DataNumerisPavadinimas
2022-10-27

T3-306

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti transporto priemonę
2022-10-27

T3-305

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo
2022-10-27

T3-304

Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo
2022-10-27

T3-303

Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo
2022-10-27

T3-302

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-10-27

T3-301

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-27

T3-300

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutarties pratęsimo
2022-10-27

T3-299

Dėl leidimo VšĮ Prienų ligoninei nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą
2022-10-27

T3-298

Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
2022-10-27

T3-297

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-140 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo
2022-10-27

T3-296

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
2022-10-27

T3-295

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto investavimo į AB ,,Prienų šilumos tinklai“ ir įstatinio kapitalo padidinimo
2022-10-27

T3-294

Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2022-10-27

T3-293

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu
2022-10-27

T3-292

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2022-10-27

T3-291

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-10-27

T3-290

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų kūno kultūros ir sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-10-27

T3-289

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-275 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-27

T3-288

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-29

T3-287

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-29

T3-286

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugos kainų patvirtinimo
2022-09-29

T3-285

Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-09-29

T3-284

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2022-09-29

T3-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-09-29

T3-282

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2022-09-29

T3-281

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo
2022-09-29

T3-280

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2022-09-29

T3-279

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2022-09-29

T3-278

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2022-09-29

T3-277

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-241 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-29

T3-276

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-09-29

T3-275

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-09-29

T3-274

Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-09-29

T3-273

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“
2022-09-29

T3-272

Dėl pritarimo projektui „Pramonės g. atkarpos Prienų mieste remontas“
2022-09-29

T3-271

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2022-09-29

T3-270

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-29

T3-269

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-25

T3-268

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2022-08-25

T3-267

Dėl G. R. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo
2022-08-25

T3-266

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-08-25

T3-265

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-14 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-25

T3-264

Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
2022-08-25

T3-263

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
2022-08-25

T3-262

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo
2022-08-25

T3-261

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 ,,Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo
2022-08-25

T3-260

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ pakeitimo
2022-08-25

T3-259

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-220 ,,Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo“ pakeitimo
2022-08-25

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-290 ,,Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo
2022-08-25

T3-257

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2022-08-25

T3-256

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2022-08-25

T3-255

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų bendruomenei
2022-08-25

T3-254

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2022-08-25

T3-253

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui
2022-08-25

T3-252

Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-08-25

T3-251

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai
2022-08-25

T3-250

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu
2022-08-25

T3-249

Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą
2022-08-25

T3-248

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-25

T3-247

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2022-08-25

T3-246

Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“
2022-08-25

T3-245

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-25

T3-244

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-08-25

T3-243

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-08-25

T3-242

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
2022-08-25

T3-241

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo
2022-08-25

T3-240

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-239

Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą
2022-06-30

T3-238

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ pakeitimo
2022-06-30

T3-237

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-191 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui“ pakeitimo
2022-06-30

T3-236

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2022-06-30

T3-235

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2022-06-30

T3-234

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2022-06-30

T3-233

Dėl leidimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą
2022-06-30

T3-232

Dėl leidimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2022-06-30

T3-231

Dėl leidimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2022-06-30

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-14 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-229

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-228

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. spendimo Nr. T3-162 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-226

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
2022-06-30

T3-225

Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo
2022-06-30

T3-224

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų r. Stakliškių gimnazijos buhalterinės apskaitos
2022-06-30

T3-223

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai
2022-06-30

T3-222

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2022-06-30

T3-221

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo
2022-06-30

T3-220

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo
2022-06-30

T3-219

Dėl trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2022-06-30

T3-218

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo
2022-06-30

T3-217

Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ darbo laiko suderinimo
2022-06-30

T3-216

Dėl Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-06-30

T3-215

Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-06-30

T3-214

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-213

Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo
2022-06-30

T3-212

Dėl garantijos suteikimo už AB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikius įsipareigojimus pagal paskolų sutartis
2022-06-30

T3-211

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-06-30

T3-210

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-47 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-06-30

T3-209

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-208

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-30

T3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-206

Dėl vietos savivaldos atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę
2022-05-26

T3-205

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2022-05-26

T3-204

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2022-05-26

T3-203

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-202

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-05-26

T3-201

Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo
2022-05-26

T3-200

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2022-05-26

T3-199

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo
2022-05-26

T3-198

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo
2022-05-26

T3-197

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo
2022-05-26

T3-196

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo
2022-05-26

T3-195

Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti
2022-05-26

T3-194

Dėl Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Prienų rajono savivaldybėje plano patvirtinimo
2022-05-26

T3-193

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno parašiutininkų klubui
2022-05-26

T3-192

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui
2022-05-26

T3-191

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui
2022-05-26

T3-190

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2022-05-26

T3-189

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo
2022-05-26

T3-188

Dėl leidimo UAB ,,Valeta-P“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato kapitalinio remonto darbus
2022-05-26

T3-187

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu
2022-05-26

T3-186

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2022-05-26

T3-185

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise bendruomenei ,,Abipus Peršėkės“
2022-05-26

T3-184

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai
2022-05-26

T3-183

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2022-05-26

T3-182

Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-05-26

T3-181

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“
2022-05-26

T3-180

Dėl Prieniečio kortelės
2022-05-26

T3-179

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo
2022-05-26

T3-178

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo
2022-05-26

T3-177

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-176

Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-05-26

T3-175

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-174

Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
2022-05-26

T3-173

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T3-222 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-26

T3-172

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-153 „Dėl apgyvendinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-171

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-169

Dėl Prienų rajono savivaldybės skolinimosi taisyklių patvirtinimo
2022-05-26

T3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-26

T3-167

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-05-26

T3-166

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-05-26

T3-165

Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-05-26

T3-164

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų butų ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-28

T3-163

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo
2022-04-28

T3-162

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-04-28

T3-161

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „MSNA „Padriežiškių melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ partnerio teisėmis
2022-04-28

T3-160

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Dalies Pakuonio kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ partnerio teisėmis
2022-04-28

T3-159

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo
2022-04-28

T3-158

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo
2022-04-28

T3-157

Dėl leidimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą
2022-04-28

T3-156

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2022-04-28

T3-155

Dėl Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos darbai, prioritetinių trejų metų sąrašų patvirtinimo
2022-04-28

T3-154

Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
2022-04-28

T3-153

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2022-04-28

T3-152

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-90 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos sklandymo sporto federacijai“ pakeitimo
2022-04-28

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 ,,Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo
2022-04-28

T3-150

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
2022-04-28

T3-149

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turo nurašymo ir likvidavimo
2022-04-28

T3-148

Dėl sutikimo įregistruoti buveines
2022-04-28

T3-147

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2022-04-28

T3-146

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2022-04-28

T3-145

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2022-04-28

T3-144

Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-04-28

T3-143

Dėl valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-04-28

T3-142

Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo
2022-04-28

T3-141

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-04-28

T3-140

Dėl paveldimo turto mokesčio dydžio sumažinimo
2022-04-28

T3-139

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-296 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-28

T3-138

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-28

T3-137

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimo
2022-04-28

T3-136

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-28

T3-135

Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-28

T3-134

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-28

T3-133

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-04-14

T3-116

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-115

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-114

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-113

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-112

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-111

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita
2022-04-14

T3-110

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-109

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-108

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-107

Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-106

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-105

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-104

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-103

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-102

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-101

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-100

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn
2022-04-14

T3-98

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-256 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-14

T3-132

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Prienai“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-131

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-130

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-129

Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-128

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-127

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-125

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-124

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-123

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-122

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-121

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-120

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-119

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-118

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-04-14

T3-117

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-03-29

T3-244

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-29

T3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2022-03-29

T3-42

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo
2022-03-29

T3-328

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2022-03-29

T3-330

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2022-03-29

T3-282

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-29

T3-104

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai
2022-03-29

T3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
2022-03-29

T3-57

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
2022-03-24

T3-96

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvių priskyrimo gyvenamajai vietovei ir gatvės panaikinimo
2022-03-24

T3-95

Dėl mikroautobuso perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2022-03-24

T3-94

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2022-03-24

T3-92

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-24

T3-91

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-24

T3-90

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos sklandymo sporto federacijai
2022-03-24

T3-89

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno aeroklubui
2022-03-24

T3-88

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno parašiutininkų klubui
2022-03-24

T3-87

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-86

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2022-03-24

T3-85

Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą
2022-03-24

T3-84

Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
2022-03-24

T3-83

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo
2022-03-24

T3-82

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-27 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-03-24

T3-81

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo
2022-03-24

T3-80

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-79

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-78

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-03-24

T3-77

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-203 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-75

Dėl Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo dienos normos nustatymo
2022-03-24

T3-74

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo
2022-03-24

T3-73

Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Šilavoto pagrindinę mokyklą
2022-03-24

T3-72

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-71 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-71

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-70

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-24

T3-69

Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui
2022-03-24

T3-68

Dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių nutraukimo
2022-03-24

T3-67

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-03-24

T2-76

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-234 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-27

T3-51

Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos socialinės priežiūros paslaugos kainos patvirtinimo
2022-02-24

T3-66

Dėl pritarimo dalyvauti ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis
2022-02-24

T2-45

Dėl Viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
2022-02-24

T3-40

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
2022-02-24

T3-41

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
2022-02-24

T3-40

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-187 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
2022-02-24

T3-59

Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2022-02-24

T3-44

Dėl Viešosios įstaigos Prienų ligoninės įstatų patvirtinimo
2022-02-24

T3-43

Dėl Viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
2022-02-24

T3-47

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24

T3-48

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-87 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24

T3-46

Dėl Viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
2022-02-24

T3-49

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
2022-02-24

T3-50

Dėl gatvės priskyrimo gyvenamajai vietovei
2022-02-24

T3-56

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2022-02-24

T3-51

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-123 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24

T3-52

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24

T3-54

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24

T3-53

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-02-24

T3-55

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2022-02-24

T3-63

Dėl viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2022-02-24

T3-61

Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo
2022-02-24

T3-57

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo
2022-02-24

T3-58

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2022-02-24

T3-60

Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2022-02-24

T3-62

Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2022-02-24

T3-64

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise
2022-02-24

T3-65

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo
2022-01-31

T3-6

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-01-27

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo
2022-01-27

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. spendimo Nr. T3-162 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-27

