dėl lėšų skyrimo
2022-02-21

A3-147

Dėl žemės sklypo Liepaloto k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-02-21

A3-145

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo
2022-02-18

A3-140

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2022-02-18

A3-143

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2022-02-18

A3-142

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo
2022-02-15

A3-139

Dėl adreso suteikimo
2022-02-15

A3-138

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-02-15

A3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. A3-387 „Dėl statinių naudojimo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-02-15

A3-135

Dėl adreso suteikimo
2022-02-15

A3-131

Dėl gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo
2022-02-15

A3-130

Dėl komisijos sudarymo
2022-02-15

A3-19

Dėl adresų pakeitimo
2022-02-15

A3-134

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais
2022-02-11

A3-128

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo
2022-02-11

A3-127

Dėl pritarimo UAB ,,Prienų vandenys“ audito įmonės pasirinkimui
2022-02-09

A3-123

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-164 „Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo ir konfidencialumo pasižadėjimo formos tvirtinimo
2022-02-08

A3-109

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo
2022-02-08

A3-110

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. A3-71 „Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-08

A3-121

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonių „Socialines paslaugas teikiančių NVO transporto priemonių išlaikymas“ ir „VšĮ veiverių PSPC Savarankiško gyvenimo namai ir globos namai“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2022-02-08

A3-120

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A3-33 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos padalinių metinio veiklos plano, priemonių plano ir seniūnijų 2021 metų veiklos ataskaitos formų ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-08

A3-119

Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g., Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2022-02-08

A3-118

Dėl adreso suteikimo
2022-02-08

A3-117

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos priemonės „Savivaldybės pastatų remontas, priežiūra ir plėtra“ lėšų paskirstymo 2022 m.
2022-02-08

A3-116

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2022 m.
2022-02-07

A3-104

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-02-04

A3-104

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo
2022-02-04

A3-102

Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 40, Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2022-02-04

A3-101

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
2022-02-04

A3-100

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A3-66 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-04

A3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A3-62 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-03

A3-98

Dėl adreso suteikimo
2022-02-03

A3-97

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo
2022-02-02

A3-96

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-02-02

A3-95

Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo
2022-02-01

A3-94

Dėl adreso suteikimo patalpai
2022-02-01

A3-90

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2022-02-01

A3-91

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-01-31

A3-87

Dėl adresų suteikimo
2022-01-31

A3-86

Dėl adresų suteikimo
2022-01-31

A3-85

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A3-269 ,,Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti sudarymo“ pakeitimo
2022-01-31

A3-84

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo ir ugdymo laikotarpio nustatymo
2022-01-27

A3-77

Dėl adreso suteikimo
2022-01-27

A3-76

Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo
2022-01-26

A3-73

Dėl pavedimų Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui
2022-01-26

A3-72

Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo
2022-01-26

A3-71

Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo
2022-01-25

A3-67

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A3-359 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos materialiojo turto nuomos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-25

A3-66

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/170 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
2022-01-25

A3-68

Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais 2022 metų grafiko patvirtinimo
2022-01-25

A3-65

Dėl adresų suteikimo
2022-01-24

A3-63

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-24

A3-62

Dėl adreso suteikimo
2022-01-24

A3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 ,,Dėl pirkimo organizatorių skyrimo“ pakeitimo
2022-01-20

A3-55

Dėl adreso suteikimo
2022-01-18

A3-53

Dėl adreso suteikimo
2022-01-18

A3-52

Dėl adreso suteikimo
2022-01-17

A3-50

Dėl žemės sklypų verčių nustatymo
2022-01-17

A3-47

Dėl atrankos komisijos sudarymo
2022-01-14

A3-46

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A3-33 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos padalinių metinio veiklos plano, priemonių plano ir seniūnijų 2021 metų veiklos ataskaitos formų ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-14

A3-45

Dėl apvaliosios medienos gabenimo vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais ir sandėliavimo vietinės reikšmės kelių apsaugos zonose
2022-01-14

A3-44

Dėl atstovų delegavimo
2022-01-13

A3-42

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2022-01-13

A3-40

Dėl darbo grupės sudarymo
2022-01-12

A3-39

Dėl adreso suteikimo
2022-01-12

A3-38

Dėl žemės sklypo Būdininkų k. 14, Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2022-01-12

A3-36

Dėl adreso suteikimo
2022-01-12

A3-35

Dėl logotipo patvirtinimo
2022-01-12

A3-33

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos padalinių metinio veiklos plano, priemonių plano ir seniūnijų 2021 metų veiklos ataskaitos formų ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo
2022-01-12

A3-31

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2022-01-11

A3-24

Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo
2022-01-11

A3-23

Dėl adreso suteikimo
2022-01-11

A3-22

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A3-6 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-01-11

A3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paskyrimo vertinti Prienų rajone gyvenančių asmenų savarankiškumą
2022-01-11

A3-30

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A3-770 „Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 5, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-11

A3-25

Dėl licencijų išdavimo ir galiojimo panaikinimo
2022-01-10

A3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2022-01-10

A3-18

Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
2022-01-10

A3-17

Dėl Prienų rajono savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų, dekoratyvinių krūmų, gėlynų, viešųjų erdvių priežiūros paslaugų maksimalios apimties ir periodiškumo patvirtinimo
2022-01-07

A3-13

Dėl adreso suteikimo
2022-01-06

A3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. A3-695 „Dėl valstybinės žemės sklypo stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-06

A3-8

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo
2022-01-05

A3-6

Dėl adreso suteikimo
2021-12-31

A3-1171

Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos maisto produktams įsigyti nustatymo
2021-12-31

A3-1170

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos
2021-12-31

A3-1169

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A3-309 pakeitimo
2021-12-31

A3-1168

Dėl adresų suteikimo
2021-12-30

A3-1164

Dėl medžioklės plotų vieneto ,Jieznas“ projekto patvirtinimo
2021-12-30

A3-1162

Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo
2021-12-30

A3-1159

Dėl Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių patvirtinimo
2021-12-30

A3-1158

Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
2021-12-30

A3-1157

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2021-12-29

A3-1156

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. A3-700 „Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo“ pakeitimo
2021-12-29

A3-1155

Dėl licencijų išdavimo
2021-12-29

A3-1154

Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams
2021-12-29

A3-1153

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A3-938 ,,Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2021-12-29

A3-1152

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo
2021-12-29

A3-1151

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-249 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2021-12-28

A3-1149

Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo
2021-12-28

A3-1144

Dėl adreso suteikimo
2021-12-28

A3-1146

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A3-1130 ,,Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo“ pakeitimo
2021-12-27

A3-1141

Dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti
2021-12-27

A3-1140

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-12-23

A3-1130

Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo
2021-12-23

A3-1136

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo
2021-12-23

A3-1137

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos kai kurių struktūrinių padalinių veiklos nuostatų patvirtinimo
2021-12-22

A3-1134

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. A3-987 pripažinimo netekusiu galios
2021-12-21

A3-1122

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-12-21

A3-1121

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A3-130 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2021-12-21

A3-1127

Dėl adreso suteikimo
2021-12-21

A3-1126

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. A3-113 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo
2021-12-21

A3-1125

Dėl valstybinės žemės sklypo Gelužio g. 15, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-12-21

A3-1124

Dėl adreso suteikimo
2021-12-21

A3-1123

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-12-20

A3-1120

Dėl lėšų skyrimo
2021-12-20

A3-1119

Dėl atrankos komisijos sudarymo
2021-12-17

A3-1117

Dėl Prienų rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai plano patvirtinimo
2021-12-17

A3-1115

Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-12-17

A3-1114

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.lapkričio 18 d. įsakymo Nr. A3-1021 „Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ pakeitimo
2021-12-17

A3-1113

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-17

A3-1112

Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-12-17

A3-1110

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-12-16

A3-1106

Dėl žemės sklypo Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-12-16

A3-1104

Dėl įgaliojimų suteikimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui
2021-12-16

A0-1107

Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2018–2020 m. ataskaitos patvirtinimo
2021-12-16

A3-1105

Dėl žemės sklypo Vėžionių k.,Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-12-15

A3-1008

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-12-14

A3-1101

Dėl adreso suteikimo
2021-12-14

A3-1100

Dėl adreso suteikimo
2021-12-14

A3-1099

Dėl žemės sklypo Veiverių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-12-14

A3-1098

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-14

A3-1097

Dėl žemės sklypo Piliakalnio g. 16, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-12-14

A3-1096

Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-12-13

A3-1095

Dėl žemės sklypo Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-12-13

A3-1091

Dėl valstybinės žemės sklypo Pagirmuonio k. 8, Pakuonio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-12-10

A3-1090

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-10

A3-1089

Dėl atstovų delegavimo
2021-12-10

A3-1087

Dėl adreso suteikimo
2021-12-09

A3-1085

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-12-09

A3-1084

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A3-91 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2021 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo“ pakeitimo
2021-12-09

A3-1083

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros
2021-12-09

A3-1082

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-760 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos elektroninių sutarčių derinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-08

A3-1080

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2021-12-08

A3-1078

Dėl atstovo delegavimo
2021-12-08

A3-1077

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-12-07

A3-1072

Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir savivaldybės iždo piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų 2021 m. metinės inventorizacijos atlikimo
2021-12-06

A3-1069

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-264 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Veiverių sen. Čiurlių, Lizdeikių, Petkeliškių, Skerdupio ir veiverių kaimuose“ pakeitimo
2021-12-06

A3-1068

Dėl adreso suteikimo
2021-12-03

A3-1065

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2021-12-03

A3-1064

Dėl valstybinės žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-12-03

A3-1063

Dėl adresų suteikimo
2021-12-03

A3-1062

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-12-03

A3-1061

Dėl licencijos išdavimo
2021-12-03

A3-1060

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2021-12-02

A3-1058

Dėl valstybinės žemės sklypo Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-12-02

A3-1057

Dėl adresų suteikimo
2021-12-01

A3-1053

Dėl 2021 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo
2021-11-29

A3-1044

Dėl testavimo Prienų r. Šilavoto pagrindinėje mokykloje organizavimo, koordinavimo ir vykdymo
2021-11-26

A3-1043

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A3-134 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo
2021-11-25

A3-1042

Dėl adresų suteikimo
2021-11-25

A3-1041

Dėl licencijos išdavimo
2021-11-25

A3-1040

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A3-1010 „Dėl adresų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-11-25

A3-1039

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2021-11-25

A3-1038

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-11-25

A3-1037

Dėl lėšų skyrimo
2021-11-24

A3-1036

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-24

A3-1035

Dėl adreso suteikimo patalpai
2021-11-24

A3-1034

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-11-24

A3-1033

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-11-23

A3-1032

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-11-23

A3-1031

Dėl atstovų delegavimo
2021-11-23

A3-1029

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2021-11-19

A3-1025

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. A3-1020 ,,Dėl VšĮ krepšinio sporto klubo ,,Prienai“ valdybos narių“ pripažinimo netekusiu galios
2021-11-19

A3-1023

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-19

A3-1022

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-757 „Dėl Prienų rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-18

A3-1021

Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į buhalterinę apskaitą
2021-11-18

A3-1020

Dėl VšĮ krepšinio sporto klubo ,,Prienai“ valdybos narių
2021-11-17

A3-1018

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. A3-859 ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-11-16

A3-1014

Dėl adreso suteikimo
2021-11-16

A3-1013

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A3-834 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-16

A3-1012

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A3-938 ,,Dėl socialinės priežiūros akreditavimo komisijos sudarymo Prienų rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2021-11-15

A3-1011

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-11-15

A3-1010

Dėl adresų suteikimo
2021-11-15

A3-1009

Dėl įsiterpusio valstybinio žemės ploto, esančio Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-11-15

A3-976

Dėl valstybinės žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 2A, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-11-15

A3-1002

Dėl pasiūlymo investuoti Prienų rajono savivaldybės turtą ir sprendimo projekto teikimo
2021-11-12

A3-1001

Dėl projekto darbo grupės sudarymo
2021-11-12

A3-1000

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. isakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-11

A3-998

Dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo
2021-11-10

A3-996

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros
2021-11-10

A3-992

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2021-11-10

A3-990

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2021-11-10

A3-986

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2021-11-10

A3-985

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
2021-11-10

A3-994

Dėl adreso suteikimo
2021-11-10

A3-984

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0001:137) Prienų r. sav., Veiverių sen., Padrečių k., Tiesioji g. 15, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-11-09

A3-983

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-11-08

A3-982

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A3-272 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-05

A3-980

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6968/0001:62) Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k., Gelužio g. 66a, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-11-05

A3-979

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. isakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-05

A3-978

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-11-05

A3-977

Dėl fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-11-05

A3-973

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2021-11-05

A3-972

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-11-05

A3-971

Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo
2021-10-29

A3-965

Dėl ilgalaikio turto, inventoriaus, medžiagų, nebaigtos statybos darbų, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizavimo
2021-10-29

A3-963

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-10-29

A3-962

Dėl 2021 metų Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, sąrašo patvirtinimo
2021-10-28

A3-957

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2021-10-28

A3-956

Dėl valstybinės žemės sklypo Dvaro g. 17, Daukšiagirės k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-10-28

A3-955

Dėl projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ mokymosi mobilumo dalyvių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir atrankos komisijos sudarymo
2021-10-27

A3-953

Dėl adreso suteikimo
2021-10-27

A3-951

Dėl valstybinės žemės sklypo Kauno g. 19, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-10-27

A3-950

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. A3-919 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-10-27

A3-949

Dėl Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2021–2022 mokslo metų plano patvirtinimo
2021-10-25

A3-944

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-10-25

A3-943

Dėl žemės sklypo Ąžuolų g. 25, Žiūronių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-10-22

A3-940

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. isakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-22

A3-939

Dėl licencijos išdavimo
2021-10-21

A3-931

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A3-87 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo
2021-10-21

A3-933

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6950/0002:105) Prienų r. sav., Veiverių sen., Padrečių k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-10-21

A3-934

Dėl adreso suteikimo
2021-10-21

A3-932

Dėl adreso suteikimo
2021-10-20

A3-929

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-10-20

A3-928

Dėl valstybinės žemės sklypo Vytauto Gurevičiaus g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-10-20

A3-927

Dėl adresų suteikimo
2021-10-20

A3-926

Dėl degalų normos žiemos laikotarpiu
2021-10-20

A3-930

Dėl adreso suteikimo
2021-10-19

A3-961

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto rengimo grafiko patvirtinimo
2021-10-19