T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo
2022-01-27

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2022-01-27

T3-4

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-01-27

T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2022-01-27

T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2022-01-27

T3-16

Dėl VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
2022-01-27

T3-15

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų (apmokamų klientų lėšomis) sąrašo ir kainų patvirtinimo
2022-01-27

T3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2022-01-27

T3-22

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo
2022-01-27

T3-18

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2022-01-27

T3-17

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo
2022-01-27

T3-23

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2022-01-27

T3-29

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui
2022-01-27

T3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. tarnybinės veiklos vertinimo ir darbo užmokesčio nustatymo
2022-01-27

T3-25

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-01-27

T3-34

Dėl Laimos Beliūnienės individualios įmonės atleidimo nuo nuomos mokesčio
2022-01-27

T3-26

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2022 metų prioritetinių veiklos krypčių patvirtinimo
2022-01-27

T3-28

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2022-01-27

T3-27

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo
2022-01-27

T3-33

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2022-01-27

T3-30

Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2022-01-27

T3-31

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo
2022-01-27

T3-32

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2022-01-27

T3-35

Dėl leidimo nurašyti ir likviduoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą
2022-01-27

T3-38

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise
2022-01-27

T3-36

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2022-01-27

T3-37

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo
2022-01-27

T3-39

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Šilavoto seniūnijos melioracijos sistemų rekonstrukcija“
2022-01-27

T3-14

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo
2022-01-23

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo
2021-12-23

T3-262

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-23

T3-266

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-290 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-12-23

T3-265

Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
2021-12-23

T3-263

Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2021-12-23

T3-261

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-23

T3-264

Dėl Strateginio valdymo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-12-23

T3-267

Dėl atstovo delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą
2021-12-23

T3-268

Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“
2021-12-23

T3-269

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2021-12-23

T3-270

Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-12-23

T3-271

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2021-12-23

T3-274

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 471 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2021-12-23

T3-272

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., nuomos
2021-12-23

T3-273

Dėl trumpalaikio turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-12-23

T3-275

Dėl sutikimo įregistruoti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro buveinę
2021-12-23

T3-276

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-12-23

T3-260

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2021-11-25

T3-238

Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-11-25

T3-239

Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio nustatymo
2021-11-25

T3-239

Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio nustatymo
2021-11-25

T3-243

Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
2021-11-25

T3-242

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-25

T3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo
2021-11-25

T3-244

Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
2021-11-25

T3-240

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo
2021-11-25

T3-249

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-11-25

T3-248

Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų švietimo pagalbos tarnybai
2021-11-25

T3-247

Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2021-11-25

T3-246

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-25

T3-253

Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2021-11-25

T3-250

Dėl sutikimo įregistruoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos ir bendruomenės „Jiestrakis“ buveines
2021-11-25

T3-245

Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
2021-11-25

T3-257

Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose
2021-11-25

T3-252

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2021-11-25

T3-251

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pratęsimo
2021-11-25

T3-255

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-25

T3-259

Dėl pritarimo Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos 2018–2020 metų ataskaitai
2021-11-25

T3-256

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2021-11-25

T3-258

Dėl Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
2021-11-25

T3-254

Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu
2021-10-30

T3-232

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2021-10-28

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo
2021-10-28

T3-222

Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-10-28

T3-224

Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2021-10-28

T3-221

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-28

T3-226

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-10-28

T3-223

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-10-28

T3-228

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Prienai“
2021-10-28

T3-227

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 35, Prienų m., nuomos viešo konkurso būdu
2021-10-28

T3-233

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Mastaičiai – Pažėrai – SB „Aronija“ – Jūrė, organizavimo ir finansavimo
2021-10-28

T3-225

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2021-10-28

T3-229

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo
2021-10-28

T3-231

Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
2021-10-28

T3-236

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-28

T3-235

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai“ pakeitimo
2021-10-28

T3-234

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius
2021-10-28

T3-237

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30

T3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2021-09-30

T3-199

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-30

T3-200

Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2021-09-30

T3-205

Dėl viešosios įstaigos „Prienai“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-09-30

T3-202

Dėl Prienų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-09-30

T3-204

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai
2021-09-30

T3-214

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ pakeitimo
2021-09-30

T3-203

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-09-30

T3-207

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2021-09-30

T3-211

Dėl nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu
2021-09-30

T3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2021-09-30

T3-210

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo
2021-09-30

T3-212

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2021-09-30

T3-208

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų meno mokyklai
2021-09-30

T3-213

Dėl pritarimo sutarties projektui
2021-09-30

T3-218

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2021-09-30

T3-209

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2021-09-30

T3-216

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
2021-09-30

T3-217

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30

T3-215

Dėl leidimo Prienų „Žiburio“ gimnazijai nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą
2021-09-30

T3-219

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos rinkos kaina
2021-09-30

T3-220

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise
2021-08-26

T3-175

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2021-08-26

T3-182

Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą
2021-08-26

T3-176

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-106 ,,Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-26

T3-177

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo
2021-08-26

T3-180

Dėl įpareigojimo balsuoti VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ visuotiniame dalininkų susirinkime
2021-08-26

T3-188

Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2021-08-26

T3-174

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-26

T3-179

Dėl Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo
2021-08-26

T3-178

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-71 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-26

T3-179

Dėl Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo
2021-08-26

T3-179

Dėl Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo
2021-08-26

T3-181

Dėl Prienų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas“ ir Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programos priemonę „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-08-26

T3-187

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-182 ,,Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąją patalpą ir sutikimo įrengti išorinę reklamą“ pripažinimo netekusiu galios
2021-08-26

T3-185

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2021-08-26

T3-183

Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2021-08-26

T3-184

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
2021-08-26

T3-191

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai
2021-08-26

T3-186

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2021-08-26

T3-190

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise
2021-08-26

T3-194

Dėl Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2021-08-26

T3-189

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2021-08-26

T3-193

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2021-08-26

T3-195

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-121 „Dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro“ pakeitimo
2021-08-26

T3-192

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo
2021-08-26

T3-196

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2021-08-26

T3-197

Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo
2021-07-02

T3-159

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-134 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
2021-07-01

T3-164

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-01

T3-167

Dėl pritarimo sutarčiai
2021-07-01

T3-173

Dėl tarnybinio nusižengimo
2021-07-01

T3-165

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-01

T3-166

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-140 ,,Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-01

T3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2021-07-01

T3-169

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių papildymo
2021-07-01

T3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2021-07-01

T3-172

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise
2021-07-01

T3-171

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos rinkos kaina
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-147

Dėl pritarimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-07-01

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-07-01

T3-152

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų darbo laiko suderinimo
2021-07-01

T3-148

Dėl pritarimo VšĮ „Prienai“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-07-01

T3-158

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo
2021-07-01

T3-153

Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2021-07-01

T3-149

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-01

T3-154

Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų ,,Žiburio“ gimnazijai ir Prienų ,,Revuonos“ pagrindinei mokyklai
2021-07-01

T3-157

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų turtinių vienetų suformavimo
2021-07-01

T3-150

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-07-01

T3-155

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2021-07-01

T3-161

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2021-07-01

T3-162

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
2021-07-01

T3-160

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo
2021-07-01

T3-156

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolų g. 22, Jiestrakio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu
2021-07-01

T3-163

Dėl Kelių ir gatvių įtraukimo į Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-05-27

T3-127

Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-05-27

T3-125

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-05-27

T3-126

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-05-27

T3-130

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-27

T3-133

Dėl Prienų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-05-27

T3-129

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-05-27

T3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutarčių nutraukimo
2021-05-27

T3-131

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2021-05-27

T3-135

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise
2021-05-27

T3-134

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-05-27

T3-132

Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo, Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Prienų meno mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo
2021-05-27

T3-143

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-27

T3-136

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui
2021-05-27

T3-138

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-96 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo
2021-05-27

T3-141

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti automobilį
2021-05-27

T3-139

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-113 ,,Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“ pakeitimo
2021-05-27

T3-140

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo
2021-05-27

T3-145

Dėl vietos savivaldos atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę
2021-05-27

T3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutarčių nutraukimo
2021-05-27

T3-142

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2021-05-27

T3-144

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-05-27

T3-146

Dėl Pasiūlymų dėl Prienų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-30

T3-122

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Stakliškių seniūnijos melioracijos sistemų rekonstravimas“
2021-04-29

T3-88

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-87

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-29

T3-89

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-91

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-95

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-90

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-92

Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-96

Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-93

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-100

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-94

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-98

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-102

Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-109

Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2021-04-29

T3-97

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-101

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-99

Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-103

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-04-29

T3-123

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programos patvirtinimo
2021-04-29

T3-111

Dėl sutikimo įregistruoti bendruomenės ,,Abipus Peršėkės“ buveinę
2021-04-29

T3-113

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2021-04-29

T3-108

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-4 „Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-29

T3-112

Dėl VšĮ „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2021-04-29

T3-110

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų turtinių vienetų suformavimo
2021-04-29

T3-114

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-304 „Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ pakeitimo
2021-04-29

T3-124

Dėl Prienų rajono savivaldybės melioracijos griovių remonto trejų metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo
2021-04-29

T3-122

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Stakliškių seniūnijos melioracijos sistemų rekonstravimas“
2021-04-29

T3-107

Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų, struktūrinių teritorinių padalinių skaičiaus ir jų sąrašo patvirtinimo
2021-04-29

T3-106

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo
2021-04-29

T3-115

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-29

T3-105

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-29

T3-120

Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo
2021-04-29

T3-116

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
2021-04-29

T3-121

Dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro
2021-04-29

T3-118

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-16 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
2021-04-29

T3-117

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-29

T3-119

Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
2021-04-27

T3-128

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-50

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-55

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-47

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-03-25

T3-52

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-48

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-03-25

T3-49

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-51

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-57

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-54

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-56

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-58

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-61

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-64

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-63

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-62

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-60

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-68

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25

T3-65

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių A. Kučingio meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-67

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-69

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo
2021-03-25

T3-71

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo
2021-03-25

T3-72

Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Jiezno muzikos mokyklą ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos
2021-03-25

T3-66

Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-70

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25

T3-74

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-03-25

T3-75

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-03-25

T3-73

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2021-03-25

T3-79

Dėl UAB „Kautra“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2021-03-25

T3-82

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2021-03-25

T3-78

Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties papildymo
2021-03-25

T3-77

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro darbo laiko suderinimo
2021-03-25

T3-86

Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtą įgaliojimą
2021-03-25

T3-80

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį
2021-03-25

T3-53

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25

T3-83

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2021-03-25

T3-81

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių nutraukimo
2021-03-25

T3-85

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-03-25

T3-84

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2021-03-25

T3-76

Dėl išlyginamosios klasės steigimo
2021-02-25

T3-17

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-18

Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-25

T3-19

Dėl pritarimo projektui „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono pritaikymas bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms“
2021-02-25

T3-20

Dėl pritarimo projektui „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas“
2021-02-25

T3-23

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimo ir darbo užmokesčio nustatymo
2021-02-25

T3-21

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T3-304 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-92 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-27

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
2021-02-25

T3-26

Dėl atstovavimo Prienų rajono savivaldybei Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose
2021-02-25

T3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-131 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-22

Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-25

T3-29

Dėl Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2021-02-25

T3-28

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo
2021-02-25

T3-30

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-31

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-34

Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2021-02-25

T3-39

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2021-02-25

T3-36

Dėl nekilnojamojo turto tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
2021-02-25

T3-35

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-02-25

T3-32

Dėl Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2021-02-25

T3-33

Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2021-02-25

T3-42

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo
2021-02-25

T3-37

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo
2021-02-25

T3-40

Dėl UAB „Grūstė“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2021-02-25

T3-38

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2021-02-25

T3-41

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2021-02-25

T3-43

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-151 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-228 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-213 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
2021-02-25

T3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-228 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-213 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
2021-02-25

T3-46

Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo
2021-02-25

T3-45

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-256 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25

T3-59

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-01-28

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2021-01-28

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2021-01-28

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2021-01-28

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo
2021-01-28

T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo
2021-01-28

T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-189 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Prienų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-28

T3-6

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
2021-01-28

T3-4

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2021-01-28

T3-8

Dėl UAB „Redokas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio ir draudimo įmokų
2021-01-28

T3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo
2021-01-28

T3-10

Dėl Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-01-28

T3-14

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2021-01-28

T3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių nustatymo
2021-01-28

T3-16

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo
2021-01-28

T3-13

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2021-01-28

T3-15

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
2021-01-27

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-238 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
2021-01-27

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-238 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
2021-01-27

T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2021-01-27

T3-8

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo
2021-01-27

T3-10

Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2021-01-27

T3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2021-01-27

T3-13

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-27

T3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-27

T3-21

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-13 „Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-01-23

T3-14

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašo patvirtinimo
2020-12-26

T3-278

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2020-12-22

T3-297

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-22

T3-294

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-22

T3-295

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-22

T3-300

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-12-22

T3-296

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-22

T3-299

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-12-22

T3-298

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
2020-12-22

T3-304

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
2020-12-22

T3-302

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-12-22

T3-301

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-12-22

T3-303

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
2020-12-22

T3-305

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
2020-12-22

T3-306

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2020-12-22

T3-308

Dėl sutikimo įregistruoti viešosios įstaigos Užuguosčio bendradarbystės centro buveinę
2020-12-22

T3-309

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2020-12-22

T3-310

Dėl Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-22

T3-312

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo
2020-12-22

T3-313

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo ir jo veiklos aprašo patvirtinimo
2020-12-22

T3-307

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2020-12-22

T3-311

Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-22

T3-315

Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo
2020-12-22

T3-317

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2020-12-22

T3-316

Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-314

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-263

Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
2020-11-26

T3-267

Dėl Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-262

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-266

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-234 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-273

Dėl nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu
2020-11-26

T3-265

Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
2020-11-26

T3-264

Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
2020-11-26

T3-275

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Maironio g. 4-1, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu
2020-11-26

T3-271

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Stakliškių gimnazijai
2020-11-26

T3-269

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-268

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-102 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo ir sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-272

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis
2020-11-26

T3-277

Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-270

Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą
2020-11-26

T3-276

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Maironio g. 4-3, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu
2020-11-26

T3-274

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus g. 24, Jiezno m., Prienų r. sav., pirkimo neskelbiamų derybų būdu
2020-11-26

T3-279

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2020-11-26

T3-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-280

Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-289

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2020-11-26

T3-281

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-26

T3-287

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2021 metų prioritetinių veiklos krypčių patvirtinimo
2020-11-26

T3-286

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų jaunimo organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-285

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-288

Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-284

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-292

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo
2020-11-26

T3-290

Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-26

T3-291

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2020-11-26

T3-291

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2020-11-26

T3-293

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2020-10-22

T3-239

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-22

T3-242

Dėl Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-22

T3-240

Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo
2020-10-22

T3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-22

T3-244

Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2020-10-22

T3-243

Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-22

T3-248

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
2020-10-22

T3-246

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-186 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-22

T3-247

Dėl delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją
2020-10-22

T3-245

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-22

T3-249

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo
2020-10-22

T3-250

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2020-10-22

T3-260

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos rinkos kaina
2020-10-22

T3-254

Dėl mažosios bendrijos „Skalseta“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-10-22

T3-252

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2020-10-22

T3-250

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2020-10-22

T3-253

Dėl viešosios įstaigos „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-10-22

T3-257

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2020-10-22

T3-251

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo
2020-10-22

T3-258

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2020-10-22

T3-256

Dėl elektros oro linijos pirkimo
2020-10-22

T3-255

Dėl Angelės Skinkienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-10-22

T3-259

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-10-22

T3-261

Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Prienų ligoninėje
2020-09-24

T3-227

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020-09-24

T3-221

Dėl pritarimo projektui „Naravų piliakalnio taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai), apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas, tvarkomieji statybos darbai“
2020-09-24

T3-225

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“
2020-09-24

T3-220

Dėl Prienų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo
2020-09-24

T3-224

Dėl atstovo delegavimo į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą
2020-09-24

T3-229

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo
2020-09-24

T3-222

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-24

T3-223

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-76 „Dėl Jaunimo atstovų į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-24

T3-226

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-24

T3-228

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-09-24

T3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo
2020-09-24

T3-233

Dėl leidimo viešajai įstaigai Prienų ligoninei įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2020-09-24

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo
2020-09-24

T3-232

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
2020-09-24

T3-235

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2020-09-24

T3-234

Dėl sutikimo įregistruoti Visuomenės gerovės asociacijos buveinę
2020-09-24

T3-237

Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą
2020-09-24

T3-236

Dėl važiavimo Prienų rajono vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais terminuotų bilietų
2020-09-24

T3-238

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2020-08-27

T3-197

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-08-27

T3-200

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
2020-08-27

T3-203

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo
2020-08-27

T3-196

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
2020-08-27

T3-202

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-63 ,,Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo
2020-08-27

T3-205

Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-08-27

T3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-08-27

T3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-08-27

T3-199

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-08-27

T3-204

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-08-27

T3-201

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-08-27

T3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2020-08-27

T3-208

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
2020-08-27

T3-209

Dėl žemės mokesčio lengvatų
2020-08-27

T3-210

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
2020-08-27

T3-214

Dėl pritarimo sutarties projektui
2020-08-27

T3-211

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2020-08-27

T3-213

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-08-27

T3-212

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2020-08-27

T3-215

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Juragiai – Veiveriai – Skriaudžiai – Ąžuolų Būda – Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo
2020-08-27

T3-217

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2020-08-27

T3-216

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Mastaičiai – Pažėrai – s. b. „Aronija“ – Jūrė, organizavimo ir finansavimo
2020-08-27

T3-219

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo
2020-08-27

T3-218

Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei
2020-07-06

T3-195

Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2020-06-25

T3-161

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-163

Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-25

T3-160

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-06-25

T3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-173

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo
2020-06-25

T3-164

Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-25

T3-167

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Prienų rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-166

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2020-06-25

T3-168

Dėl VšĮ „Prienai“ įstatų patvirtinimo
2020-06-25

T3-162

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-25

T3-172

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2020-06-25

T3-165

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-06-25

T3-169

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-171

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2020-06-25

T3-174

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
2020-06-25

T3-176

Dėl nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu
2020-06-25

T3-179

Dėl VšĮ „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-06-25

T3-175

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2020-06-25

T3-177

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2020-06-25

T3-178

Dėl pastatų – garažų, esančių Kauno g. 1A, Prienų m., pirkimo neskelbiamų derybų būdu
2020-06-25

T3-182

Dėl UAB „Sotega“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-06-25

T3-187

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-293 „Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-180

Dėl Dalios Maščinskienės personalinės įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-06-25

T3-188

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2020-06-25

T3-184

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-181

Dėl UAB „Pastatų vidaus sistemos“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-06-25

T3-186

Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo
2020-06-25

T3-183

Dėl UAB „Valeta-P“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2020-06-25

T3-185

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2020-06-25

T3-189

Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Prienų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, patvirtinimo
2020-06-25

T3-190

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-25

T3-193

Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrą
2020-06-25

T3-191

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-25

T3-192

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2020-06-25

T3-194

Dėl pavadinimų parkams suteikimo
2020-05-28

T3-120

Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-129

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-119

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-118

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitos
2020-05-28

T3-124

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-122

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-123

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-121

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-126

Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-125

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-128

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-127

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-135

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-133

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-130

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-131

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-132

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-138

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-136

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-141

Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-134

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-143

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo
2020-05-28

T3-140

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-142

Dėl Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei Prienų r. „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo
2020-05-28

T3-148

Dėl pritarimo sutarties projektui
2020-05-28

T3-137

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-144

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-05-28

T3-139

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių A. Kučingio meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-05-28

T3-145

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-05-28

T3-147

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
2020-05-28

T3-146

Dėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčio
2020-05-28

T3-151

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
2020-05-28

T3-149

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai
2020-05-28

T3-150

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį
2020-05-28

T3-152

Dėl Taksi stotelių įrengimo ir taksi vežėjų naudojimosi stotelėmis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-05-28

T3-154

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo
2020-05-28

T3-153

Dėl Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
2020-05-28

T3-157

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-05-28

T3-155

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
2020-05-28

T3-156

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2020-05-28

T3-158

Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo sprendinių patvirtinimo
2020-05-28

T3-159

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2020-04-30

T3-80

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos
2020-04-30

T3-81

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-87

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-83

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-82

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-86

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-85

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-84

Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-88

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-89

Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-90

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-95

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
2020-04-30

T3-93

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-30

T3-98

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-97

Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra, antras etapas“
2020-04-30

T3-105

Dėl sprendimų priėmimo perkant nekilnojamuosius daiktus Prienų rajono savivaldybės vardu
2020-04-30

T3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-103

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo VĮ Turto bankui
2020-04-30

T3-106

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2020-04-30

T3-101

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-100

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-104

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo Lietuvos Respublikos nuosavybėn
2020-04-30