A3-924

Dėl adreso suteikimo
2021-10-19

A3-921

Dėl adreso suteikimo
2021-10-19

A3-919

Dėl adreso suteikimo
2021-10-18

A3-918

Dėl adreso suteikimo
2021-10-14

A3-915

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
2021-10-13

A3-913

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2021-10-13

A3-912

Dėl adreso suteikimo
2021-10-12

A3-910

Dėl adresų suteikimo
2021-10-12

A3-909

Dėl adreso suteikimo
2021-10-11

A3-907

Dėl žemės sklypo Panemunės g. 6, Kėbliškių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-10-08

A3-906

Dėl konkurso Prienų rajono savivaldybės valdomų įmonių, kuriose nėra valdybų, vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-10-08

A3-904

Dėl adreso suteikimo
2021-10-08

A3-903

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavim
2021-10-07

A3-901

Dėl adreso suteikimo
2021-10-07

A3-900

Dėl adreso suteikimo
2021-10-06

A3-896

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-10-06

A3-895

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-06

A3-893

Dėl žemės sklypo Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-10-06

a3-898

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-10-05

A3-892

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A3-844 „Dėl Prienų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-05

A3-891

Dėl žemės sklypo Išlaužo k., išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-10-05

A3-887

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. A3-25 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-04

A3-878

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos kai kurių struktūrinių padalinių veiklos nuostatų patvirtinimo
2021-10-04

A3-877

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A3-1148 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-04

A3-876

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-04

A3-875

Dėl adreso suteikimo
2021-10-04

A3-885

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-10-04

A3-881

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2021-10-01

A3-870

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. A3-729 ,,Dėl lankymosi Prienų rajono savivaldybės administracijos pastate tvarkos“ pakeitimo
2021-09-30

A3-868

Dėl žemės sklypų Prienų m., Paupio g. 22 ir Paupio g. 22A, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-29

A3-851

Dėl lėšų skyrimo
2021-09-29

A3-857

Dėl žemės sklypų Prienų m., Dariaus ir Girėno g. 2 ir 4, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-29

A3-853

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. A3-260 ,,Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-29

A3-858

Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2021-09-29

A3-856

Dėl licencijos išdavimo
2021-09-29

A3-860

Dėl administracinių paslaugų
2021-09-29

A3-859

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-29

A3-861

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-09-29

A3-862

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. A3-113 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo
2021-09-29

A3-864

Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-28

A3-849

Dėl adreso suteikimo patalpai
2021-09-28

A3-850

Dėl valstybinės žemės sklypo Birštono g. 28, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-28

A3-848

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-27

A3-846

Dėl adreso suteikimo
2021-09-24

A3-841

Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios savivaldybės biudžetinėse įstaigose, administraciniuose, visuomeniniuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose
2021-09-24

A3-844

Dėl Prienų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-24

A3-842

Dėl adreso suteikimo
2021-09-24

A3-843

Dėl adresų suteikimo
2021-09-23

A3-834

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros
2021-09-23

A3-839

Dėl Prienų rajono savivaldybės metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo
2021-09-23

A3-836

Dėl adreso suteikimo patalpai
2021-09-23

A3-840

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-65 „Dėl socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-22

A3-838

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-21

A3-835

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A3-620 „Dėl papildomų Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-21

A3-833

Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos, ikimokyklinio ugdymo ir mokymo įstaigose
2021-09-21

A3-830

Dėl komisijų sudarymo
2021-09-20

A3-828

Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 103A, Prienų m., naudojimo būdo keitimo
2021-09-17

A3-827

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A3-130 „Dėl Pienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2021-09-17

A3-824

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A3-359 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos materialiojo turto nuomos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-17

A3-823

Dėl adreso suteikimo
2021-09-17

A3-826

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-16

A3-817

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A3-370 „Dėl savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, skirtų 2021 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūrai, paskirstymo seniūnijoms“ pakeitimo
2021-09-16

A3-816

Dėl testavimo Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose organizavimo, koordinavimo ir vykdymo
2021-09-16

A3-818

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo
2021-09-16

A3-820

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-16

A3-819

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-09-15

A3-810

Dėl komisijos sudarymo
2021-09-15

A3-811

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-15

A3-814

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2021-09-15

A3-813

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-15

A3-812

Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-09-14

A3-805

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-14

A3-808

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-13

A3-802

Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. Sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-09-13

A3-798

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-09-13

A3-803

Dėl valstybinės žemės sklypo Mažojoje g. 4, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-10

A3-797

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A3-39 „Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo“ pakeitimo
2021-09-10

A3-794

Dėl sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo formos patvirtinimo
2021-09-09

A3-789

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A3-804 ,,Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-09-09

A3-793

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2021-09-09

A3-788

Dėl žemės sklypo Maironio g. 4, Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-09-09

A3-790

Dėl licencijos išdavimo
2021-09-09

A3-787

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-09

A3-792

Dėl adresų suteikimo
2021-09-08

A3-783

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-09-08

A3-785

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-08

A3-786

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-07

A3-773

Dėl adresų suteikimo
2021-09-07

A3-774

Dėl adreso suteikimo
2021-09-07

A3-780

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso ,,Geriausias socialinis darbuotojas“ nuostatų patvirtinimo
2021-09-07

A3-781

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso ,,Metų mokytojas“ nuostatų patvirtinimo
2021-09-07

A3-778

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 ,,Dėl pirkimo organizatorių skyrimo“ pakeitimo
2021-09-07

A3-782

Dėl adreso suteikimo
2021-09-07

A3-776

Dėl žemės sklypo, esančio Paupio g. 9, Prienuose, plano patvirtinimo
2021-09-06

A3-768

Dėl adreso suteikimo patalpai
2021-09-06

A3-771

Dėl adreso suteikimo
2021-09-06

A3-747

Dėl valstybinės žemės sklypo Stadiono g. 1, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-06

A3-770

Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 5, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-06

A3-769

Dėl bazinės mokyklos skyrimo
2021-09-06

A3-772

Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 10, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-03

A3-763

Dėl valstybinės žemės sklypo Kauno g. 2, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-03

A3-762

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2021-09-03

A3-764

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams atsakingo asmens paskyrimo
2021-09-03

A3-765

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-09-03

A3-766

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-02

A-760

Dėl lėšų skyrimo
2021-09-02

A3-759

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2021-09-02

A3-758

Dėl socialinių paslaugų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
2021-09-01

A3-752

Dėl valstybinės žemės sklypo Kuprių g. 40, Kuprių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-01

A3-757

Dėl budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų ar kitų juridinių asmenų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką, sąrašo patvirtinimo
2021-09-01

A3-752

Dėl valstybinės žemės sklypo Kuprių g. 40, Kuprių k., Veiverių sen., Prienų r. Sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-09-01

A3-753

Dėl žemės sklypo Antano Radušio g. 1, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2021-09-01

A3-756

Dėl adreso suteikimo
2021-09-01

A3-755

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2021-08-30

A3-746

Dėl adreso suteikimo
2021-08-30

A3-745

Dėl žemės sklypo Pakumprio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-08-27

A3-740

Dėl valstybinės žemės sklypo Tvenkinio g., Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-27

A3-742

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2021-08-27

A3-741

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-27

A3-743

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo
2021-08-26

A3-739

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2021-08-26

A3-738

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A3-317 „Dėl karščiavimo klinikos“ pripažinimo netekusiu galios
2021-08-25

A3-735

Dėl adreso suteikimo
2021-08-25

A3-737

Dėl adreso suteikimo
2021-08-25

A3-736

Dėl adreso suteikimo
2021-08-24

A3-731

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-08-24

A3-734

Dėl gardžiausio patiekalo konkurso nuostatų patvirtinimo
2021-08-24

A3-729

Dėl lankymosi Prienų rajono savivaldybės administracijos pastate tvarkos
2021-08-20

A3-727

Dėl žemės sklypų Prienų m., Kauno g. 17 ir 19b, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-19

A3-721

Dėl adreso suteikimo patalpai
2021-08-19

A3-724

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2021-08-19

A3-723

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. Įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-19

A3-720

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-08-18

A3-714

Dėl adreso suteikimo
2021-08-17

A3-710

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2021-08-17

A3-708

Dėl žemės sklypo Laukiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-08-17

A3-709

Dėl licencijos išdavimo
2021-08-17

A3-712

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-08-16

A3-702

Dėl adreso suteikimo
2021-08-16

A3-703

Dėl adreso suteikimo
2021-08-16

A3-707

Dėl adreso suteikimo
2021-08-16

A3-705

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-08-13

A3-699

Dėl adreso suteikimo
2021-08-13

A3-701

Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6943/0010:110 ir Nr. 6943/0010:119), formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-08-13

A3-700

Dėl žemės sklypo Lelijų g. 1, Purvininkų k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2021-08-12

A3-695

Dėl valstybinės žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-12

A3-696

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-08-12

A3-698

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-08-10

A3-689

Dėl adreso panaikinimo ir keitimo
2021-08-10

A3-687

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2021-08-10

A3-688

Dėl adreso suteikimo
2021-08-10

A3-690

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-08-09

A3-682

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-09

A3-685

Dėl adreso suteikimo
2021-08-08

A3-467

Dėl žemės sklypo Liepų g. 72, Strielčių k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo nustatymo
2021-08-06

A3-677

Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 17, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-06

A3-678

Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 11, Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-05

A3-671

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-08-05

A3-672

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Veiverių sen., Papilvio k., Laivų g. 8 ir 10, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-05

A3-674

Dėl valstybinės žemės sklypo F. Vaitkaus g. 131, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-05

A3-670

Dėl valstybinės žemės sklypo Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-05

A3-673

Dėl licencijos išdavimo
2021-08-05

A3-675

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Krištapiškių k., Piliakalnio g. 7, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-04

A3-668

Dėl valstybinės žemės sklypo Pašilės g. 21, Norkūnų k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-04

A3-667

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-04

A3-666

Dėl valstybinės žemės sklypo Klevų g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-04

A3-669

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Alšininkų k., Kalvių g. 27, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-03

A3-665

Dėl valstybinės žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 20, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-08-03

A3-664

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Vilniaus g., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-30

A3-661

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. Įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-29

A3-650

Dėl žemės sklypo Tylos g. 5, Mieleiškampio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo
2021-07-29

A3-651

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Krasaušiškių k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-29

A3-652

Dėl žemės sklypo Vytauto g. 14a, Jiezno m., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-07-28

A3-647

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-23

A3-644

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. A3-113 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.“ pakeitimo
2021-07-23

A3-642

Dėl adreso suteikimo patalpoms
2021-07-23

A3-639

Dėl leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo paslaugos teikimo aprašymo ir leidimo naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais formos patvirtinimo
2021-07-23

A3-643

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-23

A3-645

Dėl žemės sklypo Kauno g. 4, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-22

A3-636

Dėl lėšų skyrimo
2021-07-22

A3-635

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-07-22

A3-638

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-21

A3-631

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-21

A3-633

Dėl žemės sklypų Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
2021-07-20

A3-629

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A3-872 „Dėl gyvūnų laikymo Prienų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-20

A3-630

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų sąrašų, kuriuose ūkio subjektai turi būti suskirstyti pagal svarbą, taip pat pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumą, patvirtinimo
2021-07-20

A3-628

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-16

A3-622

Dėl lėšų skyrimo
2021-07-16

A3-623

Dėl lėšų skyrimo
2021-07-15

A3-612

Dėl adreso suteikimo
2021-07-15

A3-614

Dėl adreso suteikimo
2021-07-15

A3-618

Dėl adreso suteikimo
2021-07-15

A3-617

Dėl adreso suteikimo
2021-07-15

A3-616

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2021-07-15

A3-615

Dėl adreso suteikimo
2021-07-14

A3-609

Dėl adreso suteikimo
2021-07-14

A3-611

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. Sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-13

A3-603

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 4 d.įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/564 „Dėl adreso suteikimo“ pakeitimo
2021-07-13

A3-606

Dėl žemės sklypo Liepų g. 1a, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-12

A3-597

Dėl Prienų miesto bendrojo plano korektūros – sodybinio užstatymo kvartalo prie Kęstučio gatvės, Prienų mieste, detaliojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo
2021-07-12

A3-596

Dėl adreso suteikimo
2021-07-12

A3-595

Dėl žemės sklypo Maironio g. 8, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-12

A3-598

Dėl žemės sklypo Maironio g. 8, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-07-12

A3-593

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-08

A3-590

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-07

A3-587

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-07

A3-588

Dėl adreso suteikimo
2021-07-07

A3-586

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-07-05

A3-579

Dėl adreso suteikimo
2021-07-05

A3-580

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-303 „Dėl adresų suteikimo Ašmintos seniūnijos Ignacavos, Giniūnų, Liepaloto, Mačiūnų kaimuose“ pakeitimo
2021-07-05

A3-584

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams patvirtinimo
2021-07-05

A3-585

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-07-05

A3-578

Dėl adreso suteikimo
2021-07-05

A3-581

Dėl Prienų miesto bendrojo plano korektūros – sodybinio užstatymo kvartalo prie Kęstučio gatvės, Prienų mieste, detaliojo plano koregavimo
2021-07-02

A3-574

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2021-07-02

A3-571

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A3-947 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus ir Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vairuotojų budėjimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-07-02

A3-573

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2021-07-01

A3-567

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. A3-679 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybės administracijai“ pripažinimo netekusiu galios
2021-07-01

A3-568

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-30

A3-557

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A3-965 „Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno m., Vilniaus g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-30

A3-558

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-30

A3-559

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-30

A3-562

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-198 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Veiverių sen. Byliškių k. sodininkų bendrijos „Gija“ teritorijoje“ pakeitimo
2021-06-29

A3-539

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2016/571 „Dėl adreso suteikimo“ pakeitimo
2021-06-29

A3-541

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-217 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Stakliškių sen. Medžionių kaime“ pakeitimo
2021-06-29

A3-540

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-469 „Dėl adresų suteikimo Stakliškių seniūnijos Gripiškių ir Kazimieravos kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-545

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-673 „Dėl adresų suteikimo Šilavoto seniūnijos Pakiauliškio ir Prienlaukio kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-543

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-303 „Dėl adresų suteikimo Ašmintos seniūnijos Ignacavos, Giniūnų, Liepaloto, Mačiūnų kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-542

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-124 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
2021-06-29

A3-544

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-554 „Dėl adresų suteikimo Stakliškių seniūnijos Aukštojos, Buntiškių, Druskeliškių, Gojaus, Jarmališkių, Kvietkinės, Masių, Paaukštojos, Pamiškės, Popsių, Staniuliškių, Sutruko kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-546