T3-102

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo ir sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2020-04-30

T3-108

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2020-04-30

T3-109

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-115

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-107

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-69 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“ pakeitimo
2020-04-30

T3-111

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-30

T3-110

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2020-04-30

T3-116

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-112

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-153 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2020-04-30

T3-114

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2020-04-30

T3-113

Dėl O. K. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo
2020-04-30

T3-117

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo
2020-04-09

T3-59

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-09

T3-57

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos
2020-04-09

T3-60

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-09

T3-58

Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-09

T3-64

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių nutraukimo
2020-04-09

T3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-09

T3-63

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo
2020-04-09

T3-67

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui
2020-04-09

T3-62

Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinę mokyklą
2020-04-09

T3-68

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2020-04-09

T3-66

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ ir Prienų meno mokyklai
2020-04-09

T3-65

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-04-09

T3-69

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2020-04-09

T3-73

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-09

T3-70

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo
2020-04-09

T3-72

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-54 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos“ pripažinimo netekusiu galios
2020-04-09

T3-77

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2020-04-09

T3-78

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2020-04-09

T3-71

Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
2020-04-09

T3-75

Dėl M. A. apgyvendinimo ir išlaikymo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre pratęsimo
2020-04-09

T3-74

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T3-48 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo Prienų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrams“ pakeitimo
2020-04-09

T3-76

Dėl Prienų rajono savivaldybės melioracijos griovių remonto trejų metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo
2020-04-09

T3-79

Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei
2020-04-09

T3-91

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-09

T3-92

Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-04-09

T3-96

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
2020-03-26

T3-56

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-30

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo
2020-02-27

T3-28

Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-02-27

T3-29

Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo
2020-02-27

T3-31

Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos patvirtinimo
2020-02-27

T3-32

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T3-300 „Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-41

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-33

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2020-02-27

T3-34

Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“
2020-02-27

T3-36

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-35

Dėl pritarimo projektui „Sporto bazių atnaujinimas Prienų rajone“
2020-02-27

T3-37

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2020-02-27

T3-46

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-12 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-40

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-38

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-42

Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2020-02-27

T3-43

Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-47

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2020-02-27

T3-39

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-45

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-50

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-48

Dėl tarnybinių automobilių perdavimo Prienų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrams
2020-02-27

T3-52

Dėl Apgyvendinimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-27

T3-49

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl mokesčio už daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą surinkimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-54

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės papildomų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-27

T3-55

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo
2020-02-27

T3-53

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-190 ir 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-257 pripažinimo netekusiais galios
2020-01-30

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginio plano patvirtinimo
2020-01-30

T3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo
2020-01-30

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
2020-01-30

T3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
2020-01-30

T3-4

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2020-01-30

T3-10

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo
2020-01-30

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2020-01-30

T3-7

Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2020-01-30

T3-8

Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą
2020-01-30

T3-6

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2020-01-30

T3-11

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“
2020-01-30

T3-27

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2020-01-30

T3-14

Dėl leidimo Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus
2020-01-30

T3-13

Dėl leidimo Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus
2020-01-30

T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-214 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
2020-01-30

T3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2020-01-30

T3-19

Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo
2020-01-30

T3-16

Dėl leidimo Želkūnų kaimo bendruomenei atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus
2020-01-30

T3-18

Dėl turto panaudos sutarties pratęsimo
2020-01-30

T3-17

Dėl leidimo asociacijai „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus
2020-01-30

T3-15

Dėl leidimo bendruomenei „Veiverių kraštas“ atlikti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbus
2020-01-30

T3-21

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise
2020-01-30

T3-22

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2020-01-30

T3-23

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius
2020-01-30

T3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2020-01-30

T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
2019-12-30

T3-326

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui
2019-12-30

T3-329

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-12-30

T3-327

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams
2019-12-30

T3-320

Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-12-30

T3-321

Dėl pritarimo vietos plėtros projektams
2019-12-30

T3-324

Dėl pritarimo susitarimui dėl AB ,,Prienų šilumos tinklai“ patirtų išlaidų grąžinimo
2019-12-30

T3-323

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2019-12-30

T3-322

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-30

T3-325

Dėl pritarimo vidaus sandoriui
2019-12-19

T3-300

Dėl Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2019-12-19

T3-299

Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2019-12-19

T3-302

Dėl tapimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininku
2019-12-19

T3-301

Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2019-12-19

T3-303

Dėl VšĮ „Prienai“ dalių perleidimo
2019-12-19

T3-304

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-12-19

T3-307

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-262 ,,Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei“ pakeitimo
2019-12-19

T3-306

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2019-12-19

T3-310

Dėl pritarimo sutarties projektui
2019-12-19

T3-309

Dėl pastato – gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių Birutės g. 9, Prienuose, pirkimo
2019-12-19

T3-312

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-12-19

T3-305

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-19

T3-311

Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
2019-12-19

T3-308

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-12-19

T3-315

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-19

T3-313

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-12-19

T3-317

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“ pakeitimo
2019-12-19

T3-319

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2019-12-19

T3-316

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-294 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-19

T3-318

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-19

T3-314

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise“ pakeitimo
2019-11-27

T3-276

Dėl išmokos seniūnaičiui dydžio nustatymo ir seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-27

T3-277

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-27

T3-278

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-27

T3-283

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo
2019-11-27

T3-284

Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajono verslo tarybą
2019-11-27

T3-279

Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-27

T3-280

Dėl Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-27

T3-285

Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“
2019-11-27

T3-282

Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
2019-11-27

T3-281

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-270 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-27

T3-286

Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
2019-11-27

T3-288

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-27

T3-287

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio
2019-11-27

T3-293

Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo
2019-11-27

T3-291

Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-27

T3-289

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-11-27

T3-295

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-248 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-11-27

T3-290

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-11-27

T3-298

Dėl Architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2019-11-27

T3-292

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-27

T3-297

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-158 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2019-11-27

T3-294

Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
2019-11-27

T3-296

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2019-10-31

T3-265

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2019-10-31

T3-260

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius
2019-10-31

T3-267

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo
2019-10-31

T3-261

Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime“
2019-10-31

T3-262

Dėl projekto „Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2019-10-31

T3-263

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų prioritetinių veiklos krypčių patvirtinimo
2019-10-31

T3-264

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
2019-10-31

T3-270

Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-10-31

T3-271

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-10-31

T3-266

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Šilavoto pagrindinei mokyklai
2019-10-31

T3-268

Dėl atstovų delegavimo į Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų įmonių valdybos narius atrankos komisiją
2019-10-31

T3-273

Dėl mokesčio už daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą surinkimo
2019-10-31

T3-272

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo
2019-10-31

T3-274

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo
2019-10-29

T3-208

Dėl 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
2019-10-29

T3-219

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą
2019-10-29

T3-217

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2019-09-26

T3-235

Dėl pritarimo sutarties projektui
2019-09-26

T3-236

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
2019-09-26

T3-237

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-09-26

T3-234

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
2019-09-26

T3-242

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų krašto muziejui ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
2019-09-26

T3-239

Dėl pritarimo projektui „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“
2019-09-26

T3-238

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
2019-09-26

T3-243

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrui
2019-09-26

T3-245

Dėl vandentiekio bokšto ir kiemo statinių (artezinio gręžinio), esančių Ašmintos k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pirkimo
2019-09-26

T3-240

Dėl projekto „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2019-09-26

T3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-26

T3-247

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo
2019-09-26

T3-244

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2019-09-26

T3-246

Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-09-26

T3-257

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
2019-09-26

T3-251

Dėl administracinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 11, Jiezno m., Prienų r. sav., dalies patalpų paskirties pakeitimo ir turtinių vienetų suformavimo
2019-09-26

T3-249

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina
2019-09-26

T3-248

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-289 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-26

T3-250

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei
2019-09-26

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų suderinimo
2019-09-26

T3-253

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Naujakurių g. 3, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pirkimo
2019-09-26

T3-252

Dėl gyvenamųjų namų, esančių Dvaro g. 9 ir Dvaro g. 17, Daukšiagirės k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., turtinių vienetų suformavimo
2019-09-26

T3-254

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T3-138 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-26

T3-255

Dėl biudžetinių įstaigų valomų plotų normatyvų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo
2019-09-26

T3-259

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-26

T3-256

Dėl leidimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui ir Prienų rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius
2019-08-29

T3-197

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019-2020 mokslo metais patvirtinimo
2019-08-29

T3-195

Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimo
2019-08-29

T3-200

Dėl Prienų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-08-29

T3-196

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo NR. T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-199

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo
2019-08-29

T3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-209

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos patvirtinimo
2019-08-29

T3-203

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projekte
2019-08-29

T3-204

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2019-08-29

T3-202

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo
2019-08-29

T3-205

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo
2019-08-29

T3-201

Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2019-08-29

T3-211

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2019-08-29

T3-207

Dėl žemės mokesčio lengvatų
2019-08-29

T3-210

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
2019-08-29

T3-212

Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai
2019-08-29

T3-214

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2019-08-29

T3-213

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2019-08-29

T3-218

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį
2019-08-29

T3-215

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto Prienų g. 13, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., nuomos
2019-08-29

T3-216

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono neįgaliųjų draugijai
2019-08-29

T3-223

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-134 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ pakeitimo
2019-08-29

T3-222

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0006:119) Ramybės g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., paėmimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios
2019-08-29

T3-221

Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2019-08-29

T3-220

Dėl leidimo atlikti remonto darbus ir patalpų pavadinimų pakeitimo
2019-08-29

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-224

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2019-08-29

T3-226

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2019-08-29

T3-229

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-227

Dėl žemės sklypo Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., pirkimo
2019-08-29

T3-228

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-08-29

T3-233

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2019-08-29

T3-232

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-08-29

T3-225

Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo
2019-06-27

T3-163

Dėl Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2019-06-27

T3-165

Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-27

T3-162

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-27

T3-161

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
2019-06-27

T3-166

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-06-27

T3-164

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo
2019-06-27

T3-170

Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2019-06-27

T3-167

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-06-27

T3-169

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2019-06-27

T3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
2019-06-27

T3-160

Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-27

T3-175

Dėl skolinimosi garantijos suteikimo
2019-06-27

T3-181

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2019-06-27

T3-176

Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-06-27

T3-172

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-27

T3-171

Dėl Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-27

T3-173

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo
2019-06-27

T3-179

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Birštono savivaldybės nuosavybėn
2019-06-27

T3-174

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-27

T3-177

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2019-06-27

T3-178

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
2019-06-27

T3-180

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Stakliškių gimnazijai
2019-06-27

T3-182

Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąją patalpą ir sutikimo įrengti išorinę reklamą
2019-06-27

T3-185

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2019-06-27

T3-184

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
2019-06-27

T3-191

Dėl pritarimo sutarties projektui
2019-06-27

T3-186

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-27

T3-183

Dėl ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2019-06-27

T3-190

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
2019-06-27

T3-187

Dėl pritarimo projektams ir finansavimo garantijų bei įgaliojimų suteikimo
2019-06-27

T3-194

Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą
2019-06-27

T3-189

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-27

T3-188

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2019-06-27

T3-192

Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2019-06-27

T3-193

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
2019-05-23

T3-138

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2019-05-23

T3-141

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos direktore Inga Makūnaite
2019-05-23

T3-139

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-05-23

T3-140

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-05-23

T3-146

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-262 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ pakeitimo
2019-05-23

T3-143

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo
2019-05-23

T3-142

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo
2019-05-23

T3-145

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-134 „Dėl Prienų rajono savavaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2019-05-23

T3-155

Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
2019-05-23

T3-144

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2019-05-23

T3-148

Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
2019-05-23

T3-152

Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2019-05-23

T3-147

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-23

T3-151

Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą
2019-05-23

T3-149

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-05-23

T3-150

Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
2019-05-23

T3-153

Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo
2019-05-23

T3-159

Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą
2019-05-23

T3-154

Dėl pritarimo sutarties projektui
2019-05-23

T3-156

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-23

T3-157

Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
2019-05-23

T3-158

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo
2019-05-10

T3-132

Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
2019-05-10

T3-136

Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo
2019-05-10

T3-135

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą
2019-05-10

T3-133

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-18 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-10

T3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-05-10

T3-131

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
2019-05-10

T3-134

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo
2019-04-29

T3-128

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-04-29

T3-126

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo
2019-04-29

T3-127

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo
2019-04-29

T3-129

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-29

T3-130

Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-29

T3-93

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-95

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-101

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-94

Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-92

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2019-04-29

T3-98

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-96

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-97

Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-103

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-99

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-105

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo
2019-04-29

T3-104

Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-102

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-100

Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-04-29

T3-106

Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
2019-04-29

T3-108

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
2019-04-29

T3-107

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2019-04-29

T3-110

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo
2019-04-29

T3-115

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
2019-04-29

T3-109

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo
2019-04-29

T3-112

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-174 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-04-29

T3-113

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
2019-04-29

T3-111

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-04-29

T3-116

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
2019-04-29

T3-114

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-04-29

T3-119

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2019-04-29

T3-117

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
2019-04-29

T3-118

Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus
2019-04-29

T3-120

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-04-29

T3-121

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų r. Jiezno gimnazijos buhalterinės apskaitos
2019-04-29

T3-122

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2019-04-29

T3-124

Dėl valstybės turto nurašymo
2019-04-29

T3-125

Dėl sutikimo įkeisti perkamą Prienų rajono savivaldybės būstą
2019-04-29

T3-123

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų krašto muziejui
2019-04-18

T3-89

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas
2019-04-18

T3-90

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimo iš pareigų
2019-04-18

T3-91

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
2019-03-28

T3-62

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitos
2019-03-28

T3-63

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos
2019-03-28

T3-64

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-65

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-66

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-70

Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-67

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-68

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-69

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-81

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T3-254 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2019-03-28

T3-71

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-28

T3-74

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo
2019-03-28

T3-76

Dėl Jaunimo atstovų į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-28

T3-72

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-28

T3-80

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
2019-03-28

T3-73

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-28

T3-75

Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo
2019-03-28

T3-78

Dėl pritarimo projektui „Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos sporto aikštyno, esančio Kęstučio g. 45, Prienuose, atnaujinimas“
2019-03-28

T3-83

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
2019-03-28

T3-79

Dėl pritarimo projektui „Prienų r. Stakliškių gimnazijos (Prienų g. 8, Stakliškėsės, Prienų r.) pastato modernizavimas“
2019-03-28

T3-82

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-28

T3-77

Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2019-03-28

T3-84

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2019-03-28

T3-85

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2019-03-28

T3-87

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-28

T3-88

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-28

T3-86

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2019-03-07

T3-42

Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-45

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-41

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-40

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-38

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-44

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-39

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-46

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-43

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-47

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-49

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-48

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-50

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-55

Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-54

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-51

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-52

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-03-07

T3-59

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-07

T3-58

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Vytauto g. 11, Prienų m.) nuomos sutarties patvirtinimo
2019-03-07

T3-56

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2019-03-07

T3-57

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos (ne konkurso būdu) sutarties nutraukimo
2019-03-07

T3-37

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos
2019-03-07

T3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
2019-03-07

T3-60

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-02-14

T3-21

Dėl pritarimo vietos plėtros projektams
2019-02-14

T3-26

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“
2019-02-14

T3-34

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2019-02-14

T3-27

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-02-14

T3-28

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2019-02-14

T3-29

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
2019-02-14

T3-35

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo
2019-02-14

T3-31

Dėl gyvenamojo namo, esančio Mažojoje g. 4, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., turtinių vienetų suformavimo
2019-02-14

T3-30

Dėl nekilnojamojo turto išregistravimo iš VĮ Registrų centro duomenų bazės
2019-02-14

T3-32

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo
2019-02-14

T3-33

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2019-02-14

T3-36

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2019-02-14

T3-23

Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2019-02-14

T3-25

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2019-02-14

T3-22

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2019-02-14

T3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo
2019-02-07

T3-53

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-01-24

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
2019-01-24

T3-4

Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-01-24

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
2019-01-24

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficientų nustatymo
2019-01-24

T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo
2019-01-24

T3-9

Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
2019-01-24

T3-6

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Jiezno gimnazijai
2019-01-24

T3-8

Dėl elektros oro linijų pirkimo
2019-01-24

T3-12

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
2019-01-24

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2019-01-24

T3-10

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
2019-01-24

T3-15

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
2019-01-24

T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo
2019-01-24

T3-17

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
2019-01-24

T3-19

Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2019-01-24

T3-13

Dėl valstybės turto nurašymo
2019-01-24

T3-16

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos-specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-01-24

T3-14

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2019-01-24

T3-18

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2019-01-24

T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-12-20

T3-285

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-12-20

T3-287

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-20

T3-286

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-20

T3-289

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-20

T3-290

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
2018-12-20

T3-288

Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-12-20

T3-291

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-248 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-20

T3-292

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2018-12-20

T3-293

Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo
2018-12-20

T3-294

Dėl pakeisto Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo
2018-12-20

T3-295

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo
2018-11-29

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2018-11-29

T3-259

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-11-29

T3-268

Dėl UAB „Prienų butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio dydžio patvirtinimo
2018-11-29

T3-263

Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-11-29

T3-266

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-29

T3-260

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bendradarbiavimo sutarčiai
2018-11-29

T3-264

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-29

T3-274

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
2018-11-29

T3-267

Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
2018-11-29

T3-265

Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
2018-11-29

T3-273

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2018-11-29

T3-269

Dėl elektros energetikos objektų pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“
2018-11-29

T3-272

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo
2018-11-29

T3-271

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-221 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
2018-11-29

T3-270

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-262 „Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei“ pakeitimo
2018-11-29

T3-278

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 60, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pirkimo
2018-11-29

T3-275

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
2018-11-29

T3-279

Dėl sutikimo įkeisti perkamą Prienų rajono savivaldybės būstą
2018-11-29

T3-276

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-29

T3-280

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-29

T3-281

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2018-11-29

T3-277

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-253 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-29

T3-283

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2018-11-29

T3-284

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu Labanausku
2018-11-29

T3-282

Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo
2018-10-29

T3-262

Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“
2018-10-29

T3-261

Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-10-25

T3-257

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25

T3-244

Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-25

T3-248

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo
2018-10-25

T3-243

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2018-10-25

T3-246

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2018-10-25

T3-247

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
2018-10-25

T3-249

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2018-10-25

T3-245

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25

T3-250

Dėl Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti
2018-10-25

T3-253

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2018-10-25

T3-251

Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2018-10-25

T3-252

Dėl sutikimo įrengti fotovoltinę saulės šviesos jėgainę
2018-10-25

T3-254

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25

T3-255

Dėl sutikimo perimti paviršinio vandens nuvedimo sistemą
2018-10-25

T3-256

Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-09-27

T3-237

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-09-27

T3-236

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-80 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-27

T3-234

Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-09-27

T3-233

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-27

T3-235

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-09-27

T3-239

Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-09-27

T3-240

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-27

T3-238

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
2018-09-27

T3-242

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-09-27

T3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos patvirtinimo
2018-08-30

T3-223

Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros dalininko teisių ir pareigų perdavimo ir dalininko įnašo pardavimo
2018-08-30

T3-222

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui
2018-08-30

T3-224

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2018-08-30

T3-221

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2018-08-30

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2018-08-30

T3-231

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2018-08-30

T3-226

Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
2018-08-30

T3-225

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą
2018-08-30

T3-228

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-229

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro maitinimo išlaidų normų patvirtinimo
2018-08-30

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-08-30

T3-232

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2018-08-30

T3-206

Dėl VšĮ „Prienai“ steigimo
2018-08-30

T3-203

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
2018-08-30

T3-204

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo
2018-08-30

T3-208

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės projektui
2018-08-30

T3-202

Dėl išvados patvirtinimo
2018-08-30

T3-209

Dėl lėšų skyrimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“
2018-08-30

T3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-205

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo
2018-08-30

T3-210

Dėl projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“
2018-08-30

T3-213

Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
2018-08-30

T3-214

Dėl žemės mokesčio sumažinimo
2018-08-30

T3-211

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2018-08-30

T3-212

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-215

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-148 „Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-216

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
2018-08-30

T3-218

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-217

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-219

Dėl elektros oro linijų pirkimo
2018-08-30

T3-220

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
2018-07-05

T3-200

Dėl pritarimo sutartims
2018-07-05

T3-201

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
2018-06-28

T3-159

Dėl išvados patvirtinimo
2018-06-28

T3-162

Dėl įgaliojimų Prienų rajono savivaldybės merui
2018-06-28

T3-160

Dėl pritarimo draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai
2018-06-28

T3-164

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-163

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Rasa Staliūniene
2018-06-28

T3-165

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-78 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-161