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-336 „Dėl adresų suteikimo Veiverių seniūnijos Papilvio kaimo Sodininkų bendrijos „Dobilas“ teritorijoje“ pakeitimo
2021-06-29

A3-549

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/529 „Dėl adresų pakeitimo ir suteikimo“ pakeitimo
2021-06-29

A3-550

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-142 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Stakliškių sen. Pikelionių, Vyšniūnų ir Želkūnų kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-556

Dėl žemės sklypo Klevų g. 10, Sūkurių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo
2021-06-29

A3-551

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-142 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Stakliškių sen. Pikelionių, Vyšniūnų ir Želkūnų kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-547

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-187 „Dėl adresų suteikimo sodininkų bendrijos „Kedras“ teritorijoje“ pakeitimo
2021-06-29

A3-548

Dėl projektų, įgyvendinamų Prienų rajono savivaldybėje pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, išlaidų sąmatų ir ataskaitų formų patvirtinimo
2021-06-29

A3-552

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-442 „Dėl adresų suteikimo Šilavoto seniūnijos Ingavangio, Klebiškio, Stuomenų kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-555

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-06-29

A3-653

Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 58C, Prienų m., žemės Naudojimo būdo keitimo
2021-06-29

A3-553

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-370 „Dėl adresų suteikimo Šilavoto seniūnijos Jiestrakio ir Klebiškio kaimuose“ pakeitimo
2021-06-29

A3-554

Dėl žemės sklypo Suvalkiečių g. 1, Veverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2021-06-29

A3-554

Dėl žemės sklypo Suvalkiečių g. 1, Veverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2021-06-28

A3-537

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-217 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Stakliškių sen. Medžionių kaime“ pakeitimo
2021-06-28

A3-538

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-469 „Dėl adresų suteikimo Stakliškių seniūnijos Gripiškių ir Kazimieravos kaimuose“ pakeitimo
2021-06-28

A3-535

Dėl lėšų skyrimo
2021-06-25

A3-532

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2021-06-25

A3-533

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2021-06-23

A3-531

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-216 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Balbieriškio sen. Paduoblio kaime“ pakeitimo
2021-06-23

A3-529

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-23

A3-528

Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos patvirtinimo
2021-06-23

A3-527

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/556 „Dėl adreso suteikimo“ pakeitimo
2021-06-23

A3-530

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-633 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
2021-06-22

A3-523

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/564 „Dėl adreso suteikimo“ pakeitimo
2021-06-22

A3-522

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-266 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Naujosios Ūtos sen. Naujosios Ūtos ir Tartupio kaimuose“ pakeitimo
2021-06-22

A3-524

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-438 „Dėl adresų suteikimo Naujosios Ūtos seniūnijos Pilotiškių ir Žemaitkiemio kaimuose“ pakeitimo
2021-06-21

A3-518

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-292 „dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Balbieriškio sen. Gerulių, Kunigiškių, Vartų ir Vazgaikiemio kaimuose“ pakeitimo
2021-06-21

A3-519

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-06-20

A3-517

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-20

A3-516

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-18

A3-514

Dėl komisijos sudarymo
2021-06-18

A3-515

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2021-06-17

A3-503

Dėl žemės sklypų Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
2021-06-17

A3-510

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-269 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Balbieriškio sen. Žagarių kaime“ pakeitimo
2021-06-17

A3-505

Dėl žemės sklypų Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
2021-06-17

A3-509

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-227 „Dėl adresų suteikimo Prienų r. sav. Jiezno sen. Jiezno kolonijų kaime“ pakeitimo
2021-06-17

A3-502

Dėl licencijos išdavimo
2021-06-17

A3-506

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-17

A3-507

Dėl žemės sklypų Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
2021-06-17

A3-508

Dėl žemės sklypų Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
2021-06-17

A3-512

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A3-130 „dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2021-06-17

A3-511

Dėl žemės sklypų Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
2021-06-16

A3-495

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-16

A3-499

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. A3-978 „Dėl žemės sklypo Prienuose, Laisvės a. 10B, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-16

A3-493

Dėl adreso suteikimo
2021-06-16

A3-494

Dėl adreso suteikimo
2021-06-16

A3-500

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-06-16

A3-501

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-15

A3-489

Dėl licencijų išdavimo
2021-06-15

A3-488

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-15

A3-490

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-14

A3-486

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-14

A3-485

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-06-14

A3-483

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A3-454 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos mobiliosios bibliotekos veiklai pritaikyto automobilio pirkimo procedūroms atlikti sudarymo“ pripažinimo negaliojančiu
2021-06-14

A3-484

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-06-11

A3-481

Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo
2021-06-11

A3-482

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-10

A3-478

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-10

A3-476

Dėl adreso suteikimo
2021-06-10

A3-477

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-10

A3-479

Dėl adreso suteikimo
2021-06-09

A3-472

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo
2021-06-09

A3-474

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-09

A3-475

Dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo
2021-06-08

A3-471

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. A3-416 „Dėl žemės sklypo Kauno g. 2, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-06-08

A3-469

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. A3-436 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 11, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeitimo
2021-06-07

A3-465

Dėl licencijos galiojimo sustabdymo
2021-06-04

A3-460

Dėl lėšų skyrimo
2021-06-04

A3-463

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-138 „Dėl adresų pakeitimo ir suteikimo“ pakeitimo
2021-06-04

A3-461

Dėl adresų suteikimo
2021-06-04

A3-462

Dėl 2021 m. studijų rėmimo programos lėšų skyrimo
2021-06-03

A3-457

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-06-03

A3-456

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-06-02

A3-450

Dėl komisijos sudarymo
2021-06-02

A3-451

Dėl adreso suteikimo
2021-06-02

A3-452

Dėl komisijos sudėties patvirtinimo
2021-06-02

A3-454

Dėl viešųjų pirkimų komisijos mobiliosios bibliotekos veiklai pritaikyto automobilio pirkimo procedūroms atlikti sudarymo
2021-06-02

A3-453

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2021-06-01

A3-447

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 „Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams“ pakeitimo
2021-06-01

A3-446

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo
2021-06-01

A3-448

Dėl adreso suteikimo
2021-05-31

A3-442

Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-05-31

A3-443

Dėl adresų suteikimo
2021-05-31

A3-444

Dėl projekto patvirtinimo
2021-05-28

A3-436

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 11, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2021-05-28

A3-440

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos ir išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centro veiklos ribojimo
2021-05-28

A3-435

Dėl komisijos sudarymo
2021-05-28

A3-437

Dėl žemės sklypo Tvenkinio g. 3, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo
2021-05-27

A3-427

Dėl UAB ,,Prienų butų ūkis“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo
2021-05-27

A3-430

Dėl nuotekų dumblo panaudojimo laukams tręšti plano – grafiko 2021 – 2023 metams suderinimo
2021-05-27

A3-432

Dėl nuotekų dumblo panaudojimo laukams tręšti plano – grafiko 2021 – 2023 metams suderinimo
2021-05-27

A3-434

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-27

A3-433

Dėl adreso suteikimo
2021-05-27

A3-431

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo
2021-05-27

A3-426

Dėl apskaitos dokumentų pasirašymo
2021-05-26

A3-411

Dėl Prienų rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2021-05-26

A3-418

Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2021-05-26

A3-415

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ strateginių veiklos tikslų ir uždavinių pasiekimo rodiklių 2021 metams nustatymo
2021-05-26

A3-416

Dėl žemės sklypo Kauno g. 2, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-05-26

A3-420

Dėl apskaitos dokumentų pasirašymo
2021-05-26

A3-421

Dėl UAB ,,Prienų butų ūkis“ strateginių veiklos tikslų ir uždavinių pasiekimo rodiklių 2021 metams nustatymo
2021-05-26

A3-425

Dėl įgaliojimo UAB ,,Prienų vandenys“
2021-05-26

A3-424

Dėl adreso suteikimo
2021-05-26

A3-417

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2025 metų eismo saugumo programos 2020 metų tikslų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo
2021-05-24

A3-412

Dėl Prienų r. išlaužo pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-05-21

A3-409

Dėl lėšų skyrimo
2021-05-21

A3-405

Dėl komisijos sudarymo
2021-05-21

A3-407

itimas.docx Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A3-245 „Dėl žemės sklypo Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeitimo
2021-05-20

A3-404

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo
2021-05-20

A3-402

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų butų ūkis“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo
2021-05-20

A3-408

Dėl atstovų delegavimo
2021-05-20

A3-406

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-19

A3-401

Dėl adreso suteikimo
2021-05-19

A3-403

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2021-05-18

A3-393

Dėl lėšų skyrimo
2021-05-18

A3-397

Dėl komisijos sudarymo
2021-05-18

A3-396

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2021-05-18

A3-395

Dėl adreso suteikimo
2021-05-18

A3-398

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimas“ lėšų
2021-05-17

A3-388

Dėl adresų suteikimo
2021-05-17

A3-391

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-05-14

A3-385

Dėl žemės sklypo Birutės g. 9, Prienų m., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-05-14

A3-386

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-05-14

A3-387

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dalies veiklos ribojimo
2021-05-13

A3-382

Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-05-13

A3-377

Dėl Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-05-13

A3-380

Dėl adreso suteikimo
2021-05-13

A3-383

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2021-05-12

A3-372

Dėl atstovo delegavimo
2021-05-12

A3-373

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-05-12

A3-371

Dėl prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. A3-326 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios, adreso suteikimo
2021-05-12

A3-374

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-05-11

A3-366

Dėl adreso suteikimo
2021-05-11

A3-367

Dėl adreso suteikimo
2021-05-11

A3-359

Dėl nuolatinės viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2021-05-11

A3-369

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-05-11

A3-368

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-05-10

A3-364

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dalies veiklos ribojimo
2021-05-10

A3-358

Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais Prienų rajono mokyklose
2021-05-10

A3-365

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių ugdymo organizavimo kontaktiniu būdu ir pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais
2021-05-10

A3-362

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2021-05-07

A3-357

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2021-05-06

A3-348

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 579 „Dėl projekto darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2021-05-06

A3-353

Dėl licencijų išdavimo
2021-05-06

A3-355

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-05-06

A3-350

Dėl 2020–2021 metų šildymo sezono pabaigos
2021-05-05

A3-340

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo
2021-05-05

A3-347

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-05

A3-341

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2021-05-05

A3-346

Dėl lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės seniūnijoms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo
2021-05-05

A3-345

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos daugiafunkcio centro dalies veiklos ribojimo
2021-05-04

A3-337

Dėl žemės sklypo Trakelio g. 3, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-05-04

A3-336

Dėl licencijų išdavimo
2021-05-04

A3-338

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-05-03

A3-335

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2021-04-30

A3-334

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijos pirmininko pareigų
2021-04-30

A3-330

Dėl licencijų išdavimo
2021-04-30

A3-328

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
2021-04-30

A3-333

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-29

A3-319

Dėl susirinkimo derinimo
2021-04-29

A3-318

Dėl licencijos išdavimo
2021-04-29

A3-317

Dėl savanoriško profilaktinio tyrimo ugdymo įstaigose organizavimo ir koordinavimo, ugdymo proceso organizavimo mišriu būdu
2021-04-29

A3-322

Dėl adresų suteikimo
2021-04-29

A3-326

Dėl adreso suteikimo
2021-04-29

A3-321

Dėl adresų suteikimo
2021-04-29

A3-320

Dėl savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programos priemonės “Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija” lėšų skyrimo
2021-04-29

A3-323

Dėl adreso suteikimo
2021-04-29

A3-327

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2021-04-27

A3-311

Dėl adreso suteikimo
2021-04-27

A3-309

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dalies veiklos ribojimo
2021-04-27

A3-310

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2021-04-27

A3-312

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-04-27

A3-314

ėl Sakurų sodo sodinimo Prienų mieste prie Nemuno upės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-27

A3-304

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos statybos ir ekonominės plėtros skyriaus teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-04-26

A3-301

Dėl žemės sklypo mokyklos g. 26, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-04-26

A3-307

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vertinimo komisijos patvirtinimo
2021-04-26

A3-308

Dėl atstovų delegavimo
2021-04-23

A3-292

Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 18a, Prienuose, plano patvirtinimo
2021-04-23

A3-291

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2021-04-23

A3-295

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2021-04-23

A3-293

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2021-04-23

A3-297

Dėl adreso suteikimo
2021-04-23

A3-294

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-04-22

A3-289

Dėl licencijos išdavimo
2021-04-22

A3-290

Dėl Sakurų sodo sodinimo Prienų mieste prie Nemuno upės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-21

A3-286

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2021-04-21

A3-284

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-21

A3-288

Dėl adreso suteikimo
2021-04-21

A3-287

Dėl adreso suteikimo
2021-04-20

A3-280

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-04-20

A3-282

Dėl komisijos sudarymo
2021-04-20

A3-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2021-04-20

A3-281

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2021-04-19

A3-278

Dėl žemės sklypo Kauno g. 19, Veverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-04-19

A3-277

Dėl žemės sklypo Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-04-16

A3-274

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2021-04-15

A3-273

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-15

A3-267

Dėl degalų normos vasaros laikotarpiu
2021-04-15

A3-272

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021– 2023 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
2021-04-15

A3-271

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ dalies veiklos ribojimo
2021-04-14

A3-308

Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo
2021-04-14

A3-265

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2021-04-14

A3-270

x Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-12

A3-264

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A3-233 „Dėl adresų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios ir adresų suteikimo
2021-04-12

A3-263

x Dėl savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programos priemonės „Regioninės plėtros programos įgyvendinimas“ lėšų
2021-04-07

A3-260

Dėl adreso suteikimo
2021-04-07

A3-257

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, kuriems turi būti užtikrintas šilumos tiekimas, esant ekstremaliai situacijai, sąrašo patvirtinimo
2021-04-06

A3-255

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), kuriuose esant sudėtingoms arba ekstremalioms gamtinėms sąlygoms galimas sunkiasvorio transporto eismo ribojimas, sąrašų ir kelio ženklų Nr. 314 „Ribota masė“ statymo schemų patvirtinimo
2021-04-06

A3-247

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-04-06

A3-252

Dėl komisijos sudarymo
2021-04-06

A3-253

Dėl žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-04-06

A3-254

Dėl žemės sklypo Jiezno m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-04-02

A3-246

Dėl informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2021-04-02

A3-248

Dėl adreso suteikimo patalpai
2021-04-02

A3-251

Dėl Prienų rajono Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus dalies veiklos ribojimo
2021-04-02

A3-249

Dėl adresų suteikimo
2021-04-02

A3-245

Dėl žemės sklypo Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-04-01

A3-242

Dėl žemės sklypo Piliakalnio g. 2, Medžionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-04-01