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-171

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-173

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-167

Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
2018-06-28

T3-166

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-174 „Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-168

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-172

Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-169

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-170

Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-178

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-174

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
2018-06-28

T3-176

Dėl projekto „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-06-28

T3-182

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“
2018-06-28

T3-177

Dėl projekto „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-06-28

T3-179

Dėl sprendimo projekto priėmimo atidėjimo
2018-06-28

T3-175

Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą
2018-06-28

T3-181

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
2018-06-28

T3-180

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-187

Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
2018-06-28

T3-184

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2018-06-28

T3-191

Dėl atsisakymo perimti nekilnojamąjį turtą, esantį Klevų g. 29, Balbieriškyje, Prienų r. sav.
2018-06-28

T3-183

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų krašto muziejui
2018-06-28

T3-192

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2018-06-28

T3-186

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-06-28

T3-185

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2018-06-28

T3-188

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui
2018-06-28

T3-193

Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo
2018-06-28

T3-190

Dėl leidimo atlikti nekilnojamojo turto remonto darbus
2018-06-28

T3-196

Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2018-06-28

T3-195

Dėl pritarimo sutarčiai
2018-06-28

T3-189

Dėl turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2018-06-28

T3-197

Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-06-28

T3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-293 „Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-28

T3-199

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2018-06-26

T3-194

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2018-05-31

T3-131

Dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir Išlaužo, Pakuonio, Prienų bei Balbieriškio seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo
2018-05-31

T3-130

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-31

T3-129

Dėl tarnybinio nusižengimo
2018-05-31

T3-135

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos laikinosios komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2018-05-31

T3-136

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-31

T3-132

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-245 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo
2018-05-31

T3-133

Dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo
2018-05-31

T3-141

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
2018-05-31

T3-139

Dėl projekto „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-05-31

T3-140

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-31

T3-137

Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą
2018-05-31

T3-138

Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-05-31

T3-142

Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
2018-05-31

T3-149

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2018-05-31

T3-143

Dėl žemės mokesčio lengvatų
2018-05-31

T3-147

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
2018-05-31

T3-144

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2018-05-31

T3-146

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei
2018-05-31

T3-152

Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus
2018-05-31

T3-145

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą
2018-05-31

T3-148

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
2018-05-31

T3-154

Dėl globos centro funkcijų pavedimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
2018-05-31

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-31

T3-153

Dėl Jiezno vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo
2018-05-31

T3-150

Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo
2018-05-31

T3-156

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-05-31

T3-155

Dėl pavedimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas
2018-05-31

T3-158

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
2018-05-31

T3-157

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-26

T3-124

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
2018-04-26

T3-127

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai
2018-04-26

T3-123

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo
2018-04-26

T3-121

Dėl valstybės turto nurašymo
2018-04-26

T3-122

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
2018-04-26

T3-134

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2018-04-26

T3-126

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo N. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-26

T3-128

Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
2018-04-26

T3-105

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos
2018-04-26

T3-106

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-04-26

T3-109

Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-04-26

T3-114

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
2018-04-26

T3-107

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-04-26

T3-110

Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui
2018-04-26

T3-108

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-04-26

T3-113

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-26

T3-111

Dėl pritarimo projektui „Jiezno senųjų kapinių teritorijos sutvarkymas“
2018-04-26

T3-116

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
2018-04-26

T3-112

Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-04-26

T3-117

Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2018-04-26

T3-115

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrams
2018-04-26

T3-119

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo
2018-04-26

T3-118

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“ pakeitimo
2018-04-26

T3-120

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2018-03-29

T3-67

Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-65

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-68

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-70

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-69

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-66

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-79

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-71

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-72

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-73

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-74

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-76

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-77

Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-75

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-82

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-83

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo
2018-03-29

T3-78

Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-96

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-29

T3-80

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-81

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-29

T3-84

Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2018-03-29

T3-87

Dėl projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-03-29

T3-85

Dėl Prienų krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-03-29

T3-86

Dėl pritarimo projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“
2018-03-29

T3-91

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-29

T3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2018-03-29

T3-88

Dėl projekto „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2018-03-29

T3-90

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl pritarimo projektams“ pakeitimo
2018-03-29

T3-89

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-34 „Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“ pakeitimo
2018-03-29

T3-94

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-03-29

T3-92

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti
2018-03-29

T3-95

Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pirkimo
2018-03-29

T3-101

Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose
2018-03-29

T3-93

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
2018-03-29

T3-97

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-29

T3-98

Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo
2018-03-29

T3-104

Dėl gatvės panaikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2018-03-29

T3-100

Dėl Konkursų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė Prienų rajono savivaldybė, direktorių pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo
2018-03-29

T3-102

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos programos patvirtinimo
2018-03-29

T3-103

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2018 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo
2018-03-08

T3-31

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų
2018-03-08

T3-32

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
2018-03-08

T3-33

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos
2018-03-08

T3-43

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
2018-03-08

T3-34

Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“
2018-03-08

T3-38

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2018-03-08

T3-35

Dėl pritarimo projektams
2018-03-08

T3-40

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
2018-03-08

T3-36

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-263 „Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-08

T3-41

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo
2018-03-08

T3-37

Dėl žemės mokesčio sumažinimo
2018-03-08

T3-42

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-08

T3-39

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2018-03-08

T3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo
2018-03-08

T3-49

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-45

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2018-03-08

T3-47

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-48

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-46

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo
2018-03-08

T3-50

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-52

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-53

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-54

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-51

Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-56

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-55

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-58

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-61

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-60

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-59

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-62

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-64

Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-03-08

T3-63

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-02-08

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-50 „Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-4

Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare
2018-02-08

T3-10

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai
2018-02-08

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo
2018-02-08

T3-8

Dėl maitinimo normos Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo
2018-02-08

T3-6

Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“
2018-02-08

T3-15

Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
2018-02-08

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
2018-02-08

T3-9

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų meno mokyklai
2018-02-08

T3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T3-159 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-11

Dėl valstybės turto nurašymo
2018-02-08

T3-13

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-184 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2018-02-08

T3-14

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-23

Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2018-02-08

T3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo
2018-02-08

T3-26

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Balbieriškio sen., Pabrasčių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2018-02-08

T3-27

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2018-02-08

T3-22

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-28

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
2018-02-08

T3-29

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2018-02-08

T3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2018-02-08

T3-30

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2018-02-08

T3-18

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-16

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo
2018-02-08

T3-20

Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-02-08

T3-21

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08

T3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2018-02-08

T3-17

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-12-21

T3-300

Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
2017-12-21

T3-303

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-12-21

T3-302

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2017-12-21

T3-301

Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2017-12-21

T3-304

Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
2017-12-21

T3-310

Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“
2017-12-21

T3-312

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-12-21

T3-307

Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-12-21

T3-308

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl pritarimo projektams“ pakeitimo
2017-12-21

T3-305

Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
2017-12-21

T3-306

Dėl tarnybinio nusižengimo
2017-12-21

T3-309

Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“
2017-12-21

T3-314

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2017-12-21

T3-315

Dėl turto perėmimo ir perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
2017-12-21

T3-311

Dėl pritarimo projektui „Daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimas ir teritorijos sutvarkymas Pakuonyje“
2017-12-21

T3-317

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą
2017-12-21

T3-313

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
2017-12-21

T3-316

Dėl turto panaudos sutarčių nutraukimo
2017-12-21

T3-320

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir įrašymo į buhalterinę apskaitą“ pakeitimo
2017-12-21

T3-319

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“ pakeitimo
2017-12-21

T3-318

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 47 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2017-12-21

T3-323

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-12-21

T3-321

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-266 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai“ pakeitimo
2017-12-21

T3-325

Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo viešojoje įstaigoje Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centre
2017-12-21

T3-322

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl turto perdavimo Prienų r. Skriaudžių ir Pakuonio pagrindinėms mokykloms patikėjimo teise“ pakeitimo
2017-12-21

T3-326

Dėl gatvės panaikinimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo
2017-12-21

T3-324

Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo
2017-11-30

T3-277

Dėl V. Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
2017-11-30

T3-280

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-30

T3-276

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
2017-11-30

T3-279

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas”
2017-11-30

T3-278

Dėl pritarimo projektui „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“
2017-11-30

T3-284

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo
2017-11-30

T3-283

Dėl patalpos tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
2017-11-30

T3-281

Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
2017-11-30

T3-282

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Jiezno gimnazijai
2017-11-30

T3-287

Dėl atsisakymo perimti turtą
2017-11-30

T3-285

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių pakeitimo ir nutraukimo
2017-11-30

T3-292

Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-11-30

T3-286

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2017-11-30

T3-291

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-11-30

T3-294

Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
2017-11-30

T3-295

Dėl G. B. išlaikymo viešojoje įstaigoje „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ pratęsimo
2017-11-30

T3-289

Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-11-30

T3-298

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Kampinių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2017-11-30

T3-290

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-30

T3-288

Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo
2017-11-30

T3-299

Dėl gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo
2017-11-30

T3-296

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-30

T3-293

Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2017-11-30

T3-297

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-209 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo
2017-10-26

T3-257

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-10-26

T3-262

Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei
2017-10-26

T3-263

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono kultūros ir laisvalaikio centrams
2017-10-26

T3-256

Dėl 2017–2018 mokslo metų trukmės Prienų rajono neformaliojo švietimo mokyklose
2017-10-26

T3-255

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
2017-10-26

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo
2017-10-26

T3-260

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-10-26

T3-259

Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie Prienų miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros“
2017-10-26

T3-264

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-216 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“ pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo
2017-10-26

T3-261

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. T3-54 „Dėl pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo
2017-10-26

T3-265

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2017-10-26

T3-266

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
2017-10-26

T3-271

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2017-10-26

T3-268

Dėl gyvenamojo namo ir jame esančių butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos
2017-10-26

T3-267

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-10-26

T3-270

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo
2017-10-26

T3-273

Dėl Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų slaugos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-10-26

T3-269

Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
2017-10-26

T3-272

Dėl Jiezno vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-10-26

T3-274

Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmenybės teise
2017-10-26

T3-275

Dėl Vyganto Kornejevo skyrimo į Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigas
2017-09-28

T3-247

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
2017-09-28

T3-249

Dėl pritarimo sutarčiai
2017-09-28

T3-251

Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo
2017-09-28

T3-254

Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2017-09-28

T3-248

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo
2017-09-28

T3-250

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2017-09-28

T3-252

Dėl E. G. apgyvendinimo ir išlaikymo globos namuose „Užuovėja“ pratęsimo
2017-09-28

T3-253

Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose
2017-09-28

T3-237

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2017-09-28

T3-236

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
2017-09-28

T3-238

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2017-09-28

T3-239

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
2017-09-28

T3-242-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-09-28

T3-241

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2017-09-28

T3-240

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo
2017-09-28

T3-246

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
2017-09-28

T3-244

Dėl Prienų rajono savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
2017-09-28

T3-243

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai
2017-09-28

T3-245

Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
2017-09-08

T3-235

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo
2017-08-31

T3-201

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2017-08-31

T3-194

Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-08-31

T3-191

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2017-08-31

T3-192

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo
2017-08-31

T3-197

Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
2017-08-31

T3-193

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-08-31

T3-195

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-08-31

T3-196

Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-08-31

T3-198

Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“
2017-08-31

T3-199

Dėl pritarimo projektui „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“
2017-08-31

T3-202

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti
2017-08-31

T3-200

Dėl 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
2017-08-31

T3-204

Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
2017-08-31

T3-203

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-31

T3-205

Dėl elektros oro linijų pirkimo
2017-08-31

T3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2017-08-31

T3-210

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo
2017-08-31

T3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-31

T3-216

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Prienų butų ūkis“ pagal turto patikėjimo sutartį
2017-08-31

T3-208

Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
2017-08-31

T3-209

Dėl valstybės turto perėmimo nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2017-08-31

T3-212

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2017-08-31

T3-211

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų bendruomenei
2017-08-31

T3-217

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2017-08-31

T3-213

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui
2017-08-31

T3-214

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2017-08-31

T3-218

Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise
2017-08-31

T3-215

. Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai panaudos teise
2017-08-31

T3-219

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-294 ,,Dėl turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai patikėjimo teise“ pakeitimo
2017-08-31

T3-228

Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2009 m. rugpjūčio 27 d. Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. (9.28)-d1-490
2017-08-31

T3-223

Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
2017-08-31

T3-220

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo
2017-08-31

T3-222

Dėl leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą
2017-08-31

T3-221

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ pakeitimo
2017-08-31

T3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-08-31

T3-225

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2017-08-31

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-31

T3-229

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ papildymo
2017-08-31

T3-234

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragos panaikinimo
2017-08-31

T3-226

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T3–186 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-31

T3-232

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Pakuonio sen., Daukšiagirės k., Dvaro g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2017-08-31

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
2017-08-31

T3-233

Dėl gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo
2017-08-31

T3-224

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
2017-06-29

T3-170

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
2017-06-29

T3-174

Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-06-29

T3-169

Dėl pritarimo draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai
2017-06-29

T3-176

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
2017-06-29

T3-172

Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-06-29

T3-168

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2017-06-29

T3-177

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-06-29

T3-171

Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-06-29

T3-178

Dėl leidimo įrengti kintamo vaizdo ekraną
2017-06-29

T3-173

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-06-29

T3-175

Dėl Prienų švietimo centro ir Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
2017-06-29

T3-181

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
2017-06-29

T3-180

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Stakliškių gimnazijai
2017-06-29

T3-179

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį
2017-06-29

T3-183

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo
2017-06-29

T3-189

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-98 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo
2017-06-29

T3-182

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
2017-06-29

T3-185

Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo
2017-06-29

T3-186

Dėl pritarimo Birštono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui
2017-06-29

T3-190

Dėl pritarimo projektui „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“
2017-06-29

T3-184

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2017-06-29

T3-188

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2017-06-29

T3-187

Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2017-05-25

T3-147

Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
2017-05-25

T3-146

Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą
2017-05-25

T3-151

Dėl Prienų rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse
2017-05-25

T3-148

Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
2017-05-25

T3-152

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius
2017-05-25

T3-153

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2017-05-25

T3-149

Dėl žemės mokesčio lengvatų
2017-05-25

T3-154

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2017-05-25

T3-158

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
2017-05-25

T3-161

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-140 ,,Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2017-05-25

T3-155

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
2017-05-25

T3-156

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2017-05-25

T3-159

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2017-05-25

T3-167

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2017-05-25

T3-157

Dėl Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nurašymo
2017-05-25

T3-162

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2017-05-25

T3-165

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
2017-05-25

T3-164

Dėl Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos
2017-05-25

T3-163

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos
2017-05-25

T3-166

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo
2017-05-25

T3-160

Dėl butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos
2017-05-25

T3-142

Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-05-25

T3-141

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų butų ūkis“ 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-05-25

T3-143

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos direktore Angele Vasiliauskiene
2017-05-25

T3-144

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-05-25

T3-145

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
2017-05-19

T3-140

Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2017-04-27

T3-125

Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
2017-04-27

T3-111

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-112

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-108

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-109

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-110

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-107

Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-116

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-114

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-113

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-115

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-119

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2017-04-27

T3-123

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai
2017-04-27

T3-120

Dėl pritarimo projektui „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“
2017-04-27

T3-117

Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-118

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-04-27

T3-121

Dėl pritarimo projektui „Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atnaujinimas“
2017-04-27

T3-122

Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
2017-04-27

T3-124

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
2017-04-27

T3-125

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
2017-04-27

T3-127

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2017-04-27

T3-126

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-04-27

T3-129

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T3-245 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai ,,Plačiajuostis internetas“ pakeitimo
2017-04-27

T3-134

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3–267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-04-27

T3-135

Dėl Prienų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2017-04-27

T3-132

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymoDėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
2017-04-27

T3-128

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
2017-04-27

T3-130

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-04-27

T3-133

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2017-04-27

T3-131

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ pakeitimo
2017-04-27

T3-136

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo
2017-04-27

T3-139

Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo
2017-04-27

T3-138

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui
2017-03-30

T3-69

Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-66

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos
2017-03-30

T3-64

Dėl Ritos Drazdauskienės skyrimo į Prienų lopšelio- darželio ,,Saulutė“ direktoriaus pareigas
2017-03-30

T3-65

Dėl Jūratės Liutkuvienės skyrimo į Prienų lopšelio- darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pareigas
2017-03-30

T3-70

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-67

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos
2017-03-30

T3-72

Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-68

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-81

Dėl Klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
2017-03-30

T3-73

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-71

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-77

Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui
2017-03-30

T3-75

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-84

Dėl pritarimo projektui „Neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros gerinimas Prienų mieste“
2017-03-30

T3-74

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-30

T3-76

Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo ir seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
2017-03-30

T3-79

Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-30

T3-78

Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-30

T3-80

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-30

T3-90

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2017-03-30

T3-82

Dėl atstovo delegavimo į 10-ojo Pasaulio jaunimo sklandymo čempionato koordinavimo grupę
2017-03-30

T3-91

Dėl patalpų ir kiemo statinių Prienuose, Vytauto g. 11, nuomos ne konkurso būdu
2017-03-30

T3-83

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projekte
2017-03-30

T3-85

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2017-03-30

T3-87

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017-03-30

T3-88

Dėl sutikimo įregistruoti buveinę
2017-03-30

T3-86

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-30

T3-89

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai
2017-03-30

T3-92

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
2017-03-30

T3-95

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-142 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-03-30

T3-93

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos
2017-03-30

T3-96

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-143 ,,Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-03-30

T3-97

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-03-30

T3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-03-30

T3-94

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar įrengimo eiliškumo sąrašo patvirtinimo
2017-03-30

T3-100

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
2017-03-30

T3-98

Dėl Prienų rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-30

T3-101

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos programos patvirtinimo
2017-03-30

T3-104

Dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo
2017-03-30

T3-105

Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sąrašo ir išdėstymo schemų patvirtinimo
2017-03-30

T3-106

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-257„Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-03-30

T3-103

Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2017 metų sąmatos patvirtinimo
2017-03-30

T3-102

Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
2017-03-09

T3-27

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (išskyrus švietimo įstaigų) darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-09

T3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
2017-03-09

T3-26

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2017-03-09

T3-30

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-31

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-24

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus perkėlimo
2017-03-09

T3-28

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
2017-03-09

T3-39

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-33

Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-29

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-32

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-35

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-34

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-36

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-38

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-37

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-40

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-41

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-43

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-42

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-44

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-45

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-46

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-47

Dėl pritarimo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-48

Dėl pritarimo Prienų švietimo centro 2016 metų veiklos ataskaitai
2017-03-09

T3-52

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2017-03-09

T3-55

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-03-09

T3-50

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-03-09

T3-56

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2017-03-09

T3-49

Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų festivalių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo
2017-03-09

T3-51

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-03-09

T3-54

Dėl pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu
2017-03-09

T3-58

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-03-09

T3-53

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo
2017-03-09

T3-63

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2017 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo
2017-03-09

T3-59

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ papildymo
2017-03-09

T3-57

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo
2017-03-09

T3-60

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
2017-03-09

T3-61

Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Prienų ligoninėje
2017-03-09

T3-62

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Skriaudžių k., Ežero g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2017-02-15

T3-13

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2017-02-15

T3-11

Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
2017-02-15

T3-14

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2017-02-15

T3-8

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo
2017-02-15

T3-12

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
2017-02-15

T3-18

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
2017-02-15

T3-9

Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2017 m. sausio 4 d. teikimo Nr. 7-1 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo“
2017-02-15

T3-10

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo
2017-02-15

T3-17

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-02-15

T3-16

Dėl valstybės turto nurašymo
2017-02-15

T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-141 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-02-15

T3-15

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Prienų ligoninei
2017-02-15

T3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
2017-02-15

T3-21

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2017-02-15

T3-23

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-107 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas“ pakeitimo
2017-02-15

T3-22

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2017-02-15

T3-2

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2017-02-15

T3-1

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos
2017-02-15

T3-6

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2017-02-15

T3-3

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo
2017-02-15

T3-4

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo
2017-02-15

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
2017-02-15

T3-5

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-17 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
2016-12-22

T3-257

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-73 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
2016-12-22

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo
2016-12-22

T3-268

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
2016-12-22

T3-256

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-70 ,,Dėl Administracinės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
2016-12-22

T3-264

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
2016-12-22

T3-261

Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
2016-12-22

T3-260

Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projektuose
2016-12-22

T3-273

Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės atleidimo iš pareigų
2016-12-22