A3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-31

A3-232

Dėl atliekamų darbų priskyrimo esamam ar kuriamam turtui kriterijų nustatymo
2021-03-31

A3-233

Dėl adresų suteikimo
2021-03-31

A3-240

Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 5, Prienų m., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-03-31

A3-240

Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 5, Prienų m., žemės naudojimo būdo keitimo
2021-03-30

A3-229

Dėl žemės sklypo Pagirmuonio k. 1, Pakuonio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2021-03-30

A3-228

Dėl adresų suteikimo
2021-03-29

A3-225

Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-03-29

A3-224

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo
2021-03-26

A3-218

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-03-26

A3-219

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo
2021-03-26

A3-213

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A3-169 ,,Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-26

A3-217

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų transporto priemonių išlaikymas“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2021-03-26

A3-216

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2021-03-26

A3-215

Dėl prašymų pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priėmimo termino nustatymo
2021-03-25

A3-211

Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos patviritinimo
2021-03-24

A3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A3-140 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-23

A3-200

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Nr. 7 Prienai – Veiveriai per Klebiškį, Šilavotą eismo tvarkaraščio patvirtinimo
2021-03-23

A3-202

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo
2021-03-23

A3-204

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2021-03-22

A3-201

Dėl Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių patvirtinimo
2021-03-19

A3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A3-163 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
2021-03-19

A3-194

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2021-03-19

A3-196

Dėl pažymų apie netinkamą naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikintą nekilnojamąjį turtą išdavimo ir netinkamo naudoti statinio faktinės būklės patikrinimo vietoje akto formos patvirtinimo
2021-03-19

A3-195

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „VšĮ Veiverių PSPC savarankiško gyvenimo namai ir globos namai“ lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2021-03-19

a3-197

Dėl Prienų rajono savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų, dekoratyvinių krūmų, gėlynų, viešųjų erdvių priežiūros paslaugų maksimalios apimties ir periodiškumo patvirtinimo
2021-03-18

A3-189

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A3-130 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2021-03-18

A3-190

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo 2021 metais grafiko patvirtinimo
2021-03-17

A3-186

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A3-140 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-16

A3-182

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-175 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-03-15

A3-175

Dėl adreso suteikimo
2021-03-12

A3-172

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2021-03-10

A3-165

Dėl adreso suteikimo
2021-03-10

A3-171

Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo
2021-03-10

A3-363

Dėl adreso suteikimo
2021-03-09

A3-170

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Sporto projektų finansavimas“ lėšų
2021-03-09

A3-169

Dėl 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo
2021-03-08

A3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-03

A3-163

Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo
2021-03-02

A3-161

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti“ lėšų paskirstymo
2021-03-01

A3-153

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-03-01

A3-152

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-02-26

A3-150

Dėl adresų pakeitimo ir suteikimo
2021-02-26

A3-149

Dėl adresų pakeitimo ir suteikimo
2021-02-25

A3-139

Dėl asmens, atsakingo už Prienų rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo organizavimą, paskyrimo
2021-02-25

A3-143

Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencinės programos priemonės „Viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programa“ lėšų paskirstymo komisijos
2021-02-25

A3-146

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25

A3-142

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2021-02-25

A3-144

Dėl adreso suteikimo
2021-02-25

A3-136

Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo
2021-02-25

A3-148

Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-19

A3-125

Dėl prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. A3-978 „Dėl žemės sklypo Prienuose, Laisvės a. 10B, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-19

A3-127

Dėl Prienų rajono savivaldybės pasirengimo 2021 metų potvyniui veiksmų plano patvirtinimo
2021-02-19

A3-133

Dėl ilgalaikio turto, inventoriaus, medžiagų, nebaigtos statybos darbų ir skolų inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą
2021-02-17

A3-130

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų plano ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais
2021-02-17

A3-128

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimo įvertinimo komisijos sudarymo ir Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-17

A3-129

Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos patvirtinimo
2021-02-12

A3-119

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-02-12

A3-121

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo
2021-02-12

A3-123

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A3-66 pripažinimo netekusiu galios ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A3-764 pakeitimomo Nr. A3-764 „Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-11

A3-115

Dėl adresų suteikimo
2021-02-11

A3-113

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.
2021-02-11

A3-112

Dėl adreso suteikimo
2021-02-10

A3-110

x Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A3-80 „ Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
2021-02-10

A3-108

Dėl atstovų delegavimo
2021-02-10

A3-109

Dėl 2021 metų kasmetinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo (apžiūros) grafiko patvirtinimo
2021-02-10

A3-111

Dėl pritarimo UAB ,,Prienų butų ūkis“ audito įmonės pasirinkimui
2021-02-09

A3-106

Dėl žemės sklypo parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbierišio sen., Prienų r. sav., dalies žemės naudojimo būdo keitimo
2021-02-09

A3-105

Dėl atstovų delegavimo
2021-02-08

A3-103

x Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų plano patvirtinimo
2021-02-08

A3-102

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A3-960 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“pakeitimo
2021-02-05

A3-93

Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais 2021metų grafiko patvirtinimo
2021-02-05

A3-100

Dėl Prienų rajono Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus dalies veiklos ribojimo
2021-02-05

A3-98

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo
2021-02-04

A3-90

Dėl medžioklės plotų vieneto ,,Stakliškės“ projekto patvirtinimo
2021-02-04

A3-95

Dėl lėšų skyrimo
2021-02-04

A3-89

Dėl medžioklės plotų vieneto ,,Sakalas – 2“ projekto patvirtinimo
2021-02-04

A3-94

Dėl adreso suteikimo
2021-02-04

A3-91

Dėl Prienų rajono savivaldybei 2021 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo
2021-02-03

A3-85

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-02-03

A3-87

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo
2021-02-02

A3-569

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo
2021-02-02

A3-82

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2021-02-02

A3-84

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-02-01

A3-80

Dėl adresų suteikimo
2021-01-29

A3-72

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A3-870 „Dėl asmenų, organizuojančių ir kontroliuojančių Prienų rajono savivaldybės mobilizacijos plano vykdymą, grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-29

A3-73

Dėl asmenų, atsakingų už valstybinių mobilizacinių ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą paskelbus mobilizaciją, skyrimo
2021-01-29

A3-75

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos sudarymo
2021-01-28

A3-66

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A3-764 „Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-28

A3-65

Dėl komisijos sudarymo
2021-01-28

A3-57

Dėl žemės sklypo Prienų m., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-01-28

A3-66

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A3-764 „Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-27

A3-60

Dėl žemės sklypo, esančio Klonio g. 13, Prienuose, plano patvirtinimo
2021-01-27

A3-63

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
2021-01-27

A3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-01-27

A3-62

Dėl veiksmų Prienų rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-01-27

A3-59

Dėl adreso suteikimo
2021-01-26

A3-55

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. A3-1127 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo“ pakeitimo
2021-01-25

A3-140

Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-01-25

A3-141

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. A3-1019 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-25

A3-134

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2021 m.
2021-01-25

A3-50

Dėl 2021 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų plano dalies patvirtinimo
2021-01-25

A3-52

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ dalies veiklos ribojimo
2021-01-25

A3-51

Dėl viešojo pirkimo komisijos medicininės įrangos pirkimo procedūroms atlikti sudarymo
2021-01-22

A3-49

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2021-01-22

A3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2021-01-21

A3-46

Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės aprašo patvirtinimo
2021-01-20

A3-45

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A3-269 ,,Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti sudarymo“ pakeitimo
2021-01-19

A3-41

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ dalies veiklos ribojimo
2021-01-15

A3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2021-01-15

A3-39

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2021-01-15

A3-38

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo ir ugdymo laikotarpio nustatymo
2021-01-14

A3-37

Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo
2021-01-13

A3-33

Dėl adreso suteikimo
2021-01-13

A3-34

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2021-01-13

A3-32

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A3-809 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plano atnaujinimo“ pakeitimo
2021-01-12

A3-31

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-756 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-12

A3-30

Dėl statinio faktinės būklės patikrinimo vietoje akto formos patvirtinimo
2021-01-12

A3-27

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-757 „Dėl Prienų rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-12

A3-26

Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės Prienų rajono savivaldybėje
2021-01-11

A3-23

Dėl leidimo UAB ,,Prienų butų ūkis“ įsigyti ilgalaikį turtą
2021-01-08

A3-21

Dėl žemės sklypo Mačiūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2021-01-07

A3-20

Dėl adresų suteikimo
2021-01-06

A3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2020 metų veiklos ataskaitos formos ir ataskaitos aptarimo gairių patvirtinimo
2021-01-06

A3-15

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūros
2021-01-06

A3-14

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Prienų g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-01-06

A3-16

Dėl ilgalaikio turto, inventoriaus, medžiagų, nebaigtos statybos darbų ir skolų inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą
2021-01-06

A3-13

Dėl žemės sklypo Prienų m., Kauno g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-01-05

A3-5

Dėl žemės sklypo Prienų m., J. Basanavičiaus g. 20, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-01-05

A3-6

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Paprūdžių k., Mokyklos g. 15, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-01-05

A3-8

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Kuprių k., Kuprių g. 40, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2021-01-05

A3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A3-1158 „Dėl adreso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios ir adreso suteikimo
2021-01-05

A3-10

Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose
2021-01-04

A3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai
2020-12-31

A3-1165

Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos maisto produktams įsigyti nustatymo
2020-12-31

A3-1168

Dėl veiksmų Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir jos struktūriniuose padaliniuose gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-31

A3-1169

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A3-1114 „Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios, adreso panaikinimo ir keitimo
2020-12-31

A3-1166

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-30

A3-1163

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A3-169 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio objektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2020 m.“ pakeitimo
2020-12-30

A3-1164

Dėl adreso suteikimo
2020-12-29

A3-1156

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-29

A3-1159

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Tvenkinio g., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-12-29

A3-1157

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo
2020-12-29

A3-1158

Dėl adreso suteikimo
2020-12-29

A3-1162

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2012/818 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo termino“ pakeitimo
2020-12-29

A3-1160

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-29

A3-1161

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2014/801 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-28

A3-1155

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-12-28

A3-1153

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo
2020-12-28

A3-1151

Dėl komisijos sudarymo
2020-12-24

A3-1081

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkcio centro veiklos ribojimo
2020-12-24

A3-1080

Dėl 2020 m. studijų rėmimo programos lėšų paskirstymo
2020-12-23

A3-1145

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-23

A3-1144

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A3-170 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2020 m.“ pakeitimo
2020-12-23

A3-1146

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2020-12-23

A3-1148

Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-23

A3-1149

Dėl adreso suteikimo
2020-12-23

A3-1147

Dėl naudotojų patirtos žalos, vykdant melioracijos darbus, nustatymo nuolatinės komisijos sudarymo
2020-12-22

A3-1141

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-22

A3-1140

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“
2020-12-22

A3-1143

Dėl komisijos Prienų rajono savivaldybės biologinio turto vertei nustatyti ir įrašyti į apskaitą sudarymo
2020-12-21

A3-1137

Dėl nuotolinio darbo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-21

A3-1138

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2020-12-21

A3-1136

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-12-21

A3-1139

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-21

A3-1133

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. A3-788 „Dėl 2020 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais“ pakeitimo
2020-12-21

A3-1134

Dėl adresų suteikimo
2020-12-18

A3-1132

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-17

A3-1125

Dėl adreso suteikimo
2020-12-17

A3-1124

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2020-12-17

A3-1123

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A3-1075 ,,Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ pripažinimo netekusiu galios
2020-12-17

A3-1130

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-17

A3-1131

Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2020-12-17

A3-1129

Dėl žemės sklypo Siaurojoje g. 6, Prienų m., naudojimo būdo keitimo
2020-12-17

A3-1122

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos daugiafunkcio centro veiklos ribojimo
2020-12-17

A3-1126

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai
2020-12-17

A3-1127

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo
2020-12-17

A3-1128

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dalies veiklos ribojimo
2020-12-16

A3-1116

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo nr. A3-1105 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos lankytojų registracijos“ pakeitimo
2020-12-16

A3-1118

Dėl viešųjų pirkimų pažeidimų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
2020-12-16

A3-1121

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2020-12-16

A3-1120

Dėl kompleksinių urbanistinių-ekologinių koeficientų nustatymo žemės sklypams, esantiems Laisvės a., Prienuose
2020-12-15

A3-1113

Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir savivaldybės iždo piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų 2020 m. metinės inventorizacijos atlikimo
2020-12-15

A3-1114

Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo
2020-12-15

A3-1115

Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2020-12-14

A3-1107

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2020-12-14

A3-1108

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2020-12-11

A3-1105

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos lankytojų registracijos
2020-12-10

A3-1104

Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
2020-12-10

A3-1102

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų ,,Revuonos“ pagrindinei mokyklai
2020-12-10

A3-1103

Dėl adreso suteikimo
2020-12-10

A3-1100

Dėl žemės sklypo Kukiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., detaliojo plano sklypo Nr. 1 užstatymo zonos ir statybos ribos korektūros tvirtinimo
2020-12-10

A3-1101

Dėl žemės sklypo Panemunės g. 29, Prienuose, detaliojo plano brėžinio korektūros tvirtinimo
2020-12-09

A3-1099

Dėl Prienų rajono savivaldybės komisijos medienos kiekiui, būtinam pastatams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, atstatyti ar remontuoti, ir kainos mažinimo procentui nustatyti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2020-12-08

A3-1086

Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos veiklos ribojimo
2020-12-08

A3-1089

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-08

A3-1085

Dėl Prienų r. Veiverių T. Žilinsko gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2020-12-08

A3-1092

Dėl fizinių asmenų lankymosi miško teritorijoje apribojimo
2020-12-08

A3-1093

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A3-496 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo“ pakeitimo
2020-12-08

A3-1095

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A3-1086 „Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos veiklos ribojimo“ pakeitimo
2020-12-08

A3-1094

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. A3-215 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo“ pakeitimo
2020-12-07

A10-1083

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-12-04

A3-1082

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-03

A3-1067

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-03

A3-1072

Dėl adreso suteikimo
2020-12-03

A3-1070

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A3-580 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“
2020-12-03

A3-1074

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-03

A3-1076

Dėl žemės sklypo Vingio g. 2, Liciškėnų k., Jiezno sen., Prienų r. sav. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-12-03

A3-1075

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2020-12-02

A3-1058

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-12-02

A3-1064

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ dalies veiklos ribojimo
2020-12-01

A3-1054

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-28

A3-1152

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 ,,Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-27

A3-1043

Dėl darbo grupės sudarymo
2020-11-27

A3-1046

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2020-11-26

A3-1042

Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo
2020-11-26

A3-1040

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-11-26

A3-1041

Dėl adreso suteikimo
2020-11-26

A3-1073

Dėl adreso suteikimo
2020-11-25

A3-1032

Dėl adreso suteikimo ir pakeitimo
2020-11-25

A3-1035

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-25

A3-1037

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3-757 „Dėl Prienų rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-25

A3-1036

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo“ pakeitimo
2020-11-24

A3-1028

Dėl lėšų skyrimo
2020-11-24

A3-1030

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo
2020-11-23

A3-1021

Dėl atstovų delegavimo
2020-11-23

A3-1020

Dėl Prienų lopšelio-darželio “Gintarėlis” dalies veiklos ribojimo
2020-11-23

A3-1023

Dėl prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo
2020-11-21

A3-1031

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-11-20

A3-1015

Dėl licencijos išdavimo ir galiojimo panaikinimo
2020-11-20

A3-1018

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-11-19

A3-1010

Dėl Prienų lopšelio-darželio “Saulutė” dalies veiklos ribojimo
2020-11-19

A3-1013

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ IR JOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2020-11-19

A3-1009

DĖL DEGALŲ NORMOS ŽIEMOS LAIKOTARPIU
2020-11-18

A3-1006

Dėl degalų normos žiemos laikotarpiu
2020-11-17

A3-1004

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A3-551 “DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ NORMŲ NUSTATYMO” PAKEITIMO
2020-11-17

A3-1003

Dėl 2020 metų Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už kosoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, sąrašo patvirtinimo
2020-11-16

A3-999

Dėl Prienų lopšelio-darželio “Gintarėlis” dalies veiklos ribojimo
2020-11-16

A3-997

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Maironio g. 4-3, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindo
2020-11-16

A3-996

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Maironio g. 4-1, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindo
2020-11-16

A3-998

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus g. 24, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindo
2020-11-16

A3-1002

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
2020-11-13

A3-995

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto Nr. 14 Šeimos klinika–Poliklinika–Civ. kapinės eismo tvarkaraščio patvirtinimo
2020-11-13

A3-994

Dėl adreso suteikimo
2020-11-12

A3-989

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu ir nereikalingu naudoti
2020-11-12

A3-992

Dėl adreso pakeitimo
2020-11-12

A3-987

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠE NURODYTIEMS OBJEKTAMS SKIRTŲ LĖŠŲ PATIKSLINIMO
2020-11-11

A3-983

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui
2020-11-11

A3-985

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A3 -756 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-11

A3-984

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-11-10

A3-977

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A3-267 “Dėl savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, skirtų 2020 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūrai, paskirstymo seniūnijoms” pakeitimo
2020-11-10

A3-979

Dėl įgaliojimų suteikimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui
2020-11-10

A3-978

Dėl žemės sklypo Prienuose, Laisvės a. 10B, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-11-10

A3-980

Dėl kompleksinio urbanistinio-ekologinio koeficiento nustatymo žemės sklypui, esančiam Tyliojoje g. 7A, Prienuose
2020-11-09

A3-976

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-11-09

A3-1012

Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo
2020-11-06

A3-974

Dėl Prienų lopšelio-darželio “Gintarėlis” dalies veiklos ribojimo
2020-11-06

A3-971

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2020-11-06

A3-972

Dėl kompleksinio urbanistinio-ekologinio koeficiento nustatymo žemės sklypui, esančiam Kęstučio g. 63, Prienuose
2020-11-06

A3-970

Dėl 5–12 klasių mokinių ugdymo organizavimo
2020-11-06

A3-973

Dėl adreso suteikimo
2020-11-05

A3-963

Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo patvirtinimo
2020-11-05

A3-961

Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Prienų rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-05

A3-965

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno m., Vilniaus g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-11-04

A3-953

Dėl techninio projekto patvirtinimo
2020-11-04

A3-956

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “VšĮ Veiverių PSPC savarankiškųjų gyvenimo namų išlaikymas”” lėšų paskirstymo
2020-11-04

A3-958

DĖL VAIRUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU
2020-11-04

A3-957

Dėl konkurso Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms
2020-11-04

A3-960

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 17. ĮSAKYMO NR. A3-780 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-11-04

A3-959

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-11-03

A3-951

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “VšĮ Veiverių PSPC savarankiškųjų gyvenimo namų išlaikymas”” lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2020-11-03

A3-949

Dėl lėšų skyrimo
2020-10-30

A3-943

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-30

A3-948

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-10-30

A3-944

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto rengimo grafiko patvirtinimo
2020-10-30

A3-945

Dėl Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2020-2021 mokslo metų plano patvirtinimo
2020-10-29

A3-940

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-28

A3-930

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., Mažojoje g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-929

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Išlaužo k., Vytauto Gurevičiaus g. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-936

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezne, Mokyklos g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-931

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Užuguosčio k., Mokyklos g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-938

Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Prienų rajono savivaldybėje
2020-10-28

A3-935

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Daukšiagirės k., Dvaro g. 9, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-933

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Daukšiagirės k., Dvaro g. 17, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-934

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Išlaužo k. Maironio g. 8, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-939

Dėl Prienų rajono savivaldybės žemės ūkiui padarytos žalosįvertinimo nuolatinės komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
2020-10-28

A3-932

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Būdininkų k. 14, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-28

A3-937

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezne, Trakų g. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-10-27

A3-924

Dėl Prienų lopšelio-darželio “Saulutė” dalies veiklos ribojimo
2020-10-26

A3-918

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-104 “Dėl specialiųjų leidimų suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 “Rezervuota stovėjimo vieta” galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
2020-10-26

A3-919

Dėl numerio negyvenamajai patalpai suteikimo
2020-10-26

A3-921

Dėl ilgalaikio turto, inventoriaus, medžiagų, nebaigtos statybos darbų ir skolų inventorizavimo
2020-10-26

A3-923

Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės biudžetinėse, viešose įstaigose bei kitose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-23

A3-913

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-23

A3-914

Dėl adreso suteikimo
2020-10-22

A3-910

Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-10-22

A3-911

Dėl įslaptintos informacijos , kuria disponuoja Prienų rajono savivaldybės administracija, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano patvirtinimo
2020-10-21

A3-903

Dėl adreso suteikimo
2020-10-21

A3-909

Dėl Prienų lopšelio-darželio “Saulutė” dalies veiklos ribojimo
2020-10-21

A3-908

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2020-10-21

A3-904

Dėl adreso suteikimo
2020-10-21

A3-905

Dėl adreso suteikimo
2020-10-20

A3-900

Dėl žemės sklypo Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-10-20

A3-902

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-19

A3-895

Dėl adreso suteikimo
2020-10-19

A3-894

Dėl nuotolinio darbo Prienų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-19

A3-897

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A3-849 “Dėl adresų keitimo ir suteikimo” pakeitimo
2020-10-19

A3-896

Dėl adreso suteikimo
2020-10-16

A3-890

Dėl važiavimo Prienų rajono vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais terminuotų bilietų kainos apskaičiavimo, įsigijimo, galiojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-16

A3-893

Dėl Prienų “Žiburio” gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2020-10-16

A3-892

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos dalies veiklos ribojimo
2020-10-15

A3-889

Dėl adreso suteikimo
2020-10-15

A3-888

Dėl adreso suteikimo
2020-10-14

A3-881

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
2020-10-14

A3-886

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2020-10-13

A3-874

Dėl 2020–2021 metų šildymo sezono pradžios
2020-10-13

A3-873

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-10-13

A3-875

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-13

A3-872

Dėl gyvūnų laikymo Prienų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo
2020-10-13

A3-876

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-10-13

A3-880

Dėl žemės sklypo Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-10-13

A3-877

Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 37, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-10-12

A3-870

Dėl asmenų, organizuojančių ir kontroliuojančių Prienų rajono savivaldybės mobilizacijos plano vykdymą, grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2020-10-12

A3-871

Dėl pareigas Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigoje bei įmonėse siekiančių eiti asmenų, dėl kurių privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo
2020-10-09

A3-855

Dėl adreso suteikimo
2020-10-09

A3-866

Dėl Prienų rajono savivaldybės adminisrtracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A3-667 “Dėl adreso suteikimo” pripažinimo netekusiu galios ir adreso suteimo
2020-10-09

A3-859

Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-09

A3-868

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomisfinansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2020-10-08

A3-851

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-07

A3-847

Dėl licencijos išdavimo
2020-10-07

A3-849

Dėl adresų keitimo ir suteikimo
2020-10-07

A3-848

Dėl bazinės mokyklos skyrimo
2020-10-06

A3-844

Dėl licencijų galiojimo panaikinimo
2020-10-05

A3-836

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-10-05

A3-839

Dėl adreso suteikimo
2020-10-05

A6-840

Dėl adreso suteikimo
2020-10-05

A3-842

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-05

A3-841

Dėl adreso panaikinimo
2020-10-02

A3-835

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-10-02

A3-833

Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Prienų rajono savivaldybėje
2020-10-02

A3-834

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-01

A3-828

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-10-01

A3-829

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-09-30

A3-822

Dėl kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo
2020-09-30

A3-823

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-30

A3-826

Dėl asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-09-30

A3-824

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso “Geriausias socialinis darbuotojas” apdovanojimo
2020-09-29

A3-820

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso “Metų mokytojas” nugakėtojo apdovanojimo
2020-09-29

A3-819

Dėl adreso suteikimo
2020-09-29

A3-821

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-09-28

A3-818

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-09-28

A3-817

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas” lėšų
2020-09-28

A3-815

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-09-25

A3-812

Dėl žemės sklypo Bičiulių g. 35, Alksniakiemio k., Prienų r. sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-09-24

A3-811

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-24

A3-809

Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plano atnaujinimo
2020-09-24

A3-808

Dėl adreso suteikimo
2020-09-23

A3-805

Dėl Prienų rajono savivaldybės metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo
2020-09-22

A3-802

Dėl Prienų rajono savibaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-09-21

A3-796

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo
2020-09-21

A3-795

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-18

A3-788

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A3-652 “Dėl 2020 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais” pakeitimo
2020-09-18

A3-793

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A3-773 “Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvrakymo projekto patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-18

A3-786

Dėl projekto patvirtinimo
2020-09-18

A3-790

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A3-607 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Žagarių k., Tuopų g. 16, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-18

A3-789

Dėl adreso suteikimo
2020-09-17

A3-783

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2020-09-17

A3-785

Dėl Prienų rajono savivaldybės vidaus kontrolės politikos rengėjų paskyrimo
2020-09-17

A3-781

Dėl atsakingų už Prienų rajono savivaldybės administracijos naudojamos informacinės sistemos “LABBIS” posistemių administravimą asmenų paskyrimo
2020-09-17

A3-784

Dėl adreso suteikimo
2020-09-17

A3-780

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo
2020-09-17

A3-782

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų r. Stakliškių gimnazijai
2020-09-16

A3–775

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
2020-09-16

A3-777

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 “Dėl pirkimo organizatorių skyrimo” pakeitimo
2020-09-16

A3-776

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-15

A3-773

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvrakymo projekto patvirtinimo
2020-09-15

A3-769

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo
2020-09-15

S3-772

Dėl licencijos išdavimo ir galiojimo panaikinimo
2020-09-15

A3-768

Dėl adreso keitimo
2020-09-14

A3-767

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-11

A3-765

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo
2020-09-11

A3-766

Dėl adreso suteikimo
2020-09-10

A3-762

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-09-10

A3-764

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-09-09

A3-760

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos elektroninių sutarčių derinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-09-09

A3-757

Dėl Prienų rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo
2020-09-09

A3-756

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-09-08

A3-752

Dėl adreso suteikimo
2020-09-08

A3-753

Dėl Prienų rajono savivaldybės adminisrtracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A3-667 “Dėl adreso suteikimo” pripažinimo netekusiu galios ir adreso suteimo
2020-09-08

A3-750

Dėl adreso suteikimo
2020-09-07

A3-745

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-09-07

A3-748

Dėl pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-09-04

A3-742

Dėl konkurso Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms paskelbimo
2020-09-04

A3-740

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-09-04

A3-741

Dėl adreso suteikimo
2020-09-04

A3-743

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Šilavoto sen., Jiestrakio k., Alyvų g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-09-03

A3-736

Dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypų verčių patvirtinimo
2020-09-03

A3-739

Dėl pažymėjimo organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešoje vietose išdavimo
2020-09-03

A3-737

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Tvenkinio g., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-09-03

A3-738

Dėl Prienų rajono savibaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-09-02

A3-732

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Prienų sen., Alksniakiemio k., Bičiulių g. 38, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-09-02

A3-729

Dėl adreso suteikimo
2020-09-02

A3-728

Dėl adreso suteikimo
2020-09-02

A3-734

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-09-02

A3-731

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Kudirkų k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-09-02

A3-735

Dėl adreso suteikimo
2020-09-01

A3-725

Dėl adresų suteikimo
2020-09-01

A3-722

Dėl žemės sklypo Šaltupio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav. žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-09-01

A3-724

DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-09-01

A3-726

Dėl žemės sklypo Prienuose, V. Mykolaičio-Putino g. 4B, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-08-27

A3-716

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2020-08-27

A3-719

Dėl žemės sklypo Prienų m. formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-08-27

A3-717

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. A3-708 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k., Ąžuolų g. 49, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pakeitimo
2020-08-27

A3-718

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro papildymo ir atsakingo asmens už apsaugos priemonių rezervą asmens paskyrimo
2020-08-27

A3-720

Dėl duomenų subjekto aprašymo vykdymo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo
2020-08-25

A3-713

Dėl lėšų skyrimo
2020-08-25

A3-714

Dėl lėšų skyrimo
2020-08-24

A3-712

Dėl žemės sklypo Prienuose, Maironio g. 20, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-21

A3-705

Dėl licencijų išdavimo
2020-08-21

A3-707

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Asiūklės k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-21

A3-708

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k., Ąžuolų g. 49, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-21

A3-706

Dėl Prienų rajono savibaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-08-21

A3-711

Dėl adreso suteikimo
2020-08-21

A3-709

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Prienų sen.,Liepaloto k., Gamybos g. 31, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-21

A3-710

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Prienų sen., Liepaloto k., Draugų g. 49, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-20

A3-698

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A3-551 „DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2020-08-20

A3-701

Dėl adresų suteikimo ir keitimo
2020-08-20

A3-700

Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo
2020-08-20

A3-699

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-08-19

A3-692

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno m., Technikos g. 2, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-08-19

A3-695

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Pagirmuonio k. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-19

A3-693

Dėl gardžiausio patiekalo konkurso nuostatų patvirtinimo
2020-08-19

A3-696

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno m., Alksnių g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-19

A3-694

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Strielčių k., Darželio g. 12, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-18

A3-691

Dėl žemės sklypo Prienuose, Kęstučio g. 63, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-08-17

A3-686

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Pažėrų g., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-08-14

A3-685

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-08-14

A3-684

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2020-08-13

A3-681

Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų
2020-08-13

A3-682

Dėl asmens duomenų tvarkymo Prienų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
2020-08-12

A3-680

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-08-11

A3-678

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymo tikslinių patikrinimų
2020-08-11

A3-679

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2020-08-11

A3-677

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-08-07 ĮSAKYMO NR. A3-671 „DĖL BALSAVIMO PATALPŲ TINKAMUMUI ĮVERTINTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAPILDYMO
2020-08-10

A3-676

Dėl adresų suteikimo
2020-08-07

A3-673

Dėl žemės sklypo Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. žemės naudojimo paskirties būdo keitimoV
2020-08-07

A3-671

Dėl balsavimo patalpų tinkamumui įvertinti komisijos sudarymo
2020-08-07

A3-675

Dėl žemės sklypo Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav. žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-08-07

A3-672

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-08-06

A3-669

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-08-05

A3-667

Dėl adreso suteikimo
2020-08-04

A3-664

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “VŠĮ Veiverių PSPC savarankiškųjų gyvenimo namų išlaikymas” lėšų paskirstymo
2020-08-04

A3-665

Dėl adreso suteikimo
2020-08-04

A3-666

Dėl lėšų skyrimo
2020-08-03

A3-662

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “VŠĮ Veiverių PSPC savarankiškųjų gyvenimo namų išlaikymas” lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2020-08-03

A3-659

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-08-03

A3-661

Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų lėšų
2020-08-03

A3-656

Dėl išbraukimo iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo
2020-08-01

A3-683

Dėl adreso suteikimo
2020-07-31

A3-654

Dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudumo dalies priskyrimo
2020-07-29

A3-651

Dėl žemės sklypo Balbieriškio mstl., Balbieriškioo sen., naudojimo paskierties ir būdo keitimo
2020-07-29

A3-643

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A3-261 “Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo paskyrimo ir šio centro sudėties papildymo” pakeitimo
2020-07-29

A3-642

Dėl lėšų skyrimo
2020-07-29

A3-644

Dėl visuomenės dalyvavimo Prienų rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime programos tvirtinimo
2020-07-29

A3-650

Dėl adresų suteikimo
2020-07-29

A3-645

Dėl savivaldybėskultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-07-29

A3-649

Dėl žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 5, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo nustatymo
2020-07-29

A3-646

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-29

A3-647

DĖL PAŽYMĖJIMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE IŠDAVIMO
2020-07-29

A3-652

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A3-538 “Dėl metų savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais” pakeitimo
2020-07-28

A3-638

Dėl žemės sklypo Kalnelio g. 28, Apušoto k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskierties ir būdo keitimo
2020-07-28

A3-640

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A3-620 “Dėl papildomų Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemų patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-27

A3-637

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A3-189 “Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo prašymų patvirtinimo” 1.22 punkto panaikinimo
2020-07-27

A3-634

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2020-07-27

A3-633

Dėl žemės sklypų F. Vaitkaus g. (apie 0,51 ha ir 0,40 ha ploto teritorijose) formavimo individualiai statybai nuosavybei į turėtą žemę atkurti Prienų m., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano patvirtinimo
2020-07-27

A3-636

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. Aa3-352 “Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo prašymų patvirtinimo” 1.22 punkto panaikinimo
2020-07-24

3-628

Dėl nuotekų dumblo panaudojimo laukams tręšti planą-grafiką Nr. 1 2020-2022 metams suderinti
2020-07-24

A3-627

Dėl nuotekų dumblo panaudojimo laukams tręšti planą-grafiką Nr. 2 2020-2022 metams suderinti
2020-07-24

A3-626

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 “Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-24

A3-629

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Jiezno sen., Liciškėnų k., Vingiio g. 2, Formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-24

A3-632

Dėl pažymėjimo organizuooti renginį Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-07-24

A3-630

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Išlaužo sen., Dambravos k., Juodupės g. 22, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-23

A3-623

Dėl savivaldybėskultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-07-23

A3-625

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Antaveršio k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-23

A3-624

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-07-22

A3-621

Dėl atstovų delegavimo
2020-07-22

A3-619

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-164 “Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo” pakeitimo
2020-07-22

A3-620

Dėl papildomų Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemų patvirtinimo
2020-07-21

A3-617

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano patvirtinimo
2020-07-21

A3-618

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Stakliškių sen., Gripiškių k., Tilto g. 27, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-20

A3-616

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Pakuuonio sen., Dvylikių k., Kauno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-17

A3-614

Dėl konkurso Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms paskelbimo
2020-07-16

A3-612

Dėl komisijos sudarymo
2020-07-15

A3-610

Dėl lėšų skyrimo
2020-07-15

A3-611

Dėl komisijos sudarymo
2020-07-14

A3-608

Dėl licencijos išdavimo
2020-07-14

A3-607

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Žagarių k., Tuopų g. 16, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-07-14

A3-609

Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programos priemonės “Viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programa” lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2020-07-13

A3-604

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A3-580 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-07-13

A3-606

Dėl pažymėjimo organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešoje vietose išdavimo
2020-07-10

A3-599

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “Priėmimo-skubios pagalbos ir specializuotos ambulatorinės chirurgijos paslaugos” lėšų paskirstymo
2020-07-10

A3-598

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-07-10

A3-602

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-10

A3-597

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2020-07-10

A3-600

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-10

A3-601

Dėl Prienų rajono savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų, dekoratyvinių krūmų, gėlynų, viešųjų erdvių priežiūros paslaugų maksimalių apimčių periodiškumo 2020 metams patvirtinimo
2020-07-09

A3-596

Dėl žemės sklypo Pažėrų g. 6F, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-07-08

A3-593

Dėl fotografijų konkurso “Atrask Prienų kraštą” nuostatų patvirtinimo
2020-07-08

A3-594

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-07

A3-591

Dėl lėšų skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimui
2020-07-07

A3-588

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A3-129 „DĖL ATSAKINGŲ UŽ TARNYBINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMĄ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO
2020-07-07

A3-590

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-07-07

A3-587

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-07-07

A3-589

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A3-551 „DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2020-07-03

A3-585

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių globos įstaigų darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-07-02

A3-578

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “Priėmimo-skubios pagalbos ir specializuotos ambulatorinės chirurgijos paslaugos” lėšų paskirstymo komisijos sudarymo
2020-07-02

A3-579

Dėl projekto darbo grupės sudarymo
2020-07-02

A3-577

Dėl pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-07-02

A3-582

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Pažėrų g., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-02

A3-575

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio31 d. įsakymo Nr. A3-92 “Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo” papildymo
2020-07-02

A3-580

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Klevų g. 19A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-02

A3-584

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Ašmintos k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-02

A3-581

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Mackių k., Tylioji g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-02

A3-583

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mst.,Kaštonų g. 24A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-07-01

A3-573

Dėl pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-07-01

A3-574

Dėl žemės sklypo Prienuose, Kalnų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-06-30

A3-571

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020-2025 metų eismo saugumo programos patvirtinimo
2020-06-30

A3-570

Dėl pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-06-30

A3-572

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A3- 170 “Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2020 m.” pakeitimo
2020-06-29

A3-565

Dėl lėšų skyrimo
2020-06-29

A3-568

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimoc
2020-06-29

A3-566

Dėl adresų suteikimo patalpoms
2020-06-29

A3-569

Dėl Prienų rajono savivaldybės teikiamų paslaugų ataskaitų pateikimo
2020-06-26

A3-562

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2020-06-26

A3-563

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A3- 500 “Dėl komisijos sudarymo” pakeitimo
2020-06-26

A3-561

Dėl adresų suteikimo
2020-06-25

A3-558

Dėl savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programos priemonės “regioninės plėtros programos įgyvendinimas” lėšų
2020-06-25

A3-560

Dėl pažymėjimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-06-25

A3-559

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos
2020-06-23

A3-554

Dėl Prienų rajono savibaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A3-551 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-06-23

A3-555

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams patvirtinimo
2020-06-22

A3-552

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo
2020-06-19

A3-545

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-06-19

A3-544

Dėl licencijos išdavimo
2020-06-19

A3-548

Dėl COVID-19ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
2020-06-19

A3-546

Dėl atsakingo asmens skyrimo
2020-06-19

A3-549

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A3-233 “Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
2020-06-19

A3-547

Dėl statinių apžiūros komisijos sudarymo
2020-06-19

A3-550

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A3- 129 “Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo” pakeitimo
2020-06-19

A3-551

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo
2020-06-18

A3-540

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-06-18

A3-541

Dėl komisisjos sudarymo
2020-06-18

A3-543

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-06-18

A3-542

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Rutkiškių k., Gėlių g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-06-17

A3-534

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2020-06-17

A3-536

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Pažėrų g. 6B, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-06-17

A3-535

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A3-522 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k., Gelužio g. 66A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pakeitimo
2020-06-17

A3-538

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A3-294 “Dėl 2020 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais” pakeitimo
2020-06-17

A3-537

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2020-06-17

A3-539

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Kliokiškės k. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-06-16

A3-532

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-06-15

A3-529

Dėl Prienų ir Trakų rajonų savivaldybių tarpusavio pagalbos plano patvirtinimo
2020-06-15

A3-530

Dėl Prienų rajono ir Marijampolės savivaldybių tarpusavio pagalbos plano patvirtinimo
2020-06-15

A3-531

Dėl Prienų ir Alytaus rajonų savivaldybių tarpusavio pagalbos plano patvirtinimo
2020-06-10

A3-524

Dėl Balbieriškio seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo komisijos patvirtinimo
2020-06-10

A3-523

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Išlaužo k., Sodų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-06-10

A3-521

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-06-10

A3-522

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k., Gelužio g. 66A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-06-10

A3-525

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 319 “Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Prienų rajono ssavivaldybėje aprašo patvirtinbimo” pakeitimo
2020-06-09

A3-520

Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo
2020-06-09

A3-519

Dėl Prienų ir Kauno rajono savivaldybių tarpusavio pagalbos plano patvirtinimo
2020-06-09

A3-518

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-164 “Dėl Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo” pakeitimo
2020-06-08

A3-510

Dėl žemės sklypo Prienuose, Kauno pl., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-06-08

A3-514

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2020-06-08

A3-513

Dėl komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patviritinimo
2020-06-08

A3-511

Dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, registruoti, ženklinti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-08

A3-512

Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2020-06-08

A3-515

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-06-08

A3-517

Dėl komisijos sudarymo
2020-06-05

A3-502

Dėl adresų suteikimo
2020-06-05

A3-503

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo
2020-06-05

A3-501

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A3-417 “Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimas” lėšų” pakeitimo Pastaba:
2020-06-05

A3-504

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos nuomuojamųjų patalpų valomų plotų įkainio apskaičiavimo
2020-06-05

A3-506

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A3-631 “Dėl melioracijos statinių remonto darbų dalinio kompensavimo Prienų rajono savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
2020-06-05

A3-505

Dėl Prienų rajono savivaldybės keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-05

A3-507

Dėl asmenų, atsakingų už gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos naudojimą ir kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą Prienų rajono savivaldybės administracijoje, paskyrimo
2020-06-05

A3-508

Dėl asmenų, atsakingų už Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir lankytojų perspėjimą, nustatymo
2020-06-05

A3-509

Dėl Prienų rajono ir Birštono savivaldybių tarpusavio pagalbos plano patvirtinimo
2020-06-04

A3-499

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-06-04

A3-497

Dėl adresų suteikimo
2020-06-03

A3-490

Dėl Jiezno seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo komisijos patvirtinimo
2020-06-03

A3-494

Dėl žemės sklypo vertės tvirtinimo
2020-06-03

A3-491

Dėl komisijos sudarymo
2020-06-03

A3-487

Dėl adreso suteikimo
2020-06-03

A3-495

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių atrankos ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-03

A3-493

Dėl trijų vnt. 1/2 pastatų – garažų, eančių Kauno g. 1A, Prienų m., pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo
2020-06-03

A3-488

Dėl Prienų rajono savivaldybės melioracijos remonto darbų einamaisiais metais objektų sąrašo patvirtinimo
2020-06-03

A3-492

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2020-06-03

A3-496

Dėl Prienų rajono savivaldybei 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (Valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo
2020-06-02

A3-484

Dėl socialinių paslaugų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
2020-06-02

A3-483

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A3-251 “Dėl komisijos piniginei socialinei paramai išimties tvarka skirti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
2020-06-02

A3-485

Dėl konkurso UAB “Prienų vandenys” direktoriaus pareigoms paskelbimo
2020-06-01

A3-478

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
2020-06-01

A3-476

Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos patvirtinimo
2020-06-01

A3-480

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-06-01

A3-477

Dėl adreso suteikimo
2020-05-29

A3-470

Dėl UAB “Prienų vandenys” vadovo darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo
2020-05-29

A3-469

Dėl UAB “Prienų butų ūkis” strateginių veiklos tikslų ir uždavinių pasiekimo rodiklių 2020 metams nustatymo
2020-05-29

A3-468

Dėl UAB “Prienų vandenys” strateginių veiklos tikslų ir uždavinių pasiekimo rodiklių 2020 metams nustatymo Pastaba:
2020-05-29

A3-474

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Pečiauskų k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-05-29

A3-471

Dėl UAB “Prienų butų ūkis” vadovo darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo
2020-05-29

A3-472

Dėl adreso pakeitimo
2020-05-29

A3-473

Dėl adresų pakeitimo
2020-05-29

A3-475

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno kolonijų k., Nemuno g. 7, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-28

A3-464

Dėl adreso suteikimo
2020-05-28

A3-465

Dėl konkurso Prienų rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-05-28

A3-463

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2020-05-28

A3-466

Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Prienų vandenys” direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-05-28

A3-467

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Užuguosčio k., Bažnyčios g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-05-27

A3-458

Dėl darbo grupės Prienų rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizei atlikti ir Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planui atnaujinti sudarymo bei darbo grupės reglamento patvirtinimo
2020-05-27

A3-459

Dėl adresų suteikimo
2020-05-26

A3-453

Dėl įgaliojimo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas
2020-05-26

A3-456

Dėl Prienų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio atvejo komandos sudarymo
2020-05-26

A3-457

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-05-25

A3-452

Dėl adreso suteikimo
2020-05-25

A3-451

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Lelijų g. 13, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-05-22

A3-440

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
2020-05-22

A3-439

Dėl adresų suteikimo
2020-05-22

A3-444

Dėl žemės sklypų Prienuose, R.Vaitkaus g. 166 ir 166C, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo Pastaba:
2020-05-22

A3-438

Dėl Savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Sporto projektų finansavimas” lėšų
2020-05-22

A3-441

Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų eismo tvarkaraščių patvirtinimo
2020-05-22

A3-445

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-22

A3-442

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto Nr.1 Prienai-Pakuonis per Ašmintą, Malinavą eismo tvarkaraščio patvirtinimo
2020-05-22

A3-446

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Vytauto g. 16, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-22

A3-448

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros
2020-05-22

A3-447

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Prano Bieliausko g., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-05-22

A3-449

Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Prienų butų ūkis” 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo
2020-05-22

A3-450

Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Priienų vandenys” 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo
2020-05-22

A3-443

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovų delegavimo į bendruomenės sveikatos tarybą
2020-05-21

A3-437

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigos ir Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2020-05-21

A3-436

Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-05-20

A3-432

Dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu ir nereikalingu naudoti ir jo perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2020-05-20

A3-434

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-05-20

A3-435

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-05-20

A3-433

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos perspėjamų ir informuojamų apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų sąrašo patvirtinimo
2020-05-18

A3-431

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo
2020-05-15

A3-426

Dėl žemės sklyppo Prienuose, Dariaus ir Girėno g. 2A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-424

Dėl žemės sklyppo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Sūkurių k., Kaštonų g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-423

Dėl žemės sklyppo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Išlaužo k., Liepų g. 1A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-425

Dėl žemės sklyppo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Užuguosčio k. Mokyklos g. 10, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-427

Dėl žemės sklyppo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k. Klevų g. 2, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-429

Dėl žemės sklyppo Prienų r., Veiverių sen., Skriaudžių k., Kauno g. 19, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-428

Dėl žemės sklyppo Prienų r., Veiverių sen., Skriaudžių k., Stadiono g. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-05-15

A3-430

Dėl pavedimo statinių naudojimo priežiūros komisijai
2020-05-14

A3-422

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo komisijos patvirtinimo
2020-05-12

A3-421

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems objektams skirtų lėšų patikslinimo
2020-05-11

A3-415

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-05-11

A3-419

Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių paskyrimo
2020-05-11

A3-418

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas” lėšų
2020-05-11

A3-416

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Jaunimo veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-05-11

A3-417

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės “Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-05-08

A3-410

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 balandžio 30 d. įsakymo Nr. A3-397 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo”
2020-05-08

A3-412

Dėl adreso suteikimo
2020-05-08

A3-414

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos dirrektoriaus 2020 m. kovo 18 d. įssakymo Nr. A3-277 “Dėl vairuotojų darbo organizavimo karantino laikotarpiu” pakeitimo
2020-05-08

A3-411

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje išdavimo
2020-05-08

A3-413

Dėl adreso suteikimo
2020-05-07

A3-408

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vertinimo komisijos patvirtinimo
2020-05-07

A3-409

Dėl adreso suteikimo
2020-05-07

A3-407

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A3-895 “Dėl išorinės reklamos priežiūros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” pakeitimov
2020-05-06

A3-406

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-05-06

A3-405

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos dirrektoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A3-299 “Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms ir Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui” pakeitimo
2020-05-05

A3-403

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Naujosios Ūtos k., Mokyklos g., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-05-05

A3-404

Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybės administracijai teikiant prašymus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje “Infostatyba”
2020-05-04

A3-402

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Vytauto g. 35, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-05-04

A3-401

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto (pastatų Kauno g. 2 ir J. Basanavičiaus g. 16, Prienų m.) panaudos sutarties formos patvirtinimo
2020-04-30

A3-398

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-04-30

A3-397

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo
2020-04-30

A3-396

Dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo
2020-04-30

A3-395

Dėl adreso pakeitimo
2020-04-30

A3-400

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui
2020-04-30

A3-399

Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2020-04-29

A3-391

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Šilavoto sen., Jiestrakio k., Alyvų g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-04-29

A3-392

Dėl adreso suteikimo
2020-04-29

A3-393

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-04-28

A3-390

Dėl žemės sklypo Prienuose, Klonio g. 13, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-04-27

A3-385

Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pabaigos
2020-04-27

A3-388

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-04-27

A3-387

Dėl statinių naudojimo priežiūros komisijos sudarymo
2020-04-24

A3-383

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto Nr. 14 Šeimos klinika-Poliklinika-Civ. kapinės eismo tvarkaraščio patvirtinimo
2020-04-23

A3-381

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A3-129 “Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo” pakeitimo
2020-04-23

A3-380

Dėl nuotekų dumblo panaudojimo laukams tręšti plano-grafiko 2020-2022 metams suderinimo
2020-04-22

A3-376

Dėl techninio projekto patvirtinimo
2020-04-22

A3-375

Dėl adreso suteikimo
2020-04-22

A3-377

Dėl įgaliojimo teikti pranešimus apie statybos pradžią ir atlikti statybos užbaigimo procedūras
2020-04-22

A3-378

Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pabaigos rajono kultūros įstaigose
2020-04-21

A3-374

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Pečiauskų k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-04-21

A3-373

Dėl adreso suteikimo
2020-04-20

A3-370

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) ir nereikalingu naudoti
2020-04-20

A3-369

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) ir nereikalingu naudoti
2020-04-20

A3-368

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių globos įstaigų darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-20

A3-371

Dėl žemės sklypo Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-04-17

A3-366

Dėl traktoriaus eksploatavimo
2020-04-17

A3-367

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d,. įsakymo Nr. A3-117 “Dėl želdynų apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo” pakeitimo
2020-04-16

A3-363

Dėl pavedimo statinių naudojimo priežiūros komisijai
2020-04-16

A3-364

Dėl žemės sklypų verčių tvirtinimo
2020-04-16

A3-365

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A3-423 “Dėl žemės sklypo Prienų m., Klonio g. 13, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galiosžemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Purvininkų k., Lelijų g.1, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-04-15

A3-359

Dėl adresų pakeitimo
2020-04-15

A3-360

Dėl globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių parinkimo neveiksniems (ribotai veiksniems) tam tikrose srityse pilnamečiams asmenims ir jų veiklos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-15

A3-362

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. A3-338 “Dėl nepriklausomų kandidatų į AB “Prienų šilumos tinklai” valdybos narius atrankos komisijos sudarymo” pakeitimo
2020-04-15

A3-361

Dėl Prienų rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. A3-274 “Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano koregavimo procedūrų ir programos patvirtinimo” pakeitimo
2020-04-14

A3-355

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-258 “Dėl žemės sklypo Prienuose, Kęstučsio g. 63, formavimo ir prertvarkymo projekto rengimo” pakeitimo
2020-04-14

A3-356

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo
2020-04-14

A3-357

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio sen., Purvininkų k., Lelijų g.1, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-258 “Dėl žemės sklypo Prienuose, Kęstučio g. 63, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pakeitimo
2020-04-10

A3-348

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A3-815 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Jiezno sen., Sodo g.18, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” pakeitimo
2020-04-10

A3-349

Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pabaigos ugdymo įstaigose
2020-04-10

A3-350

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-04-08

A3-346

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-166 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-04-07

A3-345

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3- 66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-04-07

A3-344

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A3-129 “Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo” pakeitimo
2020-04-06

A3-340

Dėl lėšų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonei “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinti paskirstymo Prienų rajono savivaldybės seniūnijoms
2020-04-06

A3-342

Dėl žemės sklypo vertės tvirtinimo
2020-04-06

A3-341

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 „Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-03

A3-339

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose apgyvendintų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-03

A3-338

f Dėl nepriklausomų kandidatų į AB “Prienų šilumos tinklai” valdybos narius atrankos komisijos sudarymo
2020-04-03

A3-336

Dėl savivaldybei nuosavybės teise prklausančio būsto nuomos
2020-04-01

A3-330

Dėl degalų normos vasaros laikotarpiu
2020-04-01

A3-329

Dėl degalų normos vasaros laikotarpiu
2020-04-01

A3-332

Dėl komisijos sudarymo
2020-04-01

A3-331

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-166 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo”pakeitimo
2020-04-01

A3-333

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2020-04-01

A3-335

Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schemų patvirtinimo
2020-03-31

A3-324

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 “Dėl pirkimo organizatorių skyrimo” pakeitimo
2020-03-31

A3-325

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-03-31

A3-323

Dėl komisijos sudarymo
2020-03-31

A3-322

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 “Dėl pirkimo organizatorių skyrimo” pakeitimo
2020-03-31

A3-326

Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės paskyrimo atsakinga už Prienų rajono teritorijoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų testavimą siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą
2020-03-31

A3-327

Dėl autobusų maršruto Nr. 12 Prienai-Veiveriai per Klebiškį, Lizdeikius
2020-03-30

A3-317

Dėl karščiavimo klinikos
2020-03-30

A3-320

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose apgyvendintų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-30

A3-316

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Petkeliškių g. 8, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-03-30

A3-321

Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2020-03-30

A3-318

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2020-03-30

A3-319

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
2020-03-27

A3-315

Dėl adreso keitimo ir suteikimo
2020-03-27

A3-314

Dėl adreso suteikimo
2020-03-26

A3-309

Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 34E, Prienuose, plano patvirtinimo
2020-03-26

A3-312

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-03-26

A3-310

Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 18C, Prienų m., naudojimo būdo keitimo
2020-03-26

A3-313

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
2020-03-25

A3-302

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Pažėrų g. 6B, fomavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-25

A3-306

Dėl adreso suteikimo
2020-03-25

A3-307

Dėl adreso keitimo ir suteikimo
2020-03-25

A3-308

Dėl adreso pakeitimo
2020-03-25

A3-303

Dėl žemės sklypų Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Kauno g. 79, fomavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-25

A3-305

Dėl mokinių nemokamo maitinimo karantino laikotarpiu
2020-03-24

A3-299

Dėl Prienų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms ir Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui
2020-03-24

A3-298

Dėl lėšų skyrimo
2020-03-24

A3-301

Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen. Prienų r. sav. žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimomo projekto patvirtinimo
2020-03-24

A3-297

Dėl savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos priemonės “Jaunimo veiklos aktyvinimas” lėšų
2020-03-24

A3-300

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-03-23

A3-296

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijjos direktoriaus 2019 m. rugpjūčiio 8 d. įsakymo Nr. A3-538 “Dėl žemės skklypo Prienų r. sav. Jiezno sen., Vilniaus g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pakeitimo
2020-03-20

A3-293

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Veiverių sen., Veiverių mstl., Aušros g. 3, fomavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-03-20

A3-292

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A3-277 “Dėl vairuotojų darbo organizavimo karantino laikotarpiu” pakeitimo
2020-03-20

A3-294

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A3-184 “Dėl 2020 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais” pakeitimo
2020-03-20

A3-295

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensacijų gavėjų sąrašo patvirtinimo
2020-03-19

A3-282

Dėl žemės sklypo. esančio Revuonos g. 9A, Prienuose, plano patvirtinimo
2020-03-19

A3-280

Dėl adreso pakeitimo
2020-03-19

A3-281

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A3-277 “Dėl vairuotojų darbo organizavimo karantino laikotarpiu” pakeitimo
2020-03-19

A3-279

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui ir Prienų rajono savivaldybės administracijai naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2020-03-19

A3-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A3-173 “Dėl žemės sklypo (schema Nr. 2) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pripažinimo netekusiu galios
2020-03-19

A3-284

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A3-172 “Dėl žemės sklypo (schema Nr. 1) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pakeitimo
2020-03-19

A3-287

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2020-03-19

A3-288

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “Neįgaliųjų automobilių išlaikymas” lėšų paslirstymo komisijos sudarymo
2020-03-19

A3-289

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus ir Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vairuotojų budėjimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-19

3-291

Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės “Neįgaliųjų automobilių išlaikymas” lėšų paskirstymo
2020-03-19

A3-289

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus ir Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vairuotojų budėjimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-19

A3-290

Dėl Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių patvirtinimov
2020-03-18

A3-278

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2020-03-18

A3-279

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui ir Prienų rajono savivaldybės administracijai naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2020-03-18

A3-277

Dėl vairuotojų darbo organizavimo karantino laikotarpiu
2020-03-17

A3-270

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. A3-260 “Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
2020-03-17

A3-274

Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano koregavimo procedūrų ir programos patvirtinimo
2020-03-17

A3-273

Dėl priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo
2020-03-17

A3-269

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo” pakeitimo
2020-03-17

A3-271

Dėl programų sąmatų tikslinimo
2020-03-17

A3-276

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Kukiškių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-17

A3-275

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno m., Maironio g. 12, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-16

A3-262

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro aktyvavimo
2020-03-16

a3-267

Dėl savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, skirtų 2020 metams vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūrai, paskirstymo seniūnijoms
2020-03-16

A3-263

Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
2020-03-16

A3-265

Dėl žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 1B, Prienų m., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2020-03-16

A3-264

Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
2020-03-16

A3-266

Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo
2020-03-16

A3-268

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešoje vietoje atšaukimo
2020-03-15

A3-261

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo paskyrimo ir šio centro sudėties papildymo
2020-03-13

A3-259

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Krasaušiškių k., Pušyno g. 20, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-13

A3-258

Dėl žemės sklypo Prienuose, Kęstučio g. 63, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-13

A3-256

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-03-13

A3-257

Dėl 2020 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo
2020-03-12

A3-249

Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams
2020-03-12

A3-249

Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams
2020-03-12

A3-253

Dėl dokumentų susijusių su turto valdymo procedūromis, formų patvirtinimo
2020-03-12

A3-250

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-03-12

A3-251

Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo
2020-03-12

A3-252

Dėl žemės sklypų Prienuose, Serbentų g. 15 ir 17, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-03-12

A3-254

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu
2020-03-12

A3-255

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vidaus darbo tvarkos
2020-03-10

A3-248

Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Prienų butų ūkis” įstatų patvirtinimo
2020-03-09

A3-246

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A3-236 “Dėl adreso suteikimo” pakeitimo
2020-03-09

A3-244

Dėl adreso suteikimo
2020-03-09

A3-245

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4d. įsakymo Nr. A3-237 “Dėl adreso suteikimo” pakeitimo
2020-03-05

A3-241

Dėl adreso suteikimo
2020-03-05

A3-238

Dėl adreso suteikimo
2020-03-05

A3-240

Dėl adreso keitimo ir suteikimo
2020-03-05

A3-239

Dėl gripo epidemijos paskelbimo Prienų rajone
2020-03-04

A3-236

Dėl adreso suteikimo
2020-03-04

A3-237

Dėl adreso suteikimo
2020-03-03

A3-228

Dėl adreso suteikimo
2020-03-03

A3-235

Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 14A, Prienuose, plano patvirtinimo
2020-03-03

A3-230

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Prienų rajono savivaldybėje
2020-03-03

A3-231

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-03-03

A3-232

Dėl Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių aktyvinimo
2020-03-03

A3-234

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 7.7-A3-2017/836 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-03-03

A3-229

Dėl adreso suteikimo
2020-03-02

A3-223

Dėl Prienų rajono savivaldybės konkurso “Metų kultūros darbuotojas” nuostatų patvirtinimo
2020-03-02

A3-224

Dėl adreso suteikimo
2020-03-02

A3-226

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo
2020-03-02

A3-225

Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo
2020-02-28

A3-218

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2020-02-28

A3-221

Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 9, formavimo pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-28

A3-217

Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
2020-02-27

A3-215

Dėl Prienų rajono savivaldybei 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskiriamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo
2020-02-27

A3-210

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui “Saulutė”
2020-02-27

A3-212

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2020-02-27

A3-209

Dėl žemės sklypo Naujoji g. 13, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo ir būdo keitimo
2020-02-27

A3-211

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-166 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-02-26

A3-200

Dėl adreso pakeitimo
2020-02-26

A3-207

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros grafiko 2020 metais patvirtinimo
2020-02-26

A3-201

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 “Dėl pirkimo organizatorių skyrimo” pakeitimo
2020-02-26

A3-203

Dėl adreso pakeitimo
2020-02-26

A3-204

Dėl adreso keitimo ir suteikimo
2020-02-26

A3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A3-100 “Dėl pavedimo statinių naudojimo priežiūros komisijai” pakeitimo
2020-02-26

A3-202

Dėl adreso pakeitimo
2020-02-25

A3-190

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Vriverių sen., Skriausžių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-25

A3-192

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Kliokiškės k. 4, formavimo pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-25

A3-189

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-166 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-02-25

A3-191

Dėl žemės sklypo Prienuose, Kęstučio g. 59, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-25

A3-196

Dėl adreso suteikimo
2020-02-25

A3-193

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Pakuonio mstl., Sodų g. 22, formavimo pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-25

A3-194

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A3-3 “Dėl Prienų rajono savivaldybės gatvių, pėščiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų, dekoratyvinių krūmų, gėlynų, viešųjų erdvių priežiūros paslaugų maksimalių apimčių ir periodiškumo 2020 metams patvirtinimo” pakeitimo
2020-02-25

A3-195

Dėl medžioklės plotų vienetų “Ąžuolas” ir “Ąžuolas 2” projektų patvirtinimo
2020-02-25

A3-199

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Beržų g. 14, formavimo pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-25

A3-197

Dėl žemės sklypo Prienuose, F. Vaitkaus g. 14, formavimo pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-24

A3-186

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A3-129 “Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo” pakeitimo pakeitimo
2020-02-24

A3-188

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A3-166 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo” pakeitimo
2020-02-24

A3-185

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-02-21

A3-181

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos vykdymo plano patvirtinimo
2020-02-21

A3-180

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A3-41 “Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pripažinimo netekusius galios
2020-02-21

A3-179

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A3-42 “Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 10, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pripažinimo netekusius galios
2020-02-21

A3-178

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A3-43 “Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 12B, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pripažinimo netekusius galios
2020-02-21

A3-177

Dėl žemės sklypo (schema Nr. 6) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-21

A3-176

Dėl žemės sklypo (schema Nr. 5) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-21

A3-175

Dėl žemės sklypo (schema Nr. 4) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-21

A3-174

Dėl žemės sklypo (schema Nr. 3) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-21

A3-173

Dėl žemės sklypo (schema Nr. 2) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-21

A3-172

Dėl žemės sklypo (schema Nr. 1) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-21

A3-183

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo
2020-02-21

A3-184

Dėl 2020 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais
2020-02-21

A3-171

Dėl adreso suteikimo patalpoms
2020-02-20

A3-169

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos komunalinio ūkio subjektų priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2020 m.
2020-02-20

A3-167

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-02-20

A3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A3-129 “Dėl atsakingų už tarnybinio transporto priemonių naudojimą darbuotojų paskyrimo” pakeitimo pakeitimo
2020-02-20

A3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos savivaldybės pastatų remonto, priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymo 2020 m.
2020-02-19

A3-164

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos eismo saugumo komisijos sudarymo
2020-02-19

A3-160

Dėl išbraukimo iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų
2020-02-19

A3-162

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-02-19

A3-161

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A3-138 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Strazdiškių k., Jiezno g. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pripažinimo netekusiu galios
2020-02-19

A3-159

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A3-580 “Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
2020-02-19

A3-165

Dėl seniūnaičių mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-19

A3-166

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normų nustatymo
2020-02-17

A3-153

Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Prienų butų ūkis” įstatų patviritinimo
2020-02-17

A3-152

Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Prienų vandenys” įstatų patviritinimo
2020-02-17

A3-155

Dėl 2020 metų kasmetinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo (apžiūros) grafiko patvirtinimo
2020-02-17

A3-154

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2020-02-13

A3-148

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A3-834 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Draugystės g. 6, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” pakeitimo
2020-02-13

A3-147

Dėl savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-02-13

A3-149

Dėl žemės sklypų Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo
2020-02-12

A3-139

Dėl išlaidų padengimo gabiems mokiniams
2020-02-12

A3-137

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Užuguosčio k., Bažnyčios g. 4, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-12

A3-138

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Stazdiškių k., Jiezno g. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-12

A3-142

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Išlaužo sen., Purvininkų k., Lelijų g. 1, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-12

A3-143

Dėl adreso suteikimo
2020-02-12

A3-141

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Žagarių k., Tuopų g. 16, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-11

A3-136

Dėl projekto patvirtinimo
2020-02-10

A3-131

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-02-10

A3-132

Dėl SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO NUOMOS
2020-02-10

A3-129

DĖL ATSAKINGŲ UŽ TARNYBINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMĄ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO
2020-02-10

A3-128

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A3-66 „DĖL TEISĖS VAIRUOTI TARNYBINES TRANSPORTO PRIEMONES SUTEIKIMO DARBUOTOJAMS“ PAKEITIMO
2020-02-10

A3-130

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO NUOMOS
2020-02-10

A3-135

Dėl adreso suteikimo
2020-02-10

A3-133

Dėl žemės sklypo Prienuose, Miško g. 25, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-02-10

A3-134

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo programos lėšų paskirstymo
2020-02-07

A3-127

Dėl adreso suteikimo
2020-02-07

A3-125

Dėl adreso keitimo ir suteikimo
2020-02-07

A3-124

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos metinio veiklos plano ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo bei padalinių metinio veiklos plano formos patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-07

A3-122

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-02-06

A3-118

Dėl adreso pakeitimo
2020-02-06

A3-120

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Mauručių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A3-105 “Dėl žemės sklypo Prienų r. sav. Veiverių sen., Čiurlių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo” pripažinimo netekusiu galios
2020-02-06

A3-119

Dėl Jiezno seniūnijos piniginės socialinės paramos teikimo komisijos patvirtinimo
2020-02-05

A3-116

Dėl žemės sklypo Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo
2020-02-05

A3-115

Dėl mokyklinio technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos sudarymo
2020-02-05

A3-117

Dėl brandos darbo vertinimo komisijos sudarymo
2020-02-04

A3-106

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Pečiauskų k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-04

A3-101

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo
2020-02-04

A3-103

Dėl 2020 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų plano dalies patvirtinimo
2020-02-04

A3-114

Dėl adreso suteikimo
2020-02-04

A3-107

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Pečiauskų k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-04

A3-105

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Čiurlių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-02-04

A3-104

Dėl pavedimo viešųjų pirkimų komisijai
2020-02-04

A3-113

Dėl adreso suteikimo
2020-02-04

A3-110

Dėl lėšų skyrimo
2020-02-04

A3-108

DĖL PRIENŲ SENIŪNIJOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2020-02-04

A3-109

Dėl komisijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų įsiskolinimams sudarymo
2020-02-04

A3-112

Dėl adreso pakeitimo
2020-02-03

A3-95

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A3-69 “Dėl žemės sklypo Liepų g. 245, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav. žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo” pakeitimo
2020-02-03

A3-94

Dėl adreso suteikimo
2020-02-03

A3-97

Dėl ilgalaikio turto, inventoriaus, medžiagų, nebaigtos statybų darbų ir skloų inventorizacijosw rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą
2020-02-03

A3-96

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., B. Bulikos g. 19, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
2020-02-03

A3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
2020-02-03

A3-100

Dėl pavedimo statinių priežiūros komisijai
2020-02-03

A3-98

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A3-66 “Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojams” pakeitimo
2020-02-02

A3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos metinio veiklos plano ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo bei padalinių metinio veiklos plano formos patvirtinimo
2020-01-31

A3-91

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų patvirtinimo
2020-01-31

A3-92

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo
2020-01-31

A3-93

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A3-653 “Dėl ilgalaikio turto, inventoriaus, medžiagų, nebaigtos statybos darbų ir skolų inventorizavimo” pakeitimo
2020-01-30

A3-90

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. A3-628 “Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų maršrutų” pakeitimo
2020-01-30

A3-89

Dėl 2020 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų plano dalies patvirtinimo
2020-01-30

A3-88

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Strazdiškių k., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-30

A3-86

Dėl mokyklinio dailės brandos egzamino vertinimo komisijos sudarymo
2020-01-29

A3-79

Dėl atstovų delegavimo
2020-01-29

A3-80

Dėl atstovo delegavimo
2020-01-29

A3-85

Dėl leidimo atstovauti panaikinimo
2020-01-29

A3-83

Dėl mokyklinio menų (muzikos ir kompiuterinių technologijų) brandos egzamino vertinimo komisijos sudarymo
2020-01-29

A3-84

Dėl leidimo atstovauti panaikinimo
2020-01-28

A3-75

Dėl žemės sklypo Dzūkų g. 12, Stakliškių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo
2020-01-28

A3-76

Dėl adreso suteikimo
2020-01-28

A3-77

Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų tvarkaraščių tvirtinimo
2020-01-28

A3-78

Dėl UAB “Transervis” leidimų vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo
2020-01-27

A3-68

Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2020 metais plano patvirtinimo
2020-01-27

A3-69

Dėl žemės sklypo Liepų g. 245, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo
2020-01-27

A3-70

Dėl lėšų skyrimo
2020-01-27

A3-72

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A3-644 “Dėl pirkimų organizatorių skyrimo” pakeitimo
2020-01-27

A3-73

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Naujosios Ūtos k., Mokyklos g. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-24

A3-67

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2015/436 “Dėl laisvų (neužstatytų) teritorijų Prienų mieste sąrašo ir planų patvirtinimo pakeitimo
2020-01-23

A3-63

Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarčių nutraukimo
2020-01-23

A3-62

Dėl lengvatinio kredito palūkanų padengimo
2020-01-23

A3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės kompleksinių (planinių) civilinės saugos būklės patikrinimų 2020 metais plano patvirtinimo
2020-01-23

A3-65

Dėl socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo
2020-01-23

A3-64

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A3-257 “Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimo” pakeitimo
2020-01-23

A3-66

Dėl teisės vairuoti tarnybines transporto priemones suteikimo darbuotojam
2020-01-22

A3-58

Dėl mokyklinių brandos egzaminų centrų skyrimo
2020-01-22

A3-60

Dėl konkurso Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms paskelbimo
2020-01-20

A3-56

Dėl atstovų delegavimo
2020-01-20

A3-57

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 m. mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo
2020-01-17

A3-55

Dėl prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo
2020-01-16

A3-50

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos
2020-01-16

A3-51

Dėl adreso pakeitimo
2020-01-16

A3-54

Dėl adreso suteikimo
2020-01-16

A3-52

Dėl adreso suteikimo
2020-01-16

A3-53

Dėl adreso suteikimo
2020-01-15

A3-45

Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo
2020-01-15

A3-46

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A3-251 “Dėl komisijos piniginei socialinei paramai išimties tvarka skirti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo”
2020-01-15

A3-49

Dėl žemės sklypo Prienų r. sav.,Veiverių sen., Veiverių mstl., Aušros g. 3, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-14

A3-40

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Rizikos valdymas” veiklos srities “Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos”, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašo pakeitimo
2020-01-14

A3-41

Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-14

A3-39

Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo
2020-01-14

A3-43

Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 12B, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-14

A3-42

Dėl žemės sklypo Prienuose, Paupio g. 10, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-10

A3-31

Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
2020-01-09

A3-28

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Rizikos valdymas” veiklos srities “Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos”, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašo patvirtinimo
2020-01-09

A3-26

Dėl žemės sklypo Prienuose, F. Vaitkaus g. 13 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
2020-01-09

A3-27

Dėl leidimo atstovauti
2020-01-09

A3-29

Dėl komisijos sudarymo
2020-01-09

A3-30

Dėl administratoriaus daugiabučio namo (Mažoji g. 4, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.) bendrojo naudojimo objektams administruoti skyrimo
2020-01-08

A3-23

Dėl atstovo delegavimo
2020-01-08

A3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A2-090 “Dėl įgaliojimų perdavimo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams” pakeitimo
2020-01-08

A3-22

Dėl atstovo delegavimo
2020-01-08

A3-25

Dėl žemės sklypo, esančio Vilnaius g. 36B, Prienuose, plano patvirtinimo
2020-01-08

A3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. A3-519 “Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijose ir seniūnijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
2020-01-07

A3-11

Dėl leidimo atstovauti
2020-01-07

A3-14

Dėl pažymėjimo organizuoti renginį Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo
2020-01-07

A3-15

Dėl išbraukimo iš asmenų ir šeimų, turinčių teisė į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų
2020-01-06

A3-8

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A3-940 “Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių paskirstymo” pakeitimo
2020-01-06

A3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A3-942 “Dėl strateginio planavimo darbo grupės sudarymo” pakeitimo