T3-259

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-22

T3-269

Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo
2016-12-22

T3-266

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
2016-12-22

T3-272

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-12-22

T3-262

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-22

T3-263

Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-12-22

T3-270

Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2016-12-22

T3-265

Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
2016-12-22

T3-267

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)
2016-12-22

T3-271

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
2016-12-01

T3-239

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“
2016-12-01

T3-238

Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“
2016-12-01

T3-237

Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
2016-12-01

T3-241

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2016 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-01

T3-242

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
2016-12-01

T3-245

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai ,,Plačiajuostis internetas“
2016-12-01

T3-247

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti automobilius
2016-12-01

T3-249

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-01

T3-246

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarnybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-22 “Dėl pastatų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise” pakeitimo
2016-12-01

T3-236

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-01

T3-252

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-01

T3-251

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-62 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-01

T3-243

Dėl žemės mokesčio
2016-12-01

T3-254

Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo
2016-12-01

T3-240

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-19 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2016-12-01

T3-253

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2016-12-01

T3-250

Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
2016-12-01

T3-255

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
2016-12-01

T3-248

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
2016-10-27

T3-228

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-27

T3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-26 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-27

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-27

T3-221

Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-10-27

T3-219

Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus atleidimo iš pareigų
2016-10-27

T3-234

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-107 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas“ pakeitimo
2016-10-27

T3-233

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-27

T3-235

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Skriaudžių k., Kauno g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2016-10-27

T3-226

Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“
2016-10-27

T3-220

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-27

T3-225

Dėl dalyvavimo projekte „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ partnerio teisėmis
2016-10-27

T3-224

Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-10-27

T3-229

Dėl sutikimo įregistruoti Prienų globos namų darbuotojų profesinės sąjungos buveinę
2016-10-27

T3-232

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
2016-10-27

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų ,,Žiburio“ gimnazijai
2016-10-27

T3-222

Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Žiburio“ gimnazijoje patvirtinimo
2016-10-27

T3-201

Dėl Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
2016-09-29

T3-212

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016-09-29

T3-209

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-129 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2016-09-29

T3-215

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo
2016-09-29

T3-214

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-202 ,,Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ pakeitimo
2016-09-29

T3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-09-29

T3-217

Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
2016-09-29

T3-210

Dėl pritarimo projektams
2016-09-29

T3-218

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2016-09-29

T3-211

Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse“ partnerio teisėmis
2016-09-29

T3-213

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2016-09-29

T3-208

Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos didžiausio leistino pareigybių sakaičiaus patvirtinimo
2016-09-29

T3-216

Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“
2016-09-15

T3-205

Dėl pritarimo Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“, pakeitimo projektui
2016-09-15

T3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T3-201 ,,Dėl pritarimo sutartims“ pakeitimo
2016-08-25

T3-176

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
2016-08-25

T3-187

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2016-08-25

T3-183

Dėl kategorijų suteikimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams
2016-08-25

T3-188

Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
2016-08-25

T3-180

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
2016-08-25

T3-182

Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą, prijungiant prie Prienų švietimo centro
2016-08-25

T3-191

Dėl valstybės turto, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio mstl., Klevų g. 31, perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
2016-08-25

T3-190

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos
2016-08-25

T3-196

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-51 ,,Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius” pakeitimo
2016-08-25

T3-197

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-80 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
2016-08-25

T3-189

Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
2016-08-25

T3-193

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-26 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo” papildymo
2016-08-25

T3-198

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 “Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo” pakeitimo
2016-08-25

T3-195

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-9 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn” pakeitimo
2016-08-25

T3-192

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų r. Jiezno gimnazijai
2016-08-25

T3-185

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo” pakeitimo
2016-08-25

T3-199

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos
2016-08-25

T3-200

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-63 “Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
2016-08-25

T3-178

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2016-2017 mokslo metais patvirtinimo
2016-08-25

T3-201

Dėl pritarimo sutartims
2016-08-25

T3-186

Dėl 2016 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo
2016-08-25

T3-194

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 “Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
2016-08-25

T3-184

Dėl Prienų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo
2016-08-25

T3-204

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-245 “Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje” pakeitimo
2016-08-25

T3-203

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T3-251 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. patvirtinimo” papildymo
2016-08-25

T3-177

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2016-2017 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
2016-08-25

T3-202

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo
2016-08-25

T3-179

Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-08-25

T3-181

Dėl Prienų “Ąžuolo” progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-06-30

T3-171

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-96 „Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ papildymo
2016-06-30

T3-145

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Vilanai Petrušienei ir darbo sutarties su ja nutraukimo
2016-06-30

T3-146

Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-148

Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-147

Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-163

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016-06-30

T3-152

Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-150

Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-149

Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-153

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-154

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-151

Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-160

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
2016-06-30

T3-156

Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-06-30

T3-157

Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-06-30

T3-158

Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-06-30

T3-155

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-06-30

T3-167

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo
2016-06-30

T3-159

Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-06-30

T3-161

Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno, Jonavos, Prienų rajonų ir Birštono savivaldybėse“ partnerio teisėmis
2016-06-30

T3-162

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Meninės drožybos projektui „Tradicinių amatų centro Prienuose plėtra, II etapas“ ir savivaldybės turto investavimo
2016-06-30

T3-165

Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise
2016-06-30

T3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
2016-06-30

T3-164

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2016-06-30

T3-169

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo
2016-06-30

T3-174

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
2016-06-30

T3-166

Dėl hidrokostiumų perdavimo panaudos teise Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
2016-06-30

T3-175

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų akreditavimo komisijos sudarymo
2016-06-30

T3-168

Dėl sutikimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės Teisinių ir buhalterinių paslaugų centro buveinę
2016-06-30

T3-173

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Šilavoto sen., Jiestrakio k., Ūkininkų g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
2016-05-26

T3-138

Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
2016-05-26

T3-127

Dėl žemės mokesčio lengvatų
2016-05-26

T3-111

Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-133

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-05-26

T3-126

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016-05-26

T3-112

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-116

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-117

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-123

Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-115

Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-119

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-120

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-118

Dėl pritarimo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-129

Dėl nekilnojamųjų daiktų Vytauto g. 11, Prienų m., pirkimo
2016-05-26

T3-128

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
2016-05-26

T3-121

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-132

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo
2016-05-26

T3-122

Dėl pritarimo Prienų globos namų 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-124

Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo
2016-05-26

T3-125

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
2016-05-26

T3-130

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo Prienų krašto muziejui
2016-05-26

T3-131

Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
2016-05-26

T3-134

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
2016-05-26

T3-139

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
2016-05-26

T3-136

Dėl Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nurašymo
2016-05-26

T3-135

Dėl valstybės turto nurašymo
2016-05-26

T3-142

Dėl Prienų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2016-05-26

T3-140

Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo
2016-05-26

T3-137

Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2016-05-26

T3-144

Dėl pritarimo projektams
2016-05-26

T3-143

Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
2016-05-26

T3-141

Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-05-26

T3-114

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-05-26

T3-113

Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-77

Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
2016-04-28

T3-93

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
2016-04-28

T3-75

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
2016-04-28

T3-98

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
2016-04-28

T3-107

Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas
2016-04-28

T3-95

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-249 “Dėl pritarimo projektui” pakeitimo
2016-04-28

T3-78

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
2016-04-28

T3-91

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-04-28

T3-96

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
2016-04-28

T3-79

Dėl pritarimo Prienų švietimo centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-76

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016-04-28

T3-80

Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-99

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo
2016-04-28

T3-100

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
2016-04-28

T3-81

Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-83

Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-82

Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-85

Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-88

Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-84

Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-87

Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-103

Dėl M. S. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo
2016-04-28

T3-86

Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-89

Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-92

Dėl Prienų rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-04-28

T3-108

Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sąrašo ir išdėstymo schemų patvirtinimo
2016-04-28

T3-90

Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-04-28

T3-105

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai
2016-04-28

T3-97

Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo ir turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2016-04-28

T3-101

Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-04-28

T3-102

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
2016-04-28

T3-104

Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
2016-04-28

T3-94

Dėl pritarimo projektams
2016-04-28

T3-109

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
2016-04-28

T3-106

Dėl Stakliškių kaimo kapinių praplėtimo detaliojo plano (žemės paėmimo visuomenės poreikiams parengiamasis etapas) patvirtinimo
2016-04-26

T3-110

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-35 “Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo
2016-03-31

T3-36

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2016-03-31

T3-35

Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
2016-03-31

T3-74

Dėl Prienų miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimo remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo
2016-03-31

T3-29

Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-03-31

T3-46

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
2016-03-31

T3-61

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2016-03-31

T3-38

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos
2016-03-31

T3-34

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės
2016-03-31

T3-44

Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-42

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2016-03-31

T3-50

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-192 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2016-03-31

T3-30

Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-03-31

T3-28

Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-03-31

T3-32

Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-03-31

T3-31

Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-03-31

T3-33

Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitai
2016-03-31

T3-39

Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. gruodžio 8 d. peticijos
2016-03-31

T3-37

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
2016-03-31

T3-40

Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. gruodžio 15 d. peticijos
2016-03-31

T3-49

Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
2016-03-31

T3-41

Dėl Prienų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-53

Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2016-03-31

T3-43

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
2016-03-31

T3-48

Dėl pritarimo projektams
2016-03-31

T3-47

Dėl pritarimo projektui „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“
2016-03-31

T3-52

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
2016-03-31

T3-54

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos
2016-03-31

T3-51

Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius
2016-03-31

T3-55

Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos
2016-03-31

T3-45

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl Prienų rajono savivaldybės stojimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę ir atstovo delegavimo į vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo
2016-03-31

T3-58

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
2016-03-31

T3-57

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
2016-03-31

T3-56

Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo
2016-03-31

T3-59

Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo
2016-03-31

T3-64

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo
2016-03-31

T3-60

Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“
2016-03-31

T3-62

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-70

Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
2016-03-31

T3-65

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-68

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
2016-03-31

T3-73

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų panaikinimo
2016-03-31

T3-63

Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-67

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-66

Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
2016-03-31

T3-72

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr.T3-197 „Dėl žemės sklypo prie Sodo gatvės Jiezno mieste detaliojo plano rengimo“ pakeitimo
2016-03-31

T3-69

Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m. veiklos programos patvirtinimo
2016-03-31

T3-71

Dėl viešosios įstaigos Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
2016-02-11

T3-21

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-228 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų vandenys“ ir „Prienų butų ūkis“ akcijų nominalios vertės išraiškos eurais“ pakeitimo
2016-02-11

T3-15

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos
2016-02-11

T3-17

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-02-11

T3-16

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos
2016-02-11

T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo
2016-02-11

T3-22

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo
2016-02-11

T3-26

Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo
2016-02-11

T3-19

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2016-02-11

T3-25

Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